Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
 
LATINALAIS-KATOLINEN USKONPUHDISTUS-AGABAARAH-tee paljon hyvää ja elä täysillä täysi elämä - mutta kirkon kaikki traditio on kansan leivän uhka ja estää uskonpuhdistuksen!
 
KOLMAS KOPUTUS-USKOIMME HYVYYTEEN MUTTA HÄVISIMME-HÄVINNEITTEN UUSI HISTORIA - ELÄMÄN SINFONIA AD WER VEREDIN -RAKKAUTEEN HYLJÄTYT - KALEVAN MYSTINEN HERÄNNÄISYYS! EMME VOI VOITTAA TÄTÄ USKONPUHDISTUSTA, EMME SANALLA EMMEKÄ TEOLOGIALLA EMME PAAVIA EMMKÄ KIRKKOA, MUTTA RIITTÄÄ ETTÄ RISTI ON MATKALLA KADONNEEN KANSAN KESKELLE, JA SE RIITTÄÄ JA KATOLISEN KIRKKOMME ON SEURATTAVA SITÄ JA SUOSTUTTAVA KAIKKEEN MUUHUN HEIKKOUTEEN.
Kuvahaun tulos haulle nunna
 
Kuvahaun tulos haulle silmä symboli
SUUR-ORTODOKSIAN PERUSTEITA KANSALLE-REFORMOITU LATINALAIS - KATOLINEN MAAILMAN KIRKKO -KANSOJEN VALO- LATINALAIS-KATOLINEN SANCTA HELECA USKONTO-LYHYESTI BRAHMAKIRKKO- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äpäräksi sanottiin tuota uuden reformoidun Kirkon julistusta, äpäräksi se tuomittiin, mutta he muistivat Kristusta jolloin heillä ei ollut sijaa majatalossa ja sanoja, kätsokaa häntä, syntisten tykö hän menee majailemaan!   Sitä hämmentyneempi oli kristikunta kun pyhä kokous päätti että maailman laajuisen köyhälistön katolisen liikkeen ylin johtohahmo, Nizha voi olla myös nainen ja ettei uusi katolinen kirkko noudata kultillisevankelikaalista eikä kultilliskatolista Hengen kutsua ja valintaa! Niin uskottiin että köyhälistön Messias oli Agabaarah joka mieluummin oli ottanut köyhän kansan kapalot itselleen jotka oli kudottu köyhän kansan kangaspuissa mieluummin kuin pappien erehtymättömyyden loiston, sen sepän kehtuen joka jo tuomittiin yleisessä kirkolliskokouksessa arvottomat kirkokseen syntiset asuinsijakseen joka nyt halasi kuusi päivää viikossa palvella lähimmäistääm rakkauden tulessa mutta levätä Jumalan kanssa seitsemäntenä! Katsokaa, syntisten tykö hän meni majailemaan 
Kuvahaun tulos haulle kristus passion
JA KANTAEN ITSE OMAA RISTIÄNSÄ HÄN MENI NIIN SANOTULLE PÄÄKALLON PAIKALLE, JOTA NIMITETÄÄN GOLGATAKSI-ÄLÄ PELKÄÄ MORSIAMENI, MINÄ KANNAN SINUA, MINÄ KANNAN UUPUVAISTA, AUTAN TIELLÄ VAIPUVAA!
 
TÄSSÄ KIRJASSA ESITELLÄÄN MM. SENSENSSIO-OPPIA, VANHURSKAUTTAMISOPPIA, SAKRAMENTTIOPPIA, SOVITUSOPPIA, OPPIA EVANKELIUMISTA JA LAISTA, ELÄMÄN PYHITYKSEN OPPIA, HENGEN SAAPUMISEN OPETUSTA, USKON OPPIA, ARMON OPPIA, OPPIA KRISTUKSESTA, YKSIPERSOONA OPPIA. 
 
 

KIRKOLLINEN YHTEYS - BRAHMA KIRKKO ON KIRKKOLIITOSSA SEURAAVAN ANNETUN TODISTUKSEN JA SIIHEN YHTYNEITTEN KANSSA! 

TEOLOGINEN PERIAATE ON ETTEI SE HÄMÄRRÄ JUMALAN SANAN HALLINTAA JA SANOMAA EIKÄ JULISTA SELLAISIA TEKOJEN OPPEJA JOITA EI ENÄÄ UUDESSA LIITOSSA OLE. TÄSSÄ KIRKKOLIITOSSA: VAIKKA BRAHMAKIRKKO EI KUULU YLEISEEN KRISTIKUNTAAN VAAN NEPTUAANISEEN JÄRJESTYKSEEN, SE TUNNUSTAA ETTEI YLEISTÄ KRISTIKUNTAA VOI JOHTAA PAAVILLINEN JÄRJESTYS SILLÄ SE ON EPÄAPOSTOLINEN JA ETTEI JUMALALLA OLE ERITYISTÄ EMÄAIVOITUSTA KUTEN ROOMA.  KASTE ON VÄLINE JEESUKSEN SOVINTOUHRIN OSALLISUUTEEN KASTE ON JUMALAN MYSTEERIO, KASTE YHTEEN MINÄ OLEN JUMALAN PERSOONAAN, KASTE VAHVISTAA USKOA JA ON MERKKI SIITÄ ETTÄ EVANKELIUMI KUULUU KASTETULLE SYNTIEN ANTEEKSIANNON JA HENGEN SAAPUMISEN MUODOSSA. PYHÄ PAAVALI PAINOTTAA TÄSSÄ ROOM.1-3. LAIN PYSÄYTTÄVÄÄ MERKITYSTÄ JA EVANKELIUMILLE AVAUTUMISTA USKOSSA KUULEMISEN KAUTTA. YHDESSÄ KUITENKIN TUNNUSTAMME SEN, ETTÄ KRISTILLINEN YLÖSNOUSEMUS TOIVO ULOTTUU KRISTUKSEN KASTEEN JA TÄYTETYN TYÖN TÄHDEN YLITSE KAIKKIEN KASTERAJOJEN. YHDESSÄ TUNNUSTAMME ETTÄ RAAMAUTUSTA VOIDAAN TULKITA SEKÄ JUMALAN KOLMEN PERSOONAN ERILLISYYS MUTTA MYÖS NIIN ETTÄ  PERSOONALLINEN YKSEYS EI VOI OLLA TOTINEN ELLEI OLEMUS OLE YKSI JA OLEMUS TARKOITA YHTÄ AINOAA JUMALAN MINÄ OLEN PERSOONAA. YHDESSÄ TUNNUSTAMME SITÄ EVANKELIUMIN MUKAISTA ARMON USKOA AUTUUDEKSI JOKA KÄY TÄSSÄ ASIAKIRJASTA ILMI. YHDESSÄ TUNNUSTAMME ETTÄ TARVITAAN KÄÄNTYMINEN ELI PARANNUS ELÄMÄKSI JA JOKAPÄIVÄINEN PARANNUS, TARVITAAN JUMALAN SANA JA SEN KUULEMINEN JA OPETUS, ON KÄÄNNYTTÄVÄ SYNNIN MÄÄRÄÄMÄSTÄ SUUNNASTA JUMALAN SANAN JA HENGEN MÄÄRÄÄMÄÄN SUUNTAAN. YHDESSÄ TUNNUSTAMME SEN ETTÄ VIRAN ANALOGIAN VOI HOITAA IKÄÄN KUIN ILMAN VIRKAA JA JUMALANPALVELUKSEN ANALOGIAN IKÄÄN KUIN ILMAN JUMALANPALVELUSTA SILLOIN KUN SANAN TEHTÄVÄ ON TULLUT TÄYTETYKSI. YHDESSÄ TUNNUSTAMME  ETTÄ MUISTOEHTOOLLISESSA SAADAAN KRISTUKSEN RUUMIIN JA VEREN TODELLINEN OSALLISUUS JEESUKSEN OMAN ASETUKSEN PERUSTEELLA. YHDESSÄ TUNNUSTAMME ETTÄ SYNTIEN ANTEEKSIANTAMISEN OSALLISUUS ON YKSIN ARMOA ILMAN MITÄÄN LAIN TAI IHMISEN TEKOA JA ETTÄ TUO OSALLISUUS MERKITSEE AINA KAIKKIEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUSTA JUMALAN EDESSÄ JA HENGEN SAAPUMISTA JA ETTÄ SE LAHJA ON ALINOMAISTA ARMOA JOSSA KIRKKO SAA VAHVISTUA JOKA PÄIVÄ USKOSSA JA ETTEI TÄSSÄ SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSESSA OLE EROTUSTA VAAN OLIPA IHMINEN RIKKONUT MITEN TAHANSA IHMISTÄ TAI JUMALAA VASTAAN, NE SYNNIT JA RIKKOMUKSET ANNETAAN ANTEEKSI JA ETTÄ TÄMÄ PÄÄSTÖ VOIDAAN KUULLA LÄHIMMÄISEN SUUSTA JA ETTÄ SE ON SILLOIN TODELLINEN. YHDESSÄ MYÖS TUNNUSTAMME SEN ETTÄ TÄMÄ KAIKKIEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN OSALLISUUS ON VANHURSKAUTTAMINEN. TÄLTÄ POHJALTA YHDESSÄ TUNNUSTAMME ETTEI REGIMENTTIALAMAISUUS KOSKE VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ EIKÄ SELLAISTA VALTAA JOKA YLIHERRANA PÄÄTTÄÄ ASIOISTA ILMAN ILMOITUKSEN SELVÄÄ NORMATIIVISTA LUONTOA JA ASETTUU REGIMENTTINÄ JUMALAN OMAN ILMOITUKSEN YLÄPUOLELLE TAI REGIMENTTINÄ TEKEE KOKO EVANKELIUMIN TURHAKSI. YHDESSÄ TUNNUSTAMME ETTÄ PELASTUSILMOITUS LUOMAKUNTAAN ON TULLUT YKSIN JUMALAN SANAN SEN ILMOITUKSEN JOKO SUULLISEN TAI KIRJALLISEN LEVIÄMISEN KAUTTA JA JUMALAN SANA ILMAISEE NORMATIIVISESTI JA AUTENTTISESTI JA SELVÄSTI SEN MITEN SE SANOMA ON USKOTTAVA JA OTETTAVA VASTAAN JA ETTÄ TÄTÄ KAUTTA VYÖRYY ESILLE KOKO RAAMATUN TARKOITUS JA SEN LUKEMISEN JA USKOMISEN MIELEKKYYS. YHDESSÄ TUNNUSTAMME MYÖS SEN ETTÄ JUMALAN SANA ON ENNEN KAIKKEA AUTENTTINEN VÄLINE KRISTUKSEN JA PELASTUKSEN KOHTAAMISEEN. YHDESSÄ TUNNUSTAMME MYÖS ETTÄ JUMALAN IMMANENTTINEN, TRANSENDENTTINEN JA METAFORMAATTINEN SALAISUUS ON KOKO AJAN KOKO IHMISKUNNAN JA LUOMAKUNNAN KESKELLÄ JA SEN HERÄÄMISEEN JA OIVALTAMISEEN IHMISKUNNASSA ON JO OLEMASSA NIITÄ TYKÖTARPEITA JOITA VOIDAAN SANOA VÄLITTÄVIKSI SANAN JA ILMOITUKSEN KÄDEN OJENNUKSIKSI SALAISUUDEN LÖYTÄMISEKSI JA ETTÄ JUMALAN HENKI TEKEE TÄTÄ TYÖTÄ IHMISKUNNAN KESKELLÄ NÄITÄKIN APUNNEUVOJA KÄYTTÄEN, JOTKA SITTEN TÄYDENTYVÄT HANKITUN TIEDON JA KOKEMUKSEN KAUTTA ERITYISESTI JUMALAN SANAN ILMOITUKSESSA. SEURAKUNTA TAI YHTEISÖ ON MYÖS VÄLINE JUMALAYHTEYDEN LÖYTÄMISEKSI JA SIINÄ ELÄMISEKSI.  EDELLEEN YHDESSÄ TUNNUSTAMME TARPEEN KOHDATA YHTEYTTÄ JA KIRKOLLISTA ELÄMÄÄ TOTUTTUJEN AUTENTTISTEN PERUSARVOJEN POHJALTA. EDELLEEN TUNNUSTAMME YHDESSÄ SEN AUTENTTISEN TARPEEN KOHDATA AVIOLIITTO MIEHEN JA NAISEN VÄLISENÄ LIITTONA JOSSA EMME ANNA AVIOLIITTONIMITYKSEN AUTENTTISTA MERKITYSTÄ SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN VIHKIMYKSELLE, EDELLEEN TUNNUSTAMME SEN YHTEISEN AUTENTTISEN TARPEEN KOHDATA SELLAINEN JUMALA JA KRISTUS JOKA ENSIN ON ITSE NÄIN TAHTONUT JA ASETTANUT AVION JA SITÄ KAUTTA HOITAA PERHEYHTEISÖÄ, KUITENKIN KASVATTAEN JA SYNNYTTÄEN MEITÄ YHDEKSI NEPTUAANISESSA SALAISUUDESSAAN JA JÄRJESTYKSESSÄ JOSSA ME KAIKKI OLEMME YKSI HENGELLINEN AVIO KRISTUKSESSA. TÄSSÄ SALAISUUDESSA ME TUNNUSTAMME KRISTOLOGIAN NEPTUAANISTA SALAISUUTTA YKSIPERSOONA ILMOITUKSESTA KÄSIN. YHDESSÄ MYÖS TUNNUSTAMME ETTEI JUMALA VOI HYVÄKSYÄ LAPSEN ABORTOIMISTA ÄIDIN KOHTUUN, VAAN LAPSI ON ELÄVÄ SIELU JA ABORTTI ON LAPSEN MURHAAMISEEN VERRATTAVA TEKO. MUILTA PÄÄUSKONKOHDILTA EI TODETA MAINITSEMISEN ARVOISTA ERIMIELISYYTTÄ JOKA VAATISI YKSIMIELISEN TUNNUSTUKSEN. MUTTA MEILLÄ ON OLTAVA AUTENTTINEN TUNNUSTAUTUMINEN JOKA LUO POHJAN KIRKON ELÄMÄLLE ON OPETUKSELLE SIIHEN PALATAAN MYÖHEMMIN. Kirkossa on lain ja armon sanoma synti ja armo akselilla sen herännäisyyden merkityksessä. ENNEN KUIN VOIDAAN OPINKAPPALEILLA JA RAAMATUN TODISTUKSILLA OSOITTAA TOINEN KRISTUS VASTOIN YLEISTÄ KÄSITYSTÄ ON PYSTYTTÄVÄ OSOITTAMAAN KIRKKAAMPI TIE, USKO, TUNNUSTUS JA ELÄMÄ JA NIIDEN SEURAAMINEN TOTUUDEN RAKKAUDESSA KUIN MITÄ YLEISESTI USKOTAAN JA OPETETAAN JA TUNNUSTETAAN JA SEURATAAN, JOS SE ON HÄMÄRÄMPI SE ON MYÖS VÄÄRÄ! TÄMÄ MERKITSEE KUITENKIN SEN MESSIAAN SEURAAMISTA JOLLA EI OLLUT VARTTA EIKÄ KAUNEUTTA EI SITÄ SUUNNITELMAA JOHON OLISIMME MIELISTYNEET OUTO HÄN OLI MEILLE KUNNES HÄN KIVULLA MEIDÄT SYNNYTTI. MUTTA YLEISESTI HYLKÄÄMME SEN KONKREGATIONALISEN NÄKEMYKSEN ETTÄ HENKI VOI PÄÄTTÄÄ YLI ULKOISEN SANAN USKON MEIDÄN TAPPIOKSEMME VAIKKA USKOMME SANASTA TOISIN SIIHEN LIITTYEN SEN DONATOLAISUUDEN NÄKEMYKSEN ETTEI TÄMÄ SANAN USKOON PALUU OLE ENÄÄ KAIKILLE MAHDOLLINEN JA MYÖS TÄHÄN LIITTYEN OPIN KAKSISTA AVAIMISTA, OIKEAT OVAT MAAN PÄÄLLÄ-
 
 
 
RAKAS VELJEMME JEESUS, SINÄ KÄTKIT RINTAASI IÄTI KALVAVAN TUSKAMME- KÄSIMERKKI: KAKSI LUONTOA KOLME YHDESSÄ PERSOONASSA!
 
AUTUAASSA VAIHTOKAUPASSA IHMINEN PÄÄSEE LUOTUJEN JA SYNNIN ORJUUDESTA LUOJANSA JA KRISTUKSEN YHTEYTEEN ON KUIN HARMAA VAIHTUISI VALKOISEEN JA LUOTU LUOJAAN. RAKKAAT HYLJÄTTYJEN YSTÄVÄT, EI SE PÄÄSE LUOJANSA KÄSIIN JOKA ITSE ITSENSÄ KOROTTAA KUIN PAHOLAINEN, VAAN SE JONKA ISÄ ITSE KOROTTAA, SILLÄ KIRJOITETTU ON PAHOLAINEN KOROTTAA ITSENSÄ YLI KAIKEN JA TOISAALLA ISÄ ITSE KOROTTI POIKANSA JEESUKSEN, RAKKAAT BRAHMA YSTÄVÄNI! SUUNTA ON VALITTAVA NYT, SILLÄ ESIKUVAT OVAT TURMELTUNEET, SEURATKAA RAKKAUDEN KENRAALIA JA VALITKAA HÄNEN MERKKINSÄ JA LIPPUNSA!
 
 
 
 
 
 
 
ELÄMÄN VALKOINEN LIPPU, KENRAALIN SEITSENPÄINEN KULTAKOTKA ELÄMÄN HOLOKAUSTIEN JA JULMIEN IHMISKOHTALOITTEN KESKELLÄ, LUOJAN LAPSET RAKKAAT BRAHMAT. PYYTÄKÄÄ VÄKEVIN HUUDOIN JA KYYNELIN LUOJALTANNE AUTUASTA RAKKAUDEN JUMALAN VALKOISEN LIPUN VAIHTOKAUPPAA, ETTÄ HÄN PELASTAISI SIELUNNE SYNNIN JA PAHOLAISEN VALLASTA, HUUTAKAA AVUKSI JAAKOBIN VÄKEVÄÄ, SEURATKAA RAKKAUDEN MESSIASTA! RAKAS BRAHMAMME ÄLÄ VALITSE VIHOLLISIAMME ISÄNNIKSEMME JA OPETTAJIKSEMME ÄLÄ HEIDÄN ENOLEHMIENSÄ MAITOA, NIITÄ JOTA IRTI OVAT LUOJASTAAN, ÄLÄKÄ NIITÄ JOTKA YLVÄSTELLEN HALLITSEVAT ÄLÄ JO VALITTUA VALITSE VAAN VALITSE NIITÄ JOITA ENNEN ET OLE VALINNUT!
 
1. Jo vääryys vallan saapi
se huutaa taivaaseen,
se turmaa ennustaapi
vie kansat kurjuuteen.
Ken Herran oikeutta
nyt täällä julistaa,
ja ken vanhurskautta
nyt tahtois puolustaa?
 
2. Nyt viekas vilppi täällä
on noussut kunniaan,
on valhe vallan päällä
ja vääryys voimissaan.
Ei kuulla kurjan ääntä
ja köyhää sorretaan,
ja lainkin rikkaat vääntää
vääryyttä puoltamaan.
 
3. Kas, köyhän leivän syövät
nuo jumalattomat.
He viatonta lyövät
ja häntä vainoovat.
He kurjaa ahdistaapi
kuin käärme kiukussa,
korvansa tukkeaapi
tuon raukan huudoilta.
 
4. He armotonna veivät
osuudet orpojen.
He söivät lesken leivät,
on Herra nähnyt sen.
Hän vanhurskaasti kostaa
vääryydentekijät,
rankaisee ansiosta
nuo viekkaat ryöstäjät.
 
5. Vaan voitonpäivän kerran
vaivaiset näkevät,
vanhurskaus kun Herran
lyö väärät, väkevät.
Oi Herra, voimas näytä,
kansaasi armahda
ja hurskaan pyynnöt täytä
ja päästä vaivasta.
 
RAKKAAT BRAHMALAPSET, KUN TÄMÄ ISÄN RAKKAUDEN VANHURSKAUTTAMINEN ON KOHDALLAAN, ON KAIKKI OIKEALLA KOHDALLAAN, VAIKKA MUUTEN KAIKKI OLISI IHANASTI REMPALLAAN! BRAHMAKIRKKO NOUDATTAA ISÄN RAKKAUDEN VANHURSKAUTTAMISEN AVATTUA OPERAATIOTA JONKA NIMI ON TOIVON RANTA!
 
Kaikki oli ihanasti rempallaan
Poika kävi polkua pientä ja kaitaa ja ilta oli ihanasti rempallaan. Aurinko torkkui jo untansa saitaa ja silmäänsä iski, että "terve vaan". Poika oli nuori ja vahvanlainen, mökissä tyttö, tyttö niin sinisilmä, lehma ja kukko ja porsaskin vielä, vaan kaikki niin ihanasti rempallaan.
 
Poika kävi peltoa, sarkojen laitaa ja kaikki oli ihanasti rempallaan. Portti piti pystyssä harmaata aitaa ja silmäänsä iski että "terve vaan". Räystähällä nukkui jo tuuliviiri, ikkuna katsoi niin vaiti ja vakavana; kaste oli aitan sen porraspuulla ja ovi oli ihanasti rempallaan.
 
Sydän sykki rinnassa polttaen paitaa ja yö jo oli ihanasti rempallaan. Kuka sitä kaikkea kertoa taitaa, ja aitta sanoi hiljaa, että "terve vaan". Mökki oli pieni ja köyhänlainen, vaarilla tyttö, tyttö niin sinisilmä. Poika oli nuori kuin markkinavarsa ja pojan sydän ihanasti rempallaan
 
1.
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
 
2.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
 
3.
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
 
4.
Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
 
5.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.
 
 
 
 
 
 
Kuvahaun tulos haulle JUMALAN KIRKKAUS
 
 
AGABAARAHKANSA KIRKKAUDEN TIELLÄ!
 
 
 
EI ABORTTIA - JOS LUOJAN VIISAUTTA ETSITÄÄN VAIKKA TIIBETIN SUURISTA SALAISISTA LÄHTEISTÄ, VALTAKUNTIEN KÄSITTÄMÄTTÖMISTÄ VIISAUKSISTA, ON SILLÄ AIKA JOLLOIN SE TYHJIIN RAUKEAA EIKÄ SE VALTAKUNTA VOI PYSYÄ PYSTYSSÄ, LUOJA ON KÄSKENYT SYTYTTÄÄ PIENEN KYNTTILÄN ILMAN KAIKKEA TUOTA VIISAUTTA, JOS MINUA SANOTAAN PAKANAKSI SIINÄ MIELESSÄ ETTÄ OLISIN TIETÄMÄTÖN JA IRTI LUOJASTANI, SE EI PIDÄ PAIKKAANSA MUTTA YHTÄ TOTTA ON SEKIN ETTEN OLE ANONYYMI KRISTITTY, KUTEN PAAVI ARVELEE: DALAI LAMA, BRAHMAKIRKON SUURIN EI KRISTILLINEN JA EI JUUTALAINEN MYSTINEN OPETTAJA- LUOMAKUNNAN HENKISET MAAT INTIA JA TIIBET - BRAHMAKIRKON BILJOONA PERUSTUS OLEMMEKO PIENKIRKKO MAAILMASSA? MAAILMASSA ON 6.7.2018.  828 397 141 ALIRAVITTUA IHMISTÄ JA MELKEIN SAMAN VERRAN IHMISIÄ JOILLA EI OLE PUHDASTA JUOMAVETTÄ! PYYTÄKÄÄMME MAHDOTTOMUUKSIA MAHDOTTOMUUKSIEN BRAHMA LUOJALTA! RAKKAAT YSTÄVÄT! ME PYSTYMME KAIKKEN SIIHEN MIHIN BILJOONA PERUSTUSKIRKKO PYSTYY MIKÄ MENEE YLI SIIHEN EMME PYSTY! TUHANNEN TYKIN KIRKKO! DALAI LAMA-TUHAT TYKKIÄ PUOLUSTAKOON SINUA-TUHAT TYKKIÄ TIIBETISSÄ, TUHAT TYKKIÄ INTIASSA JA TUHAT TYKKIÄ SUOMESSA SEKÄ TUHAT TYKKIÄ AFRIIKASSA, VÄHEMPI EI RIITÄ! VIHOLLISEN HYÖKKÄYKSEN KOHDISTUESSA TYKIT AMPUKOOT VAIKKA YÖTÄ PÄIVÄÄ KAIKKIEN KÖYHIEN JA SORRETTUJEN JA HYLJÄTTYJEN JA ALIRAVITTUJEN PUOLESTA KAIKILLA RINTAMILLA!
 
VILLIRUUSU!
 
On metsän siimeksessä, pien villiruusunen. sen salon sydämessä, on olla rauhainen. Ei sinne yllä myrskysäät sen korpikuuset piirittää. Ja aivan sattumalta sen ruusun kohtasin.
 
Kesäisen päivän helle vain häntä rakastaa. Ei itse tiedä raukka kenelle kukoistaa. Mut piikkioksistansa kai, hän villiruusun nimen sai. Sä olet villiruusu, ruusuista kaunehin.
 
Keväisen sateen jälkeen, kauneimmin kukoistaa. Oi minkä värin välkkeen, tuo kukka silloin saa. Mä silloin riennän luokse sen ja lehtiänsä suutelen. Sä olet villiruusu, ruusuista kaunehin.
 
On ruusun kukat kauniit, niit poimii en mä vois. Jos toiset ruusun vievät, se surun mulle tois. Mä unhoittaisin kaiken muun, jos omaksein mä saisin sun. Sä olet villiruusu, ruusuista kaunehin.
 
Kuvahaun tulos haulle VILLIRUUSU
 
LUOMAKUNNAN NEPTUAANINEN KIRKKO - MUSTAT JAKOBIITIT!
 
NITRAH -SAUL! SAUL! MIKSI VAINOAT MINUA, TYÖLÄSTÄ SINUN ON POTKIA TUTKAINTA VASTAAN!
 
 
 
NITRAH
Kuvahaun tulos haulle silmä symboli
 
VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN JONKA AGABAARAH ON TUOMINNUT, VÄISTY SINÄ RAKKAUDEN VIHAMIES, VÄISTY SINÄ JOKA VALEHTELET ETTEI LUNASTUS OLE YHTÄ MAHDOLLINEN YKSIPERSOONAOPISSA KUIN KOLMIPERSOONAOPISSA, VÄISTY SINÄ SISÄINEN TYHJIINRAUETTAJA, VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, TÄYTTYKÖÖN SINUSSA TÄMÄ BRAHMA JUMALAN TAHTO!
 
Kuvahaun tulos haulle MUSTA JA VALKOINEN HEVONEN
 
Ad Wer Veredin -SANCTA HELECA -VASTALUNASTUS
 
Ovi On Auki-Tervetuloa-Kiitos! Kiitos! kiitos! Ikuinen Kiitos Brahma Jumalamme!
 
Uudelleen jos luokses tulla voisin Eilispäivän virheet korjaisin Kaiken teen sillon varmaankin toisiN Silmäs kostuis ei kyyneliin Kaiken teen silloin varmaankin toisin Jos vain sallit sen armahin Uudelleen jos luokses tulla voisin Saisin silloin kaiken loiston maan Synkin yö päivä ois aurinkoisin Kanssas jos vain käyn uudestaan Synkin yö päivä ois aurinkoisin Luokses taas jos saapua saan
 
 
 
 
MAMA! PAPA! BRAHMA JUMALAMME-ME RUKOILEMME, PYYDÄMME JA ANOMME SINULTA 300 MILJARDIN EURON AVUSTUSTA MAAILMAN ALIRAVITUILLE IHMISILLE! KIITOS! KIITOS! KIITOS! BRAHMA JUMALAMME! IKUINEN KIITOS! TÄYTTYKÖÖN SINUN TAHTOSI!
 
 
 
 
HÄN ANTOI MEILLE VETTÄ JA LEIPÄÄ - AGABAARAH TODELLISTEN PAKANAIN PYSYVÄ TOIVO- NYT SINÄ LASKET PALVELIJASI RAUHAAN MENEMÄÄN SILLÄ ME OLEMME SAAVUTTANEET AGABAARAHIN JA BRAHMAN TÄYTEYDEN SIUNAUKSEN!
 
 
 
BRAHMA LÄHETYKSEN JUMALAN NEPTUAANINEN LEIPÄ HALLITUS HENKISEN TIEN KULKIJOITA VARTEN - FAITH GOSPEL HOUSE HENKINEN RUOKAKUNTA ASEMA!
 
 
 
Kalevan tuulet
 
 
 
Isäni Shabbata Sebaot, Kalevaisen kansan Taatto, Kalevan
 
Kansan Vartija. Yhettä kuule huutoni, kahetta ota korvillesi,
 
kurjan puhetta kuuntele.
 
Hapan on henki helluntaiksi, Kalevan kansan riemuksi, Kalevan
 
kansan kulkutieksi, mik on mielessä vikana, mikä povessa
 
polosten. Iske tulta Tulipyörä, Tulta ahjosta ajele, paina Tuulen
 
palkehia, Iki Isän lemmen Liekki, Iki Jumalan Ihastus, hellät
 
Tuulet helluntaista, Kalevan Tuvista Tulevaks. Lietso tuulta
 
Tuulen Luotsi, Kalevan kansan riemuksi, laita lapset
 
laulamahan, vanhat veisuilla valele, poikaset pistä povehes,
 
tyttöpuolet rinnoillesi, Annan Armos Armon Tuuli,
 
Kanaemonen Kalevan, miehen mieli ylös nosta, emännän
 
tupahan elämä. Tuuli puista purjehista, laulumaille Luojan
 
kansan, enkelvaltojen iloksi, Kaunis on Kalevan kansa, ilo
 
yhessä olossa, Kanaemon Siiven Alla, kun on Henki
 
helluntaista, Lemmen Liekki Luojan Kansan, pyhän Pojan
 
pyytämästä, Isän Tyköä Lähetty.
 
 
 
 
 
UUSI BRAHMAKIRKKO - HENKISEN
 
 
 
TIEN
 
 
 
KULKIJOIDEN RUOKAKUNTA -JOKA
 
PÄIVÄ KANAVOIDAAN VETTÄ,
 
TERVAA,
 
HUNAJAA, VIINIÄ
 
LEIPÄÄ, MAITOA JA ÖLJYÄ SEKÄ
 
SUOLOJA YHTEISELLE
 
HERÄNNÄISMATKALLE!
 
 
 
 
ELÄVÄN TOIVON JÄTTILÄINEN - KASTE
 
KANTAA JOKAISTA BRAHMAA JA HENKISEN
 
TIEN
 
KULKIJAA.
 
Kuvahaun tulos haulle SAHAJA JOOGA
 
SUN TYKÖS TURVAAN JUMALAN!
 
1. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt.
 
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. 2. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. 3. Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo! 4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan. 5. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme huomispäivänkin.
 
Kuvahaun tulos haulle SAHAJA JOOGA
 
 
 
HENKISEN TIEN KULKIJA VOI LÖYTÄÄ
 
SOVITUKSEN
 
JUMALAN KANSSA HENKISYYDEN SIITÄ
 
KÄRSIMÄTTÄ - EI SAATA RAKKAUS KOSKAAN
 
SAMMUA, EI TUULI, EIKÄ ELÄMÄ-ROOM.8!
 
Kuvahaun tulos haulle ORTODOKSISIA MUNKKEJA
 
PUUHATKAAMME YHDESSÄ TÄRKEITÄ ASIOITA!
 
 
 
1. Jumala ompi linnamme
Ja vahva turva aivan,
On miekkamme ja kilpemme
Ajalla vaaran, vaivan.
Hän voittaa kaiken voi,
Hän, joka kaiken loi.
On suuri voimansa,
Hän päästää pahasta
Ja ikuisesti hallitsee.
 
 
TUTKIKAAMME ITSEÄMME JA PYRKIKÄÄMME SYVEMPÄÄN HENKISYYTEEN JA AUTTAKAAMME KÄRSIVIÄ LÄHIMMÄISIÄMME SEKÄ MAAILMAN ALIRAVITTUJA IHMISIÄ, MUTTA JOKAINEN AUTTAA LÄHIMMÄISTÄÄN ETTEI JUMALA OTTAISI HÄNELTÄ KELLOA JA KELLON PERIÄ POIS MUTTA SINÄ PÄIVÄNÄ KUN JUMALA OTTAA NE POIS HÄN HUOMAA ETTEI HÄN OLE VIELÄ AUTTANUT YHTÄÄN LÄHIMMÄISTÄ! TUNNEN KYLLÄ YHDEN SUUREN NIMEN, MUTTA VAIN YHDEN!
 
 
Mentaalitaso ja me   lainattu!         
 
Seppo Ilkka
 
Käsitys itsestämme ja maailmasta muodostuu ajatusten tasolla, mentaalisina kuvina. Ajatuksissa teemme huomioita ja päätöksiä. Ajatukset ovat vuorovaikutuksessa tietoisuuden kaikkien tasojen kanssa.
 
 
 
Olen käsitellyt aiemmassa kirjoituksessa (Ultra 2/2015) ihmisen ns. astraali- eli tunnetasoa. Näkymättömässä rakenteessamme on kuitenkin useita muitakin tasoja, jotka osaltaan määrittävät olemustamme. Yli sata vuotta sitten teosofit rupesivat puhumaan ihmisen seitsemästä kehosta, joista kolme korkeinta toimivat henkisillä tasoilla. Kolme alinta olivat fyysinen keho, astraalikeho ja ns. mentaalikeho eli ajatuskeho. Ylempien ja alempien kehojen väliin he sijoittivat ns. kausaali- eli syykehon. Tarkastelen tässä henkisen rakenteemme mentaalista olemuspuolta.
 
Ajatusmaailma ja mieli
 
Mielen kokonaisuuteen kuuluu ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä. Siihen kuuluu käsitys itsestämme, tässä maailmassa tahtovasta ja toimivasta egosta. Tunteisiin liittyy ajatuksia ja ajatukset voivat synnyttää tunteita. Voidaankin kysyä, onko tunnetasosta erillistä mentaalista tasoa edes olemassa.
 
Monet ajatukset ovat kuitenkin tunnesisällöltään varsin neutraaleja. Tällaisia ovat usein arkisiin tapahtumiin liittyvät toteamukset. Abstrakti, käsitteellinen ajattelu ja rauhallinen johtopäätösten tekeminen tapahtuvat tunnetason ulkopuolella. Voimme nauttia loogisen päättelyn kauneudesta tai suuttua, jos joku ei ymmärrä meitä. Itse päättely ei kuitenkaan sisällä edes näitä tunteita.
 
Luomme maailmankuvamme ajatustasolla. Se saa aineksia monista suunnista, perinteistä, oppimastamme, mielipidevaikuttajilta ja maailman tapahtumista. Voimme saada oivalluksia, joiden lähde saattaa olla korkeilla tasoilla. Ylläpidämme ajatustasolla, mentaalisesti, käsitystä sellaisista asioista kuin jumaluus tai kuoleman jälkeiset tapahtumat jne. Voimme toki suhtautua tunteella siihen, että ne ovat mielestämme oikeata tietoa. Astraalinen ja mentaalinen ovat vuorovaikutuksessa, mutta ajatusrakennelmat ovat mentaalitasolla.
 
Käsitys siitä, millaisia tasoja tai henkikehoja olemukseemme kuuluu, on sekin mentaalitasolla. On muitakin tapoja kuvata näkymätöntä rakennettamme kuin käsitys seitsentasoisesta olemassaolosta. Tämä malli on kuitenkin sillä tavoin hyvä, että se auttaa ymmärtämään älyllisesti joitakin olemuspuoliamme. Se sopii järjestelevän mielen tarpeisiin. Viime aikoina ovat olleet esillä ns. henkiset dimensiot. Neljännen dimension ja astraalitason melko läheinen yhteys ei jatku mentaalitason ja viidennen dimension rinnastuksena. Mentaalitasolle voi tulla käsiteltäväksi mihin tahansa dimensioihin kuuluvaa materiaalia.
 
Omistamisenhalut, kateudet, pelot, vihat ja muut tunteet työllistävät egoa jatkuvasti. Siksi voisi kuvitella, että ego kuuluu astraalitasolle. Sillä on astraalinen aspekti, mutta sen ydin on mentaalinen, mielen ja ajatuksen tasolla oleva käsitys siitä, kuka ja millainen minä olen.
 
Ego on ajatus, joka ajattelee. Ego elää dualistisessa maailmassa, ja myös mentaalitaso on luonteeltaan dualistinen. Siinä missä fyysinen taso korostaa yksilöllisyyttä ja astraalitasolla opitaan hyvän ja pahan erottelua, mentaalitason kokemus kouluttaa terveen järjen löytämiseen ja selkeään ja käsitteelliseen ajatteluun. Siksi kokeilemme eri elämänfilosofioita ja voimme joutua hylkäämään niitä toimimattomina. Muodostamme dualistiselle mentaalitasolle käsityksen korkeilla tasoilla ilmenevästä olevaisen ykseydestä. Ei ole ihme, jos ykseyttä on vaikea käsittää.
 
Terve järki ja äly
 
Terve järki paljastaa ajatusmaailmaamme hallitsemaan pyrkivien aatteiden, oppien ja ideoiden laadun. Äly on terveen järjen tarpeellinen työkalu. Äly tuo esiin suunnitelmien ja päätelmien loogisen kestävyyden tai sen puutteen. Äly havaitsee asioihin vaikuttavia tekijöitä ja tutkii, mitä niistä seuraa. Ilman kirkasta älyä olemme helposti johdettavissa harhaan. Älykkyys on mentaalitason ominaisuus. Astraalitasolla toiminta on reaktiivisempaa, impulsseihin vastaamista. Äly tarkastelee, arvioi ja tekee ehdotuksia toimenpiteiksi.
 
Äly ja terve järki eivät ole sama asia. Äly lähtee vallitsevasta tilanteesta ja yleisistä maailmaa koskevista oletuksista ja käyttää päättelytaitoa. Se päätyy johonkin tulokseen, joka seuraa johdonmukaisesti lähtökohdista. Tämä prosessi on vailla esim. myötätuntoa toiminnan kohteena olevia kohtaan.
 
Terve järki ottaa kokonaisuuden paremmin huomioon ja pyrkii siihen, mikä olisi viisasta kyseisessä tilanteessa. Se näkee inhimilliset tekijät merkittävinä ja välittää ympäristöstä ja luonnosta. Terve järki kykenee myös ohittamaan itsekkäitä motiiveja.
 
Terve järki on korkeammilla olemisen tasoilla vaikuttavan Viisauden sovellutus arkielämään. Siksi tervettä järkeä ei voi käyttää tahallisesti väärin. Jos sitä yrittäisi, se ei enää olisi tervettä järkeä. Älyn suhteen asia on toisin, sitä voi käyttää väärin. Kehittyneen älyn käyttäminen tuhoaviin tarkoituksiin aiheuttaa ongelmia.
 
On kuitenkin mahdollista, että voimme tehdä huonoja ratkaisuja, vaikka pyrkisimmekin toimimaan terveen järjen mukaan. Emme aina tiedä tai ymmärrä kaikkia asioihin vaikuttavia seikkoja. Terve järkikin toimii mentaalitasolla ja on erehdyksille altis. Viisaus taas on korkeampi henkinen ominaisuus.
 
Kyvykkyyden aarreaitta
 
Sellaiset sivistyksen saavutukset kuin filosofiat, tieteet ja kirjallisuus ovat saaneet muotonsa mentaalitasolla, vaikka ne pohjautuisivat korkeamman tason intuitioon. Sama koskee inspiroitunutta taidetta ja musiikkia, niissä vain käytetään sanojen sijasta kuvien tai sävelten kieltä.
 
Analysoimme ajatuksen tasolla oman olemuksemme ja maailman ilmiöitä. Voimme tarkastella fyysistä ja tunnemaailmaa ja voimme suunnitella ongelmista selviytymistä. Mentaalitaso reagoi herkästi tunteisiin ja fyysisiin kokemuksiin. Se lähettää noille tasoille tietoa ja voi pyrkiä järjestämään tunnemaailmaa.
 
Parhaimmillaan mentaalikeho saattaa vastaanottaa korkeammilta tasoilta tulevaa intuitiota. Jotta inspiraatio vaikuttaisi, on egon annettava sille tilaa. Sivistyksen edistyminen tapahtuukin usein niin, että joidenkin edelläkävijöiden ego sallii inspiraatioiden tulla esiin. Heidän egomielensä osallistuu kuitenkin ideoiden muotoiluun ja soveltamiseen käytännössä.
 
Ihmiskunnan kehittyminen on jatkuva prosessi. Korkeat inspiraatiot voivat osoittaa meille tietä. Rakennamme kuitenkin tiemme itse aina sille tasolle asti, että muodostamme kuvan myös tuon tien päämäärästä. Kun lähdemme henkiselle matkalle, suunnistamme aluksi tuota kuvaa kohti. Emme voi välttää sitä, että egomme osallistuu sen piirtämiseen. Mentaalinen kykymme on kuitenkin kunnioitettava. Jos tahdomme, kykenemme muodostamaan päämääriä, jotka ovat meille juuri nyt ajankohtaisia. Mentaalinen kyky on myös sillä tavoin joustava, että se pystyy tarvittaessa korjaamaan valitsemaansa tietä ja sille asettamiaan päämääriä. Totutulta tieltä kääntyminen saattaa tosin vaatia vastaansanomattomia perusteluja ja huomattavia tahdonponnistuksia.
 
Paradoksit ja metatasot
 
Mentaalitasolla kykenemme myös sitä itseään koskevaan tarkasteluun. Ajattelen. Ajattelen, että ajattelen. Ajattelen ajattelevani, että ajattelen. Tätä ketjua voisi jatkaa loputtomiin. Tällaisessa tilanteessa puhutaan ajatuksen ns. metatasoista. Perustasolla olevan ajatuksen tarkastelu tapahtuu metatasolla, sen tarkastelu taas metametatasolla jne. "Ajattelen ajattelevani, että ajattelen ajattelevani" on metametametatasolla oleva ajatus. Koemme tämän kaiken kuitenkin mielessämme, mentaalitasolla.
 
Itseen kohdistuvat väitteet voivat olla paradoksaalisia. Tunnetaan esimerkkejä, jotka ovat pitkään aiheuttaneet päänvaivaa ajattelijoille. Yksi niistä on antiikin Kreikasta peräisin oleva ns. Parturiparadoksi: "Saaren parturi on se aikuinen mies, joka ajaa vain ja kaikkien niiden aikuisten miesten parrat, jotka eivät itse aja partaansa. Kuka ajaa parturin parran?" Jos hän jättää partansa ajamatta, hänen tulisi tehtävänsä mukaan ryhtyä sitä ajamaan. Jos hän yrittäisi ajaa sen, hän ei voisi tehdä niin, koska hän ajaa vain niiden parrat, jotka eivät tee sitä itse.
 
Tämä ja useat muut paradoksit ovat versioita ns. Valehtelijaparadoksista, jonka pelkistetty muoto on väite: "Tämä lause on valetta". Jos väite olisi totta, sen tulisi olla vale. Jos väite olisi vale, se ei olisikaan vale vaan tosi. Molemmissa tapauksissa päädytään ristiriitaan. Toisaalta väite "Tämä lause on totta" voisi periaatteessa olla kumpi tahansa, sekä tosi että vale.
 
Edellä kuvattu metatasoajattelu tarjoaa tavan "selviytyä" näistä ongelmista. Itseen kohdistuvat väitteet eivät ole perustasolla, vaan metatasolla olevia väitteitä. Metatason lause "Tämä perustason lause on valetta" viittaa johonkin muuhun lauseeseen kuin itseensä ja kertoo yksikertaisesti, miten sen laita on. Tämä ajattelutapa tuli tunnetuksi vasta n. 1920-luvulla. Muitakin näkökulmia paradokseihin on sen jälkeen esitetty, mutta tämä on perusselitys näille ongelmille.
 
Tilanne on paradoksin kaltainen, kun ajatellaan mentaalitasoa ihmisen olemuspuolena. Mentaalitasoa koskevat ajatukset ovat mentaalitasolla, eli koskevat sitä itseään. Muulla tavoin emme voi menetellä. Siksi on tärkeätä olla tietoinen, millä metatasolla nuo ajatukset toimivat. Sillä tavoin voimme säilyttää järjestyksen ja ohittaa paradoksisia tilanteita. Yllä kuvattua "ratkaisua" paradokseihin ei ollut edes keksitty siihen aikaan, kun mentaali- ym. tasoista ruvettiin puhumaan.
 
Mentaalitason varjopuoli
 
Korkeiden olemassaolon tasojen vaikutus tulee tietoisuuteemme mentaalitason kautta. Mentaalikehon tehtävä on rauhoittaa tilannetta, jos tunnetaso pyrkii esim. johtamaan meitä vihan ajatuksista vihan tekoihin. Näistä syistä on ymmärrettävää, että mentaalitasoa on pidetty astraalitasoa korkeampana, vaikka ne ovat osittain rinnakkaisia. Mentaalitason kyvyt ulottuvat kuitenkin laajemmalle.
 
Mentaalitasolla on kuitenkin myös varjopuolensa. Voimme käyttää mentaalikehon kyvykkyyttä vapaan tahdon mukaan. Tämä merkitsee, että tuo käyttäminen voi olla muutakin kuin rakentavaa ja hyvään pyrkivää. Tämä koskee myös henkisiä taitoja, kuten selvänäköisyyttä. Niitäkin käytämme mentaali- ja astraalikehojemme kautta. Henkinen tai fyysinen luomistyömme kulkee mentaalitason kautta saamassa muotonsa ennen kuin teemme päätöksen toteuttamisesta. Näin käy riippumatta siitä, miten korkealta tai alhaiselta tasolta luomisen impulssi tulee. Käsityksemme oikeasta ja väärästä, toimintaa ohjaava moraali, on sekin mentaalitasolla.
 
Emme voi käyttää korkeiden Hengen tasojen energioita mihin tahansa tarkoituksiin. Niiden käytön on oltava sopusoinnussa Korkeimman Tahdon kanssa. Astraaliset ja mentaaliset energiat ovat harjoituskenttäämme. Niiden suhteen meillä on tiettyyn mittaan vapaus. Voimme kuitenkin menettää kykyjämme, jos emme käytä niitä viisaasti ja yhteiseksi hyväksi.
 
On varoitettu siitä, että astraalitasolla on henkiolentoja, jotka voivat pyrkiä ohjaamaan ihmisiä kyseenalaisiin suuntiin. Niillä saattaa olla myös merkittävää älyä ja ajatuksen voimaa, niin että oikeampaa olisi puhua astraalis-mentaalisista olennoista. Osaammeko tunnistaa älykkäästi punotun houkuttavan huijauksen? Asiaan liittyy yleensä egon imartelua, joka voi olla hienovaraistakin.
 
Puhdas sydän ja kirkas mieli suojaavat tällaisilta vaikutuksilta. Kristuksen nimeen kysymällä pakotamme nuo henkiolennot paljastamaan laatunsa. Myös arkkienkeli Mikael auttaa näissä tilanteissa. Arkkienkeli Zadkiel avustaa häiriöiden puhdistamisessa Violetin liekin avulla.
 
Henkinen nousu ja mentaalitaso
 
Ennen kuin voimme tulla tietoisiksi mentaalitasoa korkeammilla tasoilla, joudumme ratkaisemaan suhteen omiin mentaalisiin kykyihimme. Olemmeko, vaikkapa vain salaa mielessämme, sitä mieltä, että olemme suuria tietäjiä ja taitajia? Ego hallitsee meitä niin kauan kuin näin on. Olemmeko sitä mieltä, että meillä ei ole korkeampaa tietoa ja näkemystä? Tällainen käsitys haittaa mahdollisuuksiamme korkean tiedon saantiin.
 
Henkinen nousu alkaa siitä, että sallimme Viisauden tulla tietoisuuteemme, kun on sen aika ja annamme siitä kunnian Korkeimmalle. Itsemme yli- tai aliarviointi tai tuomitseminen ovat vain egon keinoja ylentää itsensä. Viisaus tulee Hengen ja Sielun kautta korkeuksista, joihin näköalamme ei ulotu. Se tulee inspiraationa ikuisessa nykyhetkessä. Maallisena tehtävänämme on antaa sille mentaalinen muoto. Mielemme ja egomme osallistuvat tähän, mutta Viisauden lähde on niitä korkeammalla.
 
Kuvahaun tulos haulle WICCA
 
BILJOONA ELÄMÄPUU - OI BRAHMA JUMALAMME! MIKÄ ON RAKKAUTEMME KALIBERI TÄNÄÄN?
 
Kuvahaun tulos haulle NAISENKELI
AGABAARAH - JUMALAN KASVOJEN ENKELI!
 

LOPPUSANAT - VALON LAPSET YHTEEN LIITTÄÄ YKSI USKO KRISTUKSEEN -

HERRA SOTATUOMARI, EI IHMINEN SAA MITÄÄN MITÄ PYYTÄÄ JUMALALTA VAAN AIVAN KAIKEN MITÄ USKOO, NIINPÄ JUMALA KYLLÄ PUHUU KYMMENYKSISTÄ MUTTA KETÄÄN EI SIUNTA KYMMENYKSILLÄ VAIKKA JUMALA ON NIIHIN LUPAUKSEN LIITTÄNYT EI TEHTYÄ TEKOA SIUNATA SILLÄ TÄMÄ SIUNAUS ON LUETTU AINOASTAAN USKOLLE, VAIKKA LUPAUS ON KYMMENYKSISSÄ, MUITA KYMMENYKSIÄ JA LAHJOITUKSIA JUMALA EI SIUNAA JA ENENNÄ EIKÄ JUMALALLE VOI LAHJOITTAA MUUTA KUIN USKOSSA, SEN SIJAAN KIRKOLLE JA SEURAKUNNALLE VOI, MUTTA NIIHIN EI SISÄLLY SIUNAUSTA, MUTTA JOS TÄTÄ TEHDÄÄN JUMALAN NIMEEN JA OPETETAAN ETTÄ SE ITSESSÄÄN ON SIUNAUTTU, JOPA TEHNTYNÄ TEKONA, RAAMATTU NIMITTÄÄ SITÄ JUMALAN NIMEEN VARASTAMISEKSI, TÄMÄ USKO ON OMAEHTOINEN SE USKO MYÖS PARANTAA KAIKKI SAIRAAT JOTA NÄIN USKOVAT, MUTTA TEHTYNÄ TEKONA SE EI PARANNA, SILLÄ TERVEYSKIN ON USKON VARASSA. MUTTA ON TOINEN VALTA, JOKA PUKEUTUU INHIMILLISEEN HEIKKOUTEEN! NIINPÄ HERRA SOTATUOMARI, JUMALAN SANA EI PUHU MITÄÄN SALOMONIN LOPULLISESTA LANKEEMUKSESTA, VAAN HÄN ITSE SANOO SÄILYTTÄNEENSÄ SEN VOITELUN JA HERRAN PELON JOKA HÄNELLE SYNTYI JUMALAN KUTSUMUKSESSA, HÄN EI LUOPUNUT SIITÄ KOKO IKÄNÄNSÄ, HÄN SANOO MYÖS ETTEI NAISET OLE OLLEET HÄNELLE IANKAIKKISEKSI LANKEEMUKSEKSI NIIN ETTÄ HÄN OLISI NAISTEN TÄHDEN LUOPUNUT HERRAN PELOSTA JA ENSIMMÄISESTÄ VOITELUSTA SEN KUTSUMUKSEN VIISAUDESTA JA KUOLTUAAN HÄN MENI LEPOON ISIENSÄ TYKÖ ODOTTAMAAN AIKAA JOLLOIN UUDEN LIITON ARMO JA MESSIAS ILMESTYY JA SANOO SAARNAAJAN KIRJAN AIKOIHIN JO PALANNEEN TAKAISIN HERRAN TYKÖ JA KORJANNEEN UHRISAVUNSA JUMALALLE OTOLLISEKSI. NIINPÄ KUKAAN EI VOI VÄITTÄÄ ETTEIKÖ SAARNAAJAN KIRJA SAATIKA SALOMONIN SANANLASKUT SISÄLLÄ IKUISEN SIUNAUKSEN JALOKIVIÄ, MUTTA SEKÄ SALOMONI ETTÄ PAAVALI TODISTAA ETTEI NÄISTÄ TELINEISTÄ MITÄÄN JÄÄ JÄLJELLE, MUTTA PAAVALI LISÄÄ, NIIN PYSYVÄT NYT USKO, TOIVO JA RAKKAUS, NÄMÄ KOLME, MUTTA SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS! HERRA SOTATUOMARI ME TUNNUSTAMME SEN, ETTÄ OLEMME VARMAAN PILKANNEET PATRISTISEN PERINTEEN JUMALAA JA HÄNEN HENKEÄÄN, JOTA ME TOSIN NIMITÄMME PAHOLAISEN JUMALAKSI, JOLLA EI OLE VANHURSKAUTTAMISTA MUTTA EMME OLE PILKANNEET NEPTUAANISEN ILMOITUKSEN AGABAARAH JUMALAA JA HÄNEN HENKEÄÄN SILLÄ VALTAKUNTA ON NÖYRYYTETTY JA SE ON HELMAIN HUOMASSA, MUTTA SE ON MYÖS SE ALKUPERÄINEN LATINALAINEN LINJA. MUTTA MITÄ TULEE USKOMME MARIAMIIN, HEILLÄ EI OLLUT SIJAA MAJATALOSSA JA KARJALUOLA OLI ENSIMMÄINEN OIKEA ORTODOKSINEN KIRKKO JA JUURI MARIAM SÄIKÄHTI TUOMARIA KAIKKEIN ENITEN SE ON MYÖS NEPTUAANINEN USKOMME PYHIIIN ETTÄ MARIAM OLI PUETTU NIIN SUUREEN INHIMILLISEEN HEIKKOUTEEN ETTEI HÄN OLLUT SOVELIAS EDES SÄÄTYVALTAAN EI MYÖSKÄÄN HÄNEN POIKANSA JAAKOB VAAN SAI SÄÄTYVALLALTA NIMEN PASKALINTUJEN PARONI JA ETTÄ PIETARIN TYTÄR JOUTUI NIIN SUUREEN HÄPEÄÄN ETTÄ HÄNET EROTETTIIN KOKO KATOLISESTA KIRKOSTA! MITÄ TULEE PAAVALIIN, HÄN JOTUI KIRKON KIROUKSEEN KUN SANOI PATRISTISEN ILMOITUKSEN JUMALAA HAARAPUSSI JUUTALAISTEN JUMALAKSI. MITÄ TULEE TAAS PIETARIN, HÄN EI ENSINKÄÄN KELVANNUT KIRKON APOSTOLIKSI VAAN KERROTAAN ETTÄ HÄN TOIIMI MEHILÄISTARHURINA JA MITÄ TULEE APOSTOLIEN LAPSIIN JOITA HEILLÄ OLI HE KANTOIVAT SUURIMMAN AIHEEN SIIHEN, MISTÄ KOKO PATRISTINEN ILMOITUS SULKEE HEIDÄT KOKONAAN TAIVASTEN VALTAKUNNAN ULKOPUOLELLE JA KATOLINEN KIRKKO NIMITTI APOSTOLEITA LIKAISEKSI TUSINAKSI. KOSKA LUTHER AAVISTI ETTEI KAIKKI OLLUTKAAN NIIN KUIN KIILTOKUVISSA OLI KERROTTU HÄN LASKELMOI JA KIKKAILI VANHURSKUtTAMISEN OMALLE KIRKOLLEEN, PERUSTI TEMPPELIHERRAT JA RAUTAISEN SÄÄTYVALLAN JA ASETTI UUDELLEEN TEMPPELIJUMALAN PALVELUKSEN JA TEKI KIRKOSTA UUDELLEEN KATOLISEN, VAIKKA HÄN SELVASTI RAAMATUSTA NÄKI, ETTÄ KUN JUMALA ON NYT PYSTYTTÄNYT DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN EI MIKÄÄN TEMPPALIAIKA ENÄÄ ASTU JUMALAN AJATUKSIIN. HERRA SOTATUOMARI, TODISTUS VOIDAAN POLTTAA JA KUMOTA MUTTA EI AJATUKSIA RAKKKAUDEN JUMALASTA! MUTTA HERRA SOTATUOMARI ON MYÖS TOTTA ETTÄ JOKAINEN LIIKE ON SATANUT AINA JONKUNLAISESTA VANHURSKAUTTAISLÖYDÖSTÄ MUTTA LUTHER ON SUVEREENI JA KAIKKI OVAT OLLEET PIKEMMINKIN LUTHERIN ANEITA KUTEN VOITTE HUOMATA HEIDÄN VANHURSKAUTTAMISOPIN JULKILUSUMISTAAN. MUTTA ON MYÖS TOTTA ETTÄ SELLAISET AVAIMET LYÖVÄT AINA SISÄÄN PÄIN TAKAISIN KATOLISEEN KIRKKOON, SIKSI ME PUHUMME NIIN SANOTUISTA JAAKOBIN AVAIMISTA, JOTKA LYÖVÄT ULOSPÄIN, SIKSI MYÖS PUHUMME SELLASESTA VANHURSKAUTTAMISESTA JOKA ON HYLKÄÄMISTÄ EIKÄ HYVÄKSYMISTÄ SE ON KAIKEN TUHOUTUMISTA, JOPA JUMALANKIN JA KAIKEN SANAN TIEDON, MUTTA SE ON RAKKAUTEEN HYLKÄÄMISTÄ ULOS KAIKESTA MUUSTA. HERRA SOTATUOMARI, TÄTÄ TARKOITTAA AGABAARAH, ALASTON RAKKAUS, HÄN ON MEIDÄN MESSIAAMME! MIKSI SITTEN JEESUKSEN SOTA EI OLE HELPPO VAAN VAIKEA, SIKSI ETTÄ HÄN VANHURSKAUTTAMISESSA JOUTUU ASETTAMAAN IHMISEN SUUREEN INHIMILLISEEN HEIKKOUTEEN JA ASETTUMAAN ITSEKIN SUURESSA HEIKKOUDESSA HEIDÄN MESSIAAKSEEN, KUN ON KIRJOITETTU, SYNTISTEN TYKÖ HÄN MENI MAJAILEMAAN TOISAALTA HEIKKOUS ILMENEE MYÖS SIINÄ ETTEI HÄN VOI JUURI AUTTAA NIITÄ JOILLA ON VIELÄ KELLO JA KELLONPERÄT TASKUSSA JA JOTKA EIVÄT OLE TULLEET TÄHÄN VANHURSKAUTTAMISEEN, JOSSA KOKO SYNTI KYSYMYS JA LAIN DIAKLETIIKKA MUUTTUU NIIN ETTÄ SE MERKITSEE IHMISELLE SITÄ VAPAUTTA JOTA HÄN MUUTEN MITENKÄÄN EI VOI SAAVUTTAA. TÄSÄ MIELESSÄ VANHURSKUUTAMISEN SUHTEEN EI OLE VÄLTTÄMÄTÖN JURIDINEN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS SILLÄ SE ON ITSE MESSIAS JOSSA EI OLE MEIDÄN SYNNIN MUISTOAKAAN VAAN SE ON SIINÄ USKON NÄKEMISESSÄ MUTTA ETTÄ SITÄ TARVITAAN JOHTUU HEIKKOUDESTA JOSSA IHMINEN EI OLE VIELÄ OMAKSUNUT LIHANSA TÄHDEN UUTTA LAIN DIAKLETIIKKAA JA UUSI VALO SYNNIN SUHTEEN ILMAISEE SELVIÄ USKON ESTEITÄ EIKÄ VANHAN OMANTUNNON LAIN TRADITION MUKAAN VAAN LÄHIMMÄISEN TÄHDEN JOSSA HÄN EI SAATA TAJUTA SYNNIKSI SITÄ MITÄ JUMALA TARKOITTAA SUHTEESSA LÄHIMMÄISEEN ENNEN KUIN EVANKELIUMI ILMAISEE SEN ETTEI HÄN OLE VIELÄKÄÄN PÄÄSSYT YMMÄRRYKSEEN MITEN NYT ON VAELLUS EVANKELIUMIN MUKAAN EIKÄ LAIN JA SYNNIKSI ILMAANTUU TÄMÄN EVANKELIUMIN SALAISUUDEN TYÖN ESTEET. MUTTA ETTÄ JAAKOBIN AVAIMET LYÖVÄT ULOS EIKÄ SISÄÄN JA SEN MUKAAN JULISTETAAN MYÖS SYNTEJÄ ANTEEKSI. HERRA SOTATUOMARI, PAHOLAINENKIN INNOSTUU EVANKELIUMISTA SILLOIN KUN SE ON VÄÄRÄ, SIKSI VANHURSKAUTTAMINEN EI OLE KOSKAAN MIKÄÄN SUKUKOKOUS EIKÄ SEURAKUNNALLINEN TOIMI, SE EI OLE UNA SANCTA ECCELEISA YKSI AINOA SEURAKUNTA VAAN AD WER VEREDIN, HAJOITETTU YHTEYS JA HAJOITTAA KAINE SENKIN MINKÄ PAAVALI NIMIINSA RAKENNUTTI JUOSTEN ETMMEPIJUOKSUN KAIKKIEN MUIDEN PUOLESTA JOSTA SEURASI SE, ETTÄ MESSIAAN TYÖ JA VANHURSKAUTTAMINEN ON KOKONAAN LAMASSA JA MESSIAS HÄVINNYT SOTANSA EIKÄ HÄNELLÄ OLE JUURI SEURAAJIA, SEN SIJAAN PAAVALILLA ON YLEN RUNSAASTI SILLÄ HÄN ON JUOSSUT KAIKKIEN PUOLESTA RAUTAJUOKSUN JOHON TEMPPELIHERRAT JA MUUTA TEMPPELIN KANNALLA OLEVAT KIRKOT OVAT RAKENTANET KOKO USKONSA JA TUNNUSTKSENSA OPPINSA ELÄMÄNSÄ JA PERINTÖNSÄ JOTA SITTEN LUTHER VAHVISTI NIIN ETTÄ TUOSTA KIRKOSTA ON TULLUT VARSIANINEN ESTE KEIKELLE SILLÄ MITÄ JEESUKSEN PITÄSI TEHDÄ JA SAADA AIKAAN NIINPÄ SEURAKUNTA ON KIELTÄNYT TÄMÄN MESSIAAN. HERRA SOTATUOMARI VANHURSKAUTTAMINEN EI OLE KOMMUNIOTOIMI EIKÄ JUMALA OLE SAMALLA KANNALLA KRISTIKUNNAN KANSSA VANHURSKAUTTAMISESTA VAAN JYRKÄSTI ERIMIELTÄ SEN SIJAAN KIRKASTETTU SEURKAUNTA ON SAMALLA KANNALLA KIRKON KANSSA MUTTA EI VANHURSKAUTTAMINEN EIKÄ JUMALA JOKA VANHURSKAUTTAA! MUTTA KERRROTAAN TEEÄ VAIN MARIAM SÄIKÄHTI TUOMARI NIIN PALJON ETTÄ SANOI ÄÄNEEN, JUMALA EI SUOSTU  OLEMAAN YKSIMIELINEN KENENKÄÄN KANSSA TÄSTÄ KYSYMYKSESTÄ, EIPÄ EDES TAIVASTEN VALTAKUNNAN, VAIN SELLAINEN JUMALA VOI VANHURSKAUTTAA JUMALATTOMAN SEURAKUNTA EI SITÄ VOI TEHDÄ. NIINPÄ HERRA SOTATUOMARI, OPERAATIO ON AUKI JA SE SATAA AIKANSA MUTTA EI MÄÄRÄTTÖMIÄ AIKOJA, SILLÄ JUMALA EI SUOSTU OLEMAAN YKSIMIELINEN KENENKÄÄN KANSSA, MUTTA MEILLÄ ON HETKEMME JA MEILLÄ ON RETKEMME JA PROFETIAMME SANOO ARKKIENKELI MIKAELIN SANONEEN, KALEVAN TYTTÄRET JA POJAT, HETKENNE ON KOITTANUT! MUTTA MITÄ TULEE NOIHIN MARIAMIN SATEISIIN AVAIMET LYÖVÄT ULOS PÄIN JA ALAS PÄIN JA OLEMME TYYSTIN RAKKAUTEEN HYLJÄTYT! MUTTA HERRA SOTATUOMARI! ON YKSI SYY MIKSI JUMALA EI KOSKAAN KENELLEKKÄÄN ANNA LOPULLISESTI VANHURSKAUTTAMISKYSMYSTÄ, SYY ON RAKKAUS! HERRA VALAOIKEUDEN PRESIDENTTI JA SOTATUOMARI, JOS JUMALA ON SANONUT OLEVANSA RAKKAUS, HÄN ON SITÄ TAROITTANUT, SIKSI ON OLEMASSA MERKKI, TOTUS SEMPER, JOKA NOUSEE NEPTUAANUKSEN AIKANA JA TARKOITTAA KOKO IHMISSUVUN TOIVOA SE PAISUU SUUREKSI RAKKAUDEN TÄHDEKSI, NIIN KUIN ON KIRJOITETTU, TÄHTI NOUSEE JAAKOBISTA JA SALATULLA TAVALLA TUON MERKIN JOKAINEN IHMISSUVUN JÄSEN ON KOHDANNUT JA SE SANOO KAIKILLE, MINÄ OLEN OLEMASSA! MUTTA MIKSI TUO TÄHTI NOUSEE JAAKOBISTA EIKÄ PAAVALISTA, PAAVALI KIRJOITTI EI TOIVOA, MUTTA PAAVALIKIN ON KIRJOITTANUT TUOSTA TÄHDESTÄ SIKSI VÄÄRÄ JUMALA TAHTOO KUOLLA MUTTA KIRKKO EI ANNA JUMALAN NIIN TEHDÄ! KUINKA SUURI TUO RAKKAUDEN TÄHTI SITTEN ON, SE RIIPPUU SIITÄ MIHIN RAKKAUDEN MESSIAAN HAAVAT OVAT ARPEUTUNEET, SIKSI ANNA ARPISTEN HAAVOJEN OLLA, NIITÄ AUKI ET REPIÄ SAA, TYYTYKÄÄ OSAANNE KUNNIAN ARVOISA SÄÄTY! MISTÄ SITTEN JOHTUU ETTEI KIRKKO SEURAA JAKOBIN TÄHDEN ILMESTYMISTÄ VAAN PERÄTI TOISTA TÄHTEÄ,KUNNIANARVOISA SOTATUOMARI, SE JOHTUU SIITÄ ETTEI KIRKOLLA OLE OIKEAA VANHURSKAUTTAMISTA KUTEN PYHÄ PAAVALI SANOO TIETEN HE EIVÄT OLE TIETÄVINÄÄN! HERRA SOTATUOMARI, HEILLÄ EI OLLUT SIJAA MAJATALOSSA, SIKSI JAAKOB OTTI ÄITINSÄ JA LÄHTI! MUTTA MITÄ TULEE MARIAMIN NIMEN PYHITYKSEEN JOSTA ON KIRKKO TEHNYT BABYLONIN VIINITARHAIN SEKOITTAJA PORTON ON JUMALA SANONUT, ÄLÄ KOSKE KÄSIÄSI MINUN VOIDELTUUNI ALAKA KAJOA MINUN SILMÄTERÄÄNI! MUTTA MITÄ TULEE VANHURSKAUTTAMISEEN ON AIVAN SELVÄÄ JA VARMAA SE ETTEI VANHURSKAUTTAMINEN OLE VAAKITUSTOIMI, SILLÄ ON KIRJOITETTU ETTÄ SAATANALLA ON TUO EREHTYMÄTÖN VAAKA, JOTA LUTHER KÄYTTI! HERRA VALOIKEUDEN PRESIDENTTI ON TOTTA ETTEI SAATANA OLE SÄÄTYVALLAN VOITETTAVISSA MUTTA OMAN KUNNIANSA JA NIMENSÄ TÄHDEN JUMALA ON PYHITTÄNYT SÄÄTYVALLAN SAATANAAKIN YLEMMÄ VAIKKA HÄNELLÄ ON TUO EREHTYMÄTÖN VAAKA! SIKSI JOKAISEN ON KÄYTÄVÄ OIKEUTTA YLEISEN SÄÄTYVALLAN EDESSÄ-MEILLÄ EI OLE KOULUKIUSAAJA JUMALAA! NÄILLÄ PERUSTEILLA JUMALA SIIS KUTSUU KAIKKI YLEISEN SÄÄTÄMYKSEN ALAISUUTEEN OLIPA SE SITTEN VAIKKA MUUTEN KUINKA RAPPIOLLA EI OLE LUPA NOSTAA HURSKASTA HALLITUSTA VASTOIN JUMALAN SÄÄTÄMYSTÄ, MUTTA TOTTA ON SEKIN ETTÄ TÄMÄ ON OLLUT ALUKSI SEEMILÄINEN KUTSUMUS JOKA PERUSTUU USKOLLISUUTEEN! NIINPÄ ME EMME HURSKAUDELLA OLE KAPINAAN NOUSSEET SÄÄTYVALTAA VASTAAN VAAN PAHA PAHALLA JA USKOO OLEVANSA OIKEA SÄÄTYVALTA ILMAN YLEISTÄ KUTSUMUSTA! MUTTA KUNNIAN ARVOISA SOTATUOMARI, PELASTUS EI TARKOITA SITÄ ETTÄ KIRKKO OLISI EREHTYMÄTÖN MISSÄÄN ASIASSA, VAAN SITÄ ETTÄ RAKKAUDEN MESSIAS ON VOITTANUT VOITTAMATTOMAN SUURESSA HEIKKOUDESSAAN! KUNNIAN ARVOISA SOTATUOMARI JEESUKSEN VOITTO EI OLE HELPPO, EIKÄ ITSESTÄÄN SELVÄ ASIA, EIKÄ SELLAISTA VOITTOA JEESUKSELLA OLE OLEMASSAKAAN JOTA KRISTIKUNTA JULISTAA, MUTTA YHTÄ TOTTA ON SE KIRJOITUS JEESUS ELÄÄ JA ON YLÖSNOUSSUT! HERRA SOTA TUOARI ON AIVAN VARMAAN MYÖS SE ETTÄ KAIKKI MENEE JUURI NIIN KUIN ON KIRJOITETTU, MUTTA MITÄ ON KIRJOITETTU JA IHMINEN EKSYY ELLEI HÄN TUNNE KIRJOITUKSIA! MUTTA ETTÄ ME HÄVISMME KAIKEN JA SEURAKUNTA MUTTA MYÖSKIN SAATANA JO EDELTÄ TIESI JA TUNSI SEN, JUMALAN HENGEN AVULLA JUMALA KUITENKIN PAHOITTI MIELENSÄ SIITÄ KOSKA OLI KIRJOITETTU, ÄLÄ PALJASTA ÄITISI HÄPYÄ HÄN ANTOI MEILLE SANCTA HELECAN, SULJETTU KAIKELTA LUOMAKUNNALTA! JA KUN MEILLE SITTEN SANOTTIIN KOSKA HÄVISITTE ETTE SITÄKÄÄN SAA JUMALA JÄLLEEN PAHOITTI MIELENSÄ SILLÄ OLI KIRJOITETTU JUMALAN AINOAN VIISAAN OLKOON KUNNIA HÄN PIAN OSOITTI KIRJOITUKSISTA MITEN TÄMÄN ON JUURI HÄVINNEITTEN OSA JA KIITOS! MUTTA KOSKA SAATANAN PALVOJATKIN OLIVAT LYÖTTÄYTYNEET VOITTAJAN PUOLELLE, MUTTA HÄVISIVÄT JUMALALLE, ON SANCTA HELECA HEILLE NÖYRYYTYKSEN KALLIO! MITÄ TULEE RAAMATUN INSPIRAATIOON, ON SIIS TOTTA ETTEI PAAVALI JUURI ANTANUT TOIVOA MUILLE KUIN  HERÄNNEILLE USKOVILLE, MUTTA SEKIN ON TOTTA ETTÄ HÄN LOPULTA NÖYRTYI JUMALAN EDESSÄ TÄSSÄ ASIASSA! MUTTA TOTTA ON SEKIN ETTÄ JOKA JUOKSEE JAAKOBIN JUOKSUN EI VOI JUOSTA PAAVALIN JUOKSUA SILLÄ PAAVALI OLI NUHTEETON JA PYHÄ ELÄMÄSSÄÄN MUTTA JAAKOB JULKISYNTINEN JA JUMALATON, SIKSI HÄNTÄ SANOTAAN MYÖS MUSTAKSI JAAKOBIKSI JOKA TEKI PUUNSA PAHAKSI HERRAN KÄSKYSTÄ! SIKSI PAAVALIN JA JAAKOBIN RIKKAUS ON ERILAISTA MUTTA SAMANARVOISTA JA VAAKITETTU SAMAN SUURUISEKSI, KUTEN ON KIRJOITETU, PAKSU LOMPAKKO, HELPPO ON LEMPEÄ PYYTÄÄ, KERJÄÄJÄÄ, ALLA SILMIEN HIVER SYYTTÄÄ! TÄMÄ ON PYHÄ YKSINKERTAISUUS! NIINPA JAAKOB SANOI NUO SALAPERÄISET SANANSA, MINÄ EN SAA RAUHAA ENNEN KUIN SAAN 34.. SE ON OPERAATION PÄÄTTYMISEN LUKU JA JAAKOBIN SHABATIN LUKU. MUTTA MIKÄ ON HERÄNNÄISYYDEN JA TEOLOGIAN ERO SEN PAAVALI SELVASTI ILMOITTAA SILLÄ LAIN JA EVANKELIUMIN DIAKLETIIKKA ON KAIKILLE YHTEINEN MUTTA KUTEN ON SANOTTU SE TYYSTIN MUUTTUU VANHURSKAUTTAMISEN JÄLKEEN, TAMÄN KAIKEN JA SEN OPERAATION AVAUTUMISEN TEOLOGIAN TÄYTYY TUNTEA MUTTA SITTEN PAAVALI SANOO, MUTTA JUMALAN AINOA VIISAAN OLKOON KUNNIA, KIITOS JA YLISTYS, TÄSTÄ ALKAA HERÄNNÄISYYS, SILLÄ TUOSTA TEOLOGIASTA SYNTYY LOPULTA SELLAINEN JUMALELÄMÄ JOKA TURMELTUU TYYSTIN ILMAN TUOTA HERÄNNÄISYYTTÄ, KUTEN SANOTAAN EI MITÄÄN UUTTA LÄNSIRINTMALLA, SIKSI PAAVALI PÄÄTTÄÄ KAIKEN TUOHON HERÄNNÄISYYTEEN JOSTA HÄNKÄÄN EI ETUKÄTEEN MITÄÄN TIENNYT. NUTTA EMME OLE SILLÄ HERÄNNÄISKANNALLA JOSTA SANOTAAN JÄRKENNEN NYT VANGITKAA, VAAN NÄMÄ JUMALAN LAHJTA SAAVAT SOLJUA ALATI VAPAASTI SILLOIN KUN NE OVAT KOHDALLAAN MUTTA SITTEN PAAVALI MENEE HERÄNNÄISTUPAAN JOSSA HÄN EI TIEDÄ YHTÄÄN MITÄÄN! NIINPÄ HERRAN SOTATUOMARI JOKAISEN KIRKON ON MÄÄRÄ SAAVUTTAA OPERAATIONSA, MUTTA ETTEI SITTEN JÄÄ JÄLJELLE MUUTA KUIN USKO, TOIVO JA RAKKAUS, NÄMÄ KOLME MUTTA SUURIN NIISTÄ ON RAKKAUS, MUTTA TOTTA ON SEKIN ETTÄ TOINEN TÄHTI VOITTAA TOISEN KIRAKKUDESSA! MUTTA MISTÄ SITTEN JOHTUU ETTEI KAIKISTA TEOLOGEISTA TULE KOSKAAN HERÄNNEITÄ, SE JOHTUU LIKINÄKÖISYYDESTÄ, KUTEN PAAVALIKIN SANOO, EI OLE JUMALAN PELKO HEIDÄN SILMÄINSÄ EDESSÄ JA HE OVAT AINA LAODIKEAN LAPSIA! !NIINPÄ VANHA PIIMÄ KIRKKOA JANOTTAA MUTTA VANHURSKAUTTAMISEN JÄLKEEN KOKO JUMALAN SANA ON SEKAISIN JA LUKEMATON KIRJA TYYSTIN! JA NIIN SUURI RAAMATUN PROFEETTA SAATANA OLI MEITÄ VASTAAN ETTÄ JUMALAKIN MERKITSI KOHDALLEMME PYHÄN HENGEN PILKAN JA TÄYTYY SIIS OLLA TOTTA ETTEI SITÄ ANNETA ANTEEKSI SIKSI EMME KOSKAAN ENÄÄ VOI PALATA TUON JUMALAN LUO! MUTTA MITÄ TULEE RAKKAUDEN MESSIAASEEN HÄN ON HYVIN KIITOLLINEN SIITÄ, JOS ETTE PYYDÄ HÄNELTÄ SYNNINPÄÄSTÖÄ VAAN USKOTTE ETTÄ HÄN ITSE ON ANTEEKSIANTAMUS JOSSA EI OLE MITÄÄN SYLLISEKSI LUKEMISTA EIKÄ SYNNIN MUISTOA! TÄMÄ KRISTUS YKSIN ON TÄYDELLINEN VANHURSKAUTUS. MUTTA KUNNIANARVOISA VALAOIKEUDEN PRESIDENTTI, EI VALTA, LOISTO, KUNNIA MAINE, RIKKAUS EIKÄ MINKÄÄN MUUKAAN SINÄNSÄ OLE KADOTTAVAA VAAN LÄHIMMÄISEN UNOHTAMINEN JA JOKAISELLA TÄLLAISELLA ON TÄMÄ ESTERIN VASTUU! MUTTA MITÄ TULEE JUMALAN KOLMINAISUUS ILMOITUKSEEN MAAILMASSA KUTEN PAAVALI SANOO HÄNESSÄ ME ELÄMME OLEMME JA LIIKUMME SITÄ ON EDUSTANUT MEDIA KAUTTA HISTORIAN TUO JUMALA ON KUITENKIN PELON JUMALA JOKA EI TAHDO ENÄÄ ELÄÄ, MEDIA PYÖRII PELON JA RANGAISTUKSEN VOIMALLA, NIINPÄ JAAKOBIN KOLMINAISUUS ON KOKONAAN RAKKAUDEN KOLMINAISUUS JA RAKKAUDEN KOLMINAISUUDEN UUSI MEDIA MAAILMASSA! TÄMÄ ON AINOA SOTA JONKA JUMALA HYVÄKSYY, JA JOKA ON JUMALAN ARMOSTA SOTILAS, SEN TÄYTYY KANTAA TÄTÄ LIPPUA. MITÄ TULEE TIEN KULKEMISEEN MEDITATIIVISESTI REITTI VOI OLLA OIKEA JA KAIKKI MOITTEETONTA MUTTA ON MUISTETTAVA ETTEI MEDITATIIVISYYS OLE ITSE TARKOITUS VAAN KAIKKI MUUKIN ON OLTAVA KOHDALLAAN ON JUMALA OIKEAMIELINEN OHJAUS JOHON ON SUOSTUTTAVA,  JA OPERAATION TÄYTYY OLLA SITÄ MYÖTEN AUKI. EIKÄ OBJEKTIT SAA OLLA DEMOSTROITUJA VAAN TODELLISIA, VASTA SITTEN LÄHIMMÄISYYSKIN TOTEUTUU OIKEIN. SITÄ TARKOITTAA KIRKKO! TÄSSÄ ON SE KOKOOMUS JOKA ON TOTEUTETTAVA JUMALAN KUTSUMANA! MITÄ TULEE TAAS MESSIAAN VIINITARHAOPETUKSEEN, ON PUU TEHTÄVÄ JOKO HYVÄKSI JA SEN HEDELMÄ HYVÄKSI TAI SITTEN PUU ON TEHTÄVÄ PAHAKSI JA SEN HEDELMÄ PAHAKSI MUTTA NIITÄ EI KOSKAAN SAA SOTKEA TOISIINSA KUTEN BABYLON TEKEE! MITÄ TULEE ESIVALTA ASTEESEEN ON SILLÄ ANA HARKINTA JA PÄÄTÖSVALTA ALAMAISTENSA SUHTEEN JA JUMALA ON TARKOITTANUT SILLE MYÖS KORKEAMMAN VIISAUDEN! HERRA SOTATUOMARI, MAAILMAN KESKELLÄ ON TOKI PALJON JUMALAN HYVÄÄ JOTA ON VARJELTAVA JA LISÄTTÄVÄ JA KASVATETTAVA JOS MAHDOLLISTA MUTTA OLEMME SILLÄ KANNALLA ETTEI MAAILMAN MEDIA PALVELE TÄTÄ JUMALAN TARKOITUSPERÄÄ VAAN SYNNYTTÄÄ KOKO AJAN LISÄÄ ONGELMIA JA SIITÄ HYÖTYY YHTÄ PALJON MYÖS RIKOLLISUUS JA VÄKIVALTA TÄMÄ MAAILMAN OIKEUSTIEDE ON MIELESTÄMME KAATUNUT JA TÄMÄ AUGUSTIINUKSEN TEATTERI LOPPUUN KATSOTTU. NIINPÄ ESIVALLALLA ON VASTU VASTUUSTA JA VASTUU VASTUUN REFORMAATIOSTA SILLÄ KANSAN REFORMAATIO ON VASTUU JA SE ETSII SEN TOTEUTUSTA YLEISESTÄ SÄÄTÄMYKSESTÄ ETTEI KETÄÄN PETETTÄISI KANTAMAAN TURHAA VASTUUTA! SILLÄ TUO AUGUSTIINUKSEN KATOLINEN KIRKKO ON JO AIKANSA ELÄNYT JA KUITENKIN MAAILMA EI MUUTA TEATTERIA TUNNE. NIINPÄ HERRA SOTATUOMARI, MEILLÄ EI OLE VASTUUTA TUOSTA TEATTERISTA ENÄÄ VAAN LÄHIMMÄISESTÄ SILLÄ JUMALA OSAA TUON TEATTERIN JO ULKOA, JOS JUMALAN ON PAKKO KATSELLA TEATTERIA ON OLTAVA HUOLELLISESTI, KUNNOLLINEN JA RAKKAUDELLA TEHTY TEATTERI! Herra valaoikeuden presidentti! ei ol olemassa mitään Katolista erehtymättömyyttä, on vain lasten kaltaisuuden erehtymättömyys jonka ensimmäinen uskon kappale on, Jumala on ainoa Totinen ja Viisas! MUTTA ON MYÖS TOTTA ETTÄ SÄÄTYVALLAN VÄÄRISTYMÄ ON OIKAISTAVA SEEMILAISESTÄ JÄRJESTYKSESTÄ KÄSIN, JA ETTÄ KUNIGAS ON SE JOKA VOI OTTAA RENGIN TAI PIIAN SILLÄ ON PIIAN JA RENGIN REELINKI JA PALKKA MUTTA SE ON YKSIN KUNINKAAN ASIA EI ISÄNNÄN KUIN KIRKKO ON TOIMINUT AINA LUTHERISTA ASTI. NIINPA ON TAPAHTUNUT SÄÄTYVALLAN ANASTUS JO ENNEN LUTHERIN USKONPUHDISTUSTA JA SIITÄ ASTI KIRKKO ON OLLUT EVAKOSSA! MUTTA NIIN ON MÄÄRÄ TUON PATRISTISEN ILMOITUKSEN DEMIURGISEN JUMALAN KUOLLA KOKONAAN POIS ETTÄ VOISI SYNTYÄ NEPTUAANISEN ILMOITUKSEN RAKKAUDEN KOLMINAISUUDEN YKSIPERSOONA JUMALA! SIKSI TUOTA VANHAA JUMALA SANOTAAN MYÖS SAATANAN JUMALAKSI JA NEPTUNUKSEN AIKAA JUMALAN KUOLEMAN JA UUDEN SYNTYMISEN AJAKSI, SE EI SIIS TARKOITA MITÄÄN RUSSAKAN KUOLEMAAN VAAN SAATANAN JUMALAN PERINPOHJAISTA TUHOUTUMISTA JA RAKKAUDEN JUMALAN ILMESTYMISTÄ, ETTÄ VOITON MERKKI SAATANASTA JA HÄNEN VALTAKUNNASTAAN VOISI JÄLLEEN NOUSTA TAIVAALLE, KUTEN ON KIRJOITETTU, TÄHTI NOUSEE JAAKOBISTA! TÄMÄ ON KOLMAS KOPUTUS! MUTTA PAAVALIN SÄÄTYVALLAN AJATUS MERKITSEE KUITENKIN SITÄ, ETTÄ ENEMMÄN TULEE TOTELLA LUOJAA KUIN LUOTUA, JUMALAA ENEMMÄN KUIN IHMISTÄ! HERRA VALAOIKEUDEN PERSIDENTTI, JEESUS MESSIAS ON SE, JOKA EI ODOTA MITÄÄN RIPPIÄ EIKÄ JUURI JAA SYNNINPÄÄSTÖJÄKÄÄN VAAN ODOTTAA USKOA SELLAISEEN MESSIAASEEN JOSSA EI OLE MITÄÄN SYYKSI LUKEMISTA EIKÄ SYNNIN MUISTOA VAAN ON ITSE ALITUINEN KAIKKIEN SYNTIEN TÄYDELLINEN ANTEEKSIANTAMUS, KUN SINULLA ON TÄMÄ USKO, SAAT OLLA VARMA ETTÄ SE ON OIKEA VANHURSKAUTUS. NIINPÄ ILMAN TÄTÄ VANHURSKUTTAMISTA IHMINEN JÄÄ SIIHEN TILAAN MIHIN KUOLEE, ONKO HÄN SEN JÄLKEEN AUTETTAVISSA SIITÄ OLLAAN MONTA MIELTÄ, SIKSI VANHURSKAUTTAMISELLA ON MYÖS TIETTY OPERAATIO JOKA ON TUONPUOLEISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄ KYSYMYS. NIINPÄ AINOASTAAN TÄMÄ VANHURSKAUTTAMINEN VOI KUMOTA SISÄISEN ASIANINTILAN JA SEN SAAVUTTAMISEN PERIAATTEEN IKUISUUDEN EDESSÄ, MUUTEN SE ON SIITÄ RIIPPUVAINEN. HERRA SOTATUOMARI! SUMMA ON AUKI, JUOSKAAMME POIS. NIINPÄ KUN TÄMÄ VANHURSKAUTUS ON KOHDALLAAN KAIKKI ON KOHDALLAAN MUTTA JOS TÄMÄ VANHURSKUTUS EI OLE KOHDALLAAN MIKÄÄN EI OLE KOHDALLAAN, EIKÄ MIKÄÄN ASIAINTILA SAATA OLLA OIKEA! TÄMÄ ON SE TOTUS SEMPER TÄHTI JOKA NOUSEE JAAKOBISTA KOKO IHMISSUVUN YLLE JA KAIKKI SEN NÄKEVÄT, SITÄ SANOTAAN MYÖS RAKKAUDEN TÄHDEKSI! HERR SOTATUOMARI, ON KUITENKIN TOTTA ETTÄ TUO TÄHTI NÄKYI LUTHERIN AIKANA JOLLOIN OLI NEPTUMUKSEN AIKA! NIINPÄ HERRA VALAOIKEUDEN PRESIDENTTI, VANHURSKUTUS EI OLE MIKÄÄN VAAKITUSTOIMI VAAN AINOASTAAN USKON TOIMI JA VAIN SEURAAMALLA TUOTA TÄHTEÄ VOIDAAN TOTEUTTAA BABYLONISTA POISLUNASTUS! MUTTA TOTTA ON SEKIN KUTEN JOTKUT EGSEKEETIT VIITTAAVAT SIIHEN ETTÄ TUO TÄHTIHÄN VIITTAA ITSE DIABOLKSEEN, JOKA ON SE VOITON SEPPELE, SE KYLVETTY SIEMEN JONKA ALKUPERÄ ON MUINAISISTA AJOISTA, EI SIIS TÄMÄ SKYLLA OLE HUOLETTA OHITETTU SILLÄ MENOLIPPU ON JO ANNETTU JA SE ON VANHURSKAUTTAVAN POISLUNASTUKSEN AINOA MAHDOLLISUUS JA TOTTA ON SEKIN ETTÄ TÄMÄ ON OIKEA OIKEASSA OLEVA ANTIPAASIS JA ETTEI PAAVALI EDLLYTÄ RAKKAUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN TOTUUTEEN KUIN TÄHÄN KUTEN HÄN KIRJOITTI HE EIVÄT OTTANEET VASTAAN RAKKAUTTA TOTUUTEEN VOIDAKSENSA PELASTUA. SIITÄ SYYSTÄ BABYLON KERRAN HEITETÄÄN TULISEEN PÄTSIIN, HERRA SOTAOIKEUDEN YLIN TUOMARI, MEILLÄ EI OLE OIKEUTTA OTTAA MUKAAMME KUIN 200 MILJOONAA IHMISTÄ SIKSI KIRKOLLA ON OMA VASTUUNSA REFORMAATIOSTA! HERRA VALAOIKEUDEN PRESIDENTTI, MEITÄ SYYTETÄÄN VALAPATTOISUUDESTA JA PETTÄMISESTÄ LUTERILAISUUTTA VASTAAN, MUTTA JUURI TUO VALA ON VELVOITTANUT MEITÄ TÄHÄN PÄÄSTÖKSEEN SILLÄ TÄMÄ ON SE VALASORMUS, MUTTA VALINTA EI OLLUT SAARASSA VAAN MAARASSA JA HAAGARISSA! NIINPÄ JUMALA ON TÄYDELINEN RAKKAUS JA RAKKAUDEN MAA ON AINOA MAHDOLLISUUS SE ON SE KOLMAS UNIVERSUMI, NIIN KUIN JOHANNES TUON TUOSTAKIN SANOI JUMALA ON RAKKAUS  JA RAKASTAKAA TOISIANNE JA MYÖS PAAVALI OLKOON KAIKEN ELÄMÄNNE PERUSTUKSENA RAKKAUS JA SIKSI SIELLÄ EI SITTEN ENÄÄ OLE MITÄÄN SYNTIÄ EIKÄ ERHETTÄ KOSKA SIELLÄ EI VOI OLLA MITÄÄN RAKKAUDETTOMUUTTA! SITÄ TARKOITTAA SHABATTI JA SEN LUKU ON 34 SILLOIN OPERAATIO ON PÄÄTTYNYT MUTTA NYT KUN OLEMME MATKALLA OPERAATION LUKU ON 33. SIKSI MEILLE ON ANNETTU YKSI PÄIVÄ JOLLOIN LEPÄISIMME TUOSTA OPERAATIOSTA JA SIKSI SHABATIN LUKU ON 34. SIKSI SE EI OLE OPERAATION PÄIVÄ VAAN LEVON PÄIVÄ KUTEN ON KIRJOITETTU JUMALA LEPÄSI, TÄTÄ ME SANOMME SALOMONIN SHABATIKSI JA TOIMIMME SEN MUKAAN! TÄSTÄ SYYSTÄ SALOMONIN YLEISEKSI SHABATTILAULUKSI ON VALITTU IEVAN POLKKA! PAHOLAINEN KOETTAA NÄET HÄIRITÄ TUOTA JUMALAN LEPOPÄIVÄÄ JOLLOIN HÄN EI TAHDO TEITÄÄ EIKÄ KUULAKKAAN MISTÄÄN OPERAATIOSTA VAAN KANSAN RIEMUSTA JA KARKELOSTA JA NÄHDÄ SILMÄNRAOSTA ETTÄ KANSA TOSIAANKIN ON LEVOSSA PIIKOINEEN RENKINEEN JA KAIKKINEEN! SIKSI JUMAL EI TAHDO SAATYVALTAA JOKA TYÖNTÄÄ OPERAATIOTA YMPÄRI VIIKON SAATIKA HÄNEN SHABATTINAAN! MUTTA SAATANA KIUSAA JUMALAA KOSKA HÄN TIETÄÄ ETTÄ JUMALA TAHTOO SHBATTINA LEVÄTÄ! TÄTÄ TARKOITTAA JUMALAN SANA, TÄSSÄ ON LEPO, ANTAKAA VÄSYNEEN LEVÄTÄ, MUTTA TE ETTE TAHTONEET VAAN SEURASITTE SAATANAN NEUVOA JA KÄVITTE KIUSAAMAAN JUMALAA YHDESSÄ SAATANAN KANSSA! JA HÄN KATSELI KANSANSA YLITSE JA ITKI, KOSKA SE EI LEPOA LÖYTÄNYT HÄN ON RAKKAUDEN MESSIAS! NIIN HÄN SANOI, MITÄÄN OPERAATON KÄSKYÄ ÄLKÖÖN KUKAAN HERÄTTÄKÖ LÄHIMMÄISESSÄÄN MINUN SHBATTINI PÄIVÄNÄ, SINÄ HARMAA HAUTURIN LAPIO SINÄ EKSYT KUN ET TUNNE KIRJOITUKSIA, SEN MINÄ SANON ETTÄ PURRA PITTÄÄ, EE MUA NIIN VAEN NIELASTA, SUAT MÄÄN ITSE VAEKKA LENTTEEN ITTÄÄN MINÄ EN LUOVU IEVASTA! JA SIKSI TÄMÄN JUMALAN NIMI ALKUAAN OLI JEHOVAH JOKA TARKOITTAA VAIMOJEN KAIPAUSTA JA NAISTEN LEMPOJUMALAA! SIKSI ME TERVEHDIMMETOISIAMME HALLELEHOJAH! NIINPA SATANISTEILLA ON SHABATITON OPERAATIO MUTTA TUOTA SKYLLAA EI VOIDA SIVUUTTAA ILMAN TUOTA SHBATTIA JA TÄTÄ TARKOITTAA JUMALAN SANA, JUMALATTOMILLA EI OLE RAUHAA! NIINPA SATANISTITKIN VOIVAT PAINAA SAMAAN SUUNTAAN JOPA ITSE SAATANAKIN MUTTA JUMALATTOMILLA TÄSTÄ SYYSTÄ EI OLE TÄTÄ SHABATIN RAUHAA JA TÄTÄ TARKOITTAA PAAVALIN SANA NIIN ON JUMALAN KANSALLE VARMASTI SHABATIN LEPO TULEVA! TÄMÄ ON ALKUPERÄINEN SEEMILÄINEN JÄRJESTYS MESSIAAN, VANHURSKAUTTAMISEN JA SÄÄTÄMYSTEN SUHTEEN. TÄSSÄ JA TÄMÄ KIRKKO ON KUTSUTTU TOTEUTTAMAAN TÄTÄ ALKUPERÄISTÄ SEEMILÄISTÄ KUTSUMUKSEN IDENTITEETTIÄ KUTEN ON KIRJOITETTU, ETTÄ MINUN NIMEÄNI MAINITTAISIIN KAIKESSA MAAILMASSA TÄMÄ ON JUMALAN NIMEN OIKEA PYHITTÄMINEN SITÄ MERKITSEE MYÖS SYYSSADE! SIKSI ON SANOTTU ETTEI DEMONEJAKAAN VOIDA AJAA ULOS MUUALLA KUIN TUOSSA SHABATTIHUONEESSA, SILLÄ NE EIVÄT TUNNE SHABATIN LEPOA! JA TÄTÄ JOHANNESKIN TARKOITTAA KUN HÄN SANOO, TÄSTÄ TE TUNNETTE KRISTUKSEN HENGEN, JOKAINEN HENKI JOKA TUNNUSTAA JEESUKSEN KRISTUKSEKSI LIHAAN TULLEEKSI ON JUMALASTA MUTTA JOKA EI TUNNUSTA ON ANTIKRISTUKSEN HENKI JA TAAS PAAVLI JOLLA EI OLE KRISTUKSEN HENKEÄ SE EI OLE HÄNEN OMANSA! ET SAATA SIIS JUMALAN HENKI RIKKOA TÄTÄ SHABATIN RAUHAA! TÄSTÄ SYYSTÄ JOHANNES KYSYI ENSIMMÄISEN SITÄ KUN SAAPUI SEURAKUNTAAN, ONKO KRISTUS TULLUT LIHAAN! HES.34. TÄSTÄ SYYSTÄ MYÖS JOHANNES NIMITTÄÄ PATRISTISTA PAAVALIA ANTIKRISTUKSEKSI JOKA HÄPEÄÄ OIKEAA EVANKELIUMIA! Mutta saatana vihaa ja pyrkii hävittämään sitä rakkautta ja hyvyyttä joka on ikuisena meidän keskellämme, koska hän vihaa tätä Messiasta, sillä saatana vihaa sitä että juuri Jeesus on tuo Rakkaus, mutta jokainen joka lapsenmielisesti etsii Jumalaa, löytää hänet ja Hänen Rakkautensa! MUTTA HERRA SOTARUOMARI, KIRKKOA JA KIRKONMIEHIÄ JANOTTAA VANHA PIIMÄ JA KIRKON MESSIAS ON PIIMÄTYNNYRI ON SIIS VAKAVA KYSYMYS KUKA JEESUS ON JOTA ME SEURAAMME POIS TUOSTA KAIKESTA UUDISKYLVÖÄ VARTEN. NIINPÄ RAKKAUDENKIN TÄYTYY OLLA TÄLLAINEN HARHAOPPINEN JA ERIUSKOINEN JOTA PAAVI EI VIELÄ OLE SAANUT KOUSEIHINSA JA KAAPUIHINSA EIKÄ KIRKKO KAIPAA TÄLLAISIA ERISUKOISIA JOTA JOUKSEVAT POIS PÄIN SIITÄ PAAVALIISESTA FANTASIASTA ETTÄ JUURI VANHURSKUTUKSEN YKSIMIELISYYS EHEYTTÄÄ KIRKON YHDEKSI SIKSI OLEMME KIRKON SUMMASSA, KUTEN SAULUS JULISTI TEILLÄ PAKANOILLA EI OLE MTIÄÄN TOIVOA, SUMMA OLI KIINNI, MUTTA LAULUSSA SANOTAAN, KUN SUMMA PETTI, HE JOUKSIVAT POIS, HÄN JOUKOSSA MYÖS, KUKA TUOMITA VOIS.. SIKSI JUURI TUO PIIMÄTYNNYRI PIIMÄMIEHINEEN, ETSII MEIDÄNKIN SANOISTA YHÄ SUUREMPAA YKSIMIELISYYTTÄ VANHURSKAUTUKSELLE ETTÄ HÄN KIRKKONSA OLISI YKSI, SAADAKSEEN YHÄ SYVEMPÄÄ KÄSITYSTÄ KATOLSIELLE USKOLLE JA SEN MERKITYKSELLE ETTÄ JUURI TUOSTA KIRKOSTA SANOTAAN EXRA ECCELESIAM NULLA SALUS JA NYT LUHTERKIN ON NÄHTY JEESUKSEN KAVALTAJIEN JOUKOSSA JA ERÄS NAINEN ON SANONUT HÄNELLE KUIN PIETARILLE, SINÄKIIN OLIT SIELLÄ! NIINPÄ KIRKON JA JEESUKSEN ASIOISTA PÄÄTTÄVÄT TEOLOGIT JA JEESUS ON HEIDÄN TYHJENTYMÄTÖN PIIMÄTYNNYRINSÄ! NIIN TUO JEESUS ON HERRAIN HERKKU JA KIRKON KAUTTA KÖYHÄIN MURUNEN! SIKSI KIRKON MESSIAS ON PIIMÄTYNNYRI JA VÄÄRÄ MESSIAS JA SAMASTA SYYSTÄ HÄN EI OLE PELASTUS, KUTEN LUTHERKIN SELVÄSTI SANOI, PIIMÄTIETÄ PITKIN EI PÄÄSTÄ POIS BABYLONISTA! MUTTA ETTÄ YKSIN ARMO ON SIINÄ MIELESSÄ ENSIN ETTEI SE VAAKITA TÄHÄN USKOON IKÄÄN KUIN TOISI ARMAHDETUN ASIAINTILAN VAAN TUO TÄMÄN VIESTIN USKON TOIMESTA JA TEKEE MAHDOLLISEKSI SEN ETTÄ TÄMÄ USKO ILMESTYY VANHURSKAUDEKSI JOKA MUUTTAA KOKO KÄSITYKSEN LAISTA, EVANKELIUMISTA JA SYNNISTÄ, NIIN KUIN PAAVALI SANOO ERINÄISISTÄ ASIOISTA ETTÄ EIHÄN NE TIETENKÄÄN USKOVILLE ENÄÄ SYNTIÄ OLE VAAN AINOASTAAN NIILLE JOTKA EIVÄT USKO! MUTTA ETTÄ PAKANOILLAKIN ON KUITENKIN OLEMASSA NIIN SANOTTU PAKANAIN TOIVON ARMO ILMAN TÄMÄN USKON ILMOITUSTA, JOTA ARMOA SANOTAAN HARMAAKSI ARMOKSI JA HALTIOIDEN ARMOKSI, TÄMÄ ARMO SIIS VOI ILMESTYÄ PAKANOITTEN KESKELLÄ ILMAN TÄTÄ USKON TIETOAKIN. NIINPÄ KUN SAULUS OLI JYRKÄSTI SITÄ MIELTÄ ETTEI SEURAKUNNAN VETTÄ OLE PAKANOILLE, LUOJA MESSIAS TUNTUU KUITENKIN SITÄ VARASTANEEN PAKANOILLEKIN JA SAULUS KIRJOITTI JOTAKIN, JOTA HÄN EI ITSEKÄÄN TUNNUSTANUT  NIINPÄ SAULUKSEN KIUSAKSI KIMALAINEN LENTÄÄ VAIKKA TIEDE ON SEN KUMONNUT! MUTTA KATSOKAAS HERRA SOTATUOMARI, EI MESSIAS PIDÄ TUPA SEUROJA KAKSI KERTAA  VIIKOSSA VAAN TEKEE TUOTA KUUSI PÄIVÄÄ VIIKOSSA HYVIN AHKERASTI, MUTTA SEITSEMÄNTENÄ HÄN LEPÄÄ, SILLÄ IHMINEN EI TARVITSE VIIKOSSA KUIN YHDEN LEPOPÄIVÄN, JOS SE ON OIKEA LEPOPÄIVÄ! JEESUS ON SIIS ANTANUT YLEISEN KÄSKYN, PAETKAA BABYLONISTA, SILLÄ SILLÄ EI OLE TULEVAISEN MAAILMAN AJAN LUPAUSTA EIKÄ SE LÖYDÄ IKUISUUDEN EDESSÄ SYNNITTÖMYYDEN PYHITYSTÄ! ILM.18. NIINPÄ VAIN JUMALAN SANA VOI TUOMITA MEIDÄT KADOTUKSEEN, MUTTA JOS MEILLÄ ON PÄÄSTÖ SIITÄ MISTÄ SANA MEITÄ SYYTTÄÄ OLEMME AUTUAITA ARMOSTA, NIINPÄ YKSIN JEESUS ON PELASTUS KAIKESTA SIITÄ MISTÄ SANA MEITÄ SYYTTÄÄ JA TUOMITSEE. ON SIIS TOTTA ETTÄ KOHALO JA JUMALAN SANAN SYY ON OLEMASSA SIELLÄKIN MISSÄ SITÄ EI MAINITA TAI TIEDETÄ TÄMÄ SYY ON NIIN SUURI ETTÄ SE SAA AIKAAN KOKO RAAMATUN NEGATIIVISEN RYÖPYN JOHON PAHOLAINEN VIELÄ VISKAA OMAA VETTÄ LISÄKSI, MUTTA JEESUS ON KAIKESTA TÄSTÄ PELASTUS JA TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ ETTÄ JEESUS ON PELASTUS AIVAN KAIKESTA, SILLÄ JUMALALLE EI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA JA ETTÄ HÄN ON TÄLLÄ LIPULLA LIIKKEELLÄ KAIKISSA VIITERYHMISSÄ, JOKO HE TIETÄVAT ETTÄ JEESUS ON PELASTUS AIVAN KAIKESTA, SILLÄ HÄN KATSELI KANSANSA YLITSE JA ITKI, KOSKA SE EI TUNTENUT PELASTUSTA! JA EIKÄ KOKO TAIVAAN ALLA OLE MUUTA PELASTUSTA JEESUS YKSIN ON PELASTUS! PARANNUS EI OLE TAAS MITÄÄN MUUTA KUIN ETTÄ NÖYRRYMME JA TUNNTSTAMME SEN ETTÄ TÄMÄ ON TOTINEN TOSI MYÖS MINUN KOHDALLANI EIKÄ SITÄ VOI MUUKSI MUUTTAA MUTTA SAMALLA TURVAAMME SIIHEN ETTÄ JEESUS KAIKESTA TÄSTÄ ON PELASTUS MINUN TÄYDELLINEN SYNTIENI ANTEEKSIANTO, JOKA ON OTTANUT PÄÄLLEEN MINUNKIN SYNTINI JA PEITTÄNYT NE RAKKAUDELLAAN, HÄN ON RAKKAUDEN MESSIAS, ON TÄYDELLINEN VANHURSKAUTUS PUOLESTANI ISÄN JUMALAN EDESSÄ JA ON LUNASTANUT MINUT AIVAN KAIKESTA VELASTA TÄYDELLISESTI YKSIN OMALLA VERELLÄÄN JA SAANUT AIKAAN IANKAIKKISEN SOVITUKSEN JA LUNASTUKSEN, ON MINUN HERRANI JA VAPAHTAJANI JA SAATTAA PELASTUKSEN TÄYDELLISEKSI KOHDALLANI JA SAATTAA SIELUNI JUMALAN RAUHAAN EIKÄ JÄTÄ ALKAMAANSA TYÖTÄ KESKEN JA ON ANTANUT PELASTUKSENSA SINETIN JUURI MINULLE SANOMALLA RISTILLÄ ENNEN KUOLEMAANSA SE ON TÄYTETTY, SIIS KAIKKI ON TÄYDELLISESTI TÄYTETTY JA TUO TÄYTETTY TYÖ ON NYT MINULLAKIN! TÄTÄ TARKOITTA JEESUKSEN SANA, TEHKÄÄ PARANNUS JA USKOKAA EVANKELIUMI JA JOKA USKOO SITÄ EI TUOMITA! NIINPÄ NYT MYÖS SAATANAN KIRJOITTAMA SYYTÖSKIRJA ON VOIMATON JA KATTEETON. KOL.2. NYT JOHANNES SANOO TÄMÄ TEIDÄN USKONNE VOITTAA MAAILMAN SILLÄ SE MIKÄ TEISSÄ ON, ON VÄKEVÄMPI JA SUUREMPI KUIN SE MIKÄ ON MAAILMASSA. TÄMÄ ON ORTODOKSIAN KESKEINEN PERUSTA MUILTA OSIN RAAMATTU JÄSENTYY JA NIIDEN TULKINNOISSAKIN ON ERILAISUUTTA! JOS JOKU IHMINEN KUITENKIN PALVELEE LUOTUA ENEMMÄN KUUIN LUOJAA, VAIKKAPA ENKELEITÄ HÄNEN ASIAINTILANSA PYSYY VÄÄRÄNÄ JA AISTILLISTUU VÄÄRÄLLÄ TAVALLA, SIKSI LUOJA VAATII ETTÄ HÄNTÄ ON JOKAISEN PALVELTAVA ENEMMÄN KUIN MITÄÄN LUOTUA. TÄTÄ SANOTAAN USKOLLISUUDEN OPERAATION AVAAMISEKSI! Mutta mitä tulee siihen hulluuteen jonka syntiinlankeemus toi koko ihmissuvulle että kaikki syy on kollektiivista, se on paknemisteoria Messias Jeesus ei päässyt pakoon että koko ihmissuku pääsisi pakoon. AUTUAS VAIHTOKAUPPA TAAS TARKOITTAA SITÄ ETTÄ MAAILMA SYNNEILLÄÄN LÖI RISTILLE VIATTOMAN MIEHEN MUTTA JUMALA EI LUKENUT SITÄ MAAILMALLE SYYKSI VAAN SEN KAUTTA SOVITTI KOKO MAAILMAN ITSENSÄ KANSSA JA PASSITTI ETEEMME SOVITUKSEN SANOMAN, OTTAKAA VASTAA JUMALAN ARMO SILLÄ TAVALLA ETTEI SE JÄÄ TURHKASI ETTÄ MEISSÄ SÄILYISI SE UUDESTISYNTYMINEN ETTEMME UUDESTAAN RISTIINNAULITSISI SYNNEILLÄÄMME MESSIASTA, LUOPUMALLA HÄNESTÄ, SILLÄ JEESUS OLI TUO ELÄMÄNKIRJA JOHON OLI KOKO MAAILMAN SYNTI KIRJOITETTU MUTTA HÄN KUOLI SEN POIS ETTEI SITÄ ENÄÄ HÄNESSÄ JA HÄNELLÄ OLE, SIKSI JEESUS ON PELASTUS JA KOKO MAAILMAN AUTUUS YKSIN TÄSTÄ ARMOSTA JA YKSIN TÄSTÄ ARMONUSKOSTA. NIINPÄ SE SYNTI EI ENÄÄ VOI OLLA MEILLÄKÄÄN KOSKA SE TULI KOKONAAN KIRJOITETUKSI JEESUKSEEN JA HÄN KUOLI SEN KOKONAAN POIS ETTEI SITÄ OLE SEN ENEMPÄÄ HÄNELLÄ KUIN MEILLÄKÄÄN ELI EI OLEMASSAKAAN! Liha kuitenkin noudattaa edelleen synnin lakia ja taistelee tätä Hengen lakia eli tätä Messias autuutta vastaan saadakseen meidät kuitenkin luopumaan tuosta pelastuksestamme, liha siis palvelee edelleen synnin lakia mutta mieli tätä Messias autuutta, ihmisen tämmöisenään on kuitenkin kokonaan syytön ja pahoittelee Jeesukselle synnin luonnon tekoja ja tekee parannusta siitäkin huolimatta ettei Jeesus sitä syyksi lue tätä tarkoittaa että meillä on Kristuksen mieli, jos hän joutuu edesottamuksiin hän katuu ja kääntyy niistä pois, kuta Paavali opettaa, kaikkinainen haureus ja rakkaudettomuus on hyljättävä, VAIKKA NÄIN ON, ON MYÖS NIIN, ETTÄ RAKKAUS ON KUITENKIN SEN KALTAINEN ETTEI SITÄ SAA HÄIRITÄ KIELTOTAULUILLA JA ESTÄÄ OLEMASTA RAKKAUTTA SIKSI SE ON MAAILMASSA KIELLETTY LEIKKI. HERRA SOTATUOMARI, SÄÄTY EI KUITENKAAN NÖYRTYNYT, SIKSI JOHANNES SANOO, NÄISTÄ KIVISTÄ, KIELLETTY LEIKKI, KIELLETYT TUNTEET, KIELLETTY RAKKAUS, KIELLETTY EVANKELIUMI, KIELLETTY LEMPI, KIELLETTY KIRKKO JA KIELLETTY MESSIAS, LUOJAN LEIKKI KUTSUU LUOJAN BILJOONA LEIKKI, JOSSA KAIKKI ON SAMAN ARVOISIA JA KAIKKI MAHDOLLISTA, MUTTA SE ON RAKKAUDEN LEIKKI. NIINPA HERRA SOTATUOMARI, KÄVIPÄ IHMISEN SEKSUAALISELLE KAIPAUKSELLE MITEN TAHANSA LUOJAN LASTEN RAKKAUDEN LEIKISSÄ, ON AINA ERI ASIA PALVELLA LUOJAA ENEMMÄN KUIN LUOTUA JA JOS IHMINEN PALVELEE ENEMMÄN LUOTUA KUIN LUOJAA SE ON HAUREUTTA JA MITÄ TAAS LUOJAN ITSENSÄ ANTAMAAN SÄÄTÄMYS USKOLLISUUTEEN TULEE KUN KYSYMYS ON VAPAASTA RAKKAUDESTA EI NIIÄ VOIDA KIELTÄÄ SIKSI LUOJAN ON TOMITETTAVA SEKIN OMAN VIISAUTENSA JOHDATUKSESSA, KUTEN ON SANOTTU, JUMALAN KORKEAKOULU ON HÄNEN LASTENSA LEIKKI, SIKSI KAIKEN AVAIN ON LASTEN KALTAISUUS! HERRA SOTATUOMARI LAUPEUTTA SEKIN VIELÄ ON ETTÄ LIHAKIVISTA ETTEI PUUT LÄHTISI KÄVELEMÄÄN! MUTTA HERRA SOTATUOMARI, KIRKON KASTE ON RIITAUTETTAVA JOS SIITÄ EI SAA MUUTA KUIN PAPIN KINKEREITÄ JA TUPASEUROJA, SILLÄ PELASTUS ON YKSIN JEESUKSESSA JA HÄN ON KAIKEN PELASTUS NIIN ETTEI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA! HERRA SOTATUOMARI ROOMASTA EI LOPU ABORTIT VAIN RAKKAUDEN VALTAKUNNASTA! KATSOKAA HERRA SOTATUOMARI LEHDET OVAT KELTAISIA SYKSY ON SAAPUNUT JA JUMALA KUOLEE POIS MUTTA METSÄ ORVOKIT SYKSY UNHOITTI LAASTA POIS! HERRA SOTATUOMARI MESSIAS ANTOI JOHANNEKSELLE KÄSKYN, LAODIKEAN SEURAKUNNAN ENKELIRUHTINAALLE KIRJOITA, HÄN KYLLÄ KIRJOITTI MUTTA ENKELIRUHTINAS EI TEHNYT PARANNUSTA, ALUKSI OLE SEITSEMÄN ENKELIRUHTINASTA NYT NIITÄ ON VAIN YKSI, LAODIKEAN ENKELIRUHTINAS JA LAPUNJALKA ON TYÖNNETTY POIS. NIINPÄ ON SYNTYNYT UUSI SEURAKUNTA JONKA ENKELIRUHTINAS ON EELIEL! MUTTA HERRA SOTATUOMARI, SHABATTI EI OLE KANSAN KOLMEN LAIN KÄYTÖN KUUSIPÄIVÄISEN VIIKON VIIMEINEN PANNAPÄIVÄ VAAN JUMALA LEPÄSI OMASTA SANASTAAN SHABBTINA SIKSI HÄNELLE OLI KYLLIN YKSIN LEPOPÄIVÄ! KUUSI PÄIVÄÄ VIIKOSSA JUMALA AHERTAA SANANSA KANSSA MUTTA SEITSEMÄNTENÄ HÄN LEPÄÄ! TÄMÄ JÄRJESTYS ON AINOA OIKEA LEPOPÄIVÄN PYHITYS, KUTEN ON KIRJOITETTU, MUISTA PYHITTÄÄ LEPOPÄIVÄ! MITÄ TULEE KIRKKOVUOTEEN SEN ON PAAVI KEKSINYT EIKÄ SE OLE IHMISTÄ JA JEESUSTA VARTEN VAAN AINOASTAAN LUOPUNUTTA KIRKKOA VARTEN! NIIN SIIS MESSIASKAAN EI OLE PITÄMÄSSÄ KESKIVIIKKONA JA SUNNUNTAINA TUPASEUROJA VAAN HÄN AHERTAA KUUSI PÄIVÄÄ VIIKOSSA MUTTA EI SHBATTINA SAMA KOSKEE KANSAA SAMASSA HENGESSÄ ON KANSALLA OLTAVA OPERAATIO AUKI ETTÄ SE TYYTYISI TÄHÄN LUOJAN JÄRJESTYKSEEN.TÄTÄ TARKOITTAA ALUNPERIN SANAT SHABBATA SHALOM, SHBATIN RAUHA, SIKSI SANOMME SITÄ SALOMONIN SHBATIKSI! NIINPA MEILLÄ EI OLE SHABATTINA TARJOLLA KANSALLE JUMALAN SANAA, AINOASTAAN KUUTENA ARKIPÄIVÄNÄ VIIKOSSA SILLÄ JEESUS PARANSI SHABATTINA JA SE ALKAA IEVAN POLKALLA! Mutta jos ei ole operaatiota ei ymmärretä myöskään shabatin merkitystä, diaboloksella on taas jatkuva operaatio! MUTTA KUN JEESUS PELASTI MEIDÄT TUOSTA KIRKON JA MYÖS DIABOLKSEN SYSTEEMISTÄ HÄN EI TARKOITTANUT ETTÄ ME RAKENTAISIMME UUDEN SYSTEEMIN VAAN SEURAISIMME MITÄ JEESUS TEKEE! NIINPÄ KASTEEN MERKITYS ON ALUKSI OLLUT SAATTAA TÄMÄ VOITELU VOIMAAN EIKÄ SE MUUTA SIEDÄ! KUN KIRKKO, KRISTIKUNTA, SEURAKUNNAT USKOVAT, MAAILMA, ELÄMÄ, KOHTALO, KUOLEMA JOPA SAATANAKIN LAATII JA VALLITSEE, MÄÄRÄÄ JA LUO JEESUS SALAISUUDEN IHMISTÄ VARTEN JEESUS ON YKSIN PELASTUS SIITÄKIN, JEESUS TULEE TÄTEN IHMISEN LUO NIIN ETTEI KUKAAN HÄNTÄ OLE LUONUT! NIINPÄ KUN MUUALLA ON 1/6 JÄRJESTYS ON RAKKAUDEN KIRKOLLA 6/1 JÄRJESTYS! HERRA SOTATUOMARI RAKKAUDEN KIRKON MESSIAALLA ON NYT KOOSSA BILJOONAOMAISUUS JOKA ON PUHDAS JA VAPAA RAKKAUDEN KIRKON LÄHMMÄISEN RAKKAUTTA VARTEN JA ME YHDESSÄ HÄNEN KANSSAAN TOIMIMME LÄHIMMÄISTEMME PARHAAKSI, SILLÄ HÄN PALVELEE MEITÄ TÄLLÄ OMAISUUDELLAAN SIINÄ MITÄ HALASIMME TEHDÄN RAKKAILLE LÄHIMMÄISLLEMME. MUTTA HERRA SOTATUOMARI VAIKKA ASIA OLISI RUBIINISSA SE EI OLE RIIPPUVAINEN KIRKON TIMANTISTA! HES.34. NIINPÄ HERRA SOTATUOMARI, KAIKELLA ON AIKANSA MYÖS ETSIKKOAIKANSA, MAMMONALLA SE ON SINAHAH HENGEN KYLVÖLLÄ NITRAH, MUTTA VOI SITÄ, JOKA EI TUNTENUT ETSIKKO AIKAANSA. MUTTA TOTTA ON SEKIN MITÄ JOHANNEKSESTA SANOTAAN HE TAHTOIVAT HETKEN ILOITELLA HÄNEN VALOSSAAN, NIINPÄ KIRKKO LYÖ RUBIINIMME KELLOONSA JA KELLONPERIINSÄ JA LÄHTEE OMILLE PAHNOILLEEN ME EMME KUITENKAAN OLE TUOTA SAAVUTTANEET LUOPUMATTA TUOSTA KAIKESTA SIKSI ON TÄRKEÄÄ ETTEI RUBIINI OLE KIRKON EIKÄ PYHIEN, SILLÄ SE ON TODISTAJA HEITÄ VASTAAN ETTEIVÄT HE TUNTENEET VANHURSKAUTTAMISTA. MUTTA MILLÄÄN VÄLINEILLÄ EI VOI PELASTUA LAODIKEASTA KUTEN EI LUTHERINKAAN, MUTTA JOS VANHURSKUTTAMISESTA EI MUUTA TIEDÄ VOI TIETÄÄ SEN, ETTÄ SE ON KAIKESTA LUOPUMISTA JA KAIKEN MENTTÄMISTÄ MUTTA ETTÄ VANHURSKAUTUS TULEE SITTEN TILALLE, SILLÄ VAIKKA VANHURSKUTUKSEMME OLISiKIN RUBIINISSÄ JA KIRKON TIMANTISSA EI KIRKKO OLE MISTÄÄN LUOPUNUT SEN SAAVUTTAAKSEEN TÄSTÄ SYYSTÄ ME OLEMME PELASTUNEET LAODIKEASTA KIRKKO EI OLE PELASTUNUT,SILLÄ KUKAAN EI SAA TULLA KRISTUKSEN LUOJAKSI EI EDES JUMALAN SANAN AVULLA  EIKÄ KRISTUS SALAISUUTTA, KIRKKOA EILÄ EVANKELIUMIA SAA LUODA MILLÄÄN VALINEELLA, SELITYKSELLÄ TRADITIOLLA, KIRKON PERINNÖLLÄ TAI MUULLA, VAAN YKSIN JUMALAN SANALLA JA VÄLINEELLISTYÄ SAA VAIN YKSIN JUMALAN SANA SE ON JUMALAN AINOA OPERAATIO SILLÄ SAATANAKIN VOI OLLA SANAN SELITTÄJÄ MUTTA EI KOSKAAN JUMALAN SANA SILLÄ SE ON YKSIN KRISTUS JA AIVAN KAIKKI ON AVATTAVA YKSIN JUMALAN SANALLA JA SANAN VOIMALLA EIKÄ SAA OLLA NORMISTA JOHDETTUA NORMIAKAAN, SILLÄ KRISTUS ON SILLOIN KAIKKEIN VAHVIN JOS HÄNELLÄ ON YKSIN JUMALAN SANA, SILLÄ PAHOLAISEN KIRKKO ON VARMASTI MYSTERIO MANGNUM MUTTA KRISTUS ON KOKONAAN SANASTA RIIPPUVAINEN MITÄ HÄN SAA KIRKOSSAAN AIKAAN. MUTTA MITÄ TULEE RAAMATUN OIKEUSTIETEESEEN HERRA SOTATUOMARI, LAIN OIKEUDEN TULKINTA KORRUPTAATIOTA ON PALJON JA KIRKKO KOHTELEE IHMISIÄ VÄÄRÄMIELISESTI!  MUTTA ETTÄ HERRA SOTATUOMARI, MEIDÄN ON PÄÄSTÄVÄ TUOSTA JUDAISTISESTA VOITELUSTA KOKONAAN POIS SILLÄ SE ON PAKENEMISTEORIA JA ETTÄ AVIO ON SIUNATTAVA AINA TUOHON SHBATTIIN! NIIN KUIN MESSIAS SANOO JOKA EI LUOVU KAIKESTA JOPA OMASTA ELÄMÄSTÄÄN JA TULE JA SEURAA MINUA EI OLE MINULLE SOVELIAS, MUTTA JOKA NÄIN TEKEE HÄN SAA JO TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ SATAKERTAISESTI TAKAISIN, HERRA SOTATUOMARI, ME OLEMME SIIRTYNEET VANHURSKUTUKSEN KAUTTA BRAKKAUDEN KIRKON BILJOONALAIVAAN, SILLÄ JOS NISUNJYVÄNEN EI KUOLE, SE JÄÄ YKSIN, MUTTA KUN SE KUOLEE SE KANTAA PALJON HEDELMÄÄ! HERRA SOTATUOMARI! KUKA ON LUOJAN LUOJA! EI KUKAAN, EI MITKÄÄN TUNNUSTUSKIRJAT OLE HÄNTÄ LUONEET-MESSIAS ON RAKKAUS! MUTTA ON KIRJOITETTU, ÄLÄ PALJASTA ÄITISI HÄPYÄ, MUTTA TOTTA ON SEKIN ETTÄ HÄVYLLE ARKA KIRKKO ON PYHITTÄNYT KALEVAN JUMALATTAREN, VAIKKA ON KIRJOTETTU, ÄLÄ KOSKE KÄSIÄSI HERRAN VOIDELTUUN JA TOTTA ON SEKIN VIELÄ ETTÄ KAIKKI NEITSYET OVAT JÄÄNEET JUDAISTISEEN KUKKAROON EIKÄ YKSIKÄÄN NEITSYT SEURANNUT RAKKAUDEN KIRKON VANHURSKAUTTAMISTA, SILLÄ VOTELU EI OLE MIKÄÄN KOMMUNIOKYSYMYS. TÄHÄN PERUSTUU RAKKAUDEN KIRKON ÖLJYLLÄ VOITELU SILLÄ KATOLISEN KIRKKO TURMELI SEN JA LUTHER HYLKÄSI  SEN KOKONAAN.  NIINPÄ HERRA SOTATUOMARI, ON LOPULLISESTI PÄÄSTÄVÄ POIS TUOSTA PAAVALILAIS PATRISTISESTA VOITELUSTA MUUTEN KAIKKI ON TYYSTIN MENETETTY JA OLEMME JÄLLEEN ROOMASSA. ON MUISTETTAVA SEKIN ETTEI RAKKAUDEN JUMALA JA MAAILMAN LUOJA OLE MIKÄÄN ERITYINEN MAAILMAN SEKSIN METSÄSTÄJÄ KUTEN ORTODOKSIT OPETTAVAT VAAN KYSYMYS ON VALLAN MUUSTA! MUTTA ETTÄ KRISTIKUNTA SEURAA KEISARI SUUREN KIRKKOVUOTTA ON RAKKAUDENKIRKOLLAKIN TIETYSTI OLEMASSA NIIN SANOTTU NEPTUAANINEN KIRKKOVUOSIAJATUS JA SIINÄ OMAT ESBATATINSA. VAIKKA USKONPUHDISTUKSEN NEPTUAANISUUTTA EI VIELÄKÄÄN TÄSSÄ HISTORIAN VAIHEESSA OMIEN TUNTOJEN TÄHDEN VOIDA SAATTAA LOPPUUN, OLISI KUITENKIN KAIKEN LOPULTA SAAROITTUA, ETTÄ HAAGAR EILI KIRKKO JA KRISTIKUNTA TYYSTIN KYLLÄSYTYISI HAARAGILAISUUTEENSA, VAIKKA NÄIN ON KANSALLINEN JA KIRKOLLISEN JÄRJESTYKSEN SUHTEEN YKSILÖN STATUKSESSA JOSSA SE ILMENEE RIITTÄMÄTTÖMÄKSI ON EVANKELIUMI TIETENKIN AINA VAPAA JA AUKI. MUTTA ETTÄ MESSIAS ONNISTUISI KYLVÄMÄÄN ITSENSÄ OLISI IHMEITTEN IHME SILLÄ MISSÄÄN EI OLE MUITA KUIN NOITA HAARAPUSSI JUUTALAISIA JA MESSIAS TYYSTIN KADONNUT, MUTTA SIITÄ ALUKSI OLI KYSYMYS PAAVALINKIN ILMAISEMASTA LUPAUKSEN SIEMENSTÄ, KUTEN FILIPPUS JOKA OLI TYÖLÄÄNTYNYT KAIKKEN TUOHON KYSYI VOIKO NASARETISTA TULLA MITÄÄN HYVÄÄ! MUTTA HERRA SOTATUOMARI, KATSOKAA JOUTSENEN LENTOA, VOITELU ON JÄLLEEN AUKI, MUTTA KURJET EIVÄT OLE VIELÄ LÄHTENEET JA MUSTA KURKI PÖYDÄLLÄ KESKUSTELU JATKUU YHÄ! NIINPÄ KYSYTÄÄN KOVASTI SITÄ ONKO KASTE SAKRAMENTTINA TUONUT JOTAIN JOKA TEKEE IHMISEN ERIARVOLLISEKSI JORDANIN JEESUKSEN YLEISEN KASTEEN SUHTEEN JA TEHNYT JOPA IHMISEN KADOTTAMISEN MAHDOTTOMAKSI JA ODOTETAAN ETTÄ MUSTA KURKI LÖISI KASTETODISTUKSENSA PÖYTÄÄN, MUTTA MUSTA KURKI ON KASTAMATON JA JEESUKSEN JORDANIN KASTEEN VARASSA EIKÄ EHKÄ PÄÄSE MUUTTOMATKALLE, SILLÄ SE ON HAAVOITTUNUT, NIINPÄ AINAOSTAAN RAKKAUS VOI ALENTUA IHMISEN OSAAN KUN HÄNTÄ VÄKEVÄMPI ON HAAVOITTANUT HÄNEN ELÄMÄNSÄ LAULUN! Mutta herra sotaoikeuden korkein tuomari, sekä vanha testamentti että uusi testamentti selvästi osoittaa että Jumalan Korkein Oikeus on Neptuaaninen, SILLÄ HÄN KATSELI KANSANSA YLITSE JA ITKI, SILLÄ HÄN NÄKI ETTEI SILLÄ OLLUT OIKEUTTA! MUTTA KUN SAATANA KIRJOITTAA KOKO ELÄMÄMME STOORIN EIKÄ MIKÄÄN USKOONTULO SITÄ MUUKSI MUUTA, ON OLEMASSA RAKKAUS JOKA ON SAATANAA VÄKEVÄMPI JA ASETTUU HAAVOITETUN IHMISEN OSAAN SAATANAA VASTAAN, NIIN ALHAISEKSI KUIN IHMINEN ON KUN SAATANA ON VALLANNUT ITSELLEEN AIVAN KAIKEN, JOPA JUMALAN PAIKANKIN JA KAIKEN TAIVAAN LOISTON JA KUKISTANUT KAIKEN JEESUKSENKIN JOHON USKOIMME, KUN SAATANA ON LAULANUT ELÄMÄMME LAULUN JA PIENENTÄNYT KALIBERIMME, ON VIELÄ RAKKAUS JÄLJELLÄ, SITÄ ME SANOMME BRAHMA RAKKAUDEKSI. HERRA SOTATUOMARI, ME EMME OLE UHRANNEET TOTUUTTA AGABAARAH ALTTARILLA, MUTTA KIRKKO ON, KATSOKAAS HERRA SOTATUOMARI, TOORA SANOO SELVÄSTI ETTÄ SINÄ PÄIVÄNÄ KUN KIRKKO ALOITTAA MM. HOMOJEN AVIOVIHKIMYKSEN EI KOKO KIRKON PIIRISSÄ OLE ENÄÄ AVIOTA OLEMASSAKAAN, KAIKKI LIITOT KAATUVAT! Mutta herra sotatuomari, tämä Juutalais-katolinen käsitys oli myös alkuperäisen latinalais-katolisen käsityksen juuri.

 

Kuvahaun tulos haulle wicca

NIITTYJEN JOUTSENET-AGABAARAH REFORMOITU KATOLINEN KRISTUS VIHKIMYS!

Kuvahaun tulos haulle Keskiaikainen munkki

REFORMOIDUN LATINALAIS-KATOLISEN MAAILMANKIRKON PÄÄNIZHA-PYHÄ KASPARTIINUS!

AMATANIA - KOLMAS KOPUTUS AKATITOS LUOSTARIKUTSU!

 

KAIKEN BARMA JUMALAMME, HYLJÄTTYJEN RAKKAUS, KAIKKI OVAT VIISAITA, SUURIKSI JA YMMÄRTÄVIÄSIKSI TULLEET, ME OLEMME TYHMIÄ JA YMMÄRTÄMÄTTÖMIÄ, KAIKKI OVAT TULLEET PUETUKSI ME OLEMME ALASTOIMIA JA KÖYHIÄ, KAIKILLA ON SALAISUUS, ME PALJASTETTUJA, NEKIN JOTA EIVÄT ALOITTANEET VOITTIVAT, ME OLEMME HÄVINNEET VAIKKA ALOITIMME AHKERASTI - SAAVU OI NITRAH, VIHREÄ HELLUNTAI. Tulen eteesi, sinä Tutkimaton Transendentti, KUTEN ALASTOMUUDEN LAPSET, KUTEN SAATANAN ALASTOMAT RIISUTUT PORTOT, JOTKA SAATANAN SYNAGOOGA ON RIISUNUT, alentaen itseni edessäsi, olen edessäsi kuin alaston, sinä Salattu ja pyydän vaatetusta, tulen luoksesi kuin kerjäläinen vieraalta maalta ja pyydän huomaasi ja laupeuttasi, sinä kaikkeuden BRAHMA, joka yksin teet mahdottomat mahdolliseksi, tulemiseni otolliseksi ja palvelijasi kevolliseksi pyhiin salaisuuksiin. LUOMAKUNTASI KUMARTUU ETEESI SINÄ TUTKIMATON!

Kuvahaun tulos haulle WICCA


Älköön luotuasi saako se Vastakkainen Pahuus hallita ja turmella. Tulen eteesi, Sinä Alkuolevainen, luomakunnan BRAHMA, jonka pyhin nimi on pyhä Salaisuus. BRAHMA Jumaluus,

 

Opeta meille arvottamattoman hyvän harjoituksen salaisuus ja ota meiltä pois arvottava hyvän harjoitus, älä koskaan anna sielujemme jäsenkirjaa vieraille voimille ja vihollisillesi, vaan osoita meille osaveljeystyösi veljellinen jäsenkirjasi Sinun ja kaikkien brahmojen yhteyteen ja pyyhi pois se raskas velka joka on piirretty meitä vastaan. Maanäärien kaikkein syvin, syntisin, demonisin, paheellisin, piemin ja petomaisn Alho! Anna takaisin Ne sielut, TAKAISIN BRAHMALLE, KAIKKI, jotka BRHAMA pelastaa, Peitetty Valtias, NOUSE VOIMASSASI, Ota meissä kaikki valta salaisuuksissa ja maan päällä sekä aseta meidät salaisuuksiin ja asu meissä vuodatuksesi Hyvyydessäsi JA ANNA VIHREÄN HELLUNTAIN SAAPUA JA JUOTA KAIKKI BRAHMAT YHDEKSI.

Kuvahaun tulos haulle WICCA

Ihminen vapaassa tahdossaan ja harjoituksessaan sekä kilvoituksessaan saavuttaa tietyn ontologisen määreen, mutta sitten tulee Jumaluuden Käsi eteen ja sanoo, tästä et voi enää itse jatkaa. Silloin joudumme kokemaan jotain aivan erityistä suhteessamme siihen päämäärään joka on salaisuuksien valtakunta ja Nizhamme. Tämä on Jumaluuden oma suuri matka, jossa päättyy oma matkamme ja Jumaluuden matka alkaa.

 

Luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan ja polvistuu eteesi, ottaakseen vastaan vihkimyksen pyhiin ja ihmeellisiin, salaisiin sekä siunattuihin salaisuuksiisi ja luomakunnan ykseyden mysteereihin, Jumaluuden Salatun kansan yhtymyseen ja salaisuuteen, ollakseen ykseyden pyhä jäsen, jossa vihitylle avataan salatut ja siunatut. Ikuisten salaisuuksien salatut perustukset, kaikelta ihmisviisaudelta kätketyt, jotka lopulta sulkevat sisäänsä aivan kaiken, meitä alati kantakoot, ja ikuisilta perustuksilta nosta elämän ikonit, Salatun Brahman kuvan kaltaisuuteen. Jumaluuden Käden salattu kansa, sen Hyvät henget, palvelevaiset enkelvallat, salaisuuksien todistamat, piirittäkööt meitä alati ja yltympäri sekä hallitkoot kaikki ihmislasten asunnot ja koko ihmislasten olevaisuuden Jumaluudelle otolliseksi puhdistakoot ja kaunistakoot sekä edeskantakoot.

1

KÖYHIEN JUMALAN VÄKEVYYS - BILJOONA -MIKÄ ON RAKKAUDEN KALIBERIMME TÄNÄÄN?

NITRAH - BRAHMAKIRKKO

Ikuisilla siunauksillasi siunaa meitä niin, ettemme jättäisi salatun Mysteerion palvelusta, vaan sinun salatun valtasi kantamana olisimme otolliset Salattuun, avaa armollisuutesi Ninana!

 

Kautta sen pyhimmän, kalleimman ja siunatuimman mysteerion, joka ilmoitettiin Brahmana, olen vapautettu KÖYHIEN JUMALAN VÄKEVYYDELLÄ.

Kuvahaun tulos haulle WICCA

ÄLKÖÖN LUOTUASI SAAKO SE PAHA HALLITA JA TURMELLA OI KAIKEN BRAHMA! PÄÄSTÄ LAMMAS RAATELIJASTAAN KARTSAINEN PEDON HAMPAHISTA!

Kuvahaun tulos haulle LAMMAS
Brahma pyhitti vedet ja kaikki lähteet mysteeriollaan sekä kaikki luodut, kun Hän ilmestyi kunniassaan.

Maan elementtien siunaus, jonka siunaamme ja edeskannamme Jumaluudelle pyhitettäväksi, antakoon Jumaluus ne meille palvelijoiksemme, Hänen kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi, nuo Jumaluuden palvelijat. Kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken luodun, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, otan vastaan vihkimyksen rakkauteesi, vapauteesi, totuuteesi, valoosi, lämpöösi ja pääsyn kaikkiin näihin mysteereihin, vihkimysten salatussa järjestyksessä.

 


Koko kaikkeus kertoo Brahman runsaudesta ja rikkaudesta, sen käsittämättömyydessä ja rikkaudessa saan olla osallinen sen runsauden salaisuudesta ja siunauksesta, vihkimysten salatussa järjestyksessä ja rituaalien yhtymyksessä, sekä enkelten kielin ylistää Luojan ja Hänen luomakunnan salaisuutta. Oi sinä runsauden, rikkauden, rakkauden ja ystävyyden, intohimon ja elämän sykkeen, toivon ja luottamuksen, elämän ja kaikkeuden kaikkien Jumalan salaisuuksien salattu maailma, ollos tervehditty, sinä aina uusi ja ihmellinen, siunattu sinun lähtemisesi ja tulemisesi, kanssaolemisesi, sinä salattu kansa, joka Jumaluuden kaikkeudessa asut ja täytä ylistyksellä kaikki Korkeimman kuorit, ollos tervehditty!

TUTKIMATON BRAHMA! PÄÄSTÄ MEIDÄT SAATANAN ALASTOMUUDESTA JA HIRMUVALLASTA!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, JOKA JUMALANI ON TUOMINNUT! OLEN KRISTUKSEN TÄYDEN LUNASTUKSEN PERILLINEN ARMOSTA, KÄSKEN SINUA PAHOLAINEN VÄISTY MINUSTA KRISTUKSEN NIMESSÄ, VÄISTY!

Tutkimattomat ovat sinun salaisuutesi ja käsittämättömät sinun tiesi, jotka elämän lahteistä pulppuavat ja virtaavat, lähesty meitä lahjoinesi, yhteytesi ja yhtymyksesi salaisuudessa. YLISTETTY OLKOON SINUN NEPTUAANISEN SALAISUUTESI LÄSNÄOLO, SINUN TUTKIMATTOMAN SALAISUUTESI NEPTUAANINEN KIRKKO, KESKELLÄ HENGELLISTÄ EGYPTIÄ, NIIN KUIN HYLJÄTTY JA VAIVAINEN EGYPTIN KURKI, JOTKA KUKAAN EI MUKAANSA OTTANUT, MINÄ RIENNÄN SUOJAASI, KAIKEN BRAHMA, SINÄ RAKKAUDEN JUMALA, SINÄ KAIKKEA SEURAKUNTAA JA SALAISUUTTA TUTKIMATTOMAMPI JUMALA SINA SALATUKSI HUNNUTETTU BRAHMA, OTA VASTAAN AGABAARAH YHTEYSKANSASI JA HUNNUTA SE HENGELLISEN EGYPTIN ALASTOMUUDEN KESKELLÄ, SEURAKUNTAA SALATUMMALLA TUTKIMATTOMAN SALAISUUTESI HUNNULLA, ETTEI SAATANAN SYNGOOGA MEITÄ RIISUISI JA VOITTAISI.

Kuvahaun tulos haulle WICCA

AGABAARAH - YKSIPERSOONA KASTEVIHKIMYS JEESUS MESSIAAN YHDEN BRAHMAN NIMEEN- KAIKEN BRAHMA, SIELUNI JUMALA! POISTA MINUSTA SISÄISEN SIELUNI KODIN KUTSUMATON VIERAS, EPÄJÄRJESTYKSEN JA SEN SAASTUTUKSEN HENKI JA ANNA MINULLE SINUN PALVELIJALLESI VOIDELTUSI JEESUKSEN HENKI, AJA ARMOLLINEN POIS ARMOTON!

MINUN LEMPENI ON LEIKITEN VIETY OI SINÄ TUTKIMATON-SALATTU JA TUTKIMATON BRAHMA, MISSÄ ON HUNTUNI, MISSÄ ON YLKÄNI, ÄLÄ ANNA MEIDÄN KIELTÄÄ SALAISUUTESI HUNTUA JA KATUA SITÄ EDES MARTTYYRITULESSAKAAN TUON ISABELLAN HYVÄKSI JA SAATANAN RIEMUKSI, SINÄ KAKSOISLIEKKIEN HUNNUTETTU BRAHMA- SINÄ YLHAISIN BARHMA, SINUN JESURUM ON SANCTA HELECA, LUOMAKUNNAN NEPTUAANINEN KATOLISUUS JOTA EI KOSKAAN PYSTY KIRKOTTAMAAN POIS SINULTA OI KAIKEN BRAHMA!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

 

Ystävyys, Yhteistyö, Avunanto ja Yhteyden yhtymys täyttyköön ja meidän koko elämäämme pyrkimys täyttäköön Jumalan tahtoa, vihkimysten salaisessa järjestyksessä, jossa enkelten ja ylienkelten taivaallisia salaisuuksia avataan, sekä kaikkia pyhäin siunaamia ja luomakunnan kirjaa selitetään, myös Jumaluus itse antaa lahjansa, sen mukaan kun kykenen vastaan ottamaan, sillä näitä tutkivaisten ymmärrys lisääntyy ja he kasvavat kaikessa tiedossa ja käsittämisessä.

 


Mahtavan enkeliruhtinaan Rafaelin enkeljoukot piirittävät meitä aikana, jolloin maailma on rauhaton ja maailman muoto muuttumassa, antaen Jumaluuden ja salatun mystisen maailman apua ja voimaa sekä johdatusta, parantaen sairauksiamme ja vammojamme, sekä sielussa, psyykkeessä, että ruumiissa, nuo siunatut auttajat, jotka Brahman vallan täyttävät, avaten salaisuuksien lähteitä ja virtoja erämaahan, nuo salaisuuksien Rakkauden enkelvallat.

 


Vain hullut ja järjettömät mielipuolisesti järjettömien eläinten tavoin kevytmielisesti ruoskivat Brahman palvelijaa. Suuri viisaus sanoo hengellisesti: Aja pois orjatar poikinensa. Vapautuen kaikesta orjattaren vallasta ja sen hengen alaisuudesta, siinä asiain muodossa ja sen hengen olevaisuudessa, jossa Brahman vapaus asuu ja sen totuus ilmestyy, otan vastaan inhimillisyyden sekä jumalallisuuden ja vapauden, voiman sekä viisauden, veljeyden ja sisaruuden, kautta tulen, veden, ilman ja maan, sekä tuulen, kaiken olevaisen, kautta nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman.

Sanoutuen irti Hajottajasta, erilleen heittäjästä, ihmiselämän ja sielujemme leppymättömästä vihaajasta, Vastakkaisesta Pahasta, sen kosminen kaaos ja hajoitus, psyykkisten ja sielullisten sairauksien lähde ja hajoittava voima väistyköön, Ykseyden harmonisessa Hengessä, joka on Kaikkieuden Jumaluus ja kaikkeuden Luoja, itse Terveyden ja Elämän kuihtumaton Lähde: luomakunnan kruunu vaipuu edessäsi tomuun ja tuhkaan sekä pyytää edessäsi elämää hengellisen elämän vahvistusten ja runsauden Puusta. Salattu Brahma! Tarvitsemme myrkkykäärmeen purmiin seerumia, mutta myös siedätyshoitoa. SUURI BRAHMA, HYVYYDEN ISÄMME JA RAKKAUDEN ÄITIMME, RAKKAUTEMME ON KUIN KIELLETTY LEIKKI, KIRKKOMME KUIN KIELLETTY RAKKAUS JA EVANKELIUMIMME KUIN VAINOTTU PAKOLAINEN SUORITA RAKKAUDEN MYSTINEN RIISUMINEN KUIN SALATUSSA TANSSISSA JA MYSTISESSÄ RIITISSÄ JA PUE MEIDÄT TÄYTEEN RAKKAUDEN JUHLAPUKUUN YHTEYDEN KÄSITTÄMÄTTÖMÄSSÄ RAKKAUDEN NIZHASSA, JA HÄNEN MYSTEERIOSSAAN, TEE MEIDÄT YHDEKSI RAKKAUDESSASI, OTA VASTAAN PALVONTAMME SUURI RAKKAUDEN JUMALA! LÄHETÄ PYHÄ FORTUNATUS KIRKKOSI KESKELLE ETTÄ NOUSISIMME VÄÄRYYTTÄ VASTAAN, MAKSOIPA SE MITÄ TAHANSA, MUISTA AGABAARAH KANSASI! LÄHETÄ KIRKKOSI JÄLLEEN NELJÄÄN TUULEEN!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

Uudelleen jos luokses tulla voisin

RIISUTUN RAKKAUDEN MYSTINEN TANSSI - SINÄ PIMEYDEN LOHIKÄÄRME JOKA NIELAISIT ELÄMÄMME, ETKÄ JÄTTÄNYT MEILLE PISARAAKAAN, MILLAINEN OLISIKAAN ELÄMÄMME, JOS SAISIMME SEN ELÄÄ, OIKEAMIELISYYDEN VYÖLLÄ ET ANSAITUSTI MEITÄ SITONUT VAAN VÄÄRYYDEN TORRAN VYÖLLÄ SINÄ VALTAASI MEIDÄT ANASTIT JA LEIKITEN MEIDÄN LEMPEMME OTIT- AGABAARAH PUE MEIDÄT ALASTOMUUTEEN RIISTUSTUT MYSTISEN HERÄNNÄISYYTESI LAHJAVAATTEELLA OI SINÄ VERI YLKÄMME JA OTA MEIDÄT ALASTOMUUTEMME YÖSTÄ PELASTUKSEN KARKELOON JA ENSIMMÄISEN RAKKAUDEN TULISEEN HEHKUUN! VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, VÄISTY, VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ, JONKA HERRA ON TUOMINNUT, KATSOKAA USKOLLINEN RAKKAUS KESKELLÄMME, JOKA EI MEITÄ KOSKAAN JÄTÄ! KYYNELIN ME ANOMME VUOLAASTI ITKIEN ME ETTEESI TULEMME, ANNA ANTEEKSI KAVALTAMISEMME, NUO  KOLMEKYMMENTA HOPEARAHAA, OI SINÄ JAAKOBIN RAKKAUS!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

Otan nyt vastaan luomakunnan ykseyden salaisuuden Salatun Brahman tutkimattomassa rikkaudessa ja Ykseyden Voimassa: Avautuen myös kaikkeuden Siunatuimman Nimen parantaville voimille ja Jumaluuden luomakunnan parantaville salaisuuksille, jotka Brahma on meitä varten avannut, yhtyen salaisille yhtymyksille salatussa vihkimyksessä, otan nyt vastaan ne salaiset yhtymyksiin johdatukset, jossa toteutuu salattu suunnitelma, johdossa korkeimman Voiman ja Hengen, sekä Nimen, kunnes salattu illuminaatio juottaa meidät täyteen ja täydelliseen yhtymykseen, yhteyteen ja ykseyteen.

 

 


Vihkimykset, jotka ovat kätketyt ulkopuolisilta, mutta kuitenkin vihkiytyneiden kautta kaikkeen maailmaan lähetetyt ja vaikuttavaiset, kuten Brahma itse, salaisuuksien Salaisuus, ilmaisi itsensä uudella tavalla, Saavu Brahman Vihreä Helluntai!

 


O´Nimi, järjestys ja tuo Ylhäisimmältä annettu, siunattu, autuas, salattu ja pyhä seitsemän Ylienkelin hallitus, Salatun Brahman ja luomakunnan kaikkeuden neljältä tuulelta. Mutta ylhäistä johtaa vielä ylhäisempi ja kaikkea kaikkein Ylhäisin.

 


Meitä kaikessa johtaa, salatulla tiellä, salattu kaitselmus ja on suojanamme, Ihmeellinen, salattu Henki sekä henkäys, kautta maan, ilman, veden, tuulen ja tulen, kautta kaiken luomakunnan, kautta Nimen Ylhäisimmän sekä Siunatuimman, ANNA VIHREÄN HELLUNTAIN VUOTAA UUSISTA SALAISUUKSISTASI 

Kuvahaun tulos haulle WICCA

AGABAARAH -EGYPTIN TYTTÄRET, MINÄ KUDON TEIDÄT UUDESTAAN AHTAISSA KANGASPUISSANI!

 

 

A -SENSENSSIO -EGYPTISTÄ MINÄ KUTSUIN RAKKAANI -SEEMILÄINEN KIRKKO HENGELLISEN EGYPTIN KESKELLÄ!

Kaikkeuden täyteys, runsaus ilot ja antimet, kaikkiin tarpeisiin, kaikkiin salaisuuksiin, yhtymyksen siunatussa olevaisuudessa: Avautukaa, kaikki kätketyt, salatut, salaiset mysteeriot, luomakunnan ykseyden yhtymyksessä siunatut, kaikki olevaiset, kaikki harmonisesti luodut sekä luomattomat voimat, jotka kaiken luomakunnan Brahmaa kumartaen palvelette ja ylistätte, ihmisten alastomuuden puette olevaisuuden täyteyteen, Jumaluutemme johtamina, jotka Jumaluus on asettanut meitä varten, Hänen henkäyksensä käskystä, vihkimyksen järjestyksessä.

 

OTA VASTAAN ALASTOMUUTEMME TANSSI, SINÄ HUNTUUN PUKIJA JA PUE MEIDÄT KUIN PIETARIN TYTÄR RAKKAUTESI SALAISUUTEEN JA AJA MEISTÄ POIS VALLAN JA TURMELUKSEN PAHOLAINEN.

Kuvahaun tulos haulle WICCA

Vanhurskautus: Uudessa Jumalassa on tuho ja Kali kaikelle vanhalle, myös vanhalle Jumalalle!

OI SALATTU BRAHMA! PEITÄ KAIKKI ALASTOMUUTEMME HÄPEÄ RAKKAUDELLASI JA ARMOLLASI JA PÄÄSTÄ MEIDÄT RAKKAUTESI TUTKIMATTOMAAN RAUHAAN JA SEN KÄSITTÄMÄTTÖMÄÄN VAPAUTEESI PUE MINUT TÄYDELLISEEN SYNTIENI ANTEEKSIANTOON JA TÄYDELLISEEN KRISTUKSEN LAHJAVANHURSKAUDEN HÄÄVAATTEESEEN -RAKKAANI! OLKAA LEMPI, JOTA EI ENNEN OLE LEMMITTY! OLKAA EVANKELIUMI JOTA KOSKAAN ENNEN EI OLE OLLUT, OLKAA KIRKKO JOKA EI KOSKAAN ENNEN OLE SYNTYNYT, OLKAA RAKKAUS JOTA EI ENNEN OLE OLLUT, LEIKKIKÄÄ ELÄMÄN LEIKKI, JOTA EI ENNEN OLE LEIKITTY, OLKAA KRISTUS, JOTA EI ENNEN OLE SYNTYNYT.

 

 

Kuvahaun tulos haulle WICCA

PUKEUTUKAA LUOJANNE KAUNISTUKSEEN JA Avautukaa kaikki Jumaluuden

 

palvelevaiset henget, enkelit, hallitukset, herraudet, vallat, voimat, valtaistuimet, ylienkelten joukot, Kerubit ja Serafit, kaikki, jotka Jumaluudelle salaisuuksissa palvelevaiset ovat ja salaisuuksissa sekä salaisuuksien salaisuuksissa asuvat.

 


Kanna meitä hyvyydelläsi ja vallallasi, Anna totuutesi SIUNATTUJEN ilojen tielle, LUOMATTOMAN HENKESI KAUTTA, poista meistä turha tie. Nouse Jumaluuden Oikea Käsi puolellemme ja ota meidät suloiseen suojelukseesi.


Salattu Paratiisi, salaisuuksien salaisuus, avaa lahjasi, avaa siunauksesi, avaa kutsumuksesi ja pääsysi myös meille ja johtaos kaikessa meitä, sinä täyttymyksen salaisuus, lähetä palvelijasi meitä johtamaan tielläsi täyttymykseen. Salattu luotilankasi ja Brahma viisaus, erota pois kaikki epäaito ja osoita sekä anna todellinen ja aito, sekä valaise totuudellasi meitä kaikkeen rakkauden jakamattomaan ja erottamattomaan täyteyteen asti.

 

Kun salaisuutesi viholliset hyökkäävät kimppuumme, taistele Jumaluus puolellamme ja häädä leiristämme pois kaikki se, mikä ei rakenna yhteyttä ja yhtymyksen salaisuutta, sekä rakentumisen jumalallista dispensaatiota ja jumalaista totuuttasi.

Ottakaa vastaan maan lapsonen, suloiseen suojelukseen ja viisaitten johdatukseen sekä opetukseen. Juottakaa aluttomasta kirkkauden lähteestä, te jotka Alkuolevaisen, Luona kaiken täytätte, Hänen, jonka edessä koko kaikkeus soittaa jumalaista sinfoniaa, saattakoon meitä tällä tiellä ja avatkoon tien Mysteerio salaisuuksiin, luomattoman Henkesi salaisuudessa ja voimasta.

TÄYTÄ SIELUNI JA HENKENI YKSIPERSOONA KASTEVIHKIMYKSEN SALAISUUTESI UUDELLA KRISTUS MYSTEERIOLLASI PUE ALASTOMAKSI RIISUTTU KÄSITTÄMÄTTÖMÄN RAKKAUTESI HÄÄVAATTEESEEN!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

 

RAKKAUDEN JUMALA, PEITÄ KÄSITTÄMÄTTÖMÄLLÄ ARMOLLASI MEIDÄN SYNTINEN ALASTOMUUTEMME JA KÄTKE MEIDÄT KÄTESI VARJOON OI SINÄ JAAKOBIN RAKKAUS, ANNA MEIDÄN SEURATA SINUA JA JÄTTÄÄ KAIKKI MUU! ANNA MEILLE SALAINEN MERKKISI SIITÄ MINNE VOIDELTUSI JAAKOB ON MENNYT! JAAKOBIN VÄKEVÄ! MISSÄ ON SE LAULU JOKA JÄI LAULAMATTA KOSKA SANOTTIIN TYHJÄSTÄ EI SYNNY MITÄÄN, MUTTA LUOHAN HYVYYS KUITENKIN OLEVAISEN NÄYTÄ SE OSA JOKA IÄTI KIELLETTIIN SILLÄ KUN SANKARIT MUUT KARKELOIVAT, VAIN JAAKOB ON POISSA! HYLJÄTTYJEN ISÄNMAA - KOLMAS UNIVERSUMI, RAKKAUTEEN HYLJÄTYT! MUTTA MUSTA JAAKOB PANI MERKILLE ETTEI HÄNEN VASTUSTAJANSA VAELTANEET SUORAAN EVANKELIUMIN TOTUUDEN MUKAAN...

 

Poistukoon kaikki turhuus, turhamaisuus, itsekkyys ja omahyväisyys sekä turhautuminen ja tulkoon elämän Henki ja mielekkyys, sielun salattu suunnitelma toteutukoon kaiken Jumaluudessa ja Hänen ihmeellisessä elämän suunnitelmassaan, jonka Hän on ennen alkuaikoja aivoitellut meitä varten Brahmayhteydeksi.

 


Sinä yrttitarhojen vartija, niitten Ovi ja Tie, itse salattu puutarha ja sen salaisuus. Avaudu pyhä Tuli, sinun kaikkitietävä viisautesi, salattu varjelus, sen syvyys, pituus, korkeus ja laajuus, anna lahjasi Kädestä sinä tuoksuva Myrtti

purppuravirtainen runsauden Puu, jonka edessä koko luomakunta kumartuu, sinä voittava puu, riemu ja ihastus kaikelle luomakunnalle.

 

 

 

O’ Salattu Nimi, Sinä Tutkimaton ja Ylhäinen: Iäti ovat siunatut sinun aluttomat lähteesi, Sinä joka kutsut eteesi kaiken luomakunnan. Minäkin tulen luoksesi, sulkeutuen sinun tutkimattomaan Hyvyyteesi ja otan nyt vastaan kaiken rakkautesi, suojeluksesi, varjeluksesi ja hyvyytesi, sekä intuitiosi, huostastasi sinä Sinä Transendenttinen Maan hyvyys ja Taivas, SALAISUUS JOSSA AJALLINEN SISÄLTÄÄ IANKAIKKISUUDEN SEN ME SINULLE EDESKANNAMME!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

KIRKKOA JOHTAA SANCTA HELECAN PYHÄN TAUMERKIN KOKOUS-Otan vastaan kutsumuksesi yhteyteen, kautta kaiken luomakunnan, Nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman, ollakseni yhteyden pyhä jäsen ja palvellakseni sinua sekä osoittaakseni lähimmäisyyttä sinun laupeutesi suosiosta.Olevaisuuden ykseyteen liittyen ja tunnustaen voimasi, jossa erottava polarisaatio on salatulla ja käsittämättömällä tavalla voitettu sekä hävitetty, tunnustan valtasi kaikessa. Olen vihkiytynyt pyhiin salaisuuksiin ja olen yhteyden pyhä jäsen, olen valinnut Tien,

Kuvahaun tulos haulle Dominikaanit

Me jätämme kaiken sen, mikä on Tietäsi ja Rakkauttasi, sekä Hyvyyttäsi ja Brahmatotuutesi johdatusta vastaan ja estää meitä tulemasta yhtymyksesi täyteen riemuun ja yhteyteen. Me astumme pyhälle Tielle, salaisuuksien ja kaikkien olevaisten sekä koko luomakunnan todistajain edessä, pyhäin kaikkeuden autuaalliseen saattoon yhtyen.

 


Otan vastaan salaisuuden sinetin, pyhän Kolmitahoisuuden

salaisuuden sinetin, etten paljastaisi salaisuutta

vihkiytymättömille, otan vastaan pyhät rituaalit ja

yhteyden.

 

 

Vihkimyksen tauöljy olkoon liittymiseni merkki,

salaisuuksien rituaali osallisuus yhteyteen, kaikkeen maailmaan lähetetyn Jumaluuden Hengen kautta, sen seitsemän henkäyksen kautta, kaiken luomakunnan kautta.

 


Otan vastaan vihkimyksen iloon, rauhaan, rakkauteen ja vapauteen, sekä yhteyteen, Kutsumme sinua, sinä kaiken olevaisen Salaisuus ja tunnustamme Salaisuuden piiriin kuuluvaa ykseyttä. Otamme vastaan Salaisuuden kaikkeuden ykseydessä, ykseyden Salaisuuden kaikkeudessa, rakkauden Salaisuuden ykseydessä ja ykseyden Salaisuuden rakkaudessa..

 

Ota vastaan elämämme tanssi, sinä salattu armollinen Brahma!

Kuvahaun tulos haulle WICCA

Kuvahaun tulos haulle WICCA

MEIDÄT, JOTKA RIISUTTIIN KRISTUS TÄHTESI ALASTOMAAN RAKKAUTEEN OLLAKSEMME TÄYDELLISESTI YKSI ALASTOMAKSI RAKKAUDEKSI NIIN ETTÄ IHMISYYTEMME YHTYVÄT TÄYTEEN PALVONNAN MYSTEERIOOSI RAKKAUDEN IHMELLISESSÄ YLISTYSLAULUSSASI, NIIN TULIT SINÄ MESSIAS MEILLE AGABAARAHIKSI JA YHTYEN MEIHIN KÄSiTTÄMÄTTÖMÄSSÄ RAKKAUDEN MYSTEERIOSSA JA JUOTIT MEIDÄT SANOMATTOMUUDEN TÄYDELLISYYTESI HENGEN KAUTTA YHDEKSI RUUMIIKSESI, niin että alastomuutemme viimeinenkin häpeä yhtyi sinuun oi Rakkauden Messias sinun Salatussa häähuonessasi, minne olet mennyt Sinä Jaakobin Rakkaus, Sinä Valkoinen ja Punainen,  sinä et jättänyt meitä Ratifikaatiosi ulkopuolelle, vaan asetit meidät aavistamattamme salatun ja jalon kansasi vaunuihin ja puit uuden hunnun yllemme kaunistit meidät nuhteettomuutesi asulla ja otit ainokaisemme salattuun kouluusi, Oi Sinä Kalevan Kanaemonen ja annoit meille Vettä , sinä joka näit alastimuutemme häpeän ja kuinka maailman riemut ja ilot olivat meidät köyhdyttäneet, sinä otit meidät salatun luostarisi pyhään säätyyn ja käskit enkelisi meitä vahvistamaan!

Kuvahaun tulos haulle syntinen nainen

 

 

Muistosi on mulle kallis Muuta kun jäljell' ei oo Aina on mielessä mulla

Aika tuo onnellinen Kaunis on luoksesi kaipuu Raskas vaikk' joskus se on Kaunis ja kaihoisa katse Kyynelten peittämä on Silmäni kun joskus suljen Luoksesi käydä viel' saan Kätesi kaulaani kiertyy Huulesi kuiskaavat vain Luonani viivy oi armas Lohtua tuskaani tuo Että mä unhoittaa voisin Elämän murhehet nuo Luonani viivy oi armas Lohtua tuskaani tuo Että mä unhoittaa voisin Elämän murhehet nuo

Kuvahaun tulos haulle nunna

 

KALEVAN KANAEMONEN - SIIHENKÖ PUKISIN JOSTA OLETTE JO TYYSTIN RIISUTUT!

KORKEA VEISU 5

1. "Minä tulen yrttitarhaani, siskoni, morsiameni; minä poimin mirhani 
ja balsamini, minä syön mesileipäni ja hunajani, juon viinini ja maitoni." Syökää, ystävät, juokaa ja juopukaa rakkaudesta. 
2. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa: "Avaa minulle, siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani yön pisaroita." 
3. "Olen ihokkaani riisunut; pukisinko sen päälleni enää? Olen jalkani pessyt; tahraisinko ne taas?" 
4. Rakkaani pisti kätensä ovenreiästä sisään. Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden; 
5. minä nousin avaamaan rakkaalleni, ja minun käteni tiukkuivat mirhaa, sormeni sulaa mirhaa salvan kädensijoihin. 
6. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys. Minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt; minä huusin häntä, mutta ei hän minulle vastannut. 
7. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät, he löivät minua ja haavoittivat minut; päällysharson riistivät yltäni muurien vartijat. 
8. "Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret: jos löydätte rakkaani, mitä hänelle sanotte? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas." 
9. "Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, sinä naisista kaunein? Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, ettäs meitä näin vannotat?" 
10. "Minun rakkaani on valkoinen ja punainen, kymmentä tuhatta jalompi. 
11. Hänen päänsä on kultaa, puhtainta kultaa, hänen kiharansa kuin palmunlehvät, mustat kuin kaarne. 
12. Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset vesipurojen partaalla, jotka ovat maidossa kylpeneet ja istuvat runsauden ääressä. 
13. Hänen poskensa ovat kuin balsamilava, kuin höystesäiliöt; hänen huulensa ovat liljat, ne tiukkuvat sulaa mirhaa. 
14. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, krysoliittejä täynnä. Hänen lantionsa on norsunluinen taideteos, safiireilla peitetty. 
15. Hänen jalkansa ovat marmoripatsaat aitokultaisten jalustain nojassa. Hän on näöltänsä kuin Libanon, uhkea kuin setripuut. 
16. Hänen suunsa on sula makeus, hän on pelkkää suloisuutta. Sellainen on minun rakkaani, sellainen on ystäväni, te Jerusalemin tyttäret."

O’ nuo salatut yhtymykset, kun täydellisesti yhdymme hengellisessä yhtymyksessä yhteen, mieli mieleemme, sielu sieluumme, ystävyys ystävyyteen, veljeys veljeyteen, sisaruus sisaruuteen, vejeys sisaruuteen, sisaruus veljeyteen, jumalallisuus ihmisyyteemme, ihmisyytemme jumaluuteen, henki henkeemme, sielu sieluumme, liha lihamme yhdeksi neptuaaniseksi luomakunnan MESSIAS brahma-avioksi luomakunnan Neptuaanisen alttarin salaisuudessa, yhdeksi rakkaudeksi, uskoksi, toivoksi ja armoksi Brahma meihin, me Brahmaan, VIHREÄN HELLUNTAIN SALAISUUS JA VUODATUS SIELUJEMME JOHTAJAKSI, SALATTU TIE JA SEN TARKOITUS AVATAAN, salatun mysteerion  täydessä YHTYMYKSESSÄ, KUTEN LUOMATON NIZHA ON meihin yhtynyt, johtakoon Luoja Messias Nizhamme meitä tässä kaikessa oman järjestyksensä ja Viisautensa mukaan, salaisuuksien Käden liittäminä ja me kaikki tulemme täydellisesti yhdeksi toistemme kanssa, kautta kaiken luomakunnan, kautta tulen, veden, tuulen, maan, sekä ilman ja me koko elämällämme tuomme kiitosta vapauteen kutsutut, sen runsauden ja hengellisten ilojen Puun hedelmistä vahvistetut, anna Vihreän helluntain ja sen agabaarah salaisuuden vuotaa ylitse pulppuavana kaikkine salattuine lahjoineen oi Sinä Kaiken Brahma ja herätä rakkauden transendentti, valaistus ja intuitio Isällisestä huomastasi, tee meistä brahmoista yksi KRISTUS avio. KUMEKA! VAHVISTA UHRISAVUMME JUMALAN EDESSÄ OI SINÄ JUMALAN ENKELI!

Kuvahaun tulos haulle aabelin uhri

Kuvahaun tulos haulle enkeli

VAHVISTAJA ENKELI KUMEKA -XXXBILJOONA!

 

Ykseys rakkaudessa toteutukoon salaisuuden pyhityksessä valovirtojen ja energioitten kautta, salaisuutesi yhtymys toteutukoon.

 


Kuin purppuraruusujen ja yrttitarhain tuoksu vetää luokseen, niin myös salatut tiet avataan ja salaiset yrtti- ja puutarhat, sekä salatut yhtymykset salassa järjestetään, nuo aivoituksiltamme kätketyt ja salatut, salaisuuksien Käden johtamina ja yhdistäminä.

 


Luomakunta riemuitkoon ympärillämme kuin vihreästä vallankumouksesta, tuo Luojan salattu armeija ja Luojansa kiitollinen palvelija.

 


Salaisuutesi vihkimyksen kautta otan vastaan myös pääsyn ja vihkimyksen luomattoman valon salaisuuden mysteereihin.

Juota minua aluttomasta lähteestäsi tänään, kun otan vastaan yhtymyksen pyhiin ja siunattuihin salaisuuksiisi, sillä sinun Nimesi ja Hyvyytesi tähden saan olla iäti siunattu.

 


Saata minut vihkimysten tietä kaikkeuden täyttymykseen kirkkaudessa, runsauden ja ilojenpukuusi puettuna, vihittynä ja valmistettuna, kaunistettuna  Salattua  varten. olen matkalainen ja pyhiinvaeltaja, sekä kaikkeuden palvelija tällä Tiellä.

 


olen nyt salatun Nizhasi jäsen, otan vastaan Liiton sormuksen ja Sinetin. Olen ottanut vastaan salaisuuden ja olen nyt ykseyden pyhä jäsen, Olen ottanut vastaan jäsenkirjani, olen Brahman ikuisten enkelilojen salatun kaupungin pyhä perillinen.

Olen vihkiytynyt salatun totuuden yhteyteen ja ykseyteen, pyhän salatun Nizhan jäseneksi, jossa kaikki on mahdollista, jossa salaisuuksilla ei ole rajoja eikä Ninanalla määrää, luomattoman Alku-Nizhan vihityn sukulunastajamme kautta olemme täydellisesti Ninanan yhteydessä, Luomakunnan salatussa järjestyksessä. Kumarrumme ilojenpuun eteen sinua kiittämään kaiken Brahma! Täytä Suuri Brahma meidät antimillasi kaikkia sinun nälkäisiä, janoisia, alaspainettuja, heikkoja ja särjettyjä ja kaikkia vähäisimpiä veljiäsi ja sisariasi ja lapsiasi sekä äitejäsi ja isiäsi ja kaikkia sosiaalisesti syrjittyjä varten! Kiitos! Kiitos! Kiitos, Sinä Valon Tuoja! OLEN KUTSUTTU BARHMAN ATERIALLE VIKAUHRIN MALJAN YHTEYTEEN YHDESSÄ TOISTEN BRAHMOJEN KANSSA JES.53!

Kuvahaun tulos haulle katolinen krusifiksi

RAKKAUTEEEN HYLJÄTYT!Katsokaa! syksyn lehdet ovat pudonneet teitä varten, että näkisitte uuden keväänne riemun!

Luomakunta kumartaa sinua Brahma! Kuten vehnän jyväset on leivottu yhdeksi leiväksi, avaamme itsemme rakkaudelle ja ykseydelle, yhtymykselle yhteyden siunattuihin ja pyhiin salaisuuksiin. Luodut ylistävät Sinua Korkein, metsät, meret, järvet, vuoret kumartavat sinua Valtias! Tuuli, ilma, vesi, tuli, maa yhtyy riemuun edessäsi isällisen Hyvyytesi suosiosta. Rakeet soittavat säveltään sinulle, samoin sade ja ukkonen lyövät rumpuja kiitokseesi yhtyen. Meren aallot jylisevät sinulle ylistystä, Luojansa kiitosta. Linnut, metsän eläimet, matelijat ja kaikki elollinen kumartuu kiitokseesi. Enkelit, voimat, herraudet, hallitukset, vallat, valtaistuimet, ylienkelten joukko, Kerubit ja Serafit kaiuttavat kiitostasi, sinä Pyhä! Pyhä! Pyhä! Pyhin Pyhä! Luomaton Nizha, väkevän naziiri Henkesi kautta karkoita meistä kaikki demonit ja elämän rakkaudeton raas ja anna käsittämättömän armosi ja rakkautesi meidät vallata ninanan suureen salaisuuteen ja perintöön. Luomaton Messias Nizhamme, karkoita luotamme kaikki ne henget jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi lihaan tulleeksi ja joilla on demoninen pimeä puoli, tulkoon luoksemme kaikki ne rakkauden henget ja enkelit sekä valon auttajat, joilla ei ole demonista pimeää puolta ja jotka tunnustavat Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi eivätä estä ja pimitä meiltä opinkohtaa syntimme antaaksiantamus. Jeesus! Nizhamme, pelasta meidät iäti kalvalta tuskalta ja madolta. KÄSITTÄMÄTÖN SANCTA HELECA, KÄTKE MEIDÄT TUTKIMATTOMAN SLALAISUUTESI SUOJAAN, JOKA ON KAIKILTA TUTKIMATON, NOSTA ESIIN SEEMILAISYYTESI KOLMOISLIEKKI.

 

 

AGABAARAH! SINÄ ET OTTANUT POIS MEIDÄN IHMISYYTEMME KAIPAUSTA VAAN TULIT SYNTISTEN KESKELLE, KANNOIT MEIDÄN SYNTIMME JA PEITIT NE RAKKAUDELLASI SINÄ PUIT KALLEIMPASI, EVANKELIUMISI MAAILMAN JA SYNTISTEN KALTAISUUTEEN JA ITSE ET TULLUT IHMISTEN KESKELLE PYHIMYSTEN KALTAISUUDESSA VAAN SYNTISEN LIHAMME KALTAISUUDESSA!!

Tähän luotujen kiitokseen ja yhtymykseen yhtyy nyt ihmislapsonen, värisevin harpuin ja kantelein. Tähän vihkimyksen salaisuuteen koko luomakuntasi yhtyköön ja täyttyköön Korkeimman kuorit ja ylhäiset salit luomakunnan kiitollisella palveluksella. Olen ottanut vastaan salaisuuden ja olen nyt ykseyden pyhä jäsen, elämän pyhä perillinen. Palvelijasi kumartuu nyt kiitokseesi luomakuntasi kanssa ja ottaa vastaan siunauksesi, avautuen Tielle, jolle Sinä kutsut ja jossa Sinä johdatat ja opetat, itse Tie, Totuus ja Elämä, kautta kaiken luomakunnan. Kaiken Brahma! anna mystisen läsnäilmestyvän lahjasalaisuuden aueta kaikille brahmoille ja kutsu yhtys koolle mystisen opettajamme johdolla,KALLIS BRAHMA JUMALAMME, SUO ETTEI HENGEN SALAISUUTEMME OLISI ARVOTON JA ETTEMME OLISI TAIPUNEET JA NÖYRTYNEET MITÄTTÖMÄN HENGEN SALAISUUDEN ARVOTTOMAN HENGEN MAAILMAN EDESSÄ, VAAN SINUN KALLIIN LAHJASI JONKA ME KIITOLLISIN MIELIN OTAMME NYT VASTAAN YHTEISEN TAU - MERKKIMME SALAISUUDESSA. KAIKEN NIZHA MESSIAAMME, NOSTA ESILLE VIHREÄN HELLUNTAISI PYHITYSLIIKE MEISTÄ KAIKISTA BRAHMOISTA! SAAVU OI VIHREÄ SIUNAUS KAIKEN JUMALALTAMME BRAHMALTA NIZHASI KAUTTA! ME TAHDOMME OJENTAUTUA KORKEINTA KOHTI LUOTTAEN SIIHEN ETTÄ TOTUUDEN HENKIMAAILMA ON LÄHELLÄ JA PYYDÄMME AJATONTA ARMON LEIPÄÄ, SILLA AJALLISUUS SISÄLTÄÄ IANKAIKKISUUDEN JA SEN MINKÄ SINÄ MEILLE ANNOIT SEN ME SINULLE EDESKANNAMME!

 

PYYTÄKÄÄ MAHDOTTOMUUKSIA MAHDOTTOMUUKSIEN BRAHMALTA, KATSOKAA, MINÄ OLEN RAKKAUDEN MAA!

Saapuaksemme kerran perille, kuten Daavid tuli otetuksi kirkkauteen kaiken maailman teitä, on Brahman vaeltaja kerran saapuva luoksesi ikuiseen täyttymykseen, ikuiseen Shabattiin, yhtyen kirkkautesi kiitokseen, siinä Rakastetussa. SAAN USKOA ETTÄ PUNNITSEMATTOMAT LUNNAAT ON PUOLESTANI ANNETTU LUOJA MESSIAASSA, OLEN SOVITETTU JUMALAN KANSSA JA KAIKKI SYYLLISYYS JA SYYLLISYYDEN AIHE JA SYY ON POISTUNUT JA BRAHMA-MESSIAS ON PEITTÄNYT KAIKKI SYNTINI RAKKAUDELLAAN JA MINUN OTSASSANI ON PYHÄ TAUMERKKI JA MINULLA ON LUOJA-MESSIAAN HENKI LUNASTUKSEN SINETTINÄ. TÄYTTYKÖÖN TÄYDELLISESTI BRAHMAN TAHTO MYÖS MINUSSA. JES. 53. KAIKKI SYNTISI OVAT ANTEEKSIANNETUT MENE LUOJA - MESSIAASI, BRAHMAN RAUHAAN! KIITOS! KIITOS! KIITOS! BRAHMAKIRKON SOSIAALISEN EVANKELIUMIN SUUNNITELMAN SALAISUUS ON ON BRAHMALLE RAKAS JA HÄN ANTAA SIIHEN VOIMAA JA SIUNAUSTA. BRAHMAKIRKON LUNNAAT OVAT SALATUT SILLÄ IHMISEN PUNNITSEMATTOMUUSKIN SAATTAA OLLA PAHOLAISEN PUNTARISSA.

 

 

Ikuinen Rakkauden Brahmakallio JEHOVAH, JUMALA JOKA SOTII JA KIIVAILEE RAKKAUDELLAAN, JA HAASTAA RAKKAUDELLAAN KAIKKI VIHOLLISENSA -RAKKAUDEN JUMALA MUTTA PAHOLAINEN VIHAA ERITYISESTI SITÄ ETTÄ RAKKAUS ON JUURI JEESUKSESSA - ANNA ANTEEKSI KAVALTAMISEMME, NUO KOLMEKYMMENTÄ HOPEARAHAA, SINÄ VAIMOJEN KAIPAUS, TYTÄRTEN IHASTUS JA NAISTEN LEMPO JUMALA! RAKAS VAPAHTAJAMME, SYNNYTÄ UUSI MEDIAMME, RAKKAUTESI KOLMINAISUUDESSA JA TEE MEISTÄ YKSI RAKKAUS SINÄ KIUSATTUJEN IHMISTEN JUMALA SILLÄ NEKIN OVAT MUKANA JOILLA EI OLE YHTÄÄN RAHAA SILLÄ AIKANA JOLLOIN MAAILMA JA KIRKKO ON ISOJEN POIKIEN PELI ON RAKKAUS TULLUT VÄHÄISTEN PUOLELLE!

Uudelleen jos luokses tulla voisin Eilispäivän virheet korjaisin Kaiken teen sillon varmaankin toisiN Silmäs kostuis ei kyyneliin Kaiken teen silloin varmaankin toisin Jos vain sallit sen armahin Uudelleen jos luokses tulla voisin Saisin silloin kaiken loiston maan Synkin yö päivä ois aurinkoisin Kanssas jos vain käyn uudestaan Synkin yö päivä ois aurinkoisin Luokses taas jos saapua saan

 BRAHMAKIRKKO EI ALLEKIRJOITA PATRSITISTA KIRKKOMÄÄRITELMÄÄ EXTRA ECCELESIAM NULLA SALUS OMALLE KOHDALLEEN VAN KÄÄNTÄÄ KYSYMYKSEN, MITÄ TÄNÄÄN ON BRAHMAKIRKOSSA!

JUMALA EI OLE RAKKAUDETON EIKÄ KIERO SIMPUTTAJA EIKÄ JULMA EIKÄ MIKÄÄN MUUKAAN SELLAINEN KUTEN RAAMATTU SANOO IHMISISTÄ SYYTTÄ HE OVAT USKOTTOMAT, JOSKUS IHMISET PITÄVÄT PAHOLAISTA JUMALANA LUULEVAT SITÄ JUMALAKSI JA LUOPUVAT JUMALASTA SEN MIELETTÖMYYDEN TÄHDEN, JUMALA ON RAKKAUS.PAHOLAISEN HENGET OVAT HAUREELLISIA JA VÄKIVALTAISIA. NEW AGE LIIKE PETIIÄÄ TÄLLAISEN KUISAAJA MAAILMAN VALKEUDEN PUKUUN HE OVAT KOULUKIUSAAJIEN PUOLELLA JA ANTAVAT HEILLE YLILUONNOLLISTA APUA HEILLÄ ON JONKUNLAINEN VALON KESKUS MUTTA YMPÄRILÄ ON VALTAISASTI HAURELLISIA JA VÄKIVALTAISIA DEMONEITA, JOTKA PÄÄLLE KAKAAVAT LATTOMAN RAKKAUDEN  PUVUSSA MUTTA OVAT SAASTAISIA, VÄKIVALTAISIA JA RAKAUDETTOMIA SEKÄ HAURELLISIA KIUSAAJAHENKIÄ, JOTKA KIELTÄVÄT MESSIAAN. SIKSI BRAHMAKIRKON HENKIMAAILMA ON TOINEN. BRAHMAKIRKKO ON OLD AGE LIIKE! SIKSI BRAHMAKIRKOLLA MM. KAKSOISLIEKKI AJATUS EI OLE LAITTOMAN RAKKAUDEN USKOTTOMUUTTA ANNETTUA SÄÄTÄMYSTÄ KOHTAAN VAAN AVIO ON PYHITETTY PARISUHDE. LUOJALLA JA MESSIAALLA ON KUITENKIN OLEMASSA SELLAISIA YSTÄVÄ HENKIÄ, JOTKA RAKASTAVAT SITÄ, ETTÄ IHMINEN PALVELEE ENEMMÄN LUOJAA JA MESSIASTA KUIN LUOTUA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI SELLAINEN HENKISYYS JA SPIRITUALISMI OLE OIKEAA JOKA JYLLÄÄ MM. ALOITETTUA PARISUHDETTA VASTAAN, VAIN JEESUKSEN AVAAMA HENKISYYS, KANAVAT, JA SPIRITUALISMI ON OIKEAA EIKÄ SE KOSKAAN HAAVOITA ALOITETTUA PARISUHDETTA!

BRAHAMKIRKKOA SYYTETÄÄN HUONOSTA VANHURSKAUTTAMISOPIN ESITYKSESTÄ, KUITENKIN SE ON SYVEMPI KUIN KIRKON JA KRISTIKUNNAN, TÄSTÄ ON SAATU PROFEETALLISIA MERKKEJÄ. 27.08.2018 RAULINPÄIVÄNÄ SAAPUI PROFEETALLINEN ILMOITUS, ETTÄ RISTI SEN ORTODOKSIAN MUODOSSA MYÖS HENKISESTI JA HENGELLISESTI ON SAAPUNUT BRAHMAKIRKKOON. TARNSENDENTTISESTI JA HENKISESTI KOKOONTUNUT JOUKKO KOKI VOIMAKKAAN RUKIISEN LEIVÄN TUOKSUN JA RANKKASADE LANKESI SAMALLA SATAMAAN, KYYNELSILMIN KIITETTIIN HERÄNNÄISLEIVÄSTÄ JOKA OLI SAAPUNUT KIRKKOON JA TODETTIIN ETTEI BRAHMAKIRKON HENKISEN TIEN KULKEMISEN SALAISUUS HEIKENNÄ LUOMAKUNNAN SAKRAALIN JÄRJESTYKSEN MUKAISEN MM. AVIO, PERHE, TYÖ JA SOSIAALISEN ELÄMÄN SELVIYTYMISTÄ VAAN VAHVISTAA JA PARANTAA SEKÄ RAKENTAA SITÄ JA ETTÄ ERITYISESTI MYSTINEN HERÄNNÄISLEIPÄ HAHVISTAA TÄSSÄ ARKIPÄIVÄN ELÄMÄSSÄ KOHDATTAVIEN HAASTEITTEN SUHTEEN IHMISIÄ. VAHVISTETTIIN UUSI TERVAN, VIININ, HUNAJAN, LEIVÄN, ÖLJYN, MAIDON, TEEN JA KAHVIN JA VEDEN JÄRJESTYS. RISTI SAI UUTTA KANSAA JA UUTTA OLI TULOSSA, SUORITETTIIN PIISPAN KUTSU JA VIRAN VIHKIMYS, TODETTIIN ETTÄ HYVYYS LUO OLEVAISEN JA NÄKYVÄN YHTEYDEN BRAHMAKIRKKOON- BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ HENKISEN TIEN KULKEMISEN SALAISUUS PERUSTUU KRISTUS HENGEN TIETOISUUTEEN JA TIETOISUUTEEN SEN IÄISISTÄ PÄÄMÄÄRISTÄ, SEKÄ LAHJASALAISUUTEEN ETTÄ LÄHETYKSEN TEHTÄVÄKENTTÄÄN, JA KRISTUKSELLE ALAMAISEEN MYSTISEEN LUOMAKUNNAN HENKISEEN JÄRJESTYKSEEN, SEKÄ SALATTUUN KRISTUS YHTEYTEEN JA YKSEYTEEN, JOSSA ON TÄMÄ TUNNUSTUS, JEESUS ON KRISTUS, LIHAAN TULLUT. NIINPA BRAHMAKIRKOSSA PUHUTAAN VIHREÄN HELLUNTAIN VUODATUKSEN LAHJOISTA!

BRAHMA TARKOITTAA JEHOVAH JUMALAA, JUMALAA JOKA UHMAA RAKKAUDELLAAN MUTTA ON KIIVASLUONTOINEN JUMALA. KUN BRAHMOILTA KYSYTÄÄN PITÄÄKÖ SALAISTA PIDÄTTÄVÄISYYTTÄ NOUDATTAA VAI KUULUUKO KAIKKI MYSTISEEN SALAISUUTEEN, BRAHMAT VASTAAVAT: BRAHMOILLE EVANKELIUMI EI OLE JUMALA JOKA ÄKKIÄ UNOHTAA ARMONSA, EIKÄ TUOMION SEKAAN KYLVETTY PYHÄ KÄSKY VAAN KAIKEN LAIN LOPPU JA UUDEN LÄPIMURTO JA MESSIAS ON TUONUT TÄYDELLISEN VAPAUDEN. Brahmojen opetuksen mukaan tosin syntien anteeksiantamusta ei voisi olla ilman Jeesuksen veren vuodatusta mutta varsinainen pelastus ei ole veressä vaan käsittämättömässä Jeesuksen sanassa Täytetty! JUMALAN POIKA YLENNETTYNÄ RISTILLE VETI KOKO IHMISSUVUN TYKÖNSÄ JA ITSEENSÄ JA VIIMEIN HUUSI PÄÄSTÖSANANA TÄYTETTY JA ANTOI HENKENSÄ LUNNAIKSI. JEESUS LASKUITUI ALAS TUONELAAN JA SAARANASI KUOLLEILLE TÄMÄN EVANKELIUMIN PÄÄSTÖN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI MITÄKÄÄN PAHAT TEOT, SYNNIT TAI PILKKA JA MUU VOI PUNNITA JUMALAN ARMOA JA RAKKAUTTA KÖYKÄISEMMÄKSI NIIN ETTEI SE ENÄÄ RIITTÄISI JA SITÄ EI ENÄÄ ANNETTAISI. 

BRAHMAKIRKKO VOIDAAN SYYTTÄ OHKASESTA PARANNUKSESTA MUTTA SE USKOO ETTÄ OHJEET OVAT KYLLIN SELVÄT JA MESSIAS VUODATTAA KATUMUKSEN HENKEÄ LUPAUKSENSA MUKAAN ELÄMÄN PARANNUKSEKSI. BRAHMAKIRKKO EI SIIS OLE PARANNUSTA TEKEMÄTÖN KIRKKO, VAAN SE ON UUSI SEURAKUNTA NOSTETTU POIS  VANHASTA KRISTIKUNNASTA JA MAAILMASTA UUDEKSI KIRKOKSI JA SEURAKUNNAKSI, SE ON NOSTETTU LAODIKEAN PIMEYDESTÄ AGABAARAH RAKKAUTEEN, NEPTUAANISEN ILMOITUKSEN PIIRIIN, JUMALAN TYKÖ JOLLA ON JUMALATTOMAN VANHURSKAUTTAMINEN, JOSSA SEN OSTUUTTA JA OSALLISUUTTA EI OTETA KENELTÄKÄÄN POIS, SE ON SE AINOA OMAKOHTAINEN OSUUS JONKA JUMALA ON ANTANUT JOTA EI ANNETA POIS EIKÄ VOIDAKKAAN ANTAA LÄHIMMÄISELLEKÄÄN JOTA JUMALAKAAN EI OTA POIS, VAAN LÄHIMMÄINEN KUTSUTAAN SAMAN ARMON PIIRIIN SAAMAAN OMA OSUUTENSA. 

Kuvahaun tulos haulle RAULI BADDING SOMERJOKI

ANNA ARPISTEN HAAVOJEN OLLA, NIITÄ AUKI ET REIPIÄ SAA..

BRAHMAT USKOVAT ETTÄ ON MAHDOLLISTA ILMAISTA RAAMATUSTA IHMISEN PELASTUS NIIN KUIN HE OVAT TÄSSÄ BRAHMAOPISSA ILMAISSEET. BRAHMAKIRKKO ON  VAIHTOEHTO LIIKE JA NEPTUAANINEN PYHITYSLIIKE, JOTA EI SANOTA KRISTILLISEKSI VAAN SANCTA HELECA USKONNOKSI, SEN MEGATRENDI EI OLE KUITENKAAN PYHITYKSELLINEN, KUTEN PAAVALI SANOO, KAIKKI MINULLE ON LUVALLISTA MUTTA KAIKKI EI RAKENNA, VAAN PYHITYS ON SALAISUUDEN EROTTUMISTA RAKENTAVAKSI INNOITUKSEKSI, SE EI OLE HEIKON JA TAVALLISEN IHMISEN PUDOTUSPELIÄ VAAN MAHDOLLISUUS LÖYTÄÄ MYSTINEN SALAISUUS JA ELÄMÄN ORTODOKSIA, SE EI OLE JATKUVAA KAKSI SUUNTAISTA SPEKLUOINTIA VAAN VAELTAMISTA VAPAUDESSA VAPAAKSI OSTETUSSA LAUMASSA JOSSA PYHITYKSEN SALAISUUS AUKAISEE TIETÄ MYÖS IHMISEN VAPAUTUMISELLE. SANCTA HELECA USKONTO POIKKEAA KRISTINUSKOSTA MM. SIINÄ ETTÄ SE USKOO IHMISKUNNNALLA OLEVAN LUOMISTYÖN, JEESUKSEN KRISTUKSEN RISTINKUOLEMAN JA YLÖSNOUSEMUKSEN JA YLEISEN SOVITUKSEN NOJALLA NIIN SANOTTU HARMAA ARMO, MUTTA ETTÄ SOVITUKSEN SANOMAN ERITYINEN VASTAAN OTTAMINEN VAIKUTTAA VIIMEISEN TUOMION PÄÄTÖKSEEN, SAMOIN SE OPETTAA ETTÄ YLEISEN SOVITUKSEN IHMISKUNNALLE TUOMAN ASEMAN JA OPETUKSEN IKUISESTA KADOTUKSESTA VÄLILLÄ ON SELVÄ RISTIRIITA JA PARADOKSI. NIINPA BRAHMAT ARVELEVAT ETTEI IKUISTA KADOTUSTA VOI LOPULTA OLLA VAAN ERILAISIA MUITA TUOMIOITA! MM. TÄSTÄ SYYSTÄ BRAHMAKIRKKOA SANOTAAN REFORMAATION VASEMMAKSI SIIVEKSI JA VASEMMAN KÄDEN KATOLISUUDEKSI. BRAHMOILLE BRAHMA ELÄMÄÄN SYNTYMINEN MERKITSEE RAKKAUDEN BRAHMA MATKALLE LÄHTEMISTÄ, ELÄVÄN TOIVON TIELLÄ. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI SYNTYMÄTTÖMILLÄ OLE MUUTA KUIN LAIN OPPIA, MUTTA LAKI NOUSTESSAAN VERRATTOMASTI IHMISEN YLÄPUOLELLE JA OSOITTAESSAAN EHDOTTOMUUTENSA AJAA MATKALLE LUPAUSTEN MAATA KOHTI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI SAATANA OLE JUMALAN JUOKSUPOIKA, VAAN TAPPAJA, KADOTTAJA, VARAS JA VALEHTELIJA. PAHOLAINEN ON PAHA PAHOLAINEN JA JUMALA ON HYVÄ JUMALA, ME NÄEMME MIHIN KUNTOON PAHOLAINEN ON VIETELLESSÄÄN IHMISEN SAATTANUT MAAILMA KOMMUNION, MERET OVAT SAASTUNEET, LUONTO RAISKATTU KAIKKIALLA VÄKIVALTAA JA VÄÄRYYTTÄ JA SOTIA NÄLNHÄTÄÄ JA KODITTOMUUTTA JA KURJAIN HUUTOA ALITUISESTA KÖYHIEN SORTAMISESTA, SIKSI IHMISTÄ KUTSUTAAN HYVYYDEN VOIMAN PUOLELLE, JUMALAN PUOLELLE JUMALAN TYÖ EI OLE MENESTYNYT MAAILMASSA KOSKA IHMISET EIVÄT OLE HALUNNEET PALVELLA JUMALAA NIIN KUIN HÄN OLISI TAHTONUT EIKÄ VÄLITTÄÄ LUOMAKUNNASTA JA LÄHIMMÄISESTÄ, JUMALA KUTSUU HYVYYDEN VOIMAN PUOLELLE JOKAISTA IHMISTÄ, KERRAN IHMISKUNNAN ON KÄYTÄVÄ VASTUUSEEN JUMALAN EDESSÄ SIITÄ MITÄ SE ON MAAILMASSA TEHNYT JA SAANUT AIKAAN LUOMAKUNNAN KRUUNUNA. MAAILMA JA SIINÄ OLEVA IHMINEN ON JUMALAN KUVA NÄEMME MITEN PAHOLAINEN VIHAA JUMALAN KUVAA KOSKA SE ON SAATTANUT IHMISEN ITSE TUHOAMAAN JUMALAN KUVAN SEKÄ MAAILMASSA ETTÄ IHMISESSÄ, VAIN KRISTUS VOI PALAUTTAA JUMALAN KUVAN JA EHEYTTÄÄ SEN JUMALAN KASVOJEN KALTAISUUTEEN, JOTKA KIRKKAIMMIN LOISTAVAT KRISTUKSESSA. JOKAINEN IHMINEN LANGENNEENA LUOTUNA TÄYTTÄÄ SYNTIENSÄ MITTAA KUNNES KUOLEMA HÄNET KORJAA, LUONNOLLINEN SYNTINEN EI OLE PELASTETTU LUONNOSTAAN SIITÄ SYYSTÄ ETTEI ILMAN UUDESTISYNTYMISEN KAUTTA SAATAVAA TOISTA LUONTOA OLE HÄNELLÄ ILMAN ARMOA, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ IHMISEN ON HERÄTTÄVÄ KUOLLEISTA JA SAATANAN UNESTA ELÄMÄNSÄ AIKANA KUULLA SYNTIKUOLEMANSA HAUDASSAAN JUMALAN POJAN HERÄTTÄVÄ ÄÄNI, ETTÄ HÄN SAISI ELÄÄ, SILLÄ KIRJOITETTU ON, JOKAINEN JOKA AVUKSI HUUTAA HERRAN NIMEÄ PELASTUU JA AVUKSESI HUUDA HERRAN NIMEÄ, NIIN MINÄ TAHDON AUTTAA SINUA MUTTA  SINUN PITÄÄ KUNNIOITTAMAN MINUA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI TAIVASTA SAAVUTETA ILMAN USKOA JA PARANNUSTA, EIKÄ SITÄ VOI KORVATA SAKRAMENTEILLA. VAIKKA USKOVATKIN TÄYTTÄÄ LIHALLAAN SYNTIENSÄ MITTAA HEILLÄ ON MYÖS TOINEN LUOMUS JOKA ON SYNNITÖN, KUOLEMASSA ILMAN ARMOA IHMINEN NOUSISI SYNNEISSÄÄN JUMALAN ETEEN, USKOVA JOLLA ON UUSI LUONTO, KUOLEMASSA HÄNEN SYNTILUONTONSA JÄTTÄÄ HÄNET JA MUUTTUU MAAKSI JA SIELU NOUSEE JUMALAN ETEEN UUDEN LUOMUKSEN PUVUSSA. UUDESTISYNTYMINEN SAADAAN OMAKSI KRISTUKSEN VASTAANOTTAMISESSA. KRISTUKSEN VASTAANOTTAMINEN TARKOITTAA SAMAA KUIN SYNTIMME SOVITUKSEN JA ANTEEKSIANNON OSALLISUUDEN VASTAANOTTAMINEN, JEESUS ON JO TEHNYT LIITON JORDANIN KASTEESSA, JOSSA KOKO IHMISKUNTA KASTETTIIN SOVITUKSEN PIIRIIN, SIKSI YLEINEN KOKO LUOMAKUNTAA KOSKEVA LUNASTUKSEN MERKKI, SEMPER, ON OLEMASSA, TÄSTÄ SYYSTÄ KRISTILLINEN YLÖSNOUSEMUS TOIVO ULOTTUU KAIKKIEN KASTE RAJOJEN ULKOPUOLELLE LUOJAN OMAAN PELASTUSTAHTOON KAIKKIA IHMISIÄ KOHTAAN, NYT JEESUS KUTSUU KAIKKIA VALOON JA KOHTAAMAAN SOVITETTU JUMALA SYNTIEMME ANTEEKSIANNON KOKEMISESSA. TÄSTÄ SYYSTÄ JUMALA MYÖS KOHTELEE KOKO IHMISKUNTAA RAAMATUN PERIAATTEEN MUKAAN KOSKA SE ON JO KASTETTU KRISTUKSEEN NIIN SILLÄ ON MYÖS VASTUU. TÄSSÄ SIIS EI OLE PELASTUKSEN SUHTEEN KUITENKAAN OLEMASSA MITÄÄN MUUTA SIDEAVAINTA VAAN AINOASTAAN ORTODOKSINEN RISTIN SALAISUUS JOKA KUTSUU VASTAANOTTAMAAN SOVITUKSEN SANOMAN JA SYNTIKUOLEMAN HAUDASTA HERÄÄMISEN PARANNUKSEN ELÄMÄKSI, SILLÄ YLEINEN KIRKKO PYRKII MUOVAAMAAN KRISTILLISTÄ KASTEOPPIA KUOLLEITTEN LEIJONIEN SUUNTAAN, JOSTA JUMALA VAROITTAA. RISTIN ORTODOKSIASTA SANOTAAN BRAHMAKIRKOSSA ETTÄ SEN LUONTO KUTSUU ILMOITUKSEN VASTAAN OTTAMISEN PIIRIIN MUTTA SEN PYHÄÄ ORTODOKSIAA EI SAA TÄLLÄ PERUSTEELLA KIRKOTTAA. EI PIETARILLAKAAN OLLUT LUPAA KIRKOTTAA GOLGATAA JA RISTIN ORTODOKSIAA VAIKKA PAAVI ON SEN TEHNYT KRISTIKUNNAN PUOLESTA! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ OLI ILMOITTAMATONTA JUMALA ALUSSA JOSTA JUMALA ITSE ILMOITTI MITÄ HÄN ON OLLUT ILMOITUSPERIOODIA ENNEN, YKSI! YKSI PERSOONA, MINÄ OLEN, TÄMÄN HÄN OPETTI JUUTALAISILLE JA KÄSKI NÄIN TUNNUSTAA SHEMASSA JA  JUMALA OTTI MUODON KOLMINAISUUDESSA ILMOITUSLUONTOA JA LUOMISTYÖTÄ VARTEN, TÄMÄ ON YKSI PERUSTE SILLE, MIKSI OPETAMME YKSIPERSOONA OPPIA SILLÄ JUMALA EI OLE ILMOITTANUT ETTÄ PERSOONA OLISI JAKAUTUNUT LUOMISTYÖTÄ JA ILMOITUSLUONTOA VARTEN SELLAISEKSI KOLMEKSI ERILLISEKSI PERSOONAKSI NIIN ETTEI ENÄÄ OLISI OLLUT TUOTA PERSOONA YKSEYTTÄ OLEMASSA. vanhurskauttamis saarnan ydinkohtana brahmat pitävät pyhän Paavalin sanaa tieten he eivät ole tietävinään, tietävät kyllä mutta eivät ole tietävinään siis kaikki tietävät mutta tieten eivät ole tietävinään, vanhurskauttamisessa Jumala avaa tämän omantunnon kirjan silmien eteen ja osoittaa ihmisen tilan, TÄMÄ JUMALAN NEGATIIVISUUS JOKA KUVAA ELÄMÄN KASTAMATTOMUUTTA TAI VEREN MERKITSEMÄTTÖMYYTTÄ ON KUITENKIN JUMALAN HENGELLINEN SENSESSIO, EI AKTIIVINEN VIHA, TÄHÄN ASTI PYHÄ HENKI KÄYTTÄÄ LAKIA, että sitten Hän osoittaisi laupeuden ARMOSTA vanhurskautuksen kautta JA SAATTAISI ARMON SANOMAN VOIMAAN JA LOPETTAISI LAIN JA ALOITTAISI ARMON EVANKELIUMIN,  ilman sitä ei ole Hengen kylvöä Nithar vaan ainoastaan mammonan kylvö Sinahah! VANHURSKUTTAMINEN ON LUNASTUKSEN SIEMENEN SUHTEEN KOKONAAN SIDOTTU RATKAISUVALTA, MUILTA OSIN VAPAA, VANHURSKAUTTAMISEN JÄLKEINEN LUPAUKSEN SIEMEN ON JOKAISELLE UNIIKKI SE ON SEN OMAN JOUTSENLAULUN SIEMEN JOTA EI KUKAAN MUU VOI LAULAA KOKO LUOMAKUNNASSA. TÄMÄ SIEMEN AVAA HÄÄNHUONEEN KANSAN OVEN SE TARKOITTAA DAAVIDIN AVAIMELLA AVAAMISTA, LUOJAN LASTEN MIELESTÄ EI OLE OLEMASSAKAAN MUUTA LAPSIKASTEEN PROBLEMATIIKKAA KUIN TÄMÄN VOITELUN SAAMISEN PROBLEMATIIKKA. ilman tätä uniikkia siementä ei ole todellista vanhurskautta Jumalan edessä ja kaikki muu on tuhansia sanoja vaillla totuutta, nan nan naa! Niinpä jos Koirasi on Juutalainen, Käske sen Hypätä aidan Yli. Ja vieläpä niinkin pitkälle ettei ilman tuota totuutta voida sielua pelastaa. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI JUMALALLA OLE ERITYINEN JA YKSINOMAINEN VIHAN AIVOITUS KASTAMATTOMUUDEN JA LUNASTAVAN MERKITSEMÄTTÖMYYDEN PAKANAAKAAN KOHTAAN VAAN MYÖS PERUSTAVA RAKKAUDEN AIVOITUS. IHMINEN LUONNOLLISESSA ILMOITUSLUONNOSSA TIEDOSTAA TÄMÄN SIELUN TRENSSIN JA SOVITUKSEN TARPEEN MUTTA ELÄÄ JUMALAN UHKAAVAN SENSENSSION VARJOSTAMANA KUNNES JUMALA LÄHETTÄÄ AVUN, TÄSSÄ HÄN RIISUU IHMISEN ETEENSÄ JA KIRKASTAA OMANTUNNON LAIN JA OMAN SUURUUTENSA KUNNES LUOMAKUNNASSA OLEVA SALATTU ILMOITUS ARMOSTA SAA AKTION IHMISESSÄ NIIN ETTÄ HÄN TIEDOSTAA JUMALAN OLEVAN MYÖS ARMOLLINEN, TÄMÄ LUOMAKUNNAN OMA ILMOITUSPERIOODI SAA KIRKASTUKSEN ILMOITETUSSA EVANKELIUMISSA KRISTUKSESTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KUN VANHURSKAUTTAMINEN ON KOHDALLAAN KAIKKI ON KOHDALLAAN VAIKKA KAIKKI OLISI MUUTEN IHANASTI REMPALLAAN MUTTA JOS VANHURSKAUTTAMINEN EI OLE KOHDALLAAN EI MIKÄÄN OLE KOHDALLAAN JA LOPPUTULOS ON BABYLON! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KAIKILLA IHMISILLÄ ON LUOJAN TIETO TÄSTÄ VANHURSKUTUKSESTA, MUTTA TIETEN HE EIVÄT OLE TIETÄVINÄÄN,  NIIN KUIN OLEMME SANONEET TÄSTÄ ON YLEINEN ILMOITUS JA TIETO OLEMSSA. BRAHMAT TUNNUSTAVAT YLEISEN AUTUUDEN TOIVON LUOJAN JÄRJESTYKSEN SENSENSSIOISSA  MYÖS KRISTINUSKON ULKOPUOLELLA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALAN SUHTEEN ON NOSTETTAVA YKSI, IHMISEN SUHTEEN SE ON KIELLETTY MUTTA ENKELIEN SUHTEEN SALLITTU! BRAHMAT USKOVAT ETTÄ ERITYISTÄ KARMAVELKAISUUTTA ON SE ETTEMME TOIMI LÄHIMMÄISEMME HYVÄKSI RAKKAUDEN JUMALAN PALVELUKSESSA, SIITÄ VOI PYYTÄÄ JUMALALTA LAUPEUTTA, ARMOA, ANTEEKSIANTAMUSTA JA RAKKAUTTA JA PYYTÄÄ VOIMAA JA TAHTOA KORJATA VIRHEENSÄ, TÄMÄ VAIKUTTAA ELÄMÄN POSITIIVISUUTEEN JA SIUNAUKSEEN. ON ALOITETTAVA LÄHIMMÄISEN RAKKAUDEN PALVELUS UUDESSA RAKKAUDESSA, VOIMASSA JA HYVYYDESSÄ. BRAHMAKIRKOSSA EI OLE POISSULJETTUJA ASIOITA JOITA EI KOSKAAN KRISTINUSKON TOTUUDESSA POIS SULJETA. KIRKOSSA YLEISESTI TUNNUSTETAAN ERITYINEN PYHITYSKOKEMUS JA ETTÄ JUMALALLA ON ERITYINEN HURSKAUS SUUNNITELMA KIRKON ELÄMÄSSÄ JA MYÖS RISTIN VOITTO ELÄMÄ.

BRAHMAT USKOVAT ETTÄ VAIKKA KOKO ELÄMÄ OLISI PELKKÄ SATUKIRJA VAILLA TODELLISTA TODELLISUUTTA HYVYYS ITSESSÄÄN LUO SEN OLEVAISEKSI JA TODELLISEKSI HE USKOVAT ETTÄ VAIKKA TONTTUJA JA HALTIJOITA EI MUUTEN OLISI HYVYYS LUO NE OLEVAISIKSI, MUTTA AINA ON AIVOITUS, JÄRJESTYS, SUUNNITELMA JA HISTORIA! SIKSI BRAHMOJEN KESKEINEN JUHLA-AIKA ON JOULUN AIKA SILLÄ SE ON SUURTEN SATUJEN TODELLISEKSI LUOMISEN JUHLA! KRISTIKUNTA EI OLE TUNNUSTANUT LUOMAKUNNAN NEPTUAANISEN KIRKON ELI BRAHMAKIRKON ERILLIS SUBSTANTAANISTA INDENTENTTIÄ MUTTA BRAHMOJEN MIELESTÄ SE ON OLEMASSA VIITATEN APOSTOLI JAAKOBIIN. NÄISTÄ SYISTÄ BRAHMAT USKOVAT ETTÄ ON OLEMASSA ENKELTEN INHIMILLISYYS JA TÄSSÄ HYVYYDEN SUUNNITELMASSA MYÖS IHMISEN INHIMILLISYYS IKUISTUU. BRAHMAT SANOVAT ETTEI KUKAAN VOI EROTTAA TAI AAVISTAA ENKELIÄ IHMISESTÄ ELLEI ENKELI ITSE NIIN TAHDO. BRAHMAKIRKON MIELESTÄ BRAHMAKIRKKO EI TARVITSE EIKÄ PYHÄT KIRJOITUKSET EDELLYTÄ ERITYISTÄ TIKETIIVISTA TUNNUSTUSTA APOLOGIAA, JÄRJESTYSTÄ SEURAKUNNAKSI TUNNUSTAUTUMISTA, JUMALAN PALVELUSTA TAI USKONTUNNUSTUSTA SILLÄ EI OLE OLEMASSA ERITYISESTI MÄÄRÄÄVÄÄ TIKETIIVISTÄ ATRIBUUTTIA MUUTA KUIN ETTÄ ON YHTEINEN RUOKAKUNTA ASIA SELITETTY JA SELVÄ MENOLIPPU JA ON OLEMASSA PÄÄMÄÄRÄ JOKA ON YMMÄRRETTY KIRKON SISÄLLÄ JA ETTÄ KESKEINEN YKSIMIELISYYS KÄSITELLÄÄN AINA TARPEEN MUKAAN ALKULÄHTÖKOHDASTA KÄSIN. KYSYMYS ON SILLOIN SIITÄ MIKÄ ON LIIKKEEN OMAA JA OIKEATA HERÄNNÄISRUISLEIPÄÄ! LUOMAKUNNAN NEPTUAANISEN KIRKON MYSTISTÄ HERÄNNÄISLEIPÄÄ SANOTAAN KALEVAN AINON LEIVÄKSI. BRAHMAT OPETTAVAT LUOMAKUNNAN ALKUNEPTUAANISUUDESTA NIIN ETTEI SAATANALLA OLE OIKEUTTA KAJOTA IHMISEN VAPAASEEN TAHTOON EDES SILLÄ PERUSTEELLA ETTÄ JUMALA OLISI TYYSTIN HYLJÄNNYT IHMISEN JA PYYHKINYT POIS KIRJOISTAAN TÄMÄ ON IHMISYYDEN ALKUPERÄINEN NIIN SANOTUN VAPAAN LUOMISTAHDON SAKRAMENTTI ELI LUOMISTYÖN SEITSEMÄN PÄIVÄN SAKRAMENTTI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEIVÄT PYHÄT KIRJOITUKSET HYVÄKSY MUUTA KERSKAUSTA KUIN ASIAIN HEDELMÄN ILMITUOMISEN, PYHÄ PAAVALI SANOO ETTEI TÄSSÄ SAISI OLLA YHTÄÄN HABITUSTA ETTEI SE HAPPANISI PILALLE SILLÄ VÄHÄINEN HAPATUS HAPATTAA KOKO TAIKINAN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KAIKKI ON LUVALLISTA MUTTA KAIKKI EI OLE HYÖDYKSI, KAIKKI ON LUVALLISTA MUTTA KAIKKI EI RAKENNA, ETTÄ JOKAISEN TULISI KATSOA EI AINOASTAAN OMAA VAAN MYÖS LÄHIMMÄISEN PARASTA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEIDÄN VIESTI IHMISILLE ON SELVÄ, KÄÄNTYMINEN USKO KRISTUKSEEN, KASTEEN OSALLISUUS, EHTOOLLISEN SALAISUUS JA JUMALAN OPETUSLAPSEUS SEKÄ LÄHIMMÄISEN RAKKAUS JA YHTEYS. KRISTUS PASSIOSTA BRAHMAT OPETTAVAT RAKKAUDEN MESSIASTA. SE ON KUITENKIN KRISTUKSEN KOKO TÄYTETTY TYÖ JA KOKO ANSIO MUTTA SE ILMENEE ERITYISESTI RAKKAUTENA, JOKA EI KOROSTA KRISTUS PASSIOTA. MESSIAS ON KUITENKIN KUTONUT MEILLE UUDEN ELÄMÄN SANGEN AHTAISSA KANGASPUISSA MUTTA KUITENKIN SUUNNATTOMASTA RAKKAUDESTA IHMISKUNTAA KOHTAAN, JOSSA ON AVOIN LÄHDE SYNTIÄ JA SAASTAISUUTTA VASTAAN, JONNE SAAMME KÄYDÄ USKALLUKSELLA, ETTÄ LÖYTÄISIMME ARMON AVUKSEMME OIKEAAN AIKAAN. MUSTAT JAKOBIITIT USKOVAT ETTÄ HEILLÄ ON SALATUT JUURET SIIHEN JAAKOBIN SALAISUUTEEN JOKA EI JOHDA KRISTITTYJEN TIETÄ KRISTITTYJEN AJATTELEMAAN TAIVAASEEN VAAN ENKELIEN TIETÄ TAIVASEEN JOTA SANOTAAN RAKKAUDEN MAAKSI JA KOLMANNEKSI UNIVERSUMIKSI JA JEESUKSEN SALAISUUDEKSI. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ TÄMÄ MUSTAN JAAKOBIN AIKA ON NYT ALKANUT JA KESTÄÄ ERITYISEN MERKITYKSELLISENÄ 70 VUOTTA ETEEN PÄIN.

1

NITRAH - VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, VÄISTY, VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ, JONKA AGABAARAH ON TUOMINNUT, SILLÄ MINUT ON PYHITETTY KASTEESSA JA RISTISSÄ! KATSOKAA USKOLLINEN RAKKAUS KESKELLÄMME, JOKA EI MEITÄ KOSKAAN JÄTÄ!

BRAHMAKIRKON RISTI BRAHMAKIRKON YKSIPERSOONA TUNNUSTUKSEN MUKAAN - OI AGABAARAH YHTEYDEN HENKI, ANNA MEILLE VOIMAA JA KOKOA MEIDÄT YHTEEN, KATSOTAAN SITTEN KETÄ ON KOOSSA!

BRAHMAKIRKKO EI KUITENKAAN RUOKI KASTAMATTOMUUTTA KIRKOSSA, VAAN OPETTAA ETTÄ KASTAMATTOMIEN TULISI OTTAA KASTE SIKSI ETTÄ JEESUS ON NIIN KÄSKENYT ERITYISEN OPETUSLAPSEUTTAMISEN TÄHDEN, JOHON KASTEESEEN VOIDAAN OTTAA MYÖS PIENET LAPSET.  BRAHMAKIRKKO ON LUOMAKUNNAN ERITYINEN NEPTUAANINEN KIRKKO, TÄMÄ PIETARIN TYTTÄREN SUKULAISSUHDE PIETARIIN ON KUITENKIN LAPSEN KASTEEN TÄHDEN OLEMASSA TOTUS SEMPER SILLÄ KAIKELLA ON HISTORIANSA.   BRAHMAKIRKOSSA ON TAUMERKIN ÖLJYLLÄ VOITELU NEPTUAANISEN BRAHMAHENGEN SAAPUMISEKSI, JOKA ANNETAAN MYÖS LAPSILLE. BRAHMAKIRKKO TUNNUSTAA KASTEEN  YHTEEN JUMALAN PERSOONAAN MINÄ OLEN, KAIKEN BRAHMAAN. BRAHMAT HYVÄKSYVÄT YHTEYTEENSÄ TAVALLISEN LAPSIKASTEEN PERUSTEELLA JA ILMAN KASTETTAKIN,HE USKOVAT ETTÄ RISTI SALATULLA TAVALLA VOI YHDISTÄÄ YHTEEN BRAHMAAN TOINEN TOISIIMME., JA KAIKILLA MEILLÄ ON JEESUKSEN JORDANIN KASTE, VAIKKA EI OLISI MITÄÄN KASTETTAKAAN, KASTE ERILLISENA SAKRAMENTTINA ON KUITENKIN ERITYINEN HYVÄN OMAN TUNNON VOIMAN ANTAJA TÄTEN OMAN TUNNON PELASTAJA JA MERKITSEE UUDESTISYNTYMISTÄ SIINÄ TARKOITUKSESSA ETTÄ JUMALA ON PANNUT SIIHEN ERITYISEN LUPAUKSEN SYNTIEN ANTEEKSIANNOSTA JA VANHURSKUTUKSEN KAUTTA SAATAVASTA VOITELUSTA, JOKA KUITENKIN TAPAHTUU YKSIN USKON KAUTTA. TUNNUSTAMME JA TODISTAMME JUMALAN EDESSÄ KAIKILLE ETSIVILLE ETTÄ BRAHMAKIRKKO ON TODELLINEN JA OIKEA VÄLINE TODELLISEN JUMALYHTEYDEN LÖYTÄMISEKSI JA SIINÄ ELÄMISEKSI KAIKILLE SITÄ ETSIVILLE, KUTEN ON KIRJOITETTU JUMALAN VALTAKUNTA ON SISÄISESTI TEISSÄ JA TEIDÄN KESKELLÄNNE JA TOISAALLA, MISSÄ IKINÄ TE KOKOONNUTTE MINUN NIMEENI SIELLÄ MINÄ, JEESUS OLEN TEIDÄN KESKELLÄNNE. BRAHMAKIRKKO LIIKE TOIMII KANSOJEN VALO LIIKKEEN YHTEYDESSÄ. BRAHMAKIRKKO ON JUMALASTA SIKSI INTIASSA SE ON ERITYISESTI BRAHMAKIRKKO, SUOMESSA LUOJANKIRKKO JA AFRIIKASSA AMMAKIRKKO. KOLMEN ITSEN TARKOITTAA TUNNUSTAMAAMME KOLMINAISUUTTA. SOFIA TARKOITTAA VIISAUTTA.   YLEISESTÄ KRISTIKUNNASTA POIKKEAVASTI BRAHMAKIRKKO KÄYTTÄÄ NIIN SANOTTUA NEPTUAANISTA JÄRJESTYSTÄ JA OPETTAA SEN MUKAISTA HELLUNTAILAHJAN VUODATUSTA. BRAHMAKIRKKO ON MYÖS VAPAATA ILMOITUSLUONTOA NOUDATTAVA TRANSENDENTTINEN JA  IMMANENTTINEN KIRKKO! BRAHMAKIRKOLLA ON KÄSITYS ETTÄ BRAHMAKIRKKO ON YKSI AVIO, YKSI SIELUN, HENGEN JA RUUMIIN YHTYMYS TOINEN TOISIMME JA KAIKEN BRAHMAAN! BRAHMAT AJATTELEVAT ETTÄ TRANSENDENTTISUUS JA IMMANENTTISUUS ON OSA OIKEAA IHMISYYTTÄ SIKSI HEILLE ON LUONTEVAA ETTÄ SE ILMENEE ALINOMAA KANSSAKÄYMISESSÄ, JA KOKO ELÄMÄSSÄ KUITENKIN BRAHMAT AJATTELEVAT ETTÄ SE ON AINA JOLLAIN TAVALLA BRAHMAN RAKKAUDEN ILMENTYMÄÄ JA SAA AIKAAN RAKKAUTTA IHMISESSÄ JA IHMISYYDESSÄ JA ILMENTÄÄ BRAHMAYHTEYTTÄ. BRAHMAT KÄYTTÄVÄT JUUTALAISESTA JUMALAN HENGEN NIMITYKSESTÄ RUAH ELOHIM, NIMITYSTÄ ROOHAT-EL-EHEBEIJA, JOKA TARKOITTAAA ARMON JA RAKKAUDEN HENKEÄ. BAHMAKIRKKO ON LUNASTUSOPILLINEN KIRKKO VAIN KRISTUKSEN ELI NIZHAN LUNASTUKSEN JA SOVITUSTYÖN KAUTTA MEILLÄ ON TODELLINEN RAUHA JUMALAN KANSSA TÄMÄ JUMALAN LAHJA ON TÄYDELLINEN IHMISTÄ KOHTAAN JA ANNETAAN IHMISELLE YKSIN ARMON USKOSTA, SE ON ALIN OMAINEN TÄYDELLINEN SYNTIEMME ANTEEKSIANTO YKSIN NIZHAN ELI KRISTUKSEN TÄHDEN. TÄMÄN SANOMAN KAUTTA BRAHMAHENKI VUOTAA JA JAKAA LAHJOJAAN! NIZHA ELI MESSIAS ON AINOA VÄLIMIES JUMALAN JA IHMISTEN VÄLILLÄ.  UUDEN TESTAMENTIN PYHISTÄ BRAHMAT mainitsevat erityisesti HERRAN VELJEN JAAKOBIN. UUDEN TESTAMENTIN TÄRKEIMPÄNÄ KIRJEENÄ HE PITÄVÄT JAAKOBIN KIRJETTÄ.  BRAHMOILLA ON SALATTU LUOMAKUNNAN PAPPEUS! BRAHMAKIRKON ENSIMMÄINEN PERIAATE ON TOTEUTTAA SEEMILAISILLE ENSIKSI ANNETTUA KUTSUMUKSEN YKSIPERSOONA ILMOITUKSEN JA YHTEYDEN IDENTITEETTIÄ MUSTAN JAAKOBIN EVANKELIUMIN NEPTUAANISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JOSSA YHTEYS PERUSTUU SHEMAN LÄHTÖKOHTAAN.BRAHMOILLA ON ERITYINEN NEPTUAANINEN MIEHEN JA NAISEN VIHKIMYS LUOMAKUNNASSA NEPTUAANISELLA ALTTARILLA JONKA RITUAALI ON SALATTU ULKOPUOLISILTA! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JOKAISEN IHMISEN SIELULLA ON NIIN SANOTTU SALATTU TRENSSI, JOKA ILMENEE KAIPAUKSESSA YHTYMYKSEEN TOISTEN SIELUJEN ALTTARILLA LUOJANSA EDESSÄ JOSSA AJALLISEN JUMALALLINEN EDESKANTO JUMALAN EDESSÄ TAKAISIN LUOJALLE IKUISTAA SIELUN TRENSSIN TARKOITUKSEN SIELUJEN YHTYMYKSESSÄ LUOJANSA EDESSÄ. BRHAMAKIRKOSSA EI OLE MYÖSKÄÄN KRISTILLISTÄ AVIOTA VAAN NEPTUAANINEN LUOMAKUNNAN AVIO SAMOIN EI RUUMIIN SIUNAUSTA HAUTAJAISISSA.

ÄITI JERUSALEMIN LAMPPU!

 

BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ TÄMÄ JUUTALAINEN SHEMAN LÄHTÖKOHTA ON PAAVALINKIN KIRJEITÄ YLEMPÄNÄ.   BRHAMAT USKOVAT ETTÄ HEILLÄ ON KRISTILLISEN YLÖSNOUSEMUKSEN UUDESTISYNTYMISEN HENKI! BRAHMAKIRKOSSA SAKRAMENTIT OVAT SANAN JA KRISTUKSEN KUOLEMAN JA YLÖSNOUSMEUKSEN JA HÄNEN RUUMIINSA JA VERENSÄ MERKKEJÄ. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ JEESUKSEN UHRIN OSALLISUUS, ON SANASSA, KASTEESSA, EHTOOLLISESSA JA SYNNINPÄÄSTÖSSÄ LUPAUSTEN KAUTTA. TOSIN OSALLISUUS SAADAAN ARMONUSKOSTA. BRAHMAKIRKKO ON MATKASAATTO HENGELLISESTÄ EGYPTISTÄ LUVATTUUN MAAHAN! BRAHMAT PYHITTÄVÄT ELÄMÄSSÄÄN BRHAMA NIMEN AIVAN KUIN JUMALAN SANASSA JEHOVAH NIMI PYHITETÄÄN. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ ITSE JEHOVAH ON PYHITTÄNYT BRAHMA NIMEN SANOMALLA, ÄLÄ SINÄ SANO SAASTAISEKSI SITÄ, JONKA JUMALA ON PYHITTÄNYT, JUMALA TAHTOO OLLA MYÖS BRAHMA. BRAHMAT PAKENEVAT JA KARTTAVAT KAIKENLAISTA VÄÄRYYTTÄ JA EPÄJUMALAIN PALVELUSTA. BRAHMAKIRKON YLIN JOHTAJA ON JOHTAVA NIZHA, ELI VIHITTY, YLEENSÄ NAIMATON MIES, JONKA JUMALA ERITYISESTI KUTSUU, BRAHMAKIRKKO ON NYKYPÄIVÄN RAKKAUDEN KIRKKO. BRAHMAKIRKKO USKOO, ETTÄ SE ON JUMALAN KANSSA SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN JA -SAAMISEN LIITOSSA. BRAHMAT KIITTÄVÄT KAIKEN JUMALAA OPINKOHDASTA SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS ETTÄ SE KOSKEE MYÖS BRAHMOJA JA BRAHMAKIRKKOA! BRAHMAT USKOVAT ETTÄ USKO SYNTIEMME ANTAAKSIANTAMUKSEEN YKSIN JUMALAN ARMOSTA YHDEN AINOAN VÄLIMIEHEN, JEESUKSEN TÄHDEN TUO IKUISEN ELÄMÄN AUTUUDEN JA PELASTUKSEN, ILMAN MITÄÄN OMIA ANSIOITA JA LAINTEKOJA, JOKA NÄIN JUMALAN ARMOSTA USKOO, SE ON AUTUAS JA PELASTETTU. JEESUS ON PÄÄSTÄNYT MEIDÄT SYNNEISTÄMME KÄRSIMYSVERELLÄÄN! BRAHMAKIRKKO ON ERITYISESTI VIHREÄN HELLUNTAIN NEPTUAANINEN ARMOPYHITYS LIIKE, JOKA KILVOITELEE ELÄMÄN NEPUTAANISESSA PYHITYKSESSÄ. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HÄNEN VOIDELTUNSA PYHÄN JAAKOBIN ERITYINEN NEPTUAANINEN AIKAKAUSI ON KOITTANUT! BRAHMAT SANOVAT BRAHMA JUMALAA RAKKAUDEN JUMALAKSI JA AAMURUSKON JUMALAKSI. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ LOPUNAIKOINA IHMISEN POJAN PÄIVÄT LAKKAAVAT JA JUMALAN LAPSET MERKITÄÄN TAUMERKILLÄ JA ELIAN AIKA ALKAA JUMALAN LASTEN JOUKOSSA, TUONA AIKANA EI SAADA NÄHDÄ YHTÄÄN IHMISEN POJAN PÄIVÄÄ JA VÄÄRIÄ KRISTUKSIA NOUSEE TUONA AIKANA, TÄTÄ AIKAA ENNAKOI NIIN SANOTUT ENNUSMERKIN AJAT JA ENNUSMERKIN LAPSET. SEURAKUNTAA EI OLE VAAN SE ON ERÄMAASSA SINNE KUTSUTTU JUMALAN LASTEN JOUKKO JOTA ELIAN HENKI OHJAA JA RUOKKII. ILM.12. BRAHMAKIRKKO USKOO ETTEI SILLÄ OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ LOPUNAJAN LAITTOMUUDEN hengen KANSSA EIKÄ PAHUUDEN VANHURSKAUDEN KANSSA. BRAHMAKIRKKOA JOHTAA SANCTA HELECAN PYHÄ KOKOUS. BRAHMAKIRKOLLA EI OLE HIIPPAKUNTIA MUTTA ERÄÄNLAISIA RESERVAATTEJA KÄYTETÄÄN-   BRAHMAT KUNNIOITTAVAT ALOITETTUA PARISUHDETTA, HE OPETTAVAT ETTÄ HENGELLISESTI BRAHMAT MUODOSTAVAT YHDEN KRISTUS AVION.  BRAHMAKIRKON TRANSENDENTTI OPPI EI OLE MUUTA KUIN YKSINKERTAINEN JUMALAN SANAN JA PYHÄN HENGEN TYÖN NEPTUAANINEN LÄHETYMISJÄRJESTYS JUMALAN EDESSÄ SIIHEN KUULUU ERITYISESTI SEEMILÄINEN FEMINIINISEN JA MASKULIINISEN SALAISUUDEN KAUNISTUKSET JA NEPTUAANISET JA SEEMILÄISET ENNALLEEN ASETTAMIISET. BRAHMAKIRKKO ON AUTENTTISTEN PERUSARVOJEN KANNALLA. BRAHMAT VAELTAVAT ALOITETUN PARISUHTEEN KAITAA POLKUA JA RAKENTAVAT SIIHEN SEEMILÄISEN KAKSOISLIEKKINSÄ.

SEEMILÄINEN KAKSOISLIEKKI -BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ PARISUHTEESSA ON MYÖS NIIN SANOTTU KAKSOISLIEKKI SALAISUUS.

Kuvahaun tulos haulle JOUTSENET

Kuvahaun tulos haulle JUUTALAISET HÄÄT

 BRAHMAT ODOTTAVAT ERITYISTÄ AGABAARAH VIHREÄN HELLUNTAIN HENGEN VUODATUSTA JOKA RUNSAASTI SIUNAA  JUMALAN ALKUPERÄISEN ARMON AIVOITUKSEN. NIINPÄ BRAHMAKIRKKO ON YKSI NEPTUAANINEN KRISTUS AVIO, YKSI SYDÄN, YKSI SIELU YKSI MIELI, YKSI HENKI, YKSI RAKKAUS, USKO JA TOIVO, YKSI ARMO. TÄSTÄ SALAISUUDESTA BRAHMAT NOSTAVAT VASTA KASTEEN JOTA BRAHMAKIRKKO KÄYTTÄÄ. TÄMÄ  AGABAARAH SALAISUUS ON IKÄÄN KUIN LUOMAKUNNAN BRAHMAN VASTAUS SIIHEN MIKÄ ON JUMALAN AIVOITUS JA TARKOITUS. BRAHMAT OVAT YHTEISEN NEPTUAANISEN JOUTSEN USKOLLISUUDEN KANNALLA. BRAHMAKIRKKO PUHUU KRUUNUSTA JOKA EI OLE KATOLINEN EIKÄ TUNNETTU MYÖSKÄÄN MUUALLA PROTESTANTTISUUDESSA JONKA MESSIAS ON EROTTANUT YKSIN BRAHMAKIRKOLLE JA AGABAARAH YHTEYDEN KANSALLE. PERISYNNISTÄ BRAHMAT KÄYTTÄVÄT JUUTALAISTA AIVOITUSTA HIKI, JOKA ILMENI HETI SYNTIINLANKEEMUKSEN JÄLKEEN. BRAHMAKIRKOLLE SOVITUKSEN SANOMAN VASTAANOTTAMINEN EI OLE ERITYINEN USKORATKAISU EIKÄ PORRASKOHTA VAAN TÄSSÄ NEPTUAANISESSA JÄRJESTYKSESSÄ KRISTUS OTETAAN VASTAAN SOVITUKSEN SANOMASSA ELI SOVITUS JUMALAN KANSSA SAA ILMOITUSLUONNON JA SAMALLA ASTUTAAN EVANKELIUMIN NEPTUAANISEEN JÄRJESTYKSEEN. BRAHMAT KÄYTTÄVÄT NIIN SANOTTUA JUMALAN SANAN NEPTUAANISTA ILMOITUSLUONTOA! BRAHMAKIRKON YKSI AVIO AIVOITUKSEN KESKINAISESTÄ SUKUPUOLI ELÄMÄSTÄ JA MUUSTA KANSSAKÄYMISESTÄ, SEN AIVOITUKSESTA KÄYTETAAN NIMITYSTÄ RACHEM! ARMON MESSIAS, ME SAAMME KASVAA HYVÄN KUNINKAAN HOIDOSSA, HÄNEN ARMOSSA JA JUMALAN TUNTEMISESSA ARMON KASVATTAMANA ETTÄ AIKUISUUTTA KOHTI HYLKÄISIMME KAIKKI MAAILMALLISET PYYTEET JA KAIKEN SEN MIKÄ EI OLE SOVELIASTA SEEMILÄISEN HERÄNNÄISYYDEN MUKAAN.  BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALALLA ON TOSIN TUOMION SANOMIA JA NEGATIIVISIA IKÄVIÄ ASIOITA IHMISEN KURITTAMISEKSI OLEMASSA MUTTA JUMALA JA TAIVAS EI OLE TÄSSÄ KÄRKÄS VAAN IHMINEN ITSE KIIREHTII NIITÄ NISKAANSA, JOS KAIKKI OLISIVAT MATKALLA RAKKAUDEN MAAHAN, TILANNE JUMALAN SANOMAN SUHTEEN MAAILMASSAKIN OLISI TOINEN MUTTA KAIKKI EIVÄT OLE JA ENNEMMIN TAI MYÖHEMMIN TAIVAS VASTAA TUOHON KYSYMYKSEEN KUKA JUMALA ON, TUTKIMATON JUMALA LÄHETTÄÄ TUOMIONSA SANOMAN JA SAATTAA PANNA SEN TÄYTÄNTÖÖN, KOSKA SANOTTIIN JUMALA ON RAKKAUS, MUTTA TE ETTE OLLEET VAAN VIHA, TURMIO JA LÄHIMMÄISEN RIISTÄJÄ, TAPPAJA JA VARAS. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ PYHÄ MAA ILMESTYY VASTA JA ON TODELLISESTI ITSENÄINEN KUN SE ON KOKONAAN KYLVETTY PYHÄSTÄ SEEMILAISESTÄ UUDISVILJASTA JA VALITUISTA SIMENISTÄ, JOSTA TOORA OPETTAA, SIIHEN ASTI PYHÄ MAA JA JERUSALEM ON PAKANAIN TALLATTAVANA SE EI TARKOITA KATUJEN TALLAAMISTA VAAN TÄMÄN SEEMILAISEN KYLVÖTYÖN TALLAAMISTA JA TURMELEMISTA. TÄMÄN KAUTTA TOTEUTUU SE PROFETIA ETTÄ JUMALAN SANA ON PALANNUT JERUSALEMIIN JA PYHÄÄN MAAHAN, NYT PYHÄ MAA ON TÄYSIN HUNNIGOLLA JA SUORANAINEN KATASTROFI TÄMÄ PROFETIAN TÄYTTYMYKSEN MYÖTÄ JUMALA ANTAA ILMOITTAMANSA PYHÄN MAAN AABRAHAMILLE. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KOLMANNEN VALTAKUNNAN UUSI NOUSU ON JO TAPAHTUNUT MUTTA PALJON HUOMAAMATTOMAMMIN JA KAVALAMMIN KUIN HITLERIN AIKANA, SEN TARKOITUS ON HÄVITTÄÄ SEEMILAINEN JUUTALAINEN ITSESIARVO, JUUTALAISENA ELÄMISEN JA SEN IDENTITEETIN PERUSTEET, TÄMÄN NÄKYY MM. HENGEN MAAILMAN SEKOITTAVANA PYRKIMYKSENÄ ETTÄ MYÖS SUORANAISINA JUUTALAISVAINOINA, SIKSI BARHMAT EIVÄT OPETA KOLMATTA VALTAKUNTAA VAAN KOLMATTA UNIVERSUMIA ELI RAKKAUDEN MAATA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ LOPULTA TAIVAASSA JA UUDESSA LUOMAKUNNASSA ON VAIN YKSI LAUMA JA YKSI PAIMEN! BRAMAT OPETTAVAT ETTEI OLE OLENNAISTA SE MINNE ON MATKALLA VAAN SE ON OLENNAISTA ONKO VANHURSKAUTTAMISOPPI KOHDALLAAN, SILLÄ SE MÄÄRÄÄ KAIKEN, JOPA TAIVAANKIN, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KAIKILLA TULEE OLLA NIIN SANOTTU TONNIN MYLLYLINJA MUTTA ON ERI ASIA MILLAINEN TUO MYLLYLINJA ON! BRAHMAKIRKKO NOUDATTAA LUOMAKUNNAN KATOLISTA JA NEPTUAANISTA MYLLYLINJAA! YLÖSNOUSEUKSEN ALKUPERÄISESTI SALAISUUDESTA OPETTAA, ETTI YLÖSNOUSEMUKSESSA IHMISYYS JA PERSOONA MUUTU VAAN LIHA MUUTTUU KOKONAAN, NIINPÄMIES ON MIES JA NAINEN NAINEN YLÖSNOUSEMUKSENKIN JÄLKEEN  BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI NEITSYT MARIA JOKA ON UUSI EVA OMAA MASKULIINISTA SALAISUUTTA. MIES JA NAISPERSOONAN VÄLILLÄ ON AINA TIETTY POLARISAATIO JA SYNKRENISAATIO! NIIN SIIS JUMALAN SUUNNITELMISSA ERITYINEN FEMINIININEN AIKA JA NAISEUDEN AIKA EI KUITENKAAN TARKOITA MIEHEN NAISELLISTUMISEN AIKAA VAIKKA SITTEN NAISTEN VAIKUTUS OLISIKIN MERKITTÄVÄ. NIINPÄ JUMALAN HENGEN FEMINIININEN VAIKUTUS MIEHISSÄ EI TEE MIEHISTÄ NAISELLISTA JA NAISHAKUISTA VAAN ILMAISEE MIEHEN JA NAISEN YHTEISTÄ TANTRISTA VIHKIYTYMISTÄ YHDEKSI. HOMOSEKSUAALISUUS MERKITSEE SITÄ ETTEI VANHURSKAUTTAMISOPPI OLE KOHDALLAAN JA SILLOIN SEN LUOMAKUNNAN SAKRAMENTTI JA REGRESSIO ON LAMASSA. BRAHMAT SANOVAT TÄMÄN ALKUPERÄISEN JÄRJESTYKSEN VASTAISUUTTA TAIKUUDEKSI, JONKA JUMALA LUKEE SYNNIN PIIKKIIN JA JOS ASIA ON TAIKUUTTA, SEN TOTUUS EI OLE PYSYVÄINEN. TÄSTÄ SYYSTÄ PAAVALI ILMAISEE  ETTEI HOMOSEKSUAALISET OLE PERINTÖOIKEUDELLISIA VAIKKA SITTEN MUUTEN VOISIVAT PELASTUA SILLÄ HE OVAT LAIN ALAISIA KOSKA VANHURSKAUTTAMINEN EI OLE OIKEALLA KOHDALLAAN. NIINPÄ JOS LUTERILAINEN HÄÄKAKKU ILMENEE KAHTENA MIEHENÄ EI LUTERILAISESSA KIRKOSSA VANHURSKAUTTAMINEN VOI OLLA KOHDALLAAN! VIIMEKÄDESSÄ JUMALA EI KUITENKAAN OLE SIDOTTU TÄSSÄ ASIASSA HÄN TIETYSTI VOI YLEISEN SOVITUKSEN NOJALLA TEHDÄ KUIN TAHTOO, MUTTA TÄMÄ PAAVALIN AJATUS ON SIDOTTU LUOMAKUNNAN ALKUPERÄISEEN LUOMAKUNNAN SAKRAMENTIN JÄRJESTYKSEEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KUITENKIN KOHTALO ON VAKAUMUSTA VAHVEMPI JA JOKAISTA KOHTAA HÄNEN KOHTALONSA! SAARNAAJA 9.  RAKKAUS HERRAN, MI KOHTALO KOHTAA, RAKKAUS HERRAN SUO TYKÖS SEN JOHTAA, RAKKAUS HERRAN, LUO MINUUN TULTA, RAKKAUS HERRAN, KOETTELE KULTA. PAAVALI EI KUITENKAAN TARKOITA ETTEIKÖ KOHTALON LAPSET OLISI PERINTÖOIKEUDELLISIA, VAAN SITÄ ETTEI IHMISEN LUONTAINEN VALINTA OLE JUMALAN PERINTÖOIKEUDELLINEN VALINTA JA SIKSI PAAVALI KYTKEE PERINTÖOIKEUDEN TÄHÄN JUMALAN ILMAISEMAAN REGRESSIOON, SILLÄ LUOMISJÄRJESTYS EI OLE TULEVAISEN HYVÄ VARJO VAAN AJATON ILMAUS JUMALAN SUUNNITELMASTA JOKA  ILMESTYY MYÖS UUDESSA LUOMAKUNNASSA. NIINPÄ PAAVALI EI MINÄKKÄÄN SYNNIN TÄHDE SULJE POIS KETÄÄN SILLÄ KAIKKI OVAT SYNTISIÄ JA SYNTISTEN MESSIAAN VARASSA JA KUTEN PAAVALI OPETTAA ETTEIHÄN MESSIAS TUO TÄHÄN ENSINKÄÄN MITÄÄN PYHITYKSEN RATKAISUA VAAN SYNTISYYDEN RATKAISUN JA SYNTISTEN MESSIAS PALAUTTAA TÄMÄN OIKEUDEN JOKAISELLE ILMAN EROTUSTA VAAN SIKSI ETTÄ AINOA PERINTÖ JOKA ON OLEMASSA O ALKUPERÄISEEN LUOMISJÄRJESTYKSEEN PALAUTUMINEN JA LUONTAINEN VALINTA EI SITÄ OMAA. PAAVALI GALATAISKIRJEESSSA EI LUETTELE MAAILMAN ERITYISIÄ SYNTIASTEITA JOTA EIVÄT OLE PERINTÖOIKEUDDELLISIA SILLOIN KUN SYNTISTEN MESSAS ON HYVÄKSYTTY EIKÄ TEE TYHJÄKSI SITÄKÄÄN ETTÄ KOHTALO ON AINA VAKAUMUSTA VÄKEVÄMPI JA SE VOI OLLA MIKÄ TAHANSA, VAAN ILMAISEE SEN ETTÄ KAIKKI TÄMÄ ON SEN ENNALLEEN ASETTAMISEN ULKOPUOLELLA JOKA ON SE VARSINAINEN PERINTÖ, KUTEN PAAVALI ILMAISEEKIN SEN ETTEIHÄN TÄSSÄ VOI EDES OLLA EROTUSTA SYNNIN SUHTEEN, KYSYMYS ON AINA VAIN SYNTISTEN MESSIAASTA JA ETTEI MESSIAS TUO SIIHEN ENSINKÄÄN MITTÄN PYHITYKSEN RATKAISUA VAAN SYNTISYYDEN RATKAISUN JA TÄTÄ SYNTISYYDEN RATKAISUA PAAVALI PITÄÄ MESSIAAN PYHÄNÄ ASIANA NIIN ETTÄ SANOO SITÄ AINOAKSI PYHITYKSEKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ RAKKAUS ON HENGELLISEN SALAISUUDEN PELASTUKSEN APOKALYTINEN VALINTA OLIMMEPA SITTEN KEITÄ TAHANSA. Brahmoilla on se käsitys Lutherin sanomasta etteivät erilaiset ferskot, liturgiset vaatteet ja alttarin kaunistukset edistä uskonpuhdistusta ja evankeliumia sillä Jumalalla on siihen paremmat konstit, mutta erinaisistä syistä Luther salli ne kirkossaan. Brahmakirkolla niitä ei ole. BRAHMAKIRKKO ON SILLÄ KANNALLA ETTEI JUMALA TAHDO KUVATA SANAN PYHÄKKÖÄ USKONNOLLISILLA KUVILLA JA VAATETUKSILLA, EIKÄ RISTIKÄÄN OLE VÄLTTÄMÄTÖN SILLÄ PAAVALINKIN JA MUIDEN APOSTOLIEN TULI TULLA TOIMEEN YKSIN JUMALAN SANAN VÄLITYKSELLÄ SILLÄ JUMALA ON NÄHNYT VIISAUDESSA KAIKEN TUON LUOVAN TOISENLAISEN EVANKELIUMIN JA HEIKENTÄVÄN SANAN MERKITYSTÄ JA MERKITSEVÄN SITÄ ETTEI KIRKKO SILLOIN VAELLA SUORAAN EVANKELIUMIN TOTUUDEN MUKAAN. BRAHMAKIRKOLLA TOSIN ON OLEMASSA AIVOITUS KUVILLA VARUSTETUSTA AGABAARAH HUONEESTA, JOSSA KUVATAAN VIHREÄN HELLUNTAIN AKATISTOS! BRAHMAKIRKOLLE PYHITYS ON VAPAUDEN AIRUT, SIKSI BRAHMAKIRKKO ON MYÖS TÄMÄN KALTAINEN PYHITYSLIIKE. BRAHMAT PUHUVAT NIIN SANOTUSTA RAKKAUS PASSIOSTA JOSTA HE KÄYTTÄVÄT NIMITYSTÄ RAKKAUTEEN HYLJÄTYT, TÄMÄ HERÄNNÄISYYSKOKEMUS ILMENEE MUUN MUASSA SYVINÄ LIIKUTUKSEN TILOINA JA KYYNELEHTIMISENÄ! BRAHMAT USKOVAT ETTÄ SELLAINEN RAKKAUS ON OLEMASSA JOTA SAATANA JA DEMONIT PAKENEVAT! PÄÄN PEITTÄMISESTÄ BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ NAINEN PEITTÄÄ PÄÄNSÄ SIKSI ETTEI HENKI TAHDO TULLA NAISELLISUUTEEN HÄNEN PÄÄNSÄ KAUTTA KOSKA SE KUVAA MASKULIINISUUTTA, VAAN HÄNEN IHANUUTENSA KAUTTA, JOKA KUVAA FEMINIINISYYTTÄ, MIES TAAS EI PEITÄ PÄÄTÄÄ KOSKA MASKULIININEN HENKI TULEE AINA PÄÄN KAUTTA TOISAALTA SE ON VALLAN ALAISUUS SIKSI ETTÄ MIES KUVAA PÄÄTÄ EIKÄ HÄN PEITÄ PÄÄTÄÄN, PROFETOIDESSA NAISET PEITTÄYTYVÄT PROFETIAN HUNNULLA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALAN AIVOITUKSET JA SUUNNITELMAT IHMISTÄ KOHTAAN OVAT AVARAT, VAPAAT JA ONNELLISET JA ETTÄ JUMALAN SIUNAUS RIKKAAKSI TEKEE, EI HÄN SIIHEN MITÄÄN VAIVAA LISÄÄ JA ETTÄ NE JOTKA TEKEVÄT JUMALANPALVELUKSESTA VAIVAN IHMISELLE OVAT VÄÄRÄLLÄ PUOLELLA! MUTTA REFORMOIDUN LATINALAIS-KATOLISEN BRAHMAKIRKON OLEMASSAOLON MERKITYKSESTÄ OPETAMME ETTÄ SEN OLEMASSAOLOLLA ON SUUREMPI JA MERKITTÄVÄMPI MERKITYS JUMALAN EDESSÄ KUIN ETTEI SITÄ OLISI OLEMASSAKAAN!PUHUMME NIIN SANOTUSTA BILJOONAKIRKOSTA TÄSSÄKIN MERKITYKSESSÄ.

 

ARMOONTULEMISEN VANHURSKAUTTAMISESTA BRAHMAKIRKKO EDELLEEN OPETTAA ETTÄ AIVAN KAIKKI ON KÄSITELTY KERRALLA EIKÄ VANHURSKUTTAMISEN JÄLKEISET SYNNIT ENÄÄ MERKITSE ERITYISTÄ ANTEEKSIANTAMUKSEN TARVETTA JOTKA EI OLISI TÄSSÄ VANHURSKAUTTAMISESSA OTETTU LUKUUN JA HUOMIOITU, SE ON JUMALAN OHJAAMA JUMALAN EDESSÄ VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN PAKOSTA OHJAAVA PÄÄTÖS JA LOPULLINEN JULISTUS, MUUSSA MIELESSÄ KUIN ETTÄ PYHÄ PAAVALI KÄSKEE LÄHIMMÄISEN TÄHDEN RANTSANTA ELI VALVOA JA KILVOITELLA LÄHIMMÄISTÄ AJATELLEN, TÄMÄN RAKKAUDEN JA OIKEAN RANTSAAMISEN TÄHDEN TARVITAAN ALITUISTA ARMOJULISTUSTA JA SYNNINPÄÄSTÖÄ ETTÄ RAKKAUS PYSYISI VOIMASSA, JA SE KRISTUKSEN MIELI ETTÄ TAHTOO LÄHIMMÄISEN TÄHDEN RANTSATA OIKEIN, KRISTUS PERUSTUKSESTA BRAHMAT SANOVAT ETTÄ SE ON JÄRKÄHTÄMÄTÖN RAKKAUDEN KALLIO. BRAMAT PITÄVÄT YLLÄ NEPTUAANISEN JÄRJESTYKSEN MUKAISTA RACHEM SYNAGOOGA SEURAKUNTAA! BRAHMAT OPETTAVAT, ETTÄ VAIN JUMALA VOI VÄITTÄÄ ETTEI JOKU IHMINEN PELASTU, HÄN VOI VÄITTÄÄ, MUTTA EI VÄITÄ, VAAN VANHURSKAUTTAA, mutta varsinainen vanhurskauttamisen merkitys brahmoille on tuomiotoimi, joka on kaiken lopullista uhraamista jälleen näkemisen toivon ja taivaan loiston, ettei perinnöksi jää kuin Jumala itse! 

Kuvahaun tulos haulle orpolapsi

Agabaarah - Minulla ei oo äitiä ei isää eikä sukua - Niin vanhurskauttamisen täytyy olla, kaiken lopullista uhraamista, jälleen näkemisen toivon, taivaan loiston, ei sukua, ei äitiä eikä isää, kunnes jäljelle jää vain Agabaarah - Alaston Rakkaus -Niinpä Brahmojen vanurskaustus käsitys ei perustu protestanttiseen vaakituskäsitykseen, jonka Luther avasi uskonpuhdistuksessa kristikunnalle sillä vain se Jumala on vanhurskutus joka hävittää kaiken muun itsensä tähden, niinpä vanhurskutus tarkoittaa alastoman rakkauden Jumala ja merkitsee rakkauteen hylkäävän Jumalan tuomiota! TÄMÄ ON JUMALAN VANHURSKAUTUKSEN TRANSFORMAATIO, SE OIKEA JUMALAN SANASTA SYNTYMINEN, JOSSA VÄÄRÄ JUMALA TUHOUTUU SAMALLA MYÖS VÄÄRN JUMALAN AINEKSET JA IHMINEN MUUTTUU OIKEAN JUMALAN KUVAKSI - NIINPÄ VANHURSKAUTTAMINEN AINA MERKITSEE UUTTA LAULUA JOTA EI OLE ENNEN LAULETTU, ILMAN VANHURSKAUTTAMISTA HE LAULAVAT VAIN VANHAN SALOMONIN LAULUN! NIINPÄ VANHURSKAUTTAMISESSA ON TÄMÄ KAKSINKERTAISUUS, TOINEN ON JO OLEMASSA, TOINEN TUO UUDEN LAULUN.

Kuvahaun tulos haulle rolls royce

ALA SIIRRÄ IKIVANHA RAJAA, ÄLÄKÄ MENE ORPOJEN PELLOLLE, SILLÄ HEIDÄN SUKULUNASTAJANSA ON VÄKEVÄ JA AJAA RIITA-ASIANSA SINUA VASTAAN!

BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEIDÄN PELASTUKSENSA YLTÄÄ OLEVAISEN TODELLISUUDEN TUOLLE PUOLELLE JA ON IÄISYYDESSÄ JUMALAN EDESSÄ HUOMIOITU! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VAIN ARMONUSKO AVAA YMMÄRRYKSEN KOKO JUMALAN SANAAN! BRAHMAKIRKOSSA ON NIIN SANOTTU KRISTILLINEN ABSOLUUTIO SALAISUUS, BRAHMAKIRKON SALAISUUDEN SUBSTANSSI KRISTILLISENÄ PERINTÖNÄ ON OLEMASSA.  HE ODOTTAVAT BRAHMAKIRKON AGABAARAH LÄHIMMÄISYYDEN JA LÄHIMMÄISEN ILMESTYMISTÄ BRAHMAKIRKON SANCTA HELECA AGABAARAH YHTEYDESSÄ.

 

NOUSE JO PILVI VERINEN, YLENE YRTTITARHASTA... ... RAKKAAT BRAHMALAPSENI! AADAMIN VELKA ON MAKSETTU!

SE JOKA OLI KAUIMMAKSI KADONNUT, SE LOHDUTTI MINUA ENITEN - BRAHMAKIRKON KASTEOPPI EI OLE YLEINEN KOSKA JUURI KASTEEN PERUSTEELLA KIRKKO JA KRISTIKUNTA LEIMAA AGABAARAH YHTEYSKANSAN PERINNÖN OMAN VALTANSA ALLE - Messiaan kärsimys je veri joka oli tuomioksi Paholaiselle ja Lunasti meidät!

VAIN GOLGTAN KALLIOT TIESIVÄT KUINKA PALJON JEESUS KÄRSI-SANCTA HELECA -AGABAARAH YHTEYSKANSAN PERINTÖ!

 BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ SYNNIT TULEE OLLA MYÖS PEITETYT KUTEN ON KIRJOITETTU, HÄN OTTI PÄÄLLEEN MEIDÄN SYNTIMME JA PEITTI NE RAKKAUDELLAAN.

KUULKAA BRAHMAT! ELÄVÄ KOIRA ON PAREMPI KUIN KUOLLUT LEIJONA!

 

BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ  HEILLÄ ON OLEVAISTA TODELLISUUTTA SUUREMPI SALAISUUS JOKA EI OLE PALJASTETTU SAATANAN EDESSÄ, HÄN ON MESSIAS ITSE. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ HUNTU ON SEURAKUNTA SALAISUUTTA SUUREMPI SALAISUUS. BRAHMAKIRKKO EI KUULU KATOLISEEN EIKÄ PROTESTANTTISEEN YKSEYTEEN EIKÄ OLE MINKÄÄN ERITYISEN YKSEYSLIIKKEEN JÄSEN., BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEILLÄ KUITENKIN ON IKIVANHAT ORTODOKSISET JUURET. BRAHMAKIRKKO ON AGABAARAH YHTEYSKANSALIITOSSA JA SIIHEN KUULUU KAIKENLAISIA AGABAARAH IHMISIÄ KAIKKIALTA, BRAHMA HENGEN LIITTÄMINÄ.  BRAHMAKIRKKO KUULUU VAPAAN KRISTILLISYYDEN VASEMPAAN REFORMATORISEEN SIIPEEN. BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ PAAVALIN JA JAAKOBIN EKSEGETIIKKA EROAA SIINÄ ETTÄ PAAVALIN AVAIMET LYÖVÄT SISÄÄN JAAKOBIN ULOS. BRAHMAKIRKKO EI HYVÄKSY ABORTTIA.  BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTEI SE VIELÄ OLE MITÄÄN ERINOMAISTA JOS OPETTAA ALKUPERÄISTÄ JUMALAN NIMEÄ TAI SHABATTIA TAI MUUTA JOS KOIRA ELI JUMALAN SANASTA LÖYDETTY KYLVÖ EI OLE SEEMILAINEN JUUTALAINEN, SIKSI RABBI KYSYY, NO JOS KOIRASI ON JUUTALAINEN, KÄSKE SEN HYPÄTÄ AIDAN YLI, SILLÄ ELLEI SE OLE SE EI VOI HYPÄTÄ, RABBILLA ELI MESTARILLA ON TUHAT TÄLLAISTA AITOA SEEMILAISTA SANANLASKUA, TOSIN NIITÄ ON PALJON ENEMMÄN, MUTTA MESTARILLA ON OLTAVA TÄMÄ TONNI, NIINPÄ PYHÄ MAA ON PAKANALLISEN KYLVÖN TALLAAMA NIIN KAUAN KUNNES SE KOKONAAN KYLVETÄÄN TÄLLAISESTA SEEMILAISESTÄ KYLVÖSTÄ! TOISAALTA JUMALAN NIMI TEHDÄÄN TUNNETUKSI OIKEAMIELISYYDELLÄ SAMOIN SHABATTI!  BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTEI BRAHMAKIRKKO VOI OLLA KOSKAAN TÄMÄN PYHIEN KIRJOITUSTEN SEEMILAISEN KYLVÖN YLÄPUOLELLA. TÄSTÄ KÄSIN BRAHMAKIRKKO ON KUTSUTTU TOTEUTTAMAAN MAAILMASSA SEEMILAISILLE ENSIN ANNETTUA KUTSUMUKSEN IDENTITEETTIÄ SEEMILAISESTÄ YHTEYDESTÄ KAIKKIALLA MAAILMASSA JA NÄIN TEHDÄ TUNNETUKSI SEEMILAISILLE ANNETTU TEHTÄVÄ JOKA ILMASTAAN JUMALAN SANASSA ETTÄ MINUN NIMENI TULISI TUNNETUKSI KAIKKIALLA MAAILMASSA. TÄMÄ ON SE ALKUPERÄINEN ENSIMMÄINEN SÄÄTÄMYS JOKA MYÖS ANNETTIIN ENSIN SEEMILAISILLE JA KANSAN KÄSKETTIIN KUUNNELLA TÄTÄ SÄÄTÄMYSTÄ JA OLLA SILLE ALAMAINEN SITEN ETTÄ SEN OIKEAMIELISYYS TOTEUTUISI, SIKSI JUMALA ALATI MUISTUTTI TUOSTA JA LÄHETTI PROFEETTOJA NUHTELEMAAN SEN VÄÄRIN KÄYTÖKSISTÄ JA TÄLLÄ PERUSTEELLA HÄN AINA TUOMITSI SEEMILAISEN KANSAN JA SEEMILAISTEN JUMALA SANOO SEEMILAISILLE ELI JUUTALAISILLE VANHASSA TESTAMENTISSA AIVAN SELVÄSTI ETTÄ TÄMÄ HERÄNNÄISYYS ON JUMALAN YKKÖSASIA. NIINPÄ VAIKKA DAAN EROTETTIIIN JUUTALAISEN KANSAN PERINTÖOIKEUDESTA ON SILLÄ KUITENKIN SEEMILAISEN KYLVÖN YHTEYS MYÖS PYHÄÄN MAAHAN, SILLÄ DAANIN KYLVÖ ON SEEMILAINEN. BRAHMAKIRKOLLA ON ERILAINEN LEIVÄN JÄRJESTYS KUIN LUTERILAISILLA JA MUULLA KRISTIKUNNALLA. BRAHMAKIRKON PERUSYHTEYS LUKU ON SEEMILÄINEN 888/10 000. BRHAMA JUMALASTA KÄYTETÄÄN MYÖS NIMITYSTÄ ENKELTEN JUMALA JA VOIMIEN ISÄ! BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI OLE AIKA TULLUT KUTSUA JUMALAA NIMELLÄ JAHVEH TAI JEHOVAH VAAN SE KUULUU ENNALLEEN ASTETTUUN AIKAAN, JOKA ON KORKEIN NIMI, SIKSI JUUTALAISETKIN KÄYTTÄVÄT TÄLLÄ PAIKALLA NIMEÄ ADONAI, BRAHMAT KÄYTTÄVÄT YLEISESTI BRAHMA NIMITYSTÄ TAI MUITA NIMITYKSIÄ. BRAHMAT OVAT MYÖS OSITTAIN KABBALISTEJA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KIRKKO ON JAETTU ALKUAIKOINA JUMALAN TAHDOSTA NELJÄÄN TUULEEN JA KESKELLÄ SEISOO ARKKIENKELI FORTUNATUS, LOPUNAIKOINA PETO PYRKII ENNEN AIKOJAAN YKSEYTTÄMÄÄN KIRKON ETTÄ SE BABYLONISOITUISI POIS JUMALAN SUUNNITELMISTA, PETO PYRKII SYRJÄYTTÄMÄÄN FORTUNATUKSEN, MUTTA FORTUNATUKSEN VOIMA KASVAA UUDESTAAN JA KIRKKO HAJAANTUU UUDELLEEN NELJÄÄN TUULEEN, KUNNES JUMALA OMALLA AJALLAAN SEN KUTSUU YHTEEN NELJÄSTÄ TUULESTA YHDEKSI KIRKOKSI. BRAHMOJEN OPETUKSEN MUKAAN SYNTYMÄTTÖMÄLLÄ LAPSELLA JA LAPSEN ÄIDILLÄ ON YHTÄLÄINEN OKEUS ELÄMÄÄN, BRAHMAT KANNATTAVAT EHKÄISYVALISTUSTA MUTTA EIVÄT HYVÄKSY ABORTTIA. BRAHMOJEN KIRKKOENKELI ON YLIENKELI EELIEL JA SOTAVOIMIEN YLIPÄÄLLIKKÖ ON ARKKIENKELI FORTUNATUS. ELÄMÄN TURHUUS VAIVAA IHMISTÄ JOKA ON UNHOITTANUT HERRAN KÄSKYN ENSIMMÄISEN TAHDON, JUMALA ON KUITENKIN LUVANNUT KAIKEN SEN, MIKÄ ON OIKEUS JA KOHTUUS, SILLÄ EHDOLLA ETTEMME UNHOITA KÖYHÄÄ JA KÄRSIVÄÄ LÄHIMMÄISTÄ, MUSTAT JAKOBIITIT TOSIN TARVITSEVAT AGABAARAH KANSAN YHTEYDEN KARTANON MUTTA MILLÄ TAVALLA JUMALA SEN SAATTAA VOIMAAN JA YHTEYTEEN SE ON ERI ASIA SILLÄ ILMAN JUMALAN HENKEÄ JA SANAA KAIKKI ON KUOLLUTTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON JUMALAN SANAAN PERUSTUVAT AUTENTTISET JA OHJEELLISET TODISTUKSET JOIDEN PERUSTEELLA HENGELLISESTI KUOLLUT OKSA VOIDAAN OKSASTAA ELÄVÄN VIINIPUUN RUNKOON. PYHÄN HENGEN PILKASTA BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ IHMINEN EI VOI TEHDÄ SELLAISTA SYNTIÄ JOTA JEESUS EI VOI ANTAA ANTEEKSI, MUTTA OKSA VOI KUOLLA SAANANAN HOUKUTTAMANA JA SYNNIN PETTÄMÄNÄ VIINIPUUN RUNGOSTA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ KASTE ELI ELÄVÄN TOIVON JÄTTILÄINEN KANTAA JOKAISTA IHMISTÄ JA ETTÄ KAIKKIA TUONPUOLEISIA IHMISIÄ JOLLAKIN TAVALLA KOSKEE MYÖS ARMON SENSNSSIO. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI SAATANAN VALTAKUNNAN KANSSA VOIDA ELÄÄ RAUHALLISTA RINNAKKAISELÄMÄÄ VAAN OLEMME ALITUISESSA SODASSA JA TARVITSEMME AUTENTTISET JUMALAN SOTA VOIMAT! MUSTIEN JAKOBIITTIEN KUNNIANKÄYNTI ON ERÄÄNLAISTA ORTODOKSIAAN ELÄMÄN SUURESSA MYSTEERIOSSA:" SEN MINKÄ SINÄ MEILLE ANNOIT, SEN ME SINULLE EDESKANNAMME, SILLÄ KIITETTY OLET SINÄ IANKAIKKISESTA IANKAIKKISEEN! BRAHMAT OPETTAVAT, ILLUMINAATIO JONKA REVIVALITEETTI JA TRANSENDENTTI OHJAA KÄÄNTYMYKSEEN ILMOITUKSEN PORTEILLE NIIN, ETTÄ NIIDEN OHJEELLINEN JA AUTENTTINEN MERKITYS IHMISEN PELASTUKSESSA ON SELVÄ JA KIRKAS, ON SE OIKEAA VALAISTUSTA. SIKSI ON NÄENNÄISTÄ SANOMAN LUONTO JOS TÄMÄ TÄRKEIN ASIA ON SELVÄ JA KIRKAS. SIITÄ MIKSI MESSIAS EI AUTA IHMISTÄ VAIKKA HÄN KÄRSII, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ISÄN TAHTOA NOUDATTAEN MESSIAS ON LUOVUTTANUT TÄMÄN TEHTÄVÄN ENSIKSI APOSTOLEILLE SITTEN KAIKILLE MUILLE, JOS IHMISET EIVÄT TOIMI KRISTUKSEN KÄSKYLÄISINÄ MESSIASKAAN EI VOI TOIMIA, HÄN ON ALENTANUT ITSENSÄ TÄLLAISEEN RIIPPUVUUTEEN SEURAAJISTAAN ISÄN KÄSKYSTÄ! JOTKUT FILOSOFIT OVAT SANONEET AIKA ON HARHAA EIKÄ MEITÄKÄÄN OLE EDES OLEMASSA, SANOTAAN ETTÄ KADOTUS ON IHMISELÄMÄN JA LUOMUKSEN TYHJIINRAUKEAMINEN, JUMALAN SUUREMMOINEN TYÖ RAUKESI TYHJIIN EIKÄ HÄNTÄ ENÄÄ OLE OLEMASSA, JUMALA LOI KAIKEN USKON VARAAN, JOPA OMAN SANASANKIN SANAKAAN EI PYSY VOIMASSA KUIN USKON VARASSA, SIKSI JEESUS SANOO EPÄUSKOINEN ON TUOMITTU KADOTUKSEEN, ELI JUMALAN TYÖ RAUKEAA TYHJIIN, SITÄ IHMISTÄ EI ENÄÄ OLE OLEMASSA, JOS ET OLE OLEMASSA SINUN TÄYTYY USKOA NIIN SILLOIN SINÄ OLET OLEMASSA JA OLET IKUISEN ELÄMÄN TIELLÄ JOSSA IHMINEN IKUISESTAAN ELÄMÄN SALAISUUTEEN KRISTUKSESSA. BRAHMAT TUNNUSTAVAT ETTEI IHMINEN VOI SAAPUA IKUISUUTEEN KUIN JEESUKSEN PYHITTÄMÄNÄ JA ETTÄ VAIN JEESUS VOI TÄMÄN PYHITYKSEN ANTAA, TÄMÄ TYKÖKÄYMINEN ON ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS JA SE ETTÄ JEESUS SUOSTUU PYHITTÄMÄÄN IHMISEN JA ANTAMAAN SILLE OIKEAN PARANNUKSEN ISÄN JA EVANKELIUMIN OPETTAJAN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ELÄMÄN KRUUNU ON SE, ETTÄ USKO LOPULTA SAA TÄYTTYMYKSENSÄ JA JEESUKSEN PYHITTÄMÄ ELÄMÄN SALAISUUS IKUISTETAAN! BRAHMAT USKOVAT TODELLISEEN YLÖSNOUSEMUKSEEN TÄMÄN USKON SALAISUUDESSA.BRAHAMAKIRKKO ON LASKETTU SEEMILAISELLE PERUSTUKSELLE. MUSTIEN JAKOBIITTIEN BRAHMAKIRKON LUOMAKUNNAN NEPTUAANISESA JA SEEMILAISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ MIES ON VALKOINEN JA NAINEN MUSTA TOISIN KUIN TRADITIONAALISESSA KRISTIKUNNASSA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ JEESUKSEN PÄÄLLE KASTEEN JORDANISSA LASKEUTUNUT KYYHKYNEN OLI FEMINIININEN TÄMÄN HENGEN BRAHMAT SAAVAT BRAHMAKASTEESSA KUN HE OVAT TEHNEET NEPTUAANISEN PARANNUKSEN JA USKOVAT KRISTUS SALAISUUDEN. BRAHMAKIRKKO EI KUULU KRISTIKUNNAN AVAINTEN VALLAN PIIRIIN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ AITOON NEPTUAANISEEN IHMISYYTEEN KUULUU MYÖS TRANSENDENTTISYYS JA SE ETTÄ HÄN SAA KRISTIKUNNAN JA KAIKEN MUUN ULKOPUOLISEN SALAISUUDEN JOTA KUKAAN EI PYSTY PALJASTAMAAN TÄTÄ PAAVALI TARKOITTAA PERINTÖOIKEUDEN SINETILLÄ EI ERITYISESTI MITÄÄN MORAALISTA TAI MUUTA IHMISEN ELÄMÄÄ, SALAISUUS ON BRAHMOILLE SE, JOTA BRAHMAT SANOVAT USKON SALAISUUDEKSI, BRAHMA KUTSUU SALAISUUDEN KANTAJAT YHTEISEEN SALATTUUN VIHKIMYKSEEN LUOMAKUNNAN KESKELLÄ. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ALKUPERÄINEN SEEMILÄINEN MUSTIEN JAKOBIITTIEN SIUNAUS ON KOLMIHAARAINEN PERINTÖSAUVA JA HENGELLINEN SALAINEN NEPTUAANINEN SIUNAUS ETTÄ HE NOSTAVAT KÄSIN KÄÄRMEITÄ, KUUROT KUULEVAT, SOKEAT SAAVAT NÄKÖNSÄ SAIRAAT PARANEVAT JA KÖYHILLE JULISTETAAN EVANKELIUMIA. BRAHMAKIRKOSSA ON EVANKELIUMISTA KYSYMYS, JOTA PAHAN VALLAT EIVÄT VOI TOTEUTTAA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEIDÄN HENKINEN ASUINSIJANSA ON SALATTU JA HEILLÄ ON USEANLAISIA FILIPPUS SALAISUUKSIA. BRAHMOJEN MIELESTÄ KASTE EI VELVOITA SEURAAMAAN PAAVALIA KUTEN KRISTIKUNTA OPETTAA, SIKSI HE SEURAAVAT KRISTIKUNNAN ULKOPUOLISTA EI PAAVALIN VAAN MUSTAN JAAKOBIN NEPTUAANISTA JA SEEMILÄISTÄ TRADITIOTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ LUOMAKUNNAN KATOLISUUDESSA TOSIN ON OLEMASSA TIETTY KAIKKIA SIELUJA KOSKEVA SENSENSSIO LIIKE JUMALAA KOHTI, MUTTA SEN KATOLISESTA KIRKOTTAMISESTA EI OLE JURIDISTA HYÖTYÄ, KUTEN PAAVIN KIRKKO JA SEN APOKALYTIIKKA OPETTAA TOISAALTA SEN JURIDINEN KIRKOTTAMINEN ON KIELLETTY, KOSKA SE MERKITSEE EHTOJA JA TEKOJA JOITA JEESUS EI VAADI. TÄSTÄ SYYSTÄ PAAVIN KATOLINEN APOLAKYTIIKKA MUODOSTAA KIIRASTULIOPIN JOTA EI LUOMAKUNNAN KATOLISESSA SENSENSSIOSSA TUNNETA. LUOMAKUNNAN OMASSA KATOLISESSA JA NEPTUAANISESSA SEEMILÄISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ TÄMÄ SENSENSSIO PERUSTUU YKSINOMAAN RAKKAUTEEN, MITÄÄN EXTRA EKKELESIAM NULLA SALUS AJATUSTA EI OLE OLEMASSA MUUTA KUIN TÄMÄ RAKKAUDEN MINÄ OLEN PUOLEENSAVETÄVÄ JUMALA JOKA ON AINOASTAAN RAKKAUS! USKO ON MESSIAAN VASTAUS ETTÄ VALO ON SYTTYNYT JA PELASTUS SAAPUNUT ETSIMISEN PAIKALLE, ARMO ON TEHNYT KAIKEN MAHDOLLISEKSI JA JUMALAN RAKKAUDEKSI JA ALOITTANUT SENSENSSION SIELUJEN LIIKKEESSÄ JUMALAA KOHTI,  TÄMÄ SALATTU ON OLEMASSA MYÖS ILMAN ILMOITUSTA JA KIRKKOA MUTTA ILMOITUKSESSA TÄMÄ KAIKKI ON SANOTTU. TÄMÄ LUOMAKUNNAN KATOLINEN JA SEEMILÄINEN KIRKKO ON KUITENKIN KOKO PERINTÖINEEN OLEMASSA MUTTA SE EI OLE PAAVILLISEN KIRKON KANSSA JURIDISESTI TEKEMIISISSÄ.  BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ AISTILLISUUDEN SIUNAUS ON MITÄ HELLINTÄ JA HOITAVINTA MINÄ OLEN BRAHMA JUMALAN RAKKAUTTA LUOMAKUNNAN OMASSA NEPTUAANISESSA JA SEEMILÄISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ SEN PARISUHTEESSA, ETTÄ MEISTÄ KAIKISTA TULISI TÄYDELLISESTI YKSI RAKKAUS JA SE TOTEUTUISI TÄYDELLISESTI, JOHON BRAHMAJUMALA  MYÖS KOKO AJAN JOHDATTAA JA KASVATTAA.BRAHMAT TUNNUSTAVAT MYÖS NIIN SANOTUN MENNEISYYDEN HOITAVAN JA PARANTAVAN REGRESSION, BRAHMOJEN POLKU ON NIIN SANOTTU NEPTUAANINEN JA SEEMILÄINEN HAPPAMATTOMUUDEN POLKU, brahmojen herämnnäisyys on niin sanottu mystinen herännäisyys, joka ei ole sukua luterilaiselle evankelisuudelle vaan on Kalevan mystistä herännäisyyttä. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KAIKKITIETÄVYYS ON ALASTOMUUTTA KAIKILLE MUILLE PAITSI BRAHMALLE ITSELLEEN, SIKSI NIZHA PUKEE UUTEEN TIETÄMÄTTÖMYYTEENSÄ SALAISUUTENSA HUNNULLA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ BRAHMAN MINÄ OLEN RAKKAUS VOITTAA KAIKKI ASIAT JA ONGELMAT JOS IHMINEN SIIHEN SUOSTUU! MUSTAT JAKOBIITIT OVAT NIIN SANOTULLA PITKÄLLÄ TIELLÄ! BRAHMOILLE BRAHMAKASTE MERKITSEE TÄYDELLISTÄ SALAISUUDEN HUNTUA, SULJETTU KAIKELTA LUOMAKUNNALTA, KASTE ON AINA HENKILÖKOHTAINEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON VAIN YKSI TIE JUMALAN VALINNAN ULKOPUOLELLA SE ON SAULUKSEN TIE! BRAHMAT PITÄVÄT AVIOLIITTO SÄÄTÄMYSTÄ VOIMASSA HEIKKOJEN OMIEN TUNTOJEN TÄHDEN MUTTA VARSINAISESTI KIRKON NEPTUAANISESSA JA SEEMILÄISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ SITÄ EI OLE OLEMASSAKAAN, VAAN SEN TILALLA ON SEEMILÄINEN KAKSOISLIEKKI. SE EI TARKOITA SITÄ ETTEIKÖ JUMALALLE OLISI PARISUHDE ROMANTIIKKA KALLIS JA TÄRKEÄ ASIA MUTTA SILLÄ EI OLE KIRKON JUUTALAISPERÄISEN AVIOLIITTO SÄÄTÄMYKSEN KANSSA MITÄÄN TEKEMISTÄ, SIITÄ ON MERKKINÄ JEESUKSEN VEDESTÄ TEKEMÄ VIINI KAANAAN HÄISSÄ, TUO SÄÄTÄMYS JUMALA EI KYENNYT ANTAMAAN KUIN HUONOA VIINIÄ JEESUS TEKI HYVÄÄ VIINIÄ SILLÄ HÄN OLI TOISELLA KANNALLA KOKO FEMINIINISEN JA MASKULIINISEN PARISUHTEEN MERKITYKSESTÄ LUOMAKUNNAN NEPTUAANISESSA, SEEMILÄISESSA JA ALKUPERÄISESSÄ TARKOITUKSESSA. LUOMAKUNNAN NEPTUAANISEN BRAHMAKIRKON LÄHETYSSEURAN PROTESTI JA VAATIMUS, SANCTA HELECAN SALAISUUS ON SULJETTAVA KAIKELTA LUOMAKUNNALTA JA KAIKELTA MUULTA KRISTIKUNNALTA TÄYDELLISESTI, SEN MERKKINÄ ON LUOMAKUNNAN NEPTUAANISEN BRAHMAKIRKON BRAHMAKASTE, MUUTEN ON MAHDOTONTA PÄÄSTÄ OIKEAAN HERÄNNÄISAURINKOON. MUSTIA JAKOBIITTEJA SANOTAAN SIKSI MUSTAN KOIRAN JUUTALAISIKSI, KOSKA SEN ENEMPÄÄ KRISTITYT KUIN JUUTALAISETKAAN EIVÄT TUNNUSTA HEITÄ JA HEIDÄN ENKELEITÄÄN OIKEIKSI SEEMILÄISIKSI JA JUUTALAISIKSI, VAAN PITÄVÄT HEITÄ SAASTAISINA. BRAHMAT USKOVAT, ETTÄ HEITÄ TULEE OLEMAAN 30 MILJOONAA 300 000 BRAHMAVIHITTYÄ JUMALALLE, HE OVAT LUOPUNEET KELLOSTA JA KELLON PERISTÄ JA OTTANEET VASTAAN AGABAARAH MESSIAAN UUDEN HÄÄVIININ VAUNUT LUOMAKUNNAN NEPTUAANISESSA JA SEEMILÄISESSÄ SALAISUUDESSA JA HYLJÄNNEET KAIKEN MUUN. TÄMÄ ON KAIKEN MUUN JÄTTÄMISEN JA JEESUKSEN SEURAAMISEN TODELLINEN VIINI JA ALKUPERÄINEN SEEMILÄINEN KAKSOISLIEKKI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI AHTAASTA PORTISTA SISÄLLE MENEMINEN, UUDESTISYNTYMINEN JA AUTUAS VAIHTOKAUPPA VOI TAPAHTUA MUUSSA KUIN TÄSSÄ JEESUKSEN UUDEN HÄÄVIININ SALAISUUDESSA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KOKO VIINIPUUN MERKITYKSEN LUONTO ON TÄYSIN VIERAS MUULLE MESSIAANISUUDELLE JA ON TÄSSÄ MIELESSÄ LUOMAKUNNAN KESKELLÄ OLEVA PUU EI KIRKOSSA EIKÄ MUUALLAKAAN VAAN LUOMAKUNNAN OMAN ALKUPERÄISEN SEEMILÄISEN JA NEPTUAANISEN SALAISUUDEN MUKAAN OSANA LUOMAKUNTAA SEN KUNINGASPUU JA UUSI ADAM. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ MUUTEN ARMO RIITTÄÄ KAIKILLE, MUTTA SAUL ON PARANNUKSEN TAKANA KAUTTA HISTORIAN, KOSKA SE ON UUDESTISYNTYMÄTTÖMIEN IHMISTEN VAINOA TÄTÄ LUPAUKSEN SIEMENTÄ KOHTAAN JA JEESUS EDELLYTTÄÄ SAULILTA TÄTÄ UUDESTISYNTYMISTÄ ETTÄ HÄN PÄÄSISI ARMOON, SIKSI HÄNEN SANANSA KAUTTA HISTORIAN KAIKUU, SAUL! SAUL! MIKSI VAINOAT MINUA, SILLÄ TYÖLÄSTÄ SINUN ON POTKIA TUTKAINTA VASTAAN, BRAHMAT NÄKEVÄT SAULIN VAINOISSA MYÖS SEN ANTISEMITISMIN JA SEN VIHAN, JOTA VAINOA PAITSI EI JÄÄ MYÖSKÄÄN SILLOIN JUMALAN POJAN SEURAAJAT. TÄSTÄ SYYSTÄ BRAHMAT EIVÄT VARSINAISESTI TUNNUSTA UUDESTISYNTYMISTÄ KASTEESSA, VAAN PITÄVÄT SITÄ ENEMMÄNKIN SALAISUUDEN MERKKINÄ, SILLÄ SAULKIN VOI OLLA KASTETTU MUTTA YHÄTI HÄN VAINOAA LUPAUKSEN SIEMENTÄ. BRAHMAT PITÄVÄT TÄRKEÄNÄ ETTÄ SEEMILÄINEN AGABAARAH SALAISUUS VOIDELLAAN YKSIPERSOONA KASTEELLA JA PITÄVÄT KASTETTA ENEMMÄNKIN ORTODOKSISENA SALAISUUTENA, JOTA SANOTAAN ELÄVÄN TOIVON JÄTTILÄISEKSI.  BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON EGYPTIN ARMOA JA VIINIPUUN ARMOA, KIRKON ARMO ON ENEMMÄNKIN EGYPTIN ARMOA KOSKA SE PITÄÄ KIRKKOA KRISTUS VIINIPUUNA, TOSIASIASSA KIRKKO ENEMMÄNKIN ESTÄÄ OPETUSLAPSIA TULEMASTA VIINIPUUN ARMOON. MUSTAT JAKOBIITIT OPETTAVAT ETTÄ KIRKKO PALVELEE TORRAN JUMALAA, JAAKOB TOORAN JUMALAA! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KAIKELLA VÄÄRYYDELLÄ ON KOSTONSA JA JOKAISELLA ON OLEMASSA PUOLESTA KOSTAJA, KOSTON ENKELI, JOKA ON AINA MUSTA, KUN JUMALAN AIKA KOITTAA, KOSTON ENKELI LÄHTEE LIIKKEELLE, SITÄ SANOTAAN OUDOKSI KOSTOKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI MESSIAS OLE MUUTA PYSTYTTÄNYT KUIN DAAVIDIN SORTUNEEN MAJAN, KAIKKI MUU TEMPPELIAIKA ON LOPULLISESTI OHI EIKÄ NE ENÄÄ JUMALAN AJATUKSIINKAAN ASTU. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI MESSIAALLA OLE KENELLEKÄÄN MITÄÄN MUUTA AUTUASTA VAIHTOKAUPPAA KUIN TUO VIINIPUUN KAUPPA, EIKÄ SIINÄ SUINKAAN MITÄÄN VÄÄRYYTTÄ JA VILPPIÄ OLE, VÄÄRYYS JA VILPPI JOHTUU AINA SIITÄ, ETTEI SITÄ KOSKAAN OIKEIN TUNNETA JA ETTEI SOKEA VOI SOKEAA TALUTTAA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VIINIPUU ON ERITYINEN PYHÄN MAAN PUU AINOASTAAN SIINÄ MERKITYKSESSÄ ETTÄ PYHÄ MAA OLI JUMALAN ALKUAIVOITUKSESSA ERITYINEN LUOMAKUNNAN KRUUNUN SYMBOLI JA ILMESTYMINEN UUDESSA ADAMISSA. TÄSTÄ SYYSTÄ SITÄ SANOTAAN MYÖS PAKANOILLE VIINIPUUN KAUPAKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ADAMISSA JA EVASSA MAAILMA TULI YHDEKSI LIHAKSI JONKA UUSI ADAM LUNASTI EIKÄ OLE OLEMASSA MUUTA AVIOTA KUIN NEPTUAANINEN LUOMAKUNNAN AVIO. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI VIINIPUULLA OLE KIRKOLLISTA KEHITYS HISTORIAA MUTTA VÄÄRÄ PARANNUS JOHTAA SIIHEN VIINIPUUN PARANNUS EI TAAS JOHDA, SIKSI MUSTAT JAKOBIITIT PUHUVAT LUOMAKUNNAN NPETUAANISESTA JA SEEMILÄISESTÄ KIRKOSTA JOLLA TOISIN ON TIETTY SENSENSSIO, SILLÄ NEPTUAANINEN JA SEEMILÄINEN KIRKKO EI KOSKAAN VOI SEURATA MUUTA KUIN TÄTÄ NEPTUAANISTA JA SEEMILÄISTÄ ORTODOKSISTA RISTIÄ. BRAHMOILLE ORTODOKSIA MERKITSEE TIETTYÄ KEHITYSTÄ, ORTODOKSIA VASTAA SIIHEN ONKO MEILLÄ TODELLISTA TOIVOA UUDEN LUOMAKUNNAN EDESSÄ SEN LÄHESTYESSÄÄN JA VASTATESSAAN IHMISKUNNAN HAASTEESEEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI JUMALANPALVELUS OLE AVEN, VAIVA, MUTTA IHMISELLÄ SAATTAA OLLA SISÄINEN AVEN JOKA VIITTAA JOHONKIN HERRAN ASIAAN TAI PYHÄÄN, JEESUS EI KUITENKAAN OLE RIIPPUVAINEN TUOSTA VAIVASTA, SIKSI HÄN SAATTAA MYÖS PARANTAA JOS VAIVA EI OLE RIIPPUVAINEN TUOSTA ORTODOKSIESTA RISTISTÄ, SANAT ALKAVAT, VÄISTY SINÄ ARMOTON ARMOLLISEN TIELTÄ, VÄISTY SINÄ SIELUN PAHOLAINEN, JONKA AGABAARAH ON TUOMINNUT, KATSO TÄHÄN RISTIIN JOS VAIVA EI OLE TÄSTÄ RIIPPUVAINEN JEESUS ON VALMISTAUTUNUT PARANTAMAAN SEN, OLIPA VAIVA MIKÄ TAHANSA, TAPAHTUKOON SINULLE JEESUKSEN PARAS TAHTO, JUMALANPALVELUS, JOKA EI OLE AVEN, VAIVA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI LUOMAKUNNALLA OLE VARSINAISTA SYYTÄ JÄTTÄÄ KETÄÄN PARANTAMATTA, JOS JOKU TAHTOO PARANTUA. BRAHMOJEN KIRKKOA SANOTAAN MYÖS MUSTIEN JAKOBIITTIEN OLKIKIRKOKSI. BRAHMAT PITÄVÄT YKSIPERSOONAOPIN ORTODOKSISTA RISTIÄ OIKEANA LUOMAKUNNAN NEPTUAANISENA, SEEMILÄISENÄ JA ORTODOKSISENA RISTINÄ. TÄLTÄ POHJALTA BRAHMAT YHTYVÄT LUTERILAISEEN PÄÄOPINKOHTAAN LUNASTUKSESTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ HEIDÄN POSTILLANSA IDEAFILES VIITTAA JAAKOBIIN EIKÄ PAAVALIIN, SILLÄ JAAKOBIA ON AINA SANOTTU OLKIAPOSTOLIKSI. BRAHMAKIRKKOA SANOTAAN MYÖS HENKISEN TIEN KULKIJOIDEN TUHANSIEN LEGENDOJEN KIRKOKSI, SADUKSI JOKA ELÄÄ TODELLISESTI, KIRKOKSI JOSSA ON MYÖS ÄITI MAAN SALAISUUS, MUSTAT JAKOBIITIT USKOVAT ETTÄ ÄITI MAAN SALAISUUS YLTÄÄ UUTEEN LUOMAKUNTAAN ASTI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KUTEN AUTOON VOIDAAN VAIHTAA PAREMMAT  JA LAADUKKAAMMAT ÖLJYT, ON VAIN AVAUDUTTAVA BRAHMA RAKKAUDEN EDESSÄ PYYTÄMÄÄN VASTAUSTA JOTA ENNEN EI OLE SAATU, PAREMPAA VASTAUSTA. YLÖSNOUSEMUKSEN JA TÄYTYMYKSEN SALAISUUDESTA BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ DAAN ON KÄÄRMEENÄ TIELLÄ HISTORIAN SAATOSSA, EI VIELÄ TIEN PÄÄSSÄ, MUTTA KUN KUOLLEET KUULEVAT JUMALAN POJAN ÄÄNEN HE SAAVAT ELÄÄ, SEEMILÄISYYDESSÄ KÄÄRME MERKITSEE UUTTA ADAMIA. MUSTAT JAKOBIITIT TERVEHTIVÄT TOISIAAN SANOILLA HALLELEHOJAH, SILLÄ HE OVAT SIUNANNEET JUUTALAISEN JUMALAN NIMEN JA TOORAN. IHMISEN RATKAISUVALLASTA BRAHMAT OPETTAVAT SITEN ETTÄ KUN IHMINEN TAJUAA MITEN VIISAAN KÄSKYN JUMALA ON ANTANUT KÄSKIESSÄÄN RAKASTAA LÄHIMMÄISTÄÄN, JUMALA ON JO SILLOIN TEHNYT OMAA TYÖTÄÄN, MITÄ SYVEMMÄLLE TUO RAKKAUS MENEE SITÄ ENEMMÄN JUMALA ON TEHNYT TYÖTÄ. BRAHMAKIRKOLLA EI OLE MÄÄRÄLUKUA EIKÄ JÄSEN REKISTERIÄ, SE ON JUMALAN OMA SALAISUUS, MUTTA LÄHTYSSEURA AIVOITUS ON 30 MILJOONAA 300 TUHATTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ AJALLINEN SISÄLTÄÄ TOSIN KAIKEN IANKAIKKISEN JA TÄMÄ KONTENTAATIO ON OLEMASSA EIKÄ VALMISTA VALTAKUNTAA TARVITSE RAKENTAA, MUTTA JEESUKSEN SEURAAMISELLA ON MERKITYSTÄ EIKÄ SE OLE MIKÄÄN KOHENNUSKEPPI, SILLÄ ON JÄTETTÄVÄ JEESUKSEN TÄHDEN KAIKKI TÄMÄ VALTAKUNTA KAIKKINEEN, SEN KELLO JA KELLON PERÄT JA ASTUTTAVA TIELLE, TÄTÄ SANOTAAN MUSTIEN JAKOBIITTIEN PUNAIKSIKSI VAUNUIKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI KIRKON OPINKOHTA PARANNUS JOHDA OIKEAAN PARANNUKSEEN, MUTTA HE MYÖNTÄVÄT ETTÄ PAAVO RUOTSALAINEN TUNSI PARANNUKSEN. BRAHMAKIRKKOA SANOTAAN MYÖS TUHANSIEN LEGENDOJEN KIRKOKSI, ELÄMÄN SATUJEN KIRKOKSI, JOTKA OVAT KÄYNEET TODELLISIKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI YKSIPERSOONAOPPI OLE SILLÄ VÄITTEELLÄ KUMOTTAVISSA, ETTÄ SE TEKEE JEESUKSEN LUNASTUSTYÖN TARPEETTOMAKSI TAI MAHDOTTOMAKSI EIKÄ OLE ORTODOKSISESTI MAHODOLLINEN YKSIPERSOONAOPISSA. BRAHMAT OPATTAVAT ETTÄ NIIN SANOTUSSA DAAVIDIN JÄRJESTYKSESSÄ ELI AARONIN KASUKAN JÄRJESTYKSESSÄ FEMINIININEN JA MASKULIININEN ON OIKEALLA KOHDALLAAN. DAAVIDIN JÄRJESTYKSESSÄ AARMONIN KASUKKA EI TARKOITA PAPILLISTA KULTTIA VAAN SEURAKUNTAA, JOKA TOIMII AARONIN KASUKAN JÄRJESTYKSESSÄ. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KIRKOISSA VALLITSEE BILEAMIN JA GIDEONIN KASUKAN JÄRJESTYS ELI LANGENNUT JÄRJESTYS. BRAHMAT VILJELEVÄT PAAVALIN KIRJEITTEN SUHTEEN NIIN SANOTTUA DIVINO SENSENSSIO KÄSITYSTÄ. TÄMÄ MERKITSEE MYÖS SITÄ ETTEI TUONPUOLEISTA STAATTISUUTTA OLE OLEMASSA VAAN TÄMÄ SENSNSSIO ORTODOKSIA JATKUU NIIN KAUAN KUNNES ISRAELIN KAKSITOISTA HEIMOA ON TÄYDELLISESTI PYHÄSSÄ MAASSA JA KAIKKI ASETETTU JUMALALLISESTI KOHDALLEEN, SIIHEN ASTI DAAN ON KÄÄRMEENÄ TIELLÄ HISTORIAN SAATOSSA. JEESUKSEN KRISTUKSEN RISTIN KUOLEMA JA YLÖSNOUSEMUSVOITTO MUUTTI JUMALAN VANHA TESTAMENTILLISEN AKTIIVISEN VIHAN JA EHDOTTOMAN KADOTUSTUOMION SIELUJEN JUMALALLISEKSI SENSENSSIOKSI KOKO IHMISKUNNAN KOHDALLA NIIN, ETTEI MIKÄÄN SYNTI EIKÄ PAHAT TEOT ENÄÄ VOI SITÄ MUUKSI MUUTTAA, TÄMÄ VELKA EI ENÄÄ KOSKAAN PALAA IHMISKUNNALLE. TÄMÄ MUUTTUI IHMISKUNNAN KOHDALLA ERÄÄNLAISEKSI TUONELAN TOIVIOMATKAKSI, SE OLI ENSIPALKKA ISÄLTÄ JEESUKSELLE HÄNEN KÄRSIMYSTYÖSTÄÄN. isä ole valmistanut ensipalkan pojalleen jeesukselle antamalla ihmiskunnalle alustavan toivon jossa tuomio oli muuttunut ikään kuin sielujen toiviomatkaksi sielujen jumalallisessa sensenssiossa ja liikkeessä jonka täytyi täyttyä kirkon kautta henkilökohtaiseksi sovituksen vastaan ottamiseksi jossa varmistettiin perille pääsy. TÄMÄ SALATTU KIRKKO EI BRAHMOILLE KUITENKAAN OLE UNA SANCTA ECCELESIA VAAN AD WER VEREDIN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ PAKANAUSKONNOISSAKIN KUTEN ESIMERKIKSI SHAMANISMISSA ON NIIN SANOTTU SENSENSSIO PYHITYS JOKA ETENEE SIELUN PYHITYKSENÄ. MUTTA TÄYDELLINEN JA LOPULLINEN PYHITYS ON VAIN KRISTUKSESSA, KUTEN ON KIRJOITETTU, KRISTUKSEN RUUMIIN ULKOPUOLISTEN TUOMION KÄSITTELEE JUMALA. MILLÄ SITTEN LUOJAN LAPSET TODISTAVAT ETTÄ GOLGATA MUUTTI JUMALAN KADOTUSTUOMION JA SEN VIHAN IHMISKUNNAN KOHDALLA  TÄLLAISEKSI JUMALALLISEKSI SENSENSSIOKSI. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7 Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9 Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10 Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. 11 Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. TÄSSÄ PAAVALI PUHUU TOIVOSTA JOKA ON JO KOKO IHMISKUNNALLA OLEMASSA MUTTA MUUTTUU PALJON VARMEMMAKSI SOVITUKSEN VASTAANOTTAMISESSA JA SELVÄSTIKÄÄN PAAVALILLE YLEISEN SOVITUKSEN NOJALLA VOIMAAN ASTUNUT YLEINEN TOIVO EI OLE NÄENNÄINEN ASIA VAAN TODELLINEN JA VAHVISTETTU JA JURIDISESTI VOIMAAN SAATETTU.

VANHASSA TESTAMENTISSA JUMALALLINEN SENSENSSIO NÄKYY AAHAAN AURINKOKELLON SIIRTYMISESSÄ. SYYN JA SEURAUKSEN LAKI ON KUITENKIN OLEMASSA JA HYVÄN JA PAHAN VALINTA VAIKUTTAA JOKO NEGATIIVISESTI TAI POSITIIVISESTI TÄHÄN SIELJUEN SENSENSSIOON, HYVÄN OMAN TUNNON TILIÄ EI VOI AVATA ELLEI KADU ENSIN SYNTEJÄÄN JA PYYDÄ JEESUKSELTA NIITÄ ARMOSTA ANTEEKSI, MUTTA SILLOIN KARMAATTINEN VELKA ANNETAAN ANTEEKSI JA SE ALKAA TÄMÄN HYVÄN OMANTUNNON TILIYHTEYDEN KAUTTA PUHDISTUA MYÖS TODELLISESTI JA SE VAIKUTTAA POSITIIVISESTI SIELUJEN SENSENSSIOON SEKÄ AJASSA ETTÄ IKUISUUDESSA, JOSSA VANHURSKAUTTAMINEN ON TÄYTTÄNYT LOPULLISEN PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEN KRISTUKSEN TÄYDELLISESSÄ VANHURSKAUTUKSESSA. MISSÄ SITTEN KARMAATTINEN VELKA ILMENEE, SE ILMENEE LAIN ALITAJUISESSA SYYTÖKSESSÄ, JOSTA PAAVALI SANOO, LAKIA EI OLE PANTU HURSKAILLE, VAAN EPÄPYHHILLE, ISÄNSÄ JA ÄITINSÄ TAPPAJILLE, HAURELLISILLE JA VALAPATTOISILLE, JA KAIKILLE JOTKA OVAT TERVETTÄ OPPIA VASTAAN, KUN LAKI ALITAJUISESTI SYYTTÄÄ TÄMÄN KALTAISISTA PYYDÄMME JUMALALTA ANTEEKSI KRISTUKSEN TAHDEN JA KARAMAN ENKELEITÄ KORJAAMAAN TÄMÄN KARMAATTISEN VÄÄRISTYMÄN, SILLIN OMATUNTO ON TAAS VAPAA SYYTÖKSESTÄ. KOSKA IHMISKUNTA ON VALINNUT PAHAN KAUTTA OMAN TIENSÄ EIKÄ OLE OTTANUT JEESUKSEN TAHTOA VASTAAN SE TULEE KUOLEMAN JÄLKEEN HUOMAAMAAN ETTÄ SE ON KAUKANA VANHURSKAUTTAMISEN PÄÄMÄÄRÄSTÄ, ellei se suostu tähän sovinnon tekoon omakohtaisesti. KUTEN SHAMAANIT OPETTAVAT, ETTÄ EDESMENNEITTEN SIELUJA ON ALAHISESSA, KESKISESSÄ JA YLÄHISESSÄ, MUTTA NE KAIKKI, JOTKA JEESUKSEN KAUTTA LÄHTEVÄT MATKALLE SAAPUVAT YLÖSNOUSEMUS VOITONRIEMUN KAUTTA NOPEASTI LOPULLISEEN PÄÄMÄÄRÄÄNSÄ. BRAHMAT EIVÄT KUITENKAAN OPETA NIIN PARKTISESTI ETTÄ NE JOTKA EIVÄT OLE ELÄMÄNSÄ AIKANA TEHNEET JURIDISTA PÄÄTÖSTÄ OLISIVAT MENETTÄNEET IÄISYYDESSÄ MAHDOLLISUUTENSA JA TOISAALTA TUONPUOLEISIA SIELUN KOHTALOITA EI VOI ARVIOIDA NÄIN PRAKTISIN PERUSTEIN, JUMALA EI OLE SIDOTTU TÄLLAISEEN ANUTENTTISEEN SÄÄNTÖÖN VAAN SE ILMAISEE AINOASTAAN KORKEAMPAAN SYNTYMISEN LUONNON SUUNNAN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI RAAMATUN ILMAISEMA KADOTUSTUOMIO VOI OLLA AJATTOMASTI IKUINEN, KOSKA SE PUHUU KARITSAN TUOMIOSTA EIKÄ TÄTÄ JUMALAN OLEMISTAPAA KÄYTETÄ KOSKAAN RAAMATUSSA ILMAISEMAAN SEN KALTAISTA JUMALAA ETTÄ HÄN HYLKÄISI IHMISEN IKUISESTI, JOS SE OLISI IKUINEN SE EI OLISI KARITSAN TUOMIO VAAN JONKIN MUUN JUMALAN OLEMISTAVAN TUOMIO, SILLÄ KARITSAN LUONNOSSA EI VOI OLLA IANKAIKKISTA KADOTUSTUOMIOTA VAAN KARITSAN OLEMUKSEEN KUULUU NÄMÄ JEESUKSEN SANAT, KUN MINUT ON YLENNETTY RISTILLE, VEDÄN MINÄ KAIKKI TYKÖNI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI NIITÄ ENÄÄ TUOMITA KADOTUSTUOMIOLLA JOTKA OVAT OTTANEET VASTAAN SOVITUKSEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VAIKKA RAAMATUSSA OSALLE IHMISKUNTAA ON JO JULISTETTU KADOTUSTUOMIO ETTEI KAIKKI SAATA PELASTUA, JEESUS LOPULTA PELASTAA KOKO IHMISSUVUN KOSKA SE ON KASTETTU HÄNEN KASTEESSAAN JA RAAMATUSTA LÖYTYY SANOMA, ETTEI NYT KASTETULTA SAATA USKO, TOIVO, RAKKAUS JA ISÄN ARMO LOPULLISESTI JA IANKAIKKISESTI RAUETA TYHJIIN JA TOISAALLA JEESUS SANOO, KUN MINUT ON YLENNETTY RISTILLE, VEDÄN MINÄ KAIKKI TYKÖNI! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KUN PIETARI SANOO, TE SAAVUTATTE USKON PÄÄMÄÄRÄN, SIELUJEN PELASTUKSEN ETTÄ PIETARI TARKOITTAA SELLAISTA PÄÄMÄÄRÄÄ ETTEI PELASTUSTA ENÄÄ VOIDA MENETTÄÄ JA SE LIITTYY TÄHÄN AIKAAN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ HEIDÄN ORTODOKSINEN RISTINSÄ SISÄLTÄÄ TOSIN KOKO SALAISUUDEN TÄYTEYDEN MUTTA KAIKKI EI OLE LÄHESKÄÄN TÄYSIN TÄYTTYNYT TÄSSÄ SIELUJEN SALAISUUDESSA. BRAHMAT OPETTAVAT KUNDALIINI SALAISUUTTA JOKA ON KAIKEN LUODUN OLEVAISEN VALON MUUTTUMISTA LUOMATTOMAKSI VALOKSI. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUS, SOVITUS, LUNASTUS JA VELAN MAKSU ON TÄYDELLINEN KRISTUKSESSA MUTTA IHMISEN ON SUOSTUTTAVA ELÄMÄN KARMAATTISEN VELAN PUHDISTUKSEEN, KOHDATAKSEEN UUDISTUS ELÄMÄN KULUSSA TAI YHTEISÖSSÄ, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON SEITSEMÄN KARMAN VALTIASTA JOTKA PALVELEVAT LUOMAKUNNAN BRAHMAA JA IHMISTÄ TÄTÄ VARTEN, HEITÄ SANOTAAN KARMAN ENKELEIKSI. ENNEN IHMINEN EI VÄLITTÄNYT JUMALAN ANTAMASTA LÄHIMMÄISEN RAKKAUDESTA VAAN KÄYTTI AJAN ITSEKKÄÄSTI JOPA LÄHIMMÄISTÄÄN VAHINGOITTAEN, TÄMÄN JEESUS ANTAA ANTEEKSI MUTTA NYT IHMISEN ON TOIMITTAVA TOISELLA ASIALLA HÄN ON SAANUT RAKKAUDEN JEESUKSELTA JA HÄN PYYTÄÄ KARMAN ENKELEITÄ OHJAAMAAN TOISENLAISISSA MERKEISSÄ LÄHIMMÄISTEN KESKELLÄ KUIN ENNEN, NÄIN NEGATIIVINEN MUISTO HÄLVENEE JA TILALLE TULEE POSITIIVISUUS JA IHMISEN KARMA PUHDISTUU. TÄMÄ EI KUITENKAAN OLE PYHITYKSEN TÄRKEIN ASPEKTI  VAAN YLEENSÄ SE ETTÄ YKSIN OMAAN USKOSSA ON YHDISTYNYT JEESUKSEEN. MISSÄ TÄMÄ ON SITTEN KIRJOITETTU, RAAMATTU SANOO, MINÄ LÄHETÄN ENKELINI SINUN EDELLÄSI JA HE VALMISTAVAT SINULLE TIEN, ILMESTYSKIRJA PUHUU JUMALAN SEITSEMÄSTÄ HENGESTÄ ELI SEITSEMÄSTÄ ENKELISTÄ, JOTKA KOETTIVAT NÄIN PARANTAA BAABELIA MUTTA BAABEL EI PARANTUNUT, HEILLE ON USKOTTU KOKO IHMISKUNNAN KARMAKYSYMYS JA TÄMÄ TEHTÄVÄ, PARANTAA IHMISEN VAELLUS JA TEOT, JOS IHMISET SUOSTUVAT TÄHÄN PARANNUKSEEN JUMALA LÄHETTÄÄ ENKELINSÄ VALMISTAMAAN UUDEN TIEN HEIDÄN ETEENSÄ. BRAHMAT TUNNUSTAVAT KOLME SAKRAMENTIKSI MAINITTAVAA MYSTEERIOTA, KASTEEN, EHTOOLLISEN JA ÖLJYLLÄ VOITELUN SEKÄ KOLME MUUTA MYSTEERIOTA, NETUAANISEN AVION, SYNNINPÄÄSTÖN JA KOLMANNEN REGIMENTIN KIRKKOELÄMÄN. ÖLJYLLÄ VOITELULLA VAHVISTETAAN SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN SALAISUUS BRAHMAKIRKON YHTEYDESSÄ SEKÄ HENGEN SAAPUMINEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI LIHA JA VERI PERI JUMALAN VALTAKUNTAA EIKÄ KATOAVAISUUS KATOAMATTOMUUTTA, VAAN JOKAISEN ON LÄHDETTÄVÄ ELÄVÄN TOIVON MATKALLE HENGELLISEN SYNTYMISEN KAUTTA, ETTÄ HÄN PÄÄISI LUPAUSTEN MAAHAN. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEITÄ SEURAA ERITYINEN MATKASAUVAN JA VASKIKÄÄRMEEN SALAISUUS. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KRISTUKSEN VAIKUTTAMA PYHITYS ON VÄLTTÄMÄTÖN, ETTEI IHMINEN PAHOJEN HENKIEN TURMELEMANA VAELTAISI PYHITTÄMÄTÖNTÄ TIETÄ. Brahmoille Brahma Jumala on Pyhin Pyhä! Brahmat pyytävät Jeesukselta myös erityistä Huntutau merkkiä, joka voidellaan öljyllä otsaan, se tarkoittaa ristiin kätkeytymistä.BRAHMAT TUNNUSTAVAT MYÖS NIIN SANOTUT HENGEN IMAGOLAHJAT. BRAHMA OPETTVAT MYÖS NIIN SANOTTUA HENKIKASTETTA, KUN HENKI SAAPUU, BRAHMAT SAAVAT SELVÄN MERKIN SIITÄ ETTÄ JUMALAN LUOMATON HENKI ON SAAPUNUT. VESIKASTE MERKITSEE BRAHMOILLE PAHOLAISESTA VAPAUTUMISTA, SYNTIEN ANTEEKSIANNON VAHVISTUSTA JA PYHÄN HENGEN SAAPUMISEN LUPAUSTA. KASTE VOIDAAN OTTAA ITSEKIN ESIMERKIKSI JÄRVESSÄ, LUOJA MESSIAAN, JEESUKSEN, YHDEN BRAHMAN NIMEEN, SYNTIEN ANTEEKSIANTAMUKSEN VAHVISTAMISEKSI JA LUOMATTOMAN HENGEN SAAPUMISEKSI, JOSSA VESI ENSIN PYHITETÄÄN RISTILLÄ JA KASTEJÄSKYLLÄ JA ISÄMEIDÄN RUKOUKSELLA SEKÄ HERRAN SIUNAUKSELLA. BRAHMAT PUHUVAT KASTEEN PYHITYKSESTÄ, JOKA IHMISEN JA JUMALAN VÄLISESSÄ SYNERGIASSA AVAA JUMALAN ERITYISEN PYHITTÄVÄN TYÖN KASTETTUA KOHTAAN. BRAHMAT EIVÄT KUITENKAAN EDELLYTÄ KERRAN SAADUN LAPSIKASTEEN UUSIMISTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ RANGAISTUS KUULUU NIILLE, JOIDEN VÄKEVYYTENÄ ON VÄÄRÄ MENO!

Kuvahaun tulos haulle HALTIJA

BRAHMAKIRKKO ON KUTSUNUT SUURHALTIJAT APUUN-30 000-

BRAHMAT USKOVAT ETTÄ NIIN SANOTTUJA ELEMENTAALEJA ELI LUONNON HENKIÄ ON OLEMASSA JA NE KOMMUNIKOIVAT NIIDEN IHMISTEN KANSSA JOTKA OVAT HARJAANTUNEET TÄHÄN LUONNON MYSTIIKKAAN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON EPÄÄMATTÖMIÄ TODISTUKSIA SIITÄ ETTÄ ON LUONNON HENKIÄ JA ELEMENTAALEJA JOTKA EIVÄT OLE PAHOJA HENKIÄ RIIVAAJAISIA EIKÄ DEMONEITA, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ON SUORASTAAN MAHDOTONTA ETTEI JUMALAN LUOMAKUNNASSA OLE LUONNON HENKIÄ. HALITIJAUSKONNOSTA BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI JUMALA TARVITSE KRISTINUSKOA VAAN KRISTINUSKO TARVITSEE JUMALAA! BRAHMAT USKOVAT ETTÄ JOKAISELLA IHMISELLÄ MAAN PÄÄLLÄ ON SIELUN KUMPPANI! BRAHMOJEN MIELESTÄ TULI ON TÄRKEIN ELEMENTTI, SEN PITÄÄ ALATI PALAA YHTEISELLÄ ALTTARILLA! BRAHMAT USKOVAT ETTÄ ERITYINEN DALAI LAMA SALAISUUS ON ERITYINEN TULEN KANTAJA SALAISUUS! BRAHMOJEN MATKARISTI ON HARMAA JOKA KERRAN MUUTTUU VALKOISEKSI! Brahmat opettavat että on välttämätöntä päästä pimeyden kahleista ja saada oikea valo, mutta vapautua myös dualistisesta pelosta! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ LUOMAKUNNAN KATOLISESSA MIELESSÄ IHMISELLÄ ON VAPAA TAHTO JOTA JUMALA EI LOUKKAA KUTEN ON KIRJOITETTU, TE JERUSALEMIN TYTTÄRET MINÄ VANNOTAN TEITÄ GASELLIEN JA KEDONPEUROJEN KAUTTA ÄLKÄÄ HÄIRITKÖ ÄLKÄÄKÄ HERÄTELKÖ RAKKAUTTA KUUES SE ITSE HALUAA, KUNNES TULEE SILO! BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI JUMALA OLE ANKARA, VAAN HETI KUN IHMINEN KÄÄNTYY HÄNEN TYKÖNSÄ MYÖS JUMALA KÄÄNTYY IHMISEN PUOLEEN LAUPEUDESSAAN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEIVÄT KAIKKI TARVITSE SIELUN LITURGIAA OIVALTAAKSEEN VALON, MUTTA JOTKUT SITÄ TARVITSEVAT! BRAHMAT OPETTAVAT, ETTÄ ON YKSI ASIA, JOSSA HE VOIVAT OLLA OIKEITA JUUTALAISIA, NIMITTÄIN JUMALAN KAKSOISKÄSKY. JOS MINÄ TEOISSA RAKASTAN ITSEÄNI JA VAIN KIELELLÄ LÄHIMMÄISTÄ EN OLE OIKEA JUUTALAINEN, EIKÖ NIIN, JOS TEOISSA RAKASTAN ITSEÄNI, ON MINUN MYÖS TEOISSA RAKASTETTAVA LÄHIMMÄISTÄNI! NIIN MUSTA KOIRAN JUUTALAISTEN KÄSKY KUULUU. JOS RAKASTAT ITSEÄSI TEOISSA, RAKASTA MYÖS NIIN LÄHIMMÄISTÄSI! KUN SITTEN KYSYTÄÄN, MISTÄ OIVALLAN OIKEAN LÄHIMMÄISYYDEN, JEESUS SANOI, ETTÄ SE ON LÄHIMMÄINEN JOKA EI TULLUT TOIMEEN EIKÄ SELVINNYT ILMAN LAUPIAAN SAMARIALAISEN TEKEMÄÄ LAUPEUDEN APUA, MENKÄÄ JA TEHKÄÄ SAMOIN! NIIN AHKERASTI JA INNOLLA KUIN PISTÄMME RUOKAA OMAAN SUUHUN PISTÄKÄÄ SITÄ YHTÄ AHKERASTI JA INNOLLA MYÖS LÄHIMMÄISEN SUUHUN! KUN NÄLKÄ KURNII OMAAN VATSAAN, PANE AINA SIVUUN JOTAIN LÄHIMMÄISTÄSI VARTEN! MAKSAKAAMME JUMALALLE JOKAINEN ATERIAMME TÄMÄN KALTAISELLA LÄHIMMÄISEN RAKKAUDELLA. TÄMÄ ON PAREMPI KUIN PAASTO, MUTTA ALKAAMME TÄSTÄ PAASTOSTA KOSKAAN LUOPUKO! JAKOBIITTIEN SUOSITUS ON 2 EUROA PÄIVÄSSÄ. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI PELASTUS SAATA KUITENKAAN TULLA TEKOJEN TIETÄ, EIKÄ TEKOJEN ANSIOKAAN, VAAN TEKO LÄHIMMÄISELLE ON SIITÄ LAHJASTA ANTAMISTA JONKA ITSE ON JUMALAN SULASTA HYVYYDESTÄ JA ARMOSTA SAANUT, KUTEN ON KIRJOITETTU, LAHJAKSI OLETTE SAANEET LAHJAKSI ANTAKAA! SYNTI TEKEE KUITENKIN LAIN TAHDON MAHDOTTOMAKSI JA PIENENTÄÄ JUMALAN TAHDON MUKAISTA LAIN ILMAISEMAA OSUUTTA MAHDOLLISIMMAN PIENEKSI TEKEE SEN JOPA VASTENMIELISEKSI JA VIHASTUTTAA MEITÄ. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALAN ON SÄÄTÄNYT JOKA PÄIVÄISEN PARANNUKSEN ELÄMÄKSI IHMISEN TURMELTUNEEN LUONNON TÄHDEN ETTÄ KATUMUKSESSA JA JUMALAN ARMOVOIMASSA KUOLEUTUISI VANHA IHMINEN JA UUSI SAISI UUTTA VOIMAA JA HALLINTAVALTAA ELÄMÄSSÄ. ROOM.1-2:23. UUDEN IHMISEN HALLINTAVOIMAN AVULLA USKOKAAN EI JÄÄ ILMAN TEKOJA VAAN SYDÄN HELTYY JA IHMINEN TAHTOO TEHDÄ JOTAKIN LÄHIMMÄISENSÄ HYVÄKSI JA SAA SIIHEN JUMALALTA UUDEN VOIMAN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI JUMALA OLE TAHTONUT RATKAISTA YHTEYSONGELMAA MILLÄÄN YHTEYSTEMPPELILLÄ, SILLÄ TEMPPELIAIKA ON OHI, SIKSI HE PUHUVAT TRANSENDENTTISESTA JA TELEPAATTISESTA YHTEYDESTÄ JA YHTEYDEN JOHDATUKSEN SALAISUUDESTA. OLD AGE OLI SE ETTÄ PAIMENEN OLI LÖYDETTÄVÄ LAMPAANSA, NEW AGE ON TAAS SE ETTÄ LAMPAITTEN ON LÖYDETTÄVÄ PAIMENENSA SIKSI KIRKON PAIMENET ON SELVASTI OPPINEITA JA LIPEREILLÄ KAIKKIEN NÄHTÄVÄKSI MERKITTYJÄ JA PIISPAT ON KORIASTI KULTIVOITU! BRAHMAT MOITTIVAT KIRKKOA SIITÄ ETTÄ KIRKON KASTEESTA ON TULLUT TÄLLAISEEN SOTHOOSIIN JA KOLHOOSIIN SISÄLLETULEMISEN SAKRAMENTTI JA PAPPIEN LEIMAMERKKI. SIKSI BRAHMAT PUHUVAT NIIN SANOTUSTA BRAHMA KASTEESTA JOSSA JUMALA KASTAA HENKISEN TIEN KULKIJAN ERITYISESTI ITSELLEEN JA VAPAUTTAA KIRKON BYROKRATIASTA. KIRKON VIIMEINEN OLD AGE PAIMEN OLI JOHAN WESLEY! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ MUSTAN JAAKOBIN TUULI OLE KIRKOLLINEN YKSEYSHENGEN TUULI, VAAN TUULEE TOISELTA PUOLELTA HUONO-OSAISIA KOHTI. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ JUMALAN ENKELI PIIRTÄÄ TAU MERKIN JOKAISEN OTSAAN JOKA ALKAA LÄHTEÄ YHTEISEEN HENKISEN TIEN KULKIJOIDEN HERÄNNÄISSAATTOON JA OTTAA YHTEISEN LEIVÄN JA MATKAHUOLLON YHTEYTEEN. BRAHMAT USKOVAT ETTEI HEIDÄN OPISSAAN OLE KARMAATTISTA VELKAA! BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI OLE KUIN YKSI MAHDOLLISUUS, YKSI PELASTUS, RAKKAUS, SIKSI TULEE RAKASTAA TOINEN TOISTAAN YHÄ SYVEMMIN! SHAMANISMISTA BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ OIKEA SHAMAANI TIETÄÄ MITKÄ OVAT OIKEAT JA MITKÄ VÄÄRÄT HALLITUKSET, HERRAUDET, VOIMAT, JUMALUUDET, VALTISTUIMET JA VALLAT, SIKSI OIKEAT SHAMAANIT EIVÄT PALVELE MM. AURINGON JUMALUUTTA KOSKA HE TIETÄVÄT ETTÄ SE ON IHMISEN KANNALTA TUHOISA JUMALUUS JA SEN PÄÄMÄÄRÄ HIRVITTÄVÄ! TÄSSÄ TIEDOSSA OIKEA SHAMAANI ON 100 PROSENTTINEN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VANHAN JUUTALAISEN PYHIEN KIRJOITUSTEN LUKUTAVAN MUKAAN, JOSSA EI OLE ASIAYHTEYKSIÄ ROOMALAISKIRJE 8 KUULUU YLEISEN SOVITUKSEN PIIRIIN. BRAHMAT OPETTAVAT EDELLEEN ETTÄ VANHAN JUUTALAISEN PYHIEN KIRJOITUSTEN LUKUTAVAN MUKAAN PEDON SURAAMINEN KARITSAN SUUN HENKÄYKSELLÄ JA HÄNEN TULEMUKSENSA ILMESTYKSELLA OVAT ERI AIKAISIA TAPAHTUMIA SILLÄ ENSIN KARITSA SURMAA PEDON SUUNSA HENKÄYKSELLÄ VASTA TIETYN AJAN JÄLKEEN TULEMUKSENSA ILMESTYKSELLÄ, EDELLEEN HE OPETTAVAT JUMALAN SANAN SANOMA INHOTEN LIHAN TAHRAAMAA IHOKASTAKIN EI TARKOITA HAUREUDESSA SAASTUTETTUA VAATETTA VAAN PAITAA JONKA IHMISEN HIKI ON TAHRANNUT, SILLÄ JUUTALAISET AJATTELIVAT PARATIISISTA LANKEAMISTAAN JUURI HIEN MERKITYKSESSÄ. BRAHMOJEN OPETUKSEN MUKAAN JUMALA EI IHMISEN SUHTEEN OLE MISSÄÄN ERITYISESSÄ SEKSIJAHDISSA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALA ON VÄSYNYT OMAAN NIMEENSÄ KOSKA SE ON VAAKUNALIPPUJEN ALLA EIKÄ KUKAAN OLE SITÄ OIKEIN PYHITTÄNYT, SIKSI HÄN TAHTOO BRAHMALIIKKEEN SILLÄ HÄNEN NIMENSÄ ON PYHITETTÄVÄ SYNTISTEN MESSIAASSA JA LÄHIMMÄISEN RAKKAUDESSA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ MESSIAS TAHTOO OLLA JUURI SYNTISTEN MESSIAS EIKÄ TÄSTÄ SYNTISYYDESTÄ PIDÄ EROTA EIKÄ OLE OLEMASSAKAAN MITÄÄN EROTUSTA. Brahmat opettavat etteri varsinaista Paavalin kirkkokuria ole olemassakaan vaan se perustuu väärinkäsitykseen eikä alkuperäiseen juutalaiseen pyhien kirjoitusten selitykseen. MITÄ TULEE AVIOLIITTO SÄÄTYMYKSEEN BRAHMAT OPETTAVAT, ETTÄ JUMALAN VANHURSKAUTUS ON ALASTON RAKKAUS, MUTTA YHTÄ OMENAA EI PITÄISI KUITENKAAN VISKATA KORILLISEN TÄHDEN. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ NIIN SANOTTU ADROGEENINEN SOLA FIDES ELI YKSIN USKO TUOMIOILMOITUS EI OLE ALKUPERÄINEN JONKA PERUSTEELLA KARITSA JAKAISI IHMISKUNNAN KAHTIA KADOTUKSEEN JA AUTUUTEEN, KARITSUUDEN SINETÖINTI TAPAHTUI RISTILLLÄ SANOJEN MUKAAN, KUN MINUT ON YLENNETTY RISTILLE VEDÄN MINÄ KAIKKI TYKÖNI, VANHURSKUTUS ON OLEMASSA MUTTA SE ILMESTYY USKOSSA, SIIS ALKUPERÄINEN TUOMIOPÄÄTÖS ILMOITUS EI VOI MERKITÄ USKOSSA ILMESTYNEEN VANHURSKAUDEN JA NIIDEN JOILLE SE EI OLE USKOSSA ILMESTYNYT KAHTIAJAKO PERUSTETTA KARITSAN TUOMIOSSA. JOTKUT BRAHMAT PITÄVÄT RAAMATUN ADROGEENISTÄ TUOMION ILMOITUSLUONTOA JOKA VÄÄRÄNÄ ILMOITUSLUONTONA JOKA EI ILMENE ALKUPERÄISESSÄ JUUTALAISESSA KIRJOITUSTEN LUKUTAVASSA JA SEN SELITYKSESSÄ. KUN BRAHOILTA KYSYTÄÄN NUKKUVATKO KUOLLEET VAI OVATKO HE TIETOISESSA TILASSA TÄSTÄHÄN ON RAAMATUSTA KAKSI KANTAA, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ALKUPERÄISEN ILMOITUKSEN SANOMA ILMAISEE SEN ETTÄ JUMALA PUHALSI IHMISEN OMALLA KATOAMATTOMALLA JA IANKAIKKISELLA HENGELLÄÄN KUOLEMATTOMAKSI JA KATOAMATTOMAKSI SIELUKSI, UNI RAAMATUSSA TARKOITTAA SITÄ ETTÄ NIIN SANOTTU VÄLITILA ENNEN LOPULLISTA YLÖSNOUSEMUSTA ON VÄHÄN NIIN KUIN NUKKUMATIN SININEN UNI! KUN BRAHMOILTA KYSYTÄÄN ONKO TEIDÄN MIELESTÄNNE RAAMATUN ALKUPERÄISESSÄ JUUTALAISESSA LUKUTAVASSA OBJEKTI, LUPAUS JA SUBSTANSSI RAAMATUN ILMOITUKSESSA SIITÄ ASIASTA ETTEI MIKÄÄN LUOTU VOI HEITÄ EROTTAA JUMALAN RAKKAUDESTA JOKA ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA NIILLE JOILLE JUMALAN VANHURSKAUS EI OLE ILMESTYNYT USKOSSA, ONKO TÄMÄ LUPAUS OLEMASSA YLEISEN SOVITUKSEN SANOMAN PERUSTEELLA, BRAHMAT VASTAAVAT TÄHÄN, ETTÄ ON OLEMASSA, SE LUPAUS ETTEI MIKÄÄN LUOTU VOI EROTTAA JA SYNTIKIN KUULUU LUODUN PIIRIIN, ADROGEENISEN ILMOITUSLUONNON  MUKAAN TOSIN TUOMIO ON OLEMASSA MUTTA EI ALKUPERÄISEN SUUREMMAN TOTUUDEN MUKAAN SELLAISTA TUOMIOTA OLE OLEMASSA MITÄ ANDOGEENINEN ILMOITUSLUONTO ILMAISEE, MUTTA NIIN KUIN OLEMME SANONEET, JOTKUT BRAHMAT PITÄVÄT KOKO ANDOGEENISEN ILMOITUSLUONNON TUOMIOTA VÄÄRÄNÄ TUOMIONA, SEN ILMOITUSLUONTOA VÄÄRÄNÄ ILMOITUSLUONTONA. MUTTA IHMISKUNNAN OMATUNTO ON OPPINUT VAIN TÄMÄN TRADITION KIRKKOHISTORIAN SAATOSSA, KUITENKAAN TÄSSÄ SAATOSSA SISÄISESTI TUOMITTU EI VOI PÄÄSTÄ VAPAAKSI ILMAN SISÄISTÄ ARMOA, SIKSI TÄMÄN VANHURSKUDEN TULEE ILMESTYÄ ARMON USKOSSA, toisaalta Jumalan sana ilmaisee sen olevaisen pahuuden jossa itsessään on rangaistus ja edellyttää ihmiseltä, parannusta, armoa ja jumalallista regressiota, asiassa josta sana ilmaisee sen ettei niin kukaan saa tehdä ja toimia. JOTKUT BRAHMAT OVAT KUITENKIN SITÄ MEILTÄ ETTEI ROOMALAISKIRJE 8 YLEISEN SOVITUKSEN NOJALLA ILMESTY KAIKILLE, VAAN AINOASTAAN NIILLE JOTKA OVAT YKSIPERSOONA KOLMINAISUUS ONTOLOGIASSA, KUTEN PYHÄ PAAVALI SANOO, HÄNESSÄ ME OLEMME, LIIKUMME JA ELÄMME, ELI VAIN RAKKAUDEN MAAN MATKALAISIA JOTKA OVAT SIIRTYNEET YKSIPERSOONA ILMOITUSLUONNON JA SEN KOLMINAISUUS ONTOLOGIAN PIIRIIN, KOSKA VÄÄRÄN ILMOITUSLUONNON KOLMINAISUUS AKTIO  ON SIDOTTU IHMISEN EGO EIMIIN JA OIKEAN KORKEIMMAN ITSEN TAHTOON. TÄSTÄ SYYSTÄ IHMISKUNNAN OMANTUNNON TRADITIO ON KIINNITTYNYT EGO EIMIN KAUTTA VÄÄRÄÄN KOLMINAISUUS AKTIOON JA SITÄ KAUTTA VÄÄRÄÄN ILMOITUSLUONTOON, EIKÄ IHMINEN PÄÄSE TÄSTÄ VAPAAKSI ENNEN KUIN VÄÄRÄ JUMALA TUHOUTUU VANHURSKAUTUKSESSA, SAMALLA VÄÄRÄN JUMALA AINEKSET TUHOUTUVAT JA IHMINEN MUUTTUU OIKEAN JUMALAN KUVAKSI JA SYNTYY SISÄINEN ARMO JA RAKKAUS. KUN SITTEN BARMOILTA KYSYTÄÄN, KESTÄÄKÖ TÄMÄ UUTENA ILMOITUSLUONTONA ILMITULLUT ILMOITUSLUONTO MYÖS KOETUKSEN IKUISUUDEN JA JUMALAN EDESSÄ, BRAHMAT VASTAAVAT, SILLÄ ON JÄRKÄHTÄMÄTÖN JA TUHOUTUMATON IKUINEN PERUSKALLIO MESSIAASSA JEESUKSESSA. KUN BRAHMOILTA KYSTÄÄN MITÄ MEILTÄ OLETTE RAAMATUN INSPIRAATIOSTA ONKO ILMIANTAVAN PERSOONAN AIVOITUSTARKOITUS AINOA ILMOITUSLUONTO, SIIHEN BRAHMAT VASTAAVAT, EI OLE, VAAN JUMALAN ILMOITUSLUONTO ON TÄSSÄ MIELESSÄ VAPAA ILMIANTAVAN PERSOONAN TARKOITUSAIVOITUKSESTA SE ON KOKONAAN JUMALAN OMA ILMOITUSLUONTO, SANA ON AINA VAPAA! KUN BRAHMOILTA KYSYTÄÄN, ENTÄPÄ JOS TÄMÄ ILMOITUSLUONTO ON KUITENKIN SUUREN BABYLONIN ILMOITUSLUONTO, MITÄ TE SIIHEN VASTAATTE, MONESTAKAAN SYYSTÄ SE EI OLE BABYLONIN ILMOITUSLUONTO SE ON AUTENTTINEN JA VANHEMPI KUIN KIRKON JA KRISTIKUNNAN KÄYTTÄMÄ ANDROGEENINEN ILMOITUSLUONTO. KUN SITTEN BRAHMOILTA KYSYTÄÄN, ENTÄPÄ JOS ILMOITUSLUONTO JA HENKI EI PELAA YHTEEN JA HENKI ON KUITENKIN BABYLOITSEMISEN HENKI, TÄHÄN VASTATAAN JUMALA ILMAISEE SELVIN EPÄÄMÄTTÖMIN TODISTUKSIN SEN, ETTEI HENKI OLE BABYLOITSEMISEN HENKI VAAN KYSYMYS ON VALLAN MUUSTA. KUN SITTEN BRAHMOILTA KYSYTÄÄN, MIKÄ ON TEHTÄVÄMME MAAILMASSA TÄMÄN SANOMAN SUHTEEN SIIHEN VASTATAAN ILMAISTA TÄMÄ EVANKELIUMI IHMISILLE NIIN ETTÄ SE ILMESTYY USKOSSA JA SAA AIKAAN SEN ETTÄ KRISTUKSEN HENKI TÄYTTÄÄ IHMISEN RAKKAUDELLAAN JA LAHJOILLAAN JA ARMONSA SALAISUUDELLAAN JA SAA AIKAAN LÄHIMMÄISEN RAKKAUDEN, SILLÄ JUMALA TAHTOO ERITYISESTI SITÄ, ETTÄ OLEMASSA OLEVA PELASTUS ILMESTYY TÄLLÄ TAVALLA IHMISILLE JA HE PÄÄSEVÄT JUMALAN TUNTEMISEN SALAISUUTEEN. KUN MEILTÄ KYSTÄÄN ENTPÄ JOS ASIA KAIKKINEEN OLISIKIN AITO, MUTTA JOS JUURI BABYLON ON INNOSTUNUT TÄSTÄ PARANNUKSESTA JA MUUTOKSESTA JA JJURI BABYLON MYÖTÄ ELÄÄ TÄTÄ KAIKKEA TOIVOEN BABYLONIN SALAISUUDEN ERITYISTÄ IHMETTÄ, SILLOINHÄN KAIKKI ON TURHAA SILLÄ BABYLONISTA ON JO LOPULLINEN TUOMOIPÄÄTÖS JUMALALLA, SILLOIN KYSYMYKSESSÄ EI OLE MYÖSKÄÄN VASTALUNASTUS. TÄHÄN VASTAAMME, SE AGABAARAH MESSIAS JOKA ON ALOITTANUT TÄMÄN TYÖN EI SAATA SITÄ KOSKAAN SALLIA JA HYVÄKSYÄ EIKÄ SIIHEN SUOSTUA, TOISAALTA JUMALA ON ANTANUT JO MEILLE HYVIN MERKITTÄVÄN SIUNAUKSEN JA LAHJAN, JOKA EROTTAA MEIDÄT LOPULLISESTI BABYLONISTA, TÄMÄ ON AIVAN VARMAA JA TOTTA, SIKSI ETUTUULEN EVAKKORISTI VIE TÄTÄ KIRKKOA PIKEMMINKIN POISPÄIN KOKO AJAN BABYLONISTA JA SEN SALAISUUDESTA. TRANSENDENTISTA BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI MM. HALITIJA SALAISUUS ILMENE PAHOLAISMAISEN PIMEÄKSI SANOTUN JA VÄÄRÄKSI TUOMITUN SPIRITISTISEN TUON PUOLEISEN TODELLISUUDEN ALAISUUDESSA EIKÄ SEKOITTUNEENA SEN YHDEKSI OSA-ALUEEKSI VAAN HALTIJAT KUULUVAT ERITYISEEN HALTIJA KANSAAN JA ETTÄ  KOKO HALTIJOIDEN OLEMASSA OLO MÄÄRÄYTYY SIITÄ ETTÄ TÄMÄ ON TÄYTTÄ TOTTA. Anrogeeninen eli sukupuoleton ilmoitusluonto ilmenee maskuliinisena energiana mutta sukupuolettomana samanlaisesti olevaisena Henkenä sekä miehessä että naisessa, sitä sanotaan vääräksi ilmoitusluonnoksi. Oikea ilmoitusluonto on neptuaaninen, sekä maskuliininen että feminiininen siksi Hengen olevaisuus miehillä on miehinen ja naisilla naisellinen, Henki tulee aina mieheen hänen päänsä kautta koska se on olevaisuudessaan maskuliininen mutta naiseen häen ihanuutensa kautta koska se on olevaisuudeltaan aina feminiininen.NIINPÄ MIEHELLÄ SHAKRAALITOIMINTO AINA KÄYNNISTYY KOLMANNESTA SILMÄSTÄ JA NAISELLA JUURISHAKRASTA JA SUKUPUOLI SHAKRASTA! JUMALAN HENKI EI OLE SUKUPUOLETON VAAN KAKSINEUVOINEN, SEKÄ FEMINIININEN ETTÄ MASKULIININEN SIKSI RAAMATUN NEPTUAANINEN ILMOITUSLUONTO ON MYÖS KAKSINEUVOINEN, SEKÄ FEMINIININEN ETTÄ MASKULIININEN. BRAHMAA SANOTAAN NEPTUAANISEN ILMOITUSLUONNON JUMALAKSI, JOSTA KÄYTETÄÄN MYÖS NIMITYSTÄ HAHNEH JA JAHNEH. NEPTUAANISEN ILMOITUSLUONNON MUKAAN JAHVEH ON MASKULIINISEN JUMALAN ILMAUS JA JEHOVAH FEMINIINISEN JUMALAN ILMAUS! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ KOHTALO ON TOSIN VAKAMUSTA VÄKEVÄMPI MUTTA SE EI VOI TEHDÄ TYHJÄKSI SITÄ MINKÄ JUMALA ON JO TEHNYT JA SÄÄTÄNYT, JOKA ON KOHTALOAKIN VÄKEVÄMPI! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JOKAISELLA IHMISELLÄ ON IKUINEN KAKSOILIEKKI JONKA ESIKUVA ON AVIOLIITTO, JA ETTÄ TÄMÄ OPETUS LÖYTY SELVÄSTI JUMALAN SANASTA ETTEI JUMALAN LUOMISTAHTO OLE LUONUT YHTÄÄN EUNIKKIA JA ETTÄ MYÖS PAAVALILLA TÄYTYI OLLA TÄMÄ KAKSOISLIEKKI, seemiläisen tradition mukaan barhmat uskovat kaksoiliekin toteutuvan aviossa. BRAMAT OPETTAVAT ETTEI KANNATA PYRKIÄ TEIDON RAJOITTAMATTOMAAN TRANSFORMAATIOON, SILLÄ TEORIA ON RAJATON, VAAN ON TÄYTETTÄVÄ SE JUMALAN MIELIHYVÄ, JOKA AVAA UUDEN JA HYVÄKSYÄ HENGEN RAJOITTAMATON TRANSFORMAATIO JA TYYTYÄ TIEDON RAJOITETTUUN TRANSFORMAATIOON. JEESUS SANOO ETTÄ HÄNEN ISÄNSÄ KODISSA ON MONTA ASUINSIJAA. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ RAKKAUDEN MATKALAISTEN ASUINSIJASSA TULEE OLEMAAN PALJON IHMISIÄ! BRAHMAT OPETTAVAT JA USKOVAT ETTÄ HEIDÄN SALAISUUTENSA JA TYÖNSÄ ON AUTENTTISESTI JA JURIDISESTI TOINEN KUIN SAATANAN! BRAHMA OPETTAVAT ETTÄ KUN MESSIAS SANOO ETTÄ PYHÄ HENKI NÄYTTÄÄ MAAILMALLE TODEKSI SYNNIN, VANHURSKAUDEN JA TUOMION, SE TARKOITTAA SITÄ ETTÄ HENKI NÄYTTÄÄ KAIKILLE ETTEI KENENKÄÄN SUHTEEN OLE SYNNIN SUHTEEN EROTUSTA  VAAN KAIKKI OVAT SAMAN SYNNIN ALLA JA HE TARVITSEVAT VANHURSKAUTUKSEN TUOMIOTOINTA JOKA TEKEE KAIKEN MUUN TYHJÄKSI JA ILMAISEE YKSIN JUMALAN, ROOM.8. TUOMIO ON SE ETTÄ KAIKKI MUU ON TUOMITTU TYHJIIN RAUKEAMAAN SILLÄ JUMALA TUOMITSEE HYLKÄÄMÄLLÄ RAKKAUTEEN JA RAUETTAA KAIKEN MYUUN TYHJIIN ETTEI JÄLJELLE JÄÄ KUIN JUMALA YKSIN JOKA ON VANHURSKAUTUS, YKSIN RAKKAUS, SALOMONIN SAARNAAJA 9. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALALLA ON TÄMÄ KULTASORMI JOTA SANOTAAN PYHÄN JAAKOBIN RIKKAUDEKSI. TÄTÄ VIHREÄN HELLUNTAIN RIEMUA SANOTAAN NIMELLÄ TANSSIEN SATEESSA! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALAN LEMPI ON VERRATTOMASTI SUUREMPI JA PAREMPI JA IHMEELLISEMPI JA VAPAAMPI KUIN PAHOLAISEN, JUMALA ON MYÖS LEMMEN LIEKKI, JOTA SANOTAAN VAIMOJEN KAIPAUKSEKSI, TYTTÄRIEN IHASTUKSEKSI JA ÄITIEN LEMPO JUMALAKSI. TÄMÄ VIHREÄ HELLUNTAI LUO YHDEN HENGEN KAIKILLE BRAHMOILLE, BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ JUMALAN TÄYTYY SE NÄIN LUODA IHMISISSÄ MUUTEN HENKI EI OLE YKSI.  BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI MIKÄÄN LUOTU OLE NIIN VAPAA KUIN EVANKELIUMI JA ETTÄ ISKÄ PITÄÄ HYVÄNÄÄN TYTTÄRIÄÄN TÄLLÄ EVANKELIUMILLA, MUTTA ENNEN NÄITÄ SATEITA EI TUOTA TYTTÄRIEN EVANKELIUMIA OLE OLEMASSAKAAN, SILLÄ VAIN SADE ON MERKKI JA SIUNAUS TUOSTA EVANKELIUMISTA JA TUO SEN TULLESSAAN!, MINUN KUNNIANI ON ILOINEN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ IHMISEN TOSIN MAAN PÄÄLLÄ ELÄÄ KAKSOISLIEKIN SALAISUUDESSA, MUTTA LOPULLISTA SALAISUUTTA EI VOI TIETÄÄ SILLÄ SE ON KORKEASTI PYHÄ ASIA JA VAIN JUMALA SEN TIETÄÄ SE ON KUITENKIN KYTKETTY IHMISEN AVIOON. TÄSSÄ KAKSOILIEKISSA ON KAKSI SALAISUUTTA FEMINIININEN JA MASKULIININEN NE EIVÄT OLE SEKOITTUNEET TOISIINSA VAAN YHDISTYNEET YHDEKSI.TÄSTÄ SYYSTÄ EI MYÖSKÄÄN AVOILIITTO SAISI OLLA LAIN, ELI TULEVAISEN HYVÄN VARJON PALVELUKSESSA, JOSSA EI OLE ASIAIN OLEMUSTA, SILLÄ JUMALA EI OLE KUTSUNUT MEITÄ TULEVAISEN HYVÄN VARJON PALVELUKSEEN MISSÄÄN ASIASSA, SIKSI BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ RAKKAUS ON AINOA AVIOLIITTO! Niinpä brahmat opettavat ettei Jeesuksen uusi hääviini voi koskaan tulla tuohon vanhan liiton avioliiton maljaan, vaan uuteen uuden liiton neptuaaniseen avioliiton maljaan, tässä rakkaudessa ei ole enää mitään pelkoa eikä mustasukkaisuutta sillä se on kaksoisliekkien esikuva! BRAHMAT EIVÄT PYRI AVAAMAAN EVANKELIUIN OPERAATIOTA TEOREETTISESTI VAAN LUOTTAVAT JUMALAN VIISAUTEEN JA VOIMAAN JUMALA ON AINOA VIISAS, SIKSI EVANKELIUMIN OPERAATIOTA VOIDAAN YMMÄRTÄÄ TEOREETTISESTI ERI TAVOIN, MUTTA ON KYSYMYS KUITENKIN SAMASTA  EVANKELIUMIN OPERAATIOSTA JOKA ON ANTANUT SATEENSA JUMALAN OMAN VIISAUSAIVOITUKSEN MUKAAN. NIINPÄ BRAHMAKIRKKO EI OLE UUSI PYRKIMYS LUOMAKUNNAN SYKLISSA VAAN EVANKELIUMIN UUDELLEEN ILMESTYMISEN KIRKKO LUOMAKUNNAN OMASSA NEPTUAANISESSA SALAISUUDESSA. NIINPÄ SEN ILMOITUSLUONNON KULMINAATIO ON TOINEN KUIN PATRISTISEN KRISTIKUNNAN, SILLÄ SUBJEKTIIVINEN KOKO MAAILMAA KOSKEVA VANHURSKAUTUKSEN KULMINAATIO ON YLEISEN SOVITUKSEN PUOLELLA. TÄMÄ AVAA NEPTUAANISEN ILMOITUSLUONNON VANHURSKAUTUKSEN PERUSTAN. NIINPÄTÄMÄ YLEINEN ARMO YLEISEN SOVITUKSEN PERUSTEELLA ILMAN ERITYISTÄ HENKILÖKOHTAISTA SOLA FIDES, YKSIN USKOSTA PERIAATETTA ON JO OLEMASSA VAIKKA SITTEN TIETÄMÄTTÖMYYS SAATTAA TUODA VÄÄRÄN ILMOITUKSEN TUOMIOSTA SITEN ETTEI SITÄ OLISI OLEMASSA, KOKO MAAILMA ON SIIS JO AUTUAS HEIDÄN TULEE SE VAIN TIETÄÄ.KUITENKIN TUO USKO TUOSTA TIEDOSTA AVAA VANHURSKAUTUKSEN TÄYTTYMISEN SALAISUUDEN ELI LOPULLISEN IÄISYYSPÄÄMÄÄRÄN..PATRISTINEN ILMOITUSLUONTO ON VÄÄRÄ ILMOITUSLUONTO SIINÄ MERKITYKSESSÄ, ETTÄ SE ON LAIN ALAINEN JA JULISTAA TOISTA MESSIASTA JA TOISTA EVANKELIUMIA JA TOISENLAISTA JUMALAA. TÄMÄ ON SIIS SE OIKEA YKSIN ARMOSTA, YKSIN USKON KAUTTA JA YKSIN KRISTUKSEN TÄHDEN YKSIN EVANKELIUMI JA YKSIN RAAMATTU MUODOLLINEN PERIAATE. TÄMÄ ON SE KULMAKIVI JOSTA RAKENTUU KAIKKIEN PAKANOITTEN RAKKAUDEN KIRKKO -KANSOJEN VALO! ILMOITTAMATON ARMO EI KUITENKAAN VOI TÄYTTÄÄ PESTUKSEN ILMESTYMISTÄ USKOSSA JA SILLOIN SAATANAN LAKIPOHJA  TÄSSÄ MIELESSÄ PYSYY NIILLÄ, JOILLE ARMO EI OLE USKOSSA ILMESTYNYT JOLLOIN ARMOPOHJA SYNTYY EKLEETTISESSÄ ELI SEURAKUNNALLISESSA MIELESSÄ JA  SAATANA PELKÄÄ ERITYISESTI TÄTÄ SEURAKUNTAA KOSKA SIINÄ ON KOKO KRISTUKSEN TÄYTEYS JA ENEMMÄN VOIMAA KUIN SEURAKUNNAN ULKOPUOLELLA., MUTTA YLEINEN SOVITUS VAIKUTTAA LUOMAKUNNAN ARMOA ILMAN USKOAKIN, ELI NIIN SANOTTUA HARMAATA ARMOA  JOTA BRAHMAT SANOVAT HALTIJOITTEN ARMOKSI JA HÄNELLÄ ON MYÖS SUOSIOILLISIA LUOTUJA OLEVAISUUKSIA YMPÄRILLÄ. ILMAN USKOAKIN. Nämä on ne ahtaat kangaspuut joissa Jeesus on pakanoille elämän kutonut ja sanonut, kun minut on ylennetty ristille vedän minä kaikki tyköni ja käskenyt tällä perusteella julistaa maailmalle synteja anteeksi, JEESUS MESSIAS KUNINKAAMME JA HERRAMME, JOS TÄMÄ ARMO ON OLEMASSA, ANNA SEN HOITAA MEITÄ JOKA PÄIVÄ, KIITOS! KIITOS! KIITOS! NIMELLESI AMEN! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ HEILLE ON JULISETTU JUMALAN EDESSÄ TÄYDELLINEN SYYTTÖMYYS JA MYÖS KAIKKI SYNNIT ON JULISTETTU ANTEEKSIANNETUIKSI JA ETTÄ HEILLÄ ON TÄMÄ ARMO! BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ARMO ON ENISIMMÄINEN SITTEN ON USKO. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ ITSE KRISTUS ON KAIKKINEEN LUETTU HEIDÄN HYVÄKSEEN! NIINPÄ BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VANHURSKAUTTAMISESSA ON TÄMÄ KAKSINKERTAISUUS, TOINEN ON OLEMASSA, MUTTA TOINEN TUO UUDEN LAULUN. NIINPÄ BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ VANHA PATRISTINEN ILMOITUSLUONTO JOHTAA LAIN MÄÄRÄÄMÄÄN SUUNTAAN JA SEN JUMALAN OLEMISTAPA JA TARKOITUSPERÄ ILMOITUKSESSA JA IHMISTEN KESKELLÄ ON TOINEN KUIN NEPTUAANISEN ILMOITUSLUONNON. SITÄ JEESUKSEN VERIARMOA JA EVANKELIUMIA JOKA SYNNYTTÄÄ AINA TEMPPELIPALVELUKSEN BRAHMAT NIMITTÄVÄT TEMPPELIHERRAIN EVANKELIUMIKSI. BRAHMAKIRKON NÄKYVÄISEN YHTEYDEN SYNTYMISESTÄ BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ HYVYYS SYNNYTTÄÄ OLEVAISEN!

Kuvahaun tulos haulle HARMAA RISTI

HALTIJOITTEN ARMO - haltijoiden armoksi sanotaan sitä jonka Paavali ilmaisee olevan jokaisella Jumalan luomistyön, Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen sekä yleisen sovituksen perusteella, mutta hän ei ilmaise riittääkö se lopulliseen pelastukseen viimeisellä tuomiolla ilman erityistä sovituksen henkilökohtaista vastaanottamista. Mutta mitä tulee tuomion ilmenemiseen niitten kohdalla joilla tosin on yleinen sovitus mutta ei sovituksen sanoman vastaan ottamista se on tietty sensnessio, sillä heillä kuitenkin on tämä Harmaa Armo, JOHON LIITTYY ELÄMÄN KIIRASTA JA LÄÄKINTÄÄ JA AUTUUS VALAISTUSTA TUSKAAN TUONELAN, SILLÄ JOS ELÄMÄN KIIRASTA JUMALA EI SYNNYTTÄISIKÄÄN EDES SYNTIEMME TÄHDEN, SAATANA SITÄ KUITENKIN SYNNYTTÄÄ, SIKSI JUMALA KUTSUU OTTAMAAN VASTAAN SOVITUKSEN SANOMAN, sillä kaiken muun suhteen olemme pohjattomassa velkakierteessä mutta emme armon suhteen, koska kaikki muu kuuluu enemmän tai vähemmän lain piiriin, tämä velka lisääntyy koko ajan mutta armo ei kuulu lain piiriin ja on velasta vapaa, siksi ihmistä kutsutaan ilmoitetun armon vaikutuspiiriin sillä vaikka velka on ja se lisääntyy koko ajan, armo on tehnyt sen voimattomaksi ja tehnyt tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen ja niiden velkaannuttavan todellisuuden ja vaiktuksen Jumalan edessä. Mutta ilmestymätön armo ei ilmaise ihmiselle tätä merkittävää apua tähän mielettömään velkakierteeseen vaan ihminen saattaa elää tietämättömyyden kiiraksessa, vaikka silloinkin Jumala auttaa, lääkitsee ja tuo autuusvalaistusta tähän tietämättömyyden tuonelaan ja koettaa kutsua ilmestyvän armon tuntemiseen. SILLÄ KAIKIALLA MUUALLA LAKI VAIKUTTAA MUTTA EI KRISTUKSESSA, HÄNESSÄ ON YKSIN ARMO, MUTTA KUTEN ON SANOTTU HALTIJOIHIN EI LAKI PYSTY VAIKUTTAMAAN AINOASTAAN YKSIN ARMO, MUTTA IHMISIIN LAKI PYSTYY ALATI VAIKUTTAMAAN. LAKI SYNNYTTÄÄ KIIRAKSEN, LUONNOLLISESSA TILASSAAN IHMINEN ON VIELÄ KIINNI HARMAASSA LAIN OPERAATIOSSA JA LUULEE ETTÄ HÄNEN TÄYTYY LAIN MUKAAN SELVITÄ ELÄMÄN VELOISTAAN, JOPA USKOON NIITÄ MAKSANEENSA JA LYHENTÄNEENSÄ, PAAVALIN KIRJE GALATALAISILLE KERTOO SIITÄ ETTÄ LAIN OPERAATIO ON SAMMUNUT KRISTUKSESSA JA TILALLE TULLUT USKO JA ARMO, KOLOSSALAISKIRJE 2 KERTOO TAAS ETTÄ LAKI ON LYÖTY SÄÄDÖKSINEEN RISTILLE JA VELKAKIRJA PYYHITTY POIS KRISTUKSESSA JA MEIDÄT ON KASTETTU POIS KAIKESTA TUOSTA JA KASTEESSA HERÄTETTY USKON KAUTTA ARMON OPERAATIOON. LAIN VARSINAINEN VOIMA ON KUITENKIN SE, ETTÄ SE OSOITTAA KÄSITTÄMÄTTÖMÄN VELKAVANKEUDEN, JA VELAN MÄÄRÄTTÖMYYDEN JA IHMISEN TÄYDELLISESTI TUHOUTUNEEN KAIKEN VELAN MAKSUN JA TODELLISEN LAIN NOUDATTAMISEN SUHTEEN, MISSÄ LAKI EI TÄTÄ OLE ILMAISSUT, IHMINEN LUULEE NOUDATTAVANSA LAKIA JA KYKENEVÄNSÄ HOITAMAAN TÄTÄ ELÄMÄN VELKAA EIKÄ HÄN TUNNE TARVITSEVANSA PELASTUA YKSIN ARMOSTA. SIKSI SANOTAAN ETTÄ TÄLLAISILLA IHMISILLÄ JOTKA OVAT TIETÄMÄTTÖMYYTENSA TÄHDEN TODELLISUUDESSA LAIN LAPSIA ON KUITENKIN SALATULLA TAVALLA HARMAA ARMO VOIMASSA VAIKKA HE ELÄVÄT LAIN ELÄMÄÄ ILMAN USKOA JA EVANKELIUMIN KIRKASTUMISTA LAIN OPERAATIOSSA JA LAIN ALAISINA. SALATULLA TAVALLA LUOJAN KÄSI ON LÄSNÄ EIKÄ ARMO TYYSTIN OLE HEITÄ HYLJÄNNYT. SIKSI BRAHMAT SANOVAT ETTÄ HALTIJAT AUTTAVAT HEITÄ SALATULLA TAVALLA JA NIMITTÄVÄT SITÄ HALTIJOIDEN ARMOKSI, KOSKA HE OVAT NIIN SANOTTUJA LUOJAN KATOLISIA MUTTA EIVÄT TUNNE LUNASTUKSEN KATOLISUUTTA, TOISAALTA EIVÄT TUNNE VANHURSKAUTUKSEN MUUTTAMAA OPERAATIOTA ENSINKÄÄN VAAN ELÄVÄT EDELLEEN LAIN MUKAISESSA OPERAATIOSSA JA VAATIVAT TOISIAKIN NIIN ELÄMÄÄN JA VASTUSTAVAT VANHURSKUTUKSEN TIETÄ.  MUTTA ENNEN KUIN OLIN KRISTITTY JA KASTETTU, JUMALANI OLI JEHOVAH, JOKA VETI MINUT ÄITINI KOHDUSTA, JEHOVAH ON SITEN FEMINIININEN JUMALA JA ENNEN KUIN OLIN KRISTITTY JA KASTETTU. MUTTKA KUN LAKI KAIKESSA MAJESTEETTISUUDESSAAN JA EHDOTTOMUUDESSAAN ON TYYSTIN TYHJENTÄNYT MEIDÄN TASKUMME JA KUKKAROMME JÄLJELLE JÄÄ KUITENKIN ARMO.

Kuvahaun tulos haulle lähde

 


Kuvahaun tulos haulle dalai lama

6 Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7 Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9 Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10 Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. 11 Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

Kuvahaun tulos haulle LEIPÄ

JOKAPÄIVÄINEN MYSTISEN HERÄNNÄISARMON LEIPÄ!

 

Kuvahaun tulos haulle KYYHKYNEN

JUMALAN SEEMILÄINEN FEMINIININEN HENKI, MUSTAN JAAKOBIN SILMÄTERÄN SALAISUUS -RAKKAUS, JOKA EI VOI ILOITA MISTÄÄN VÄÄRYYDESTÄ - ARMOJEN ARMO, TUULIEN TUULI, KYYHKYJEN KYYHKY, ÖLJYJEN ÖLJY, VIINIEN VIINI, VOIMIEN VOIMA, VIISAUKSIEN VIISAUS, TULIEN TULI, RAKKAUKSIEN RAKKAUS, HYVYYKSIEN HYVYYS, TOTUUKSIEN TOTUUS, KAIKEN ELÄMÄN TODELLINEN ELÄMÄ! KIITOS! KIITOS! KIITOS! IKUINEN KIITOS SINULLE HYVÄ JUMALAMME!

BRAHMARUKOUS!

RAKASTAVA ISÄMME! ARKUUTEMME TUNNOSSA LÄHSTYMME SINUA SUURI JUMALAMME, SILLÄ MIELETTÖMYYTEMME RIISTÄÄ MEILTÄ PELASTUKSEMME. ME SYNTISET MIEHET JA SYNTISET NAISET JA SYNTISET LAPSET TULEMME SINUN ETEESI JA PYYDÄMME ETTET MUISTELISI MEIDÄN SYNTEJÄMME JA VÄÄRYYKSIÄMME JA KÄRSIMÄÄSI PAHAA VAAN ANTAISIT MEILLE ARMOSI, VIE MEIDÄT LÄPI VANHURSKUTUKSESI UUDEN LAULUN PORTISTA. SAAMME KUULLA! IANKAIKKISELLA RAKKAUDELLANI MINÄ OLEN TEITÄ RAKASTANUT JA IANKAIKKISELLA ARMOLLANI PUOLEENI VETÄNYT JA IANKAIKKISELLA UNHOITUKSELLANI KAIKKI TEIDÄN SYNTINNE ANTEEKSIANTANUT ENKÄ ENÄÄ NIITÄ MUISTELE, EN KÄRSIMÄÄNI PAHAA ENKÄ TEIDÄN VÄÄRYKSIÄNNE, MINÄ TEEN TEISTÄ UUDEN LAULUN, JOTA EI ENNEN KOSKAAN OLE LAULETTU!

Henkiparannuksessa  on todettu , että kaikki inhimillinen kärsimys on perua ajattelutavasta. Tämä ymmärrys on myös löydetty kaikista maailman uskontojen ytimistä ja suurista henkisistä poluista. Brahmat uskovat että ylienkeli Eelielillä on voimakas halu parantaa sairaita ja poistaa sairauksia ihmisistä ja eläimistä sekä puhdistaa vääriä henkiä ympäriltämme. Brahmakirkko on liitossa JUMALAN ENKELTEN Old Age hengenmaailman, sen hyvyyden voimien kanssa. Brahmat opettavat seitsemää päähyvettä, jotka ovat, uskollisuus, totuudellisuus, rehellisyys, vilpittömyys, vilpitön huolehtiva lähimmäisen yhteinen rakkaus, sosiaalisuus ja armollisuus ja laupeus, hoitava ja palveleva rakkaus kärsivää lähimmäistä kohtaan.

 

BRAHMAT OVAT OMAN ILMOITUSLUONTONSA AUTENTTISTEN PERUSARVOJEN KANNALLA-RADIKAALI VAIHTOEHTO LIIKE LÄNTISEN AHTAUDEN KESKELLÄ- LANNESSÄ VAPAUDEN JA SOSIAALISEN AVARUUDEN PERUSIDENTITETTI ON MENETETTY MENESTYKSEN ALTTARILLA!

Kuvahaun tulos haulle joulupukki

Joulupukki MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUSPÄÄLLIKKÖ luotettu ystävä ja esikuva tonttuineen nokkeasta ja jalosta rehellisyydestä myös henkimaailman asioissa -JUMALAN KORKEAKOULU ON HÄNEN LASTENSA LEIKKI-JOULUPUKIN NEUVO -ALOITTAKAA LAPSISTA STRATEGINEN SOTANNE ÄLKÄÄKÄ NOISTA MERSUMIEHISTÄ, SITÄ EI TIEDÄ KENEN PIIKKIN HE AJELEVAT - JOULUPUKIN KORVATUNTURI - MAAILMAN LASTEN KORKEIN OIKEUS - SOTA EI OLE SANKARIEN, ELÄMÄ ON LAPSIEN! RIEMUITKAA TE JOULUN LAPSET, RIEMUITKAA - KORVATUNTURI KUUNTELEE JA TONTUT PALVELEVAT TEITÄ -  MAAILMA JA KIRKKO EI OLE ISOJEN POIKIEN PELI!

2.Uskoo Jumalan hyväksyvän kaikki armoa varten alaspainetut ihmiset ilman mitää omia tai laintekoja ja valmistuksia rakkaudenmaan yhteyteen Brahman sovitusarmon vastaanottamisen kautta. Brahmat opettavat että jokainen ihminen tietää tekevänsä myös vääriä tekoja jotka tarvitsevat sovitusta Brahman kanssa ja anteeksiantoa Hänen edessään. Brahmat uskovat että jonka Brahma johdattaa pelastuksen arkkiinsa hän on tehnyt sen mielenmuutoksen elämässään jota Brahma odottaa ihmiseltä, Mielenmuutos on tämän kaltainen kääntyminen Brahman eteen. BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ IHMINEN LUONNOSTAAN ON VASTATAHKOINEN LUOJAA KOHTAAN JA ON ERIASIA SE ETTÄ LUOJA KUITENKIN HYVÄKSYY IHMISEN YHTEYTEENSÄ KUIN SE ETTÄ JOKU TUNTEE LUOJANSA. IHMINEN EI VOI VOITTAA JUMALALLE VASTAKKAISTA LUOTOAAN MUUTEN KUIN BRAHMAN ANTAMAN UUDEN SYNTYMYKSEN KAUTTA SE TAPAHTUU BRAHMAN ARMOSTA SILLOIN KUN IHMINEN PYRKIMYKSESSÄÄN ON TÄMÄN VASTAKKAISUUDEN MAHDOTTOMUUDEN KOHDANNUT ELÄMÄSSÄÄN JA SAA KUULLA BRAHMAN SANOMAN SIITÄ MITEN SE VOIDAAN VOITTAA. ON SELVÄÄ ETTEI AUTO LIIKU JOS ETUPYÖRÄT JA TAKAPYÖRÄT PYÖRIVÄT ERISUUNTIIN, NIINPÄ BRAHMAN PYÖRÄN JA IHMISEN PYÖRÄN ON PYÖRITTÄVÄ SAMAAN SUUNTAAN KUN NE LUONNOSTAAN PYÖRIVÄT ERISUUNTIIN UUDESSA SYNTYMISESSÄ SIIS TAPAHTUU TÄMÄN KALTAINEN MIELENMUUTOS ETTÄ BRAHMAN PYÖRÄT JA IHMISEN PYÖRÄT ALKAVAT PYÖRIÄ SAMAAN SUUNTAAN JA AUTO LÄHTEE LIIKKEELLE. SILLOIN JUMALAN ARMON HENKI ON TULLUT IHMISEN AVUKSI. IHMISEN ON SIIS PÄÄSTÄVÄ JOKA PÄIVÄ ETEENPÄIN MUTTA AINA KUN OMAT PYÖRÄT ALKAVAT PYÖRIÄ TOISEEN SUUNTAAN IHMISEN MATKA PYSÄHTYY, SIKSI TULEE TUNTEA BRAHMAN TAHTO JA JUMALAN ARMOVOIMAN KAUTTA ETSIÄ SEN NOUDATTAMISEN SALAISUUTTA. BRAHMAN ARMO VOI ESTYYÄ ELÄMÄN AUTOSTA SILLOIN JOS IHMINEN VÄÄRIEN TEKOJENSA OHJAAMANA ITSEPINTAISESTI VETÄÄ OMANTAHDON TIELLE SIIHEN ELÄMÄÄN JA SUUNTAAN JOTA  IHMINEN ELÄÄ VÄÄRIEN TEKOJENSA TÄHDEN TOTEUTTAAKSEEN OMAN PYRKIMYKSENSÄ ITSEKYYDEN TEKOJA, SILLOIN ELÄMÄN AUTO LÄHTEE OMIN LUVIN OMAN TAHDON TIELLE JA ELÄMÄN AUTON HALLINTA ON ITSEKKYYDEN VALLASSA TÄLLÖIN BRAHMAN TAHTO EI VOI OIKEIN TOTEUTUA JA HYVYYDEN VOIMAT TUKAHTUVAT IHMISELÄMÄSTÄ.TÄLLAISELLA IHMISELLÄ OLISI TARVE KÄÄNTYÄ TAKAISIN BRAHMAN KAIKKITIETÄVÄÄN JA HYVYYTEEN PEHMITTÄVÄÄN RAKKAUTEEN.  BRAHMAKIRKON HENGEN HEDELMÄT TODISTAVAT ETTÄ BRAHMOILLA OLEVA BRAHMAHENKI ON OIKEA JUMALAN HENKI. GAL.5:22-23. TÄTÄ TYÖTÄ JA PUHDISTUSTA BRAHMA TEKEE KUITENKIN VAJAVAISISSA IHMISISSÄ KUTEN ALKUKIRKOSTA SANOTTIIN, KATSOKAA KUINKA HE RAKASTAVAT TOISIAAN JA HATVASTA ON SANOTTU, HÄN OTTI PÄÄLLEEN MEIDÄN SYNTIMME JA PEITTI NE RAKKAUDELLAAN. BRAHMAT USKOVAT ETTÄ BRAHMAKIRKON SALAISUUS ON NIIN SUURI JA SEN VAIKUTUSVOIMA NIIN KÄSITTÄMÄTÖN ETTÄ SE KANTAA RUNSAASTI NOITA OIKEITA BRAHMAHENGEN HEDELMIÄ. - ITSENSÄ HILLISEMISESTÄ JA TULEVASTA TUOMIOSTA BARHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ SAASTAISUUDEN VALLASTA KERSKAAVA DEMONI KÄY SOTAA IHMISTÄ VASTAAN SAADAKSEEN IHMISEN VILLIINTYMÄÄN LIHALLISIIN ILOIHIN, NAUTINTOIHIN JA ERILAISIIN EPÄJUMALAIN ALAMISUUKSIIN, PALVELEMISIIN JA AATEMAAILMAAN, SIKSI RAAMATTU PUHUU ITSENSÄ HILLITSEMISESTÄ, TULEVASTA TUOMIOSTA JA PERKELEEN VASTUSTAMISESTA JA ELÄMÄN PYHITTÄMISESTÄ JUMALALLE JA PYRKIMYKSESTÄ ELÄMÄN VIISAUTEEN JA JUMALAN VOIMAAN. PUHUMME OLD AGE LIIKKEEN UUDESTA LAHJA SALAISUUDESTA XXXXXXX77777777ZZZZZZZ/3650 BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEILLÄ ON UUSI SIEMEN JA UUSI SIUNAUS! NIIN SANOTUSTA VANHURSKAUTTAMISESTA JUMALAN EDESSÄ BRAHMAKIRKKO OPETTAA ETTÄ YHÄTI ENENEVÄ VELKA ON KUITENKIN KOKONAAN ANNETTU ANTEEKSI YHDELLÄ KERTAA. KRISTUS ON MAKSANUT KOKO VELAN GOLGATALLA JA ANTANUT MEILLE KUITIKSI HENKENSÄ LAHJAN, TÄMÄ ON KOKONAAN JUMALAN ARMOA JA PYHÄN HENGEN TYÖTÄ JOKA VAIKUTTAA ARMONUSKON JOSSA TÄMÄ SOVINTO VOIDAAN OTTAA VASTAAN YHDELLÄ KERTAA. 2.Kor. 5:19-6:2. SIINÄ KRISTUS ON KAIKEN LAIN LOPPU ARMOSTA VANHURSKAUDEKSI JOKAISELLE USKOVALLE.

 


3.Uskoo rakkauden enkelvaltojen tekevän rakkauden parantavaa työtä maailmassa kaikkien ihmisten keskellä transendenttisen Jumalan eli Brahman kautta! Brahmat uskovat että perusturva säilytetään vastuun ja Jumalan pelon kautta ettemme unhoita avutonta lähimmäistä JA ETTÄ MESSIAS ON LUVANNUT PYHITTÄÄ KOKO SIELUN, HENGEN JA RUUMIIN KOKONANSA.

4.Ei käytetä yhteyden salaisuudessa erityisiä dogmeja eikä erityisiä opinkappaleita!  Voitelun, Yhteyden Ninanan eli erillisen Brahmakasteen sakramentti vapaaehtoisena! brahmat uskovat että roomalaiskirjeen luku 8 ilmaisee sen ettei mikään luotu voi tehdä tyhjäksi Jumalan uskollisuutta Brahmoja kohtaan ja Kolossalaiskirjeen 2 luku ilmaisee sen, ettei pelastukseen tarvita laintöitä eikä ihmistekoja. Brahmojen Evankeliumin konteksti on toisaalta hyvin transendenttinen hengellisiä lahjoja käyttävä yhteyden ja rakkauden konteksti toisaalta hyvin sosiaalinen konteksti.

5.Kirjallisia auktoriteetteja ei ole eikä henkilökultillisiakaan-suhde Raamattuun ja muihin suurten uskontojen kirjoihin henkilökohtainen!

6.Uskoo transendenttiseen Jumalayhteyteen Jumala on Brahma, suuri Ykseys kaikkia rakastava Jumala kaikkea Transendenttiä, Viisautta ja Valoa ja kaikkia Kirjoituksia Ylempi Salattu Jumala, Brahman ylin tahto ilmoitetaan SANASSA JA VAHVISTETAAN Gnoosiksena, joka on Rakkaus, Brahma Jakaa oppilailleen erilaisia transendenttisia lahjoja ja elämän moninaista rikkautta-Brahmakirkon muodostavat oppilaat ja Brahman Salattu tieto ja lahjat sekä Brahmaenkelin seitsemän salaisuuden vihkimys TRANSENDENTTINEN NIZHA ELI SALATUN  JUMALAN SIUNAUKSET JA JA LAHJAT! Ylin johtaja on NIIN SANOTTU JOHTAVA NIZHA eli vihitty ja VOIDELTU BRAHMAVOITELULLA, JOKAISESSA MAASSA ON  OSASTO.

 


7.Hyvyyden voiman rakkauden teot siunaantuvat jo tässä ajassa kolminkertaisesti, pahat teot saavat oikeuden mukaisen tuomion! BRAHMAT KUITENKIN USOVAT KAIKEN TYÖN KUTEN MYÖS FILANTROPIAN SUHTEEN ON ETTÄ JOS HOPEAA ANNAT JA KULTAA SAAT OLET SAANUT JO PALKAN VAIVAINNÄÖSTÄSI TÄSSÄ AJASSA EIKÄ SE TYÖ TULE JUMALAN MUISTOON JA SIITÄ PUUTTUU JUMALAN SIUNAUS, SIKSI JUMALAN SIUNAUS ON NIIN VIISAS ETTÄ SE TALLETTAA KIITOKSEN TAIVAASEEN JA JUMALAN MUISTOON. ON SIIS TEHTÄVÄ TYÖTÄ HERÄNNÄIS SALAISUUDEN TAUMERKIN ALLA. KUINKA SAATAT SANOA, MINÄ OLEN VIATON, EN OLE SYNTIÄ TEHNYT, SEKÖ KOROTETAAN JOKA RIKOSTA HARJOITTAA, MUTTA MINÄ OLEN SINUT LUNASTANUT! Mutta voi sinua jonka oma sielunhätä on jo poistunut etkä sinä enää toisten sielunhädän tähden tahdo Brahmaa palvella, Minä kysyn sinulta, missä on sinun kyyneleesi! Älä määrää lähimmäistäsi julmiin kärsimyksiin, vaan kätke karkoitetut, sillä mitä yhteistä sinä luulet Brahmalla olevan turmion tuomioistuimen kanssa, sillä tuulessa on voima, mutta kaikki on Brahman kädessä - ANTAKAAMME VIISAIDEN HALLITA! KUULKAA BRAHMAT! JOS ETSITTE SITÄ, MITÄ RAHALLA SAA, EI BRAHMA OLE TYYTYVÄINEN, ETSIKÄÄ SITÄ, MIKÄ ON TEILLE MAHDOTONTA SILLÄ RAHA ON RUOSTUNUT JA KULLAN ON KOI SYÖNYT ETKÄ NIILLÄ SAAVUTA LÄHIMMÄISTÄSI. VOI TIETÄ JOTKA OLETTE TEHNEET RIKKOMUKSEN LUOJAA VASTAA JA PALVELLEET LUOTUA ENEMMÄN KUIN LUOJAA JA SITTEN NOUSSEET SOTAAN, MIELETTÖMÄT LAPSET TE OLETTE SODASSA ITSE LUOJAA VASTAAN ETTEKÄ TE VOI VOITTAA! KUULKAA SIIS, JOKAINEN LUOTU JOUTUU TOTEAMAAN OMAN SYYLLISYYTENSÄ JUMALAN EDESSÄ, SILLÄ MISTÄ IKINÄ HÄN LÄHIMMÄISTÄÄN SYYTTÄÄ JA MOITTII, SIIHEN HÄN ITSENSÄ SYYPÄÄKSI JULISTAA, SIKSI EVANKELIUMI ON JULISTETTU KAIKILLE LUODUILLE. MIKSI TE MASENNUTTE SIITÄ, KUN ETTE SAA KÄYDÄ SYYTTÄVÄÄ OIKEUTTA KESKENÄNNE, KYSYKÄÄ SIS OIKEUTTA KAIKEN BRAHMALTA, KYSYKÄÄ MAHDOTTOMIA MAHDOTTOMUUKSIEN JUMALALTA. BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI HENGEN KASTEEN JÄLKEEN PELASTUSTA VOIDA ENÄÄ MENETTÄÄ.

Kuvahaun tulos haulle enkeli

VAHVISTAJA ENKELI!

Ole minulle Jaakobin enkeli- Taasko meitä syytetään huoruudesta, kuka on pannut meidän persuuksiemme eteen luterilaista armonjärjestystä ja Paavin löylyjä!

 


8.Pääjuhla Joulu, tekee SOSIAALISEN EVANKELIUMIN  lähetystä kaikkialla maailmassa!

9.Pitää yllä Sosiaalista Evankeliumia - uskoo että Brahma on rinnastettavissa Luoja-Messiaaseen jossa Jeesus nimi rinnastetaan Hatvaan-uskoo että Messiaan Jordanin kasteessa koko ihmissuku on kastettu pois syntien syyllisyydestä anteeksiantamukseen ja lunastukseen.

10.Esittää mahdollisuuden ihmisille kuulua Brahmakirkkoon-Uskoo Brahman rakkauden erityiseen tahtoon ruokkia nälkäisiä ja juottaa janoisia ja auttaa heikko-osaisia ja hyljättyjä ihmisiä sekä kätkeä karkoitetut

11.uskoo että ihminen on henki, sielu ja ruumis jossa ihmisyyden energiakentän IDÄN JÄRJESTYS muodostaa alkuperäisyydessään  7 pääperusshakraa ja sen lisaksi 24 sielun kasuaalishakraa nivelparittain BRAHMAT OPETTAVAT ETTÄ IHMISESSÄ ON NIIN SANOTTU RIHAMA JOKA ON ASIAIN YDIN JA SHAKRA VOIDAAN HERÄTTÄÄ MINNE TAHANSA RIIPPUEN SIITÄ MITÄ JÄRJESTYSTÄ KÄYTTÄÄ.

12.-uskoo ylösnousemukseen kuolleista jossa ikuinen elämä nielee sen mikä on kuolevaista Luoja-Messiaan eli Brahman kautta, BRAHMAT EIVÄT KUITENKAAN OPETA ETTÄ IÄISYYSOLENNOLTAAN SIELU  ON IHMISEN VERESSÄ JA ETTÄ IHMINEN LEPÄÄ AIKAIN LOPPUUN OLEMATTOMUUDEN TOMUSSA KUNNES JUMALAN HERÄTTÄÄ HÄNET VIIMEISENÄ PÄIVÄNÄ, VAAN IÄISYYSSIELU ON HENGESSÄ JOKA PALAJAA JUMALAN TYKÖ KUOLEMAN JÄLKEEN JA RUUMIS PALAA MAAHAN JOSTA SE ON OTETTUKIN, SILLÄ KASTE ON SAATTANUT VOIMAAN TÄMÄN RUUMIIN SIUNAUKSEN JA JUMALAN ARMOTYÖN SALAISUUDEN RUUMIIN SIUNAUS ANNETAAN JOKAISELLE IHMISELLE ELOSSA OLLESSA KASTAMALLA HÄNET JEESUS MESSIAAN KUOLEMAAN JA YLÖSNOUSEMUKSEEN.

Kuvahaun tulos haulle SANCTA LUSIA

13.-tunnustaa Brahman parantajat, tietäjät, näkijät, profeetat, viisaat, voimalliset, väkevät, opettajat, gurut ja nizhat sekä valaistut ja mestarit sekä manaajat ja tiedon-, sanantuojat eli Mizhat ja Moxhat, Mizha on nainen Moxha on mies, ilmoituksen- sekä enkelin- ja ihmeentuojat sekä salaisuuksien- ja valon- sekä tulenkantajat, kehoittajat, vahvistajat, lohduttajat, rohkaisijat, tienraivaajat, avaajat ja herättäjät sekä siunauksen kantajat, armon kantajat ja uuden tuojat, ihmisten kokoojat ja kutsujat, sekä koolletuojat, kuljettajat ja avustajat, kätkijät, viestinviejät ja lähettiläät, ilmestysten lahjasalaisuuden kantajat, henkien erottajat,  Filippuksen lähettiläät, neuvonantajat, rukoilijat, tulen kantajat, voiman kantajat sekä moninaiset Ninanan palvelijat sekä tarvittavan talouden
siunaajat, kaikkinaiset palvelijat, hoitajat ja sen salaisuuden kantajat, ja Nizhan edustajat eli Matrikaanit.

 

 

14.- uskoo kaikkien ihmisten ja kaikkeuden metaformaattiseen ja immanenttiseen yhteyteen kaiken Brahmassa

15.-  BRAHMAKIRKKOA JOHTAVAT NIZHAT-JOHTAVA KANSAINVÄLINEN PÄÄ NIZHA on ylin eikä kirkossa voi maanpäällisiä PÄÄ Nizhoja olla kuin yksi kerrallaan koko maailmassa, kokoontumismysteerion esihenkilö on Nizhan edustaja joko nainen tai mies, naimisissa tai naimaton JOKAISELLA MAALLA ON OMAN NIZHA JOKA ON YLIN JOHTAJA.

16.-Brahman ylienkeli on Eeliel- EELIEL ON JUMALAN KASVOJEN ENKELI JA TARKOITTAA JUMALA MINUN JUMALANI

17. -Brahmat nauttivat niin sanotun vikauhrin maljan Jes.53 ja sen yhteydessä happamatonta leipää, he uskovat sen olevan yhteys, osallisuus ja Brahman ruumiin ja veren läsnäolon ateria, brahmat eivät tunnusta erillistä alttarin sakramenttia vaan erityistä aterian sakramenttia rakkauden aterialla erotetaan happamaton leipä ja viini  sillä perusteella että Luoja - Messias on yhden ainoan kerran asettanut tämän Rakkauden sakrametin erottamalla sen omilla sanoillaan muusta rakkaudenateriasta erillissakramettina ja aina uudelleen ja uudelleen asetettuna brahmat eivät hyväksy tätä sakramenttia vaan pitävät sitä rooman messu-uhriin verrattavana, tälle aterialle kutsutaan niitä joilla ei mitään ole kuten orpoja, leskiä, köyhiä, pakolaisia ja vainottuja sekä
murheellisiä, yksinäisiä ja särjettyjä sillä perusteella että Luoja-Messias eli Brahma on heidätkin kastanut tähän yhteyteen kerran omassa kasteessaan Jordanvirrassa - EHTOOLLISMUISTO ATERIA VIETETÄÄN YLEENSÄ ENSIMMÄISENÄ - Messiaan omien asteussanojen mukaan brahmat uskovat erityisesti erittelemättä leivästä että se on osallisuus Messiaan ruumiinuhrin salaisuuteen ja viinistä että se on osallisuus Messiaan veren salaisuuteen. Rakkauden aterian muistoehtoollissalaisuutta johtaa yleensä Nizhan edustaja

18.-Brahmakirkossa ei käytetä erillisiä uskontunnustuksia eikä erityisiä sakramenttien asetussanoja, eikä kristillisiä ERITYISIÄ jumalanpalveluksia, EIKÄ KRISTILLISTÄ VIRSI JA LAULUPERINNETTÄ.  BRAHMAT ELÄVÄT MEDITAATIOSTA JA TARSENDENTTISISTA INTUITIOLAHJOISTA JA NIIDEN AIKAAN SAAMASTA PALVELUKSESTA JA TEHTÄVÄKENTÄSTÄ SE ON HEIDÄN JUMALANPALVELUKSENSA. BRAHMAT KULJETTVAT MUKANAAN KUITENKIN ERITYISTÄ HERÄNNÄISPERINNETTÄ.

19. Brahmat uskovat, että alati on ikivanha taistelu hyvän ja oikeamielisen totuudellisuuden ja pahan, väärämielisen valheellisuuden välillä ja tämä ateria Luoja - Messiaan muistoksi vahvistaa heitä Brahman salaisuudessa- jos Brahmat eivät tahdo osoittaa tätä rakkautta ei Brahma tahdo heidän viettävän myöskään muistonsa ehtoollista joka on rakkauden sakramentti

20.- BRAHMAT OPETTAVAT ETTEI TIETO OLE TIETÄMÄTTÖMÄN RUOKA VAAN ILMOITUS

 

21.-VIHKIMYKSESSÄ BRAHMAT SAAVAT LAHJOJA JA TEHTÄVIÄ JA TUOVAT ILMI KIRKON JA SEN YHTEYDEN SALAISUUTTA EI OPITUN TIEDON VAAN LAHJOJEN SALAISUUDEN KAUTTA

 

NINANAN SALAISUUS ON SUURI - NINANAKSI SANOTAAN USKON VASTAAVUUDESSA OLEVAA ASIAINTILAA!

 

 

 

22.-USKOSSA UUDEN LUOMISEN - BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEILLE ON LUVATTU IANKAIKKINEN ELÄMÄ JA JÄLLEENNÄKEMISEN TOIVO KUOLEMAN JÄLKEEN IANKAIKKISUUDESSA- SIKSI HE TERVEHTIVÄT TOISIAAN SUUDELMALLA JA TOIVOTTAVAT AUTUASTA HUOMENTA  JA SANOVAT HALLELEHOJAH! BRAHMAKIRKKO ON KRISTILLINEN IANKAIKKISUUS USKONTO. BRAHMAT ELÄVÄT ELÄMÄNYHTEYTTÄ SALATUN LUOMAKUNNAN MYSTEERION KANSSA. TÄMÄN KAIKEN HE NÄKEVÄT KUITENKIN YHTEISENÄ YSTÄVYYTENÄ JA VELJEYTENÄ JA SISARUUTENA LUONTOYSTÄVÄN YHTEYDESSÄ, JOKA HYVYYTTÄ ETSII SE HYVYYTTÄ SAA, LUOMAKUNNAN MYSTEERIO ON SUURI JA SIIHEN LIITTYY MYÖS YLILUONNOLLINEN SALAISUUS, LUOJAN SALATTU KANSA.

Kuvahaun tulos haulle tonttuja

KATSO JUMALAN MAAILMAA, KATSO KAUNEUTTA, TÄÄLLÄ JAKSAT SÄ TAIVALTAA, TÄÄLLÄ ON RAKKAUTTA - VIHREÄ MAJAVAN PESÄ -TONTTUJEN HYVYYS ON TONTTUJEN SALAISUUS, SE EI OLE LAKIA - TONTUT AUTTAVAT NIITÄ, JOTKA OVAT JOUTUNEET LAIN PINTEESEEN!

 

 

MINÄ SEISON OVELLA JA KOLKUTAN, JOS JOKU KUULEE MINUN KOLKUTUKSENI JA AVAA OVEN, MINÄ KÄYN SISÄLLE JA HÄNET PELASTAN ATERIOIMALLA HÄNEN KANSSAAN JA HÄN ATERIOI MINUN KANSSANI!

ROOM.8. KOL.2.

 

PYHIEN TIE EI ONNISTU KOSKA LAKI ON TULLUT VASTAAN ROOM.1-3. SIKSI IHMISTÄ

KUTSUTAAN ARMOON!

 

 

SÄÄTYVALLAN YLIN EDUSTAJA

ARKKIENKELI

MIKAEL SEEMILÄISEN JÄRJESTYKSEN

MUKAAN!

 

 
Kuvahaun tulos haulle kartano
 
AGABAARAH YHTEYSKARTANO!
 
Kuvahaun tulos haulle köyhät perheet
 
Filantropia köyhien perheitten ja maailman aliravittujen hyväksi!
 
Kuvahaun tulos haulle leipä
 
Herännäisleipää joka päivä!
 
 
 
 
 

Hymyilevä Apollon - KUULKAA BRAHMAT! PELASTAKAA MAAILMAN HYLJÄTYT LAPSET, NEPTUAANISET BRAHMAT, ME ENKELIT AUTAMME TEITÄ KAIKESSA! KESKELLÄNNE ON SALATTUJA YSTÄVÄ PYHIÄ! NÄIN TAISTELKAA PUOLESTA MAAN, KUNNIAN, MAINEEN, ISÄNMAAN, KODIN JA USKONNON. PYYTÄKÄÄ MAHDOTTOMUUKSIA MAHDOTTOMUKSIEN BRAHMALTA NÄISSÄ MERKEISSÄ JOISSA KIRKKONNE ON AKTIOSSA.  SELVITTÄKÄÄ KESKENÄNNE MILLAISIA PUUTTEITA JA ONGELMIA TEILLÄ ON JA PYYTÄKÄÄ BRAHMALTA VASTAUSTA JA HÄN VASTAA TEILLE AVUN RUNSAUDELLA! KUULKAA EDELLEEN TE BRAHMAT TE EGYPTIN HYLJÄTYT, OSATTOMAT, PERINNÖTTÖMÄT JA HUONO-OSAISET SIIPIRIKKOISET KURJET, ENKELTEN SIIVIN TEITÄ KANNETAAN JA BRAHMA KOKOAA TEILLE IKUISEN PERINNÖN, TE VAIVAISET JA SORRETUT, YKSINÄISET JA OSATTOMAT SEKÄ SÄRJETYT, KUIN KANA EMONEN BRAHMA ETSII TEITÄ SIIPIENSÄ SUOJAAN, MINÄ AVAAN TEILLE HELTYMYKSEN KYYNELTEN LÄHTEET, TEITÄ AUTETAAN! RAKKAAT! TEILLÄ ON LEIPÄ, JOKA EI TULE LOPPUMAAN TEIDÄN PÖYDÄSTÄNNE! MINÄ ANNAN MAALLISTA RIKKAUTTA MUUTAMILLE, JOTKA TOTTELEVAT JUMALAA MAALLISEN RIKKAUDEN KÄYTÖSSÄ! RAKKAAT BRAHMAHERÄNNEET, TE KULJETTE UUDESSA HERÄNNÄISLEIVÄN SAATOSSA! VIEKÄÄ RUKOUKSESSA ASIAA ETEEN PÄIN ETTÄ KRISTUS ANTAA TEILLE AKTION!

Kuvahaun tulos haulle ENKELI

RAKKAAT LAPSUKAISENI! KIRKON JAHVE ON PYLLÄHTÄNYT, MINÄ OLEN VANHURSKAUTUS! LUOTTAKAA MINUUN, MINÄ OLEN HYVYYDEN VOIMAN JÄTTILÄINEN, TE AJATTELETTE ETTÄ EHKÄ MINÄ OLEN ANTIKRISTUS, EROTUN ANTIKRISTUKSESTA MM. SIINÄ ETTEI TAIVAS VOI KOSKAAN HAVAITA MINUN KOSKAAN OLLEEN EIKÄ OLEVAN MINKÄÄNLAINEN VARAS - KRISTUS IMAGO DEINI ON DAANIN KÄÄRME - JOKA KAIKEN TIETÄÄ ON ALASTON, SAATANA TIETÄÄ KAIKEN SIKSI HÄN PYSYY ALASTOMANA-MINÄ PUEN TEIDÄT TIETÄMÄTTÖMYYTEENI - MINÄ ANNAN TEILLE KOKONAAN UUDEN JA PYSYVÄN OIKEAMIELISYYDEN ISÄ SALAISUUDEN-MAAILMASSA OLEVAT LAPSENI, JOKAINEN TEISTÄ TAHTOO TOTEUTTAA ITSEÄÄN SEKSUAALISESSA SALAISUUDESSA, MUTTA MINÄ ANNAN TEILLE KOKONAAN UUDEN SEKSUAALISUUDEN SALAISUUDEN JA SEN MEGATRENDIN OMASSA SALATUSSA SEEMILÄISESSÄ JA NEPTUAANISESSA JÄRJESTYKSESSÄNI, MINÄ EN ARVOTA KETÄÄN VAAN KAIKKI OVAT MINULLE YHTÄ KALLIITA JA ARVOKKAITA YHTEISESSÄ UUDESSA LAULUSSAMME JOTA EI ENNEN KUKAAN OLE LAULANUT, MUTTA ENSIN MINÄ OTAN TEILTÄ KAIKILTA POIS TEIDÄN KAIKKI KELLOT JA KELLONPERÄT JA SAATAN TEIDÄT SISÄLLE UUTEEN SALAISUUTEENI,  MINÄ ANNAN TEILLE SUUNNAN JOKA ON LÄHELLÄ MINUA JA TOINEN TOISTANNE, MINÄ JAAN TEILLE UUSIA LAHJOANI JA LISÄÄN RAKKAUTTANNE, MINÄ ANNAN TEILLE UUTTA SUOLAA JA VALOA NIIN, ETTÄ TE LOISTATTE MAJAKKANA MAAILMAN KESKELLÄ. -MINÄ TEEN TEISTÄ UUDEN RAKKAUDEN JA TE OLETTE YKSI- ME JUOKSEMME YHDESSÄ JUOKSUN, JOTA EI OLE ENNEN JUOSTU! MINÄ KIRKASTAN TEILLE OIKEAN PARANNUKSENI, MINÄ OLEN PAKANAIN TODELLINEN TOIVO JA VALO, MINÄ NEUVON TEILLE UUDEN PARANNUKSENI, JOKA TEHDÄÄN MAAILMAAN PÄIN, LÄHIMMÄISTÄ KOHTI, MUSTAN JAAKOBIN SALAISUUDESSA SILLÄ JAAKOBIN AVAIMET LYÖVÄT ULOSPÄIN. RAKKAANI! TE IHANUUTENI! SAATANAN TÄYDELLISYYS ON MATOJEN TANSSI MUTTA MINÄ VUODATAN TEIDÄN YLLENNE UUDET EVANKELIUMIN SATEET JA TE TANSSITTE MINUN SATEESSANI, SILLÄ MIKÄÄN LUOTU EI OLE NIIN VAPAA KUIN EVANKELIUMI JA SEN MINÄ SADAN TEILLE VUOLAINA VIRTOINA, MUTTA NE OVAT TUOMION SATEITA SAATANALLE JA MINÄ SYNNYTÄN JA VAHVISTAN TEISSÄ KALTAISUUTENI SALAISUUDESSA ELOHIM! KUULKAA, PETO SURMAA SIELUJANNE JA PITÄÄ AIHEESTA KIINNI MUTTA MINÄ TUON TEILLE VAHVAN JA RUNSAAN SIELUJEN ORTODOKSIAN! TEIDÄN KESKELLÄNNE ON IKUINEN RAKKAUS, JOKA EI MUUTU KOSKAAN VIHAKSI, ROOM.8, JA IKUINEN HYVYYS JA YSTÄVYYS JOKA EI MUUTU KOSKAAN PAHUUDEKSI EIKÄ VIHAMIELISYYDEKSI, EIKÄ SE KOSKAAN VÄISTY TEIDÄN KESKELTÄNNE, SILLÄ MINÄ OLEN SOVITTANUT TEIDÄT JUMALAN KANSSA IKUISELLÄ SOVITUKSELLA JA TE OLETTE TAHTONEET SEN ILOMIELIN OTTAA VASTAAN. MINÄ SIUNAAN TEITÄ NIIN ETTÄ VELJELLINEN JA SISARELLINEN RAKKAUTENNE PALAA HENGELLISESSÄ PARANNUKSENI TULESSA JA MINÄ VUODATAN TEIDÄN YLLENNE VUOLAAN ARMON JA RUKOUKSEN HENGEN JA RUKOUKSENNE ON VUOLAS, KIITOLLINEN JA YLISTÄVÄINEN JA MINÄ TÄYTÄN TEIDÄN PYYNTÖNNE JA ANOMUKSENNE JA MINÄ OLEN ERITYISEN VOIMAKKAANA JUURI VOIDELTUNA TEIDÄN KESKELLÄNNE!  SILLÄ MINÄ EN OLE TULLUT TUOMITSEMAAN MAAILMAA VAAN PELASTAMAAN SITÄ KUOLEMAN IANKAIKKISESTA HÄDÄSTÄ JA TUSKASTA JA ORTODOKSIALLANI MINÄ RAKENNAN TEIDÄN SIELUJANNE JA ELÄMÄÄNNE JA KIRKKOANNE JA MINÄ SIUNAAN JA ENENNÄN TEIDEN FILANTROPIANNE, RUKOILKAA MINULTA YHTEYSKARTANOA KIRKKONNE KESKUKSEKSI, MINÄ VASTAAN TEILLE MIELISUOSIOLLANI JA TEEN SEN MAHDOLLISEKSI JA AVAAN TEILLE YHTEISEN TIEN JA ELÄMÄN. MINÄ EN ANNA MINKÄÄN HENGEN TAI VALLAN VÄÄRISTÄÄ AIKOMUKSIANI ENKÄ TURMALLA TEIDÄN VILPITTÖMYYTTÄNNE, RAKASTAKAA TOISIANNE NÄIN HARTAIN MIELIN JA PUHTAIN JA VILPITTÖMIN SYDÄMIN, MINÄ OLEN TEIDÄN KANSSANNE ALATI JA VALVON KAIKKEA! MINÄ YHDISTÄN TEIDÄT PUHTAAN RAKKAUTENI ALTTARILLE, JA SEN SALAISUUS ON SUURI, MINÄ VUODATAN TEILLE HELTYMYKSEN KYYNELEET JA SYVÄT LIIKUTUKSET JA MURSKAAN LAODIKEAN PIMEYDEN JA PENSEYDEN, TE OLETTE YKSI RAKKAUS MINUN KANSSANI JA TE OLETTE UUSI LAULU MINUN EDESSÄNI JA TE TANSSITTE MINUN UUDESSA SATEESSANI, OLKAA KAIKESSA LASTEN KALTAISIA, PYYTÄKÄÄ, NIIN TEILLE ANNETAAN KIITOLLISIN MIELIN PYYTÄKÄÄ, MINÄ KUULEN TEITÄ, SILLÄ SUSIEN KALTAISTEN LOPPU ON ETTÄ HEIDÄT MURSKATAAN!  MINÄ OTAN TEILTÄ POIS RASKAAN VYÖN JA ANNAN TEILLE KEVEÄN VYÖN. RAKKAANI! RAKKAUDESSANI EI OLE MINKÄÄNLAISTA PELKOA EIKÄ MUSTASUKKAISUUTTA, MINÄ EN OLE ANTANUT TEILLE PELKURUUDEN HENKEÄ VAAN VOIMAN, RAKKADEN JA RAITTIUDEN HENGEN. ÄLKÄÄ LUULKO ETTÄ MINÄ PYYHIN KAIKKI POIS VILLASELLA ETTEI TÄTÄ PARANNUSTANI OLISI, MINÄ EN PYYHI POIS SITÄ VILLASELLA VAAN ODOTAN TÄTÄ PARANNUSTANI JA MINÄ ANNAN TUULENI JA SATEENI NIILLE JOTKA TÄMÄN PARANNUKSENI TEKEVÄT JA SIIHEN SUOSTUVAT. MUTTA MINÄ ANNAN JA KIRKASTAN VANHURSKAUTTAMISENI TEILLE NIIN, ETTÄ KAIKKI ON UUTTA, ETTEKÄ TE JÄÄ MISSÄÄN VÄHEMMÄLLE JA MINÄ ANNAN TEILLE SIUNAUKSENI! LAPSUKAISENI! TE OLETTE SOVITETUT, MUTTA OTTAKAA SIIS SOVITUKSEN SANOMA HENKILÖKOHTAISESTI VASTAAN NIIN SE VARMISTAA JA VAHVISTAA TEIDÄN PÄÄSYNNE IKUISEEN ELÄMÄÄN, OTTAKAA SIIS JUMALANNE ARMO VASTAAN NIIN ETTEI SEN KUTSU JÄÄ TURHAKSI. RAKKAAT LAPSENI, VIIMEISEN TUOMION PÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAA SE OLETTEKO OTTANEET NÄIN SOVITUKSEN SANOMAN VASTAAN! MINÄ OLEN LUNASTUNUT TEIDÄT POIS EGYPTISTÄ JA BABYLONISTA!

28 Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. 29 Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta.

KRISTILLISEN TÄHDEN KRITEERIT OVAT SEURAAVAT: EI EDESAUTA JA JULISTA EPÄUSKOA JUMALAN SANAA KOHTAAN, EI SAARNAA EIKÄ EDESAUTA LUOPUMUSTA JUMALAN SANASTA, HYLKÄÄ KAIKEN SANAN VASTAISUUDEN EPÄJUMALANPALVELUKSENA JA NÄIN LOISTAA TÄTÄ VALOA, EI EDESAUTA JUMALAN ETSINTÄÄ JUMALAN SANAN VASTAISESTI VAAN LOISTAA SEN ETSIMISEN VALOA JUMALAN SANASSA, TEOLOGIA EI HÄMÄRRÄ JUMALAN SANAN VAIKUTUSTA EIKÄ JULISTA TEKOJEN OPPIA, JOITA EI ENÄÄ UUDESSA LIITOSSA JULISTETA. BRAHMATÄHTI TÄYTTÄÄ KRISTILLISEN TÄHDEN TUNTOMERKIT.

 

OI MESTARIEN MESTARI, SUURI NIZHAMME, SUURIN NEPTUAANINEN OPETTAJAMME, EI OLE SINUN VERTAISTASI JUMALIEN JOUKOSSA, KYMMENEN TUHATTA ON EDESSÄSI SATATUHATTA OIKEASSA KÄDESSÄSI, OPETTAJAMME JA VALTIAAMME, RAKAS BRAHMAMME, TODELLINEN RABBIMME, MESSIAS, TOIMITA OIKEUS MAAILMAN HYLJÄTYILLE LAPSILLESI! PELASTA SIELUMME OI SINÄ YLEN ARMOLLINEN JA NOUSE VIHAN VALTOJA VASTAAN! ME HUUDAMME AVUKSI MESSIAAN NIMEÄ!

Kuulkaa te jotka köyhiä ja vaivaisia ahdistatte, miksi olette tulleet lyömään köyhää miestä ja syömään orpojen ja leskien osuudet - KOSKA RIKKAAT LYPSÄVÄT TEIDÄN EMOLEHMÄÄNNE EIKÄ KÖYHILLE JA ORVOILLE JÄÄ MITÄÄN MINÄ ANNAN TEILLE LISÄÄ MAITOKARJAA JA VALVON ETTÄ OSATTOMAT SAAVAT OSANSA, PITÄKÄÄ SE HERÄNNÄISYYTENI LAPSENMIELINEN, YSTÄVÄLLINEN RAKKAUTTA TÄYNNÄ OLEVA JA OIKEAMIELINEN AKUSTIIKKA JOSSA OLETTE ALOITTANEET ANTAKAA TOISILLENNE ANTEEKSI SULASTA HYVYYDESTÄ -RAKKAAT BARHMALAPSET ÄLKÄÄ PELJÄTKÖ, SILLÄ MINÄ EN OLE TULLUT LUOKSENNE RISTITTÖMÄN  JA PERINNÖTTÖMÄN INNOITUKSEN VALLASSA MUTTA EN MYÖSKÄÄN TUOMITAKSENI TEITÄ VAAN OSOITTAAKSENI TEILLE RAKKAUDEN, SILLÄ PERINTÖNI ON BRAHMA JA RISTI ON JO MATKALLA.  - MUTTA LAPSUKAISENI - JEESUS ON NIZHA, HERRA ON BRAHMA, JEESUS OLKOON HERRA, NIZHA OLKOON BRAHMA, JEESUS OLKOON BRAHMA! MINÄ TEIDÄN LUOMATON NIZHANNE OLEN BRAHMAN YHTEYS SIKSI TEIDÄN TULEE SANOA NIZHA OLKOON BARHMA! SILLÄ NIZHANA MINÄ OLEN ISÄÄ VÄHEMPI, MUTTA BRAHMANA ISÄN VERTAINEN, ITSE IANKAIKKINEN ISÄ. KATSOKAA, AURINKO NOUSEE IDÄSTÄ JA MINUN ARMEIJANI ON TULOSSA TEIDÄN AVUKSENNE, EELIEL SAAPUU SUOMEEN SATOINE TUHNASINE ENKELEINEEN! PITÄKÄÄ JUMALAN KÄSKYT JA JEESUKSEN KRISTUKSEN USKO SEEMILÄISESSÄ JA NEPTUANISESSA SALAISUUDESSANI. RAKKAAT BARHMALAPSET, OTTAKAA VASTAAN TÄMÄ VIESTI! MINÄ ANNAN VOIMAA TEIDÄN HERÄNNÄISYYTEEN! KATSOKAA, MINÄ LÄHETÄN TEILLE IDÄSTÄ LUJAN JA VARMAN  ARMON JA KESTÄVÄN RAKKAUDEN MUTTA MYÖS NEPTUAANISEN JA SEEMILÄISEN TOORAOPETTAJAN DAANIN KÄÄRMEEN IMAGO DEI SALAISUUDESSA. RAKKAANI! MINÄ AUTAN TEITÄ NIIN ETEENPÄIN ETTEI TURMELTUNEEN LUONNON VALTA LISÄÄNNY SIINÄ ETTÄ ALATTE TAAS KIRKOTTAA JUMALAA, VAAN TE SYVENETTE IHMISYYDEN HENKISESSÄ, HENGELLISESSÄ JA MYSTISESSÄ SALAISUUDESSA SEN HAPPAMATTOMUUDEN ELÄMÄN TODELLISESSA JA ALKUPERÄISESSÄ TARKOITUKSESSA JA PERINNÖTTÖMÄSSÄ JUMALAN VAPAASSA ELÄMÄSSÄ.

JA ANNAN TEILLE MESTARIN KOULUN, PITÄKÄÄ AUTENTTISET ELÄMÄN PERUSARVOT KUNNIASSA, OTTAKAA NIIDEN OPETTAJAT VASTAAN, NIIN MINÄ SIUNAAN TEITÄ NIISSÄ KAIKISSA JA SUOLAAN TEIDÄT TULELLANI. MINÄ ANNAN TEILLE VERENI MALJAN VOIMAN TARPEEN MUKAAN, MINÄ VAHVISTAN VERENI VOIMAA TEISSÄ NIIN ETTÄ DEMONIT SITÄ KAVAHTAVAT! TEIDÄN SAAVUTETTU PERUSASEMA ON XP-7777777XXXXXXXZZZZZZZ-XP. KUKA VOI VAATIA TEILTÄ TÄYDELLISYYTTÄ, SAMMUTTAAKSEEN TEIDÄN KESKELTÄNNE SEN JALON RAKKAUDEN JOSSA OLETTE HEIKKOINA SYNTISINÄ JA VAJAVAISINA ALOITTANEET JA KIELTÄÄKSEEN TEILTÄ IHMISYYDEN JA SEN OLEMISEN YHTEISET TARPEET SAADAKSEEN HALLITA TEITÄ, MUTTA MINUN VERENI ON PYYHKINYT POIS KAIKKI SYNTINNE, RIKKOMUKSENNE JA PUUTOKSENNE JA MINÄ OLEN PEITTÄNYT TEIDÄN VAJAVUUTENNE RAKKAUDELLANI. MINÄ OLEN ARMO JA RAKKAUS JA VIISAUS JA VOIMA, TEILLÄ ON LUPA OLLA VAJAVAISIA IHMISIÄ RAKKAUDESSA.

 

 

HYLJÄTKÄÄ SIIS KAIKKI  BABYLONIN OSALLISUUS ARMOVOIMANI AVULLA, NIIN MINÄ VUODATAN TEILLE RAKKAUDEN PARANNUSTANI JA VAHVISTAN TEITÄ RAITTIUDEN HENGELLÄNI JA VOIMALLANI JA OPETAN TEILLE VIISAUDEN. HYLJÄTKÄÄ KAIKKI KRISTIKUNNAN HERÄTYSMALLIT, KULMINAATIOT, ENNAKKOAIVOITUKSET JA ODOTUKSET JA ANTAKAA JUMALAN VAPAASTI TOIMIA JA PÄÄTTÄÄ, JUMALA ON AINOA VIISAS, MUTTA MINÄ ANNAN TEILLE VOIMAKKKAAT HERÄNNÄISYYTENI RAKKAUDEN JA HELTYMYKSEN LIIKUTUKSET JA KYYNELEET, MUTTA KATSOKAA KIRKKO SANOO SITÄ EI HODA MESSIAS VAAN KIRKKO TAI MESSIAS KIRKON KAUTTA, SIKSI KIRKOLLA ON ENNAKKOAIVOIUS, ODOTUS KULMINAATIOT JA SUUNNITELMAT, JNE, MUTTA MINÄ SANON SITÄ KIRKON HERÄTYKSEKSI ILMAN MESSIASTA MINÄ! MINÄ ITSE HOIDAN SITÄ EIKÄ KIRKKO. HYLJÄTKÄÄ KAIKKI ROSKAJUMALAT JOTKA PUNNITSEVAT TEILLE VÄÄRÄLLÄ PUNTARILLA JA BABYLONIN PUNTARILLA. PUNNITKAA LÄHIMMÄISELLENNE HYVÄ JA OIKEAMIELINEN SEKÄ TOTUUDELLINEN JA REHELLINEN, TÄYSI PUNTAROINTI OIKEALLA VAAKALLA. ÄLKÄÄ PUNNITKO LÄHIMMÄISELLENNE PYHITTÄMÄTÖNTÄ  VAAN PUNNITKAA NIIN ETTÄ HÄN PÄÄSISI PAKOON JA SELVIÄISI BABYLONIN AJOJAHDISTA JA HÄN SAISI ONNELLISEN OSANSA.  MUISTAKAA ETTEI TEILLÄ OLE SAMA MESSIAS JA SAMA HENKI KUIN BABYLONISSA. TE RAKKAAT BRAHMALAPSENI, MINÄ ANNAN TEILLE VASTATUULEN RISTIN ETUTUULEN EVAKKORISTIN JA SEN SANOMAN EIKÄ SE PYSÄHDY EIKÄ VAIKENE ENNEN KUIN SE ON PÄÄSSYT MÄÄRÄNSÄ PÄÄHÄN! KATSOKAA LAPSENI! TE SYÖTTE KÖYHÄIN LEIPÄÄ BRAHMAKIRKON PÖYDÄSSÄ JA TEILLÄ ON SEN LEIVÄN SANOMA HUULILLANNE! KATSOKAA SIIS LAPSUKAISENI, NILLÄ JOILLA ON TÄMÄ HERÄNNÄISYYTENI TAU-MERKKI SEURAAVAT VASTATUULEN JA ETUTUULEN EVANKKORISTIÄ JA SEN SANOMAA, JA TE OLETTE TAU-KANSAANI SEN HERÄNNÄISELÄMÄSSÄ JA VAELLUKSESSA JA SANOMASSA. MYSTINEN HERÄNNÄISKANSANI, MINÄ PIIRRÄN TEIDÄN OTSIINNE AMATANIA TAUMERKKINI HERÄNNÄISYYTENI MERKIKSI. UUSI REFORMAATIOLUKUNNE ON 120/37/888/10 000 . BRAHMALAPSENI, MINÄ TULEN JAKAMAAN TEIDÄN KAUTTANNE POLTTAVAA JA TULISTA PYHITYSTÄ JA MONIA LAHJOJANI! MINÄ NOSTAN SIELUNNE UUTEEN ULOTTUVUUTEEN JA ANNA VERENI JA SANANI SUOJAN SIELUILLENNE JA HENKENI TEITÄ OHJAA, KAITSEE JA VALLITSEE!

KANAVOINTI BRAHMAN EDESSÄ!

BRAHMALAPSET, SUOSTUKAA RAKKAUDEN RIISUVAAN JA PUKEVAAN SALAISUUTEEN SILLÄ NE JOTKA SEURAKUNNISTA TULEVAT KESKELLENNE EIVÄT LUOVU SARVISTAAN SILLÄ SARVISSA ON HEIDÄN VOIMA EIVÄTKÄ HE TAHDO EIVÄTKÄ OTA BRAHMAKIRKON RAKKAUDEN SYNTYMYSTÄ VASTAAN VAAN TULEVAT SEURAKUNTIENSA EDUSTAJINA ILMAN BRAHMAHENGEN SALAISUUTTA SAADAKSEEN TEIDÄT VALTAANSA JA SYNTYY HAJAANNUS, VÄHÄINEN HAPATUS HAPATTAA KOKO TAIKINAN PILALLE NIIN ETTEI SE ENÄÄ OLE HAPPAMATON. KUULKAA BRAHMAT BRAHMAKIRKKONA TEIDÄN TÄYTYY PYYTÄÄ TÄYSIN MAHDOTONTA TEHTÄVÄÄ BRAHMAKIRKOLLE JA TEIDÄN TÄYTYY SE TEHDÄ, MUUTEN MINÄ EN MIELISTY TEIHIN. OLKAA SIIS YMMÄRTÄVÄISET JA TOTELKAA SANAA OIKEIN NIIN MINÄ ANNAN TEILLE SULOISEN JA KEVEÄN IKEEN EIKÄ KUORMANNE OLE LIIAN RASKAS. VAELTAKAA HYVYYDEN JA YSTÄVYYDEN MATKA, MINÄ VASTAAN MITÄTTÖMIEN JA AVUTTOMIEN JA ARVOTTOMIEN ARVOMAAILMA TYHJIÖÖN HENKENI TÄYDELLÄ LAHJALLA JA SIUNAUKSELLA, Tunnustakaa siis näin: Jeesus Olkoon Brahma!  MINÄ ANNAN ENKELIEN SUOJAMUURIN BRAHMAKIRKON YMPÄRILLE JA TE KYLVÄTTE UUDISPELLON!  RAKKAAT BRAHMAT, LÄHTEKÄÄ SIIS ROHKEASTI TÄHÄN EVAKKOON, TÄLLE SALATULLE TIELLE. MUTTA RAKKAAT BRAHMALAPSET, TE SALOMONIN VÄHÄISET, PYYTÄKÄÄ SALOMONILTA LEIPÄÄ JONKA LAULUA EI MAAILMASSA OLE ENNEN LAULETTU! LAULAKAA LUOMAKUNNAN HÄÄLAULU! RAKKAAT BRAHMALAPSET! ÄLKÄÄ SÄRKEKÖ SITÄ PUISTA IESTÄ JOKA HARTEILLANNE NYT ON SILLÄ SILLOIN TEILLE TULEE RAUTAINEN IES TILALLE, VAAN KYSYKÄÄ ENNEMMIN KAIKEN BRAHALUOJALTANNE KEVEÄÄ JA SOVELIASTA IESTÄ JA HÄN ON SEN TEILLE ANTAVA, KATSOKAA SILLE JOKA OLI PALJON KOONNUT EI LIIKAA JÄÄNYT JA SILTÄ JOKA EI OLLUT KOONNUT MITÄÄN EI MITÄÄN PUUTTUNUT. KUULKAA SIIS BRAHMAT TÄMÄ OPETUS, JOKA ALKAA HAALIA OMAISUUTTA HENGELLISTÄ TAI AINEELLISTA SEN ON MAHDOTONTA PÄÄSTÄ LÄHIMMÄISENÄ LUO EIKÄ HÄN VOI TIETÄÄ MISSÄ HÄN ON, KUKA HÄN ON JA TIE HÄNEN LUOKSEEN PYSYY SALATTUNA, SIKSI MUISTAKAA AINA, TE OLETTE UUTTA TAU-KANSAA.  MINÄ AUKAISEN TIEN JA KOLMAS KOPUTUS KUULUU SILLÄ TEITÄ VALISTAA BRAHMAN KASVOT NIZHAN SALAISUUDESSA SILLÄ MINÄ OLEN LUNASTANUT TEIDÄT KAIKESTA SAATANASTA JA SAATANAN VALLASTA LUOMATON NIZHA ON MAKSANUT TEISTÄ TÄYDET LUNNAAT, MINÄ OLEN TEIDÄN BRAHMANNE RAKKAUDEN JUMALA, HYLJÄTTYJEN JA SORRETTUJEN JA ARVOTTOMIEN JUMALA NIIDEN JUMALA JOILLA PYHÄ PAAVALIKAAN EI ANNA MITÄÄN TOIVOA, MINÄ OLEN HEIDÄN IKUINEN TOIVONSA MINÄ OLEN TEIDÄT LUNASTANUT KATSOKAA BRAHMAT, DAANIN KOLMIHAARAINEN SAUVA KULKEE EDELLÄNNE, KUULKAA BRAHMAT! MINÄ BARHMA TEIDÄN JUMALANNE OLEN YKSI JA JA POIKA JA ISÄ ON YKSI.  KUULKAA RAKKAAT BARHMAT TE VÄHÄISENI TE HYLJÄTTY JOUKKO, TEIDÄN ENKELINNE NÄKEVÄT ALATI MINUN KASVONI NIZHA ON OSTANUT TEIDÄT POIS KAIKESTA SAATANAN VALLASTA OMALLA VERELLÄÄN SE UHRI RIITTÄÄ MINULLE MUTTA MUISTAKAA TÄMÄ KUULIAISUUS ON PAREMPI KUIN UHRI. LUOTTAKAA NIZHAN SALAISUUDEN JA HÄNEN TAHTONSA VILPITTÖMYYTEEN TEITÄ KOHTAAN. KATSOKAA! TEIDÄN NIZHANNE KANTAA HAAVOJEN ARPIA JOTKA ON LYÖTY RISTINPUUSSA HÄN ON OTTANUT PÄÄLLEEN  KAIKKI TEIDÄN SYNTINNE JA KANTANUT NE RISTINPUHUUN, KUOLLUT NIIDEN TAHDEN JA PEITTÄNYT NE RAKKAUDELLAAN HÄN ON YLÖSNOUSSUT KUOLLEISTA TEHDÄKSEEN TEIDÄT OTOLLISIKSI JA VAPAIKSI. TÄSSÄ ASIASSA TE OLETTE KRISTITTYJÄKIN KRISTILLISEMPIÄ JA MINÄ OLEN PANNUT OIKEAN TAUMERKKINI TEIDÄN OTSIIN, SILLÄ MINÄ OLEN LUNASTANUT TEIDÄT KAIKISTA TEIDÄN LAITTOMUUKSISTANNE. BRAHMAT! TE TAU- KANSANI, RUKOILKAA JA PYYTÄKÄÄ MINULTA MYÖS BRAHMALUOSTARI SALAISUUDEN ILMESTYMISTÄ SILLÄ MINÄ TARVITSEN SITÄ, RAKKAAT LAPSENI, MIKSI KUKAAN EI ENÄÄ SIELUNSA TÄHDEN TAHDO PUKEUTUA MINUN KÖYHYYTENI PUKUUN JA VIITTAAN, SILLÄ LUOSTARINI MINÄ RUOKIN ERITYISESTI KÖYHÄIN LEIVÄN JA SEN HERÄNNÄISYYDEN NISUILLA BRAHMAPÖYDÄSTÄNI NIIN ETTÄ HEILLÄ ON ALATI SEN SANOMA HUULILLA. MINÄ NOSTAN SALATUN PERINTÖ LUKUNNE MILJARDIIN JA ANNAN PARANNUKSELLENNE VOIMAA. TEIDÄN ON SIIS JÄTETTÄVÄ KOKO KRISTIKUNNAN PERINTÖ JA LUOTETTAVA YKSIN MINUUN MINÄ OLEN MAHDOTTOMUKSIEN JUMALA JA KOKOAN TEILLE UUDEN PERINNÖN JA PÄÄ NIZHANNE ON OLEVA SIUNATTU JA TOTUUDESTA. MUISTAKAA TÄMÄ MINUN TAU-KANSANI, MINÄ VAHVISTAN TEITÄ. KUULKAA BRAHMAT EIHÄN ISÄ JA POIKA JA PYHÄ HENKI OLE MIKÄÄN NIMI. USKOKAA SIIS KASTEENNE TEILLE ANNETTUUN PYHITETTYYN JUMALAN NIMEEN!  MINÄ ANNAN SUUREN ILON KÖYHILLE NAISILLE, SILLÄ JÄLLEEN VUOSISATOJEN JÄLKEEN ON PUNAINEN PUUKORVO TÄYNNÄ VETTÄ. KUULKAA BRAHMAT! TE SANOTTE, SUURI ON SORTO MAAILMASSA SUURI MYÖS KIRKOSSA, JOS LEIVÄKSI TAITAISI MUUTTUA NÄLKÄISIÄ PITÄISI RUOKKIA, MINÄ ANNAN SATEEN JA TE RUOKITTE NÄLKÄISIÄ JA JUOTATTE JANOISIA. KUULKAA SIIS KAIKKI BRAHMAT! ETUTUULEN RISTI KULKEE EDELLÄNNE MINNE IKINÄ MENETTEKIN JA MINNE IKINÄ MINÄ TEIDÄT JOHDATAN, MINÄ ANNAN TEILLE LEIVÄN JA LEIVAN SANOMAN JOKA TOISTA TEITÄ NEUVOO JA TOISTA PUHUU KUIN BAABEL, MINÄ VIEN TEIDÄT POIS BAABELISTA JA ANNAN TEILLE TOISEN LEIVÄN JA TOISEN LEIVÄN SANOMAN. KOSKA TE BRAHMAT OLETTE NÖYRTYNEET EDESSÄNI, NIIN MINÄ ANNAN TEILLE VUOTAA PARANNUKSEN.  TE VILJELETTE MINUN VILJOJANI JA MINÄ SIUNAAN TEITÄ RUNSAASTI JA ENKELIT KAITSEVAT TEITÄ VAPAAKSI OSTETTUA LAUMAA VAPAILLA LAITUMILLA.  Mutta teitä autetaan nyt voimakkaasti ettette torjuisi itseänne lainalaisiksi, pois Armon yhteydestä, sillä teidän torjuva ajattelutapanne aiheuttaa teille turhaa henkistä kärsimystä. Mutta on jokaisen tiedettävä miten ihminen vanhurskautetaan, sillä vanhurskautettua ei kukaan voi lopullisesti tuhota eikä riistää Jumalan kädestä. Älkää antako negatiivisuuden vallata Brahmasalaisuutta, sillä Minun Kunniani on iloinen. Laskekaa kaikki armoperustalle ja luottakaa täysin siihen että kaikki vajavuutenne, uskonne, elämänne ja oppinne erhetykset annetaan alati anteeksi ja syntinne peitetään rakkaudella ja että vain Nizha Messiaanne on Täydellinen ja Tietää kaiken, hän on ottanut teidätkin huomaansa. Turvatkaa käsittämättömään brahmarakkauteen ja Brahman runsasiin lahjoihin aikana jolloin yhteiskunnalliset ja kirkolliset järjestelmät jauhavat ihmisiä tuhontielle JA PITÄVÄT SIELUJA KÖYHYYDESSÄ JA ARVOTTOMUUDESSA ILMAN KAITSIJAA. VAELTAKAA LAPSENOMAISESSA KUULIAISUUDESSA MINÄ TÄYTÄN TEILLE KAIKEN SEN MITÄ IKINÄ USKOSTANNE PUUTTUU. VIRVOITTUKAA! VIRVOITTUKAA VETTEN ÄÄRILLÄ TE BRAHMAN ISTUTUKSET, SILLÄ JOKA AAMU ON ARMO UUS JA BARHMALASTEN KOTONA EI LEIPÄÄ PUUTU! KUULKAA BRHALAPSET, TÄMÄ ON SAVU MINUN SIERAIMISSANI JA KAUHISTUS MINUN EDESSÄNI, RAHAA! RAHAA! RAHAA! RAHA MAAILMAA PYÖRITTÄÄ RAHA KIRKKOA PYÖRITTÄÄ, RAHA KRISTIKUNTAA PYÖRITTÄÄ, RAHA KRISTIKUNNAN JUMALAA PYÖRITTÄÄ, PAETKAA TÄTÄ KAIKKEA KAUHISTUSTA JA ILJETYSTÄ MINUN LUOMAKUNTANI ILMAISEEN HOLVIIN! SIUNAUS JOKA MUTTUU RAHAKSI JA HAUREUDEKSI KESKELLÄNNE EI OLE TEIDÄN JUMALANNE SIUNAUS, SILLÄ KATSOKAA, TEIDÄN KULTANNE JA HOPEANNE ON RUOSTEESSA JA TEIDÄN OMAISUUTENNE TODISTAA TEITÄ VASTAAN, MUTTA MINÄ ANNAN TEILLE ENKELTENI DRAKMAPANKIN TOISESTA TAIVAASTANI JOKA EI KOSKAAN JUOVU BAABELIN HAUREUDEN VIHAN VIINISTÄ, VIHREÄN HELLUNAINI DRAKMAPANKIN. KUULKAA EDELLEEN KAIKKI BRAHMAT! LAIN VARSINAINEN SANOMA ON OSOITTAA TUO KUTSU JA TARVE, ANTAA PELASTAA ITSENSÄ, KUTEN ON KIRJOITETTU, ANTAKAA PELASTAA ITSENNE TE MAAN ÄÄRET KAIKKI. KUNNIOITTAKAA ALETTUA AVIOLIITTOA JA PARISUHDETTA JA TUKEKAA PERHESITEITÄ MUTTA  NOUDATTAKAA YHTEISTÄ SALAISUUTTA JA SULAUTUKAA BRAHMAKIRKON NEPTUAANISEEN JÄRJESTYKSEEN JA SALAISUUTEEN, RAKKAAT BRAHMALAPSENI, MINÄ OLEN POISLUNASTUNUT TEIDÄT KAIKESTA MUUSTA, SULAUTUKAA LUOMAKUNTANI HOLVIIN JA SEN SALAISUUTEEN. RAKKAANI, MINÄ VUODATAN TEILLE RAKKAUDEN JOKA EI ILOITSE MISTÄÄN VÄÄRYYDESTÄ VAAN ILOITSEE YHDESSÄ TOTUUDEN KANSSA, TÄSTÄ RAKKAUDESTA MINUN BRAHMAHENKENI LAHJA ANNETAAN JA VUODATETAAN. KUULKAA SIIS EDELLEEN KAIKKI BRAHMAT, JUMALAN SAATTO ON SEN KALTAINEN ETTÄ MATKALAINEN PYSYY MATKASSA JUMALAN SANA KÄDESSÄ. VAELTAKAA VANHURSKAUTENI JA OIKEUTENI TAHDON TIETÄ, NIIN MINÄ SIUNAAN TEITÄ MYÖS AJALLISESTI VANHURSKAUTENI JA OIKEUTENI JÄRJESTYKSEN TAHDON NOUDATTAMINEN ON OIKEA SHABATTINI JOHON MINÄ MIELISTYN, PITÄKÄÄ MINUN VANHURSKUTTANI VOIMASSA, MINÄ ANNAN SIIHEN VOIMAA JA VIISAUTTA SEKÄ VÄKEVYYTTÄ JA ENENNÄN JA LISÄÄN JA SIUNAAN TEITÄ. MINÄ SIUNAAN TIETÄ JOTKA MINUN VANHURSKUTEENI PYRITTE JA JOTKA OMALLA MIELELLÄNNE JUMALANNE LAKIIN YHDYTTE JA SITÄ PALVELETTE JA SITTEN MYÖS USKOEN TEOISSA PYRITTE TOTEUTTAMAAN TAHTONI! TE OLETTE VAPAAT, MUTTA ETTE VAPAAT VANHURSKAUDESTA! PYRKIKÄÄ PYHITYKSEEN! KATSOKAA, PAHOLAINEN EI TAHDO ETTÄ BRAHMAN TAHTO ILMAISTAAN JULKI JA TE SITÄ NOUDATATTE, MUISTAKAA JUMALANNE KAKSOISKÄSKYÄ! ODOTTAKAA LÄHIMMÄISYYS KUTSUA AGABAARAHIN KAUTTA! RAKKAAT AIVOITUSTENI BRAHMALAPSET, MINÄ ANNAN TEILLE KAIKILLE SORTUMATTOMAN PELASTUKSENI TORNIN TÄMÄN KIRJAN AIVOITUKSEN PERUSTEELLA. BRAHMA JUMALANNE ON TEIDÄN PERUSTUKSENNE PERUSTUS. VAIVAIN PÄIVINÄNNE TEITÄ RUOKITAAN VÄKEVÄMMÄLLÄ LEIVÄLLÄ JA SYVEMMILLÄ LÄHTEILLÄ JA ENKELIT TEKEVÄT TEILLE ERITYISTÄ PALVELUSTA, SAATTE TURVALLISESTI LUOTTAA SIIHEN ETTÄ IKUISEN RAUHAN AVAIMET OVAT TALLESSA KAIKKIA TEITÄ VARTEN JA NIITÄ KÄYTETÄÄN TEIDÄN KAIKKIEN HYVÄKSI. TEILLE KAIKILLE ANNETAAN PÄIVÄN ANNOS MYSTISTÄ RAVITSEVAA LEIPÄÄ JA PÄIVÄMATKAN ENKELIRAHA JA SALATTU MATKASAUVA ON KESKELLÄNNE! ELÄKÄÄ ODOTTAVASSA MYÖTÄASENTEESSA KAIKEN BRAHMAA KOHTAAN JOKA AIKA TEITÄ JOHDATETAAN ALATI EIKÄ MIKÄÄN OLE SUMMITTAISTA JA TURHAA VAAN KAIKELLA ON TARKOITUS JA MERKITYS! KOSKA VASTUSTATTE ABORTTIA PIENTEN LAPSISIELUJENI MURHAAMISTA, MINÄ VAHVISTAN KUNNIANNE KOLMINKERTAISEKSI JA ANNAN TEILLE PYSYVÄN SUOLAOIKEUDEN JA TUON UUTTA TERVAA HAAVOIHINNE JA MINÄ ANNAN TEILLE UUDET JAUHOT, EIKÄ SANA KOSKAAN PUUTU EIKÄ HÄVIÄ TEIDÄN KESKELTÄNNE. MINÄ LÄHETÄN ENKELPARTIONI KOKOAMAAN RAKKAUDEN SIIPIEN SUOJAAN ERI PUOLILLA HARHAILEVAT HENKISEN TIEN KULKIJAT JA SYÖTÄN HEILLE LEIPÄÄ JA JUOTAN HEILLE MAITOA. MINÄ KOKOAN AGABAARAH KANSANI YHTEEN JA ANNAN HEILLE SUUREN JOHTAJAN JA MINÄ RUOKIN JA JUOTAN HEITÄ VIHREILLÄ JA TUOREILLA LAITUMILLANI JA MINÄ VAHVISTAN TEIDÄN MUURINNE KYMMENKERTAISESTI! MINÄ PELASTAN TEIDÄT LOHIKÄÄRMEEN HAUREUDELTA JA LÄHETÄN ENKELINI JA TEILLE ANNETAAN VOIMA JA VIISAUS LYHTEITÄ VARTEN. KATSOKAA LAPSENI, KARHUN VOIMA TEITÄ KAITSEE JOKA KESTÄÄ KYMMENKERTAISEN KOETUKSEN, KATSOKAA, MINÄ TUON TEILLE KARHUTERÄSTÄ JA MINÄ ANNAN TUHANNEN TYKIN AMPUA VIHOLLISTA! MINÄ ANNAN VIINIÄ MURHEELLISILLE, HUNAJAA PIRISTYKSEKSI, HUOJENNAN KÄRSIVIEN KUORMAN, TUEN KUOLEVIA VOIMALLANI, VIRVOITAN VÄSYNEITÄ JA TÄYTÄN BRAHMA RAKKAUDEN LUVUN. MINÄ VAHVISTAN TEITÄ VÄKEVYYDELLÄNI, TEITÄ, JOTKA TAISTELETTE KÄRSIVÄN LÄHIMMÄISENNE PUOLESTA, MINÄ KUULEN RUKOUSENNE JA VASTAAN NIIHIN. MINÄ ANNAN ÖLJYÄ LAMPPUIHINNE JA TULTA KESKELLENNE JA MINÄ AVAAN LÄHTEEN JANOAVAISILLE JA TEEN TEISTÄ YHDEN RAKKAUDEN JA MINÄ MUISTAN TEIDÄN KESKELLÄNNE HESEKIEL 34 LUVUN JA VAELLAN AGABAARAH KANSANI KESKELLÄ JA KAITSEN SITÄ NIIN KUIN OIKEIN ON JA MINÄ NOUSEN KESKELLENNE KUIN FEENIKSLINTU TUHKASTA JA RISTI SEISOO JÄRKKYMÄTTÄ KESKELLÄNNE! MINÄ EN TYYDY IHMISTEN SOTIIN VAAN NOSTAN  TOISENLAISEN SODAN, MINÄ NOSTAN LEIVÄN JA MAIDON SODAN MINÄ NOSTAN AGABAARAH KANSANI SODAN JA KUTSUN ETEENI MUSTAT JAKOBIITIT, JA MINÄ TÄYTÄN AGABAARAH KANSANI ÄITIEN RINNAT IMEVAISTEN MAIDOLLA JA MINÄ ANNAN LEIPÄÄ, OLKAA USKOLLISET, SILLÄ EN MINÄ NUHTELE TANSSISTA LAULUSTA ENKÄ VIINISTÄ VAAN SIITÄ ETTÄ KUNIKAALLINEN KÄSKY ON LOUKATTU JA ENSIMMÄINEN TAHTO RIKOTTU JA MAJESTEETTIRIKOS TEHTY, MUTTA TIETEN HE EIVÄT OLE TIETÄVINÄÄN, SILLÄ AGABAARAH ÄITIEN RINNAT OVAT TYHJÄT JA TE ETTE OLE NIITÄ TÄYTTÄNEET JA KURJAIN HUUTO ON TULLUT MINUN KORVIINI! KASTOKAA! INHIMILLINEN EI VOITTAISI SITÄ JOKA ON LÄHTENYT HENGELLISESTI JA YLILUONNOLLISESTI SOTIMAAN KÖYHIÄ VASTAAN, MUTTA MINÄ NOUSEN AGABAARAH KANSANI KESKELLE SUURELLA VOIMALLA JA VÄKEVYYDELLÄ JA LAITAN LIIKKEELLE OIKEUDEN JA LAUPEUDEN LAITAN LIIKKEELLE LEIVÄN JA MAIDON, TERVAN JA HUNAJAN JA VIININ JA ÖLJYN JA OSOITAN VANHURSKAUDEN JA OLEN AGABAARAH KANSANI JÄRKÄHTÄMÄTÖN RAKKAUDEN KALLIO! MINÄ NOSTAN KOLMANNEN RUOKAKUNNAN JA REGIMENTTIASIAN JOKA ON KIINNI LUOJASSAAN JA HEITÄ SANOTAAN MUSTIKSI JAKOBIITEIKSI, MINÄ NOSTAN ELÄVÄN KOIRAN RUOKAKUNNAN SILLÄ LEIJONAT OVAT KUOLLEET, VAIKKA HE SANOVAT ETTEI YLINTA MITTAA SUUREMPAA ILMESTY, KOSKA SELLAINEN HERÄNNÄISYYS EI OLE HEILLE MIELEEN, MINÄ NOSTAN ELÄVIEN KOIRIEN MITAN JA ANNAN TEILLE YHDEN ELÄVÄN LEIJONAN! MUTTA VOI NIITÄ, JOTKA LAITTAVAT SUURIMMAKSI PUNNUKSEKSI LAITTOMUUDEN, MUTTA MINÄ PUHDISTAN JA POISTAN TEISTÄ KAIKEN MIKÄ EI MINULLE SOVI JA MIKÄ EI EDISTÄ AGABAARHA KANSANI ARMON TALOUDEN HOITOA, LUOTTAKAA TULEN VOIMAAN JOKA EI PETÄ TEITÄ, MINÄ ANNAN TEILLE PALAVAN JA TULISEN PYHITYKSEN JA LÄSNÄOLONI LAHJOJEN SALAISUUDEN JA TE KYLVÄTTE VILJAVAINION AGABAARAH KANSANI KESKELLE JA MINÄ KASVATAN AGABAARHA KANSANI KESKELLE MUSTIEN JAKOBIITTIEN SYVÄT JUURET, JOITA MINÄ EN REPÄISE POIS JA ELÄMÄN ORTODOKSIAN SYVISTÄ JA SALATUISTA LÄHTEISTÄ PUHKEAA KESKELLENNE ELÄMÄN YHTEYDEN ORTODOKSIAN LITURGIAN SALAISUUDET TÄYTTÄEN TEIDÄN ELÄMÄN KOHTAAMISEN LITURGISET TARPEET JA MINÄ ANNAN TEILLE KUOLLEITTEN LEIJONIEN KOTIVANHURSKAUDEN TILALLE ELÄVÄÄ VANHURSKAUTTA JA SEN KAUTTA UUSIA YSTÄVIÄ. MUTTA MITÄ MINÄ NÄEN, JOKA PUOLELLA VALLITSEE KUOLLEITTEN LEIJONIEN KUOLLUT VANHURSKAUS, SEKÖ OLISI MINULLE MIELEEN, SIITÄ ON KASVANUT SUURIN ESTE MINUN VANHURSKAUTENI SANOMALLE JA TYÖLLE, MUTTA MINÄ OTAN TEILTÄ POIS KUOLLEEN VANHURSKAUDEN JA ANNAN TEILLE ELÄVÄN VANHURSKAUDEN JA ANNAN TEILLE YSTÄVIÄ JOITA KIINNOSTAA SE MITÄ EDUSTATTE MINUN HYVÄKSENI JA JOTKA TAHTOVAT OLLA YHTÄ TEIDÄN KANSSANNE MINUN EDESSÄNI JA TULEVAT OLEMAAN TYÖSSÄ JA LAHJASALAISUUDESSA JA YHTEYDESSÄ MUKANA TEIDÄN KANSSANNE. TE SAMANMIELISET, KOKOONTUKAA YHTEEN NIIN MINÄ ANNAN VANHURSKAUTENI ILMESTYÄ TEILLE, MINÄ LÄHETÄN SANANI JA KOKOAN TEITÄ YHTEISIIN KOKOONTUMISIIN AGABAARAH YHTEYDESSÄ JA HENKENI SALAISUUDESSA. KATSOKAA! MINÄ TÄYTÄN HESELKEIL 34 LUVUN PROFETIAN AGABAARAH KANSANI HYVÄKSI, MUTTA NE KIRKON JOHTAJAT JA SEURAKUNTIEN PAIMENET JOTKA HYLKÄSIVÄT PARANNUKSENI HESEKIEL 34 LUVUSSA, NYT RAKENTAVAT KIELLETTYÄ ROOMAYHTEYTTÄ, MUTTA MINÄ ANNAN TEILLE JOHTAJAT, JOITA KIRKOT JA SEURAKUNNAT EIVÄT OLE TEILLE NOSTANEET JA VIEN TEIDÄT TOISTA TIETÄ, TOISEEN SUUNTAAN. OPPIKAA SIIS TÄMÄ! TOTISESTI! TOTISESTI MINÄ SANON TEILLE, MINÄ SIUNAAN ENNEMMIN JUMALATTOMAN KODIN JOKA EI KIELLÄ KÄRSIVÄÄ LÄHIMMÄISTÄÄN KUIN VANHURSKAAN KODIN JOKA VANHURSKAUTENSA TÄHDEN SEN KIELTÄÄ KATSOKAA ENKELINI TUO JOKA PÄIVÄ PUITA KYNSITULILLE JA HERÄTTÄÄ HERÄNNÄIS SANOMAAN JA TYÖHÖN JOKA PÄIVÄ! KATSOKAA! SAATANA TEKEE VÄKIVALTAA TOTUUDELLE KOSKA SE ON TEITÄ VÄKEVÄMPI, MUTTA MINÄ ANNAN VÄKEVYYTENI BRAHMA RAKKAUDEN JOKA ON SAATANAA VÄKEVÄMPI JA AVAAN SEN PORTIN TEILLE! RAKASTAKAA TOISIANNE HARTAASTI JA PUHTAAASTA SYDÄMESTÄ! MINÄ SIUNAAN TEITÄ RUNSAALLA SIELUJEN ORTODOKSIALLA JA TUON AARREKAMMOISTANI UUTTA SEKÄ VANHAA!

 

2.Kor. 5:19-6:2. Room. 1-3. Kol.2. Room.8.

Kuvahaun tulos haulle Keskiaikainen munkki

 
KIRKKO ON VARASTANUT PIETARIN VALKOISEN HEVOSEN SELLAISEEN APOSTOLISEEN YKSEYTEEN JOKA PITÄISI PIKEMMINKIN HAJOTTAA, TUON ONNETTOMAN YKSEYDEN TÄHDEN KOKO KIRKKO ON LAMASSA JA JEESUKSEN TYÖ PILALLA JA TURMELTUNUT! TUNNUSTAMME APOSTOLISTA YKSETYTTÄ SALAISUUDESSA AD WER VEREDIN! Reformoidut Latinalais-Katoliset lapset! -JEESUS TÄYTTI LAIN RISTILLÄ KUN HÄN HUUSI SE ON TÄYTETTY, SAMALLA LAKI HAJOSI JA TUHOUTUI, SAMALLA IHMISEN SYYTÖS RAUKESI TYHJIIN, NYT KRISTUS ON KAIKEN LAIN LOPPU, JOS USKOMME, MISSÄ EI LAKIA OLE SIELLÄ EI SYNTIÄ LUETA, SILLÄ SYNNIN VOIMA ON LAKI, MUTTA KIITOS OLKOON JUMALAN, JOKA ANTAA MEILLE VOITON MEIDÄN HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN KAUTTA -  TÄMÄN EVANKELIUMIN TÄHDEN PIENI LAPSIKIN ON PAAVIA KORKEAMPI - Elämän rytmin oikea luku on 6/1. Sillä Kristus tekee työtä ihmisyydessaan kuusi päivää ja Jumaluudessaan lepää seitsemännen. Kristus tuli ihmisyyteen luvussa kuusi eikä seitsemän, maailma näet luotiin ihminen mukaan lukien ennen syntiin lankeemusta kuudessa päivässä ja Jumala lepäsi seitsemännen. Kristus on näet Jumala ja ihminen! 
 
 
 
 Olkaamme köyhälistön herännäisyys ottakaamme vastaan se heikkous joka tekee Vapahtajasta Ristinmiehen!
 Mutta kun Jumala sanoo, ilmoita kansalle kaikki sen rikokset ja synnit, on osoitettava se miksi heidän uhrisavunsa suitsuaa harhaan ja miksi heidän demostraationsa on väärä.
 
Kuvahaun tulos haulle katolinen risti
 
 
 
Kuvahaun tulos haulle silmä symboli

Syntisen rukous

Rukoile näin:

 

Herra Jeesus Kristus, jota sanomme myös Brahamksi.

Minä olen syntinen ihminen, jossa ei ole Brahma rakkautta.

Haluan tunnustaa Sinulle kaikki väärät tekoni ja kaiken

rakkaudetomuuteni.

Kadun kaikkea tätä.

Anna minulle kaikki nämä rakkaudettommuteni pahat tekoni

anteeksi ja ota minut rakkaus lapseksesi.

Haluan kääntyä nyt pois kaikesta siitä, minkä tiedän vääräksi

Brahma rakkautta vastaan.

Uskon, että Sinä olet Jeesus Messias, Brahma, Yksi Jumalan ainoa

Poika,

ja että Sinä kuolit rakkaudettomuuteni syntien puolesta Golgatalla.

Haluan seurata Sinun Brahma rakkauttasi Jeesus.

Haluan tunnustaa Sinut Brahmakseni myös ihmisten edessä.

Täytä minut Brahma rakkauden Pyhällä Hengelläsi.

Avaa ymmärrykseni niin, että ymmärrän Sinun Sanasi, Raamatun

Sanan.

Kiitos, että kuolit syntieni puolesta Golgatalla niin, että voin saada 

anteeksiantamuksen ja rakkautesi vapauden.

Auta minua elämään niin, että pääsen kerran luoksesi rakkauden

taivaaseen, Kolmanteen Universumiin.

Amen.

BRAHMAT USKOVAT ETTÄ HEIDÄN USKONTUNNUSTUKSENSA ON OIKEA EIKÄ SIINÄ OLE KARMAATTISTA VELKAA. NÄIN BRAHMAT TUNNUSTAVAT!

RAKKAUS HERRAN, MI KOHTALO KOHTAA, RAKKAUS HERRAN SUO TYKÖS SEN JOHTAA, RAKKAUS HERRAN, LUO MINUUN TULTA, RAKKAUS HERRAN, KOETTELE KULTA!

Yhteinen BRAHMA neptuaaninen uskomme on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, kolmella on saman arvoinen persoona jotka on ykseydessä siten että ykseys on yksi ja sama persoona, yksi hän on, yksi Brahma! Jumala on Yksi persoona, Minä Olen!

Isä on persoonansa, joka on puhuvaisesti omansa, Poika on oma puhuvainen persoona ja Pyhä Henki on oma puhuvainen persoona, eikä kuitenkaan ole kolmea jakaantunutta persoonaa vaan yksi Minä Olen, Jumala puhuu ihmiselle yhdessä Minä Olen salaisuudessa, niinpä kaikilla persoonilla on yksi ja sama tahto, mieli, aivoitus ja ne ovat jakaantumattomasti yksi.
myös Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.

Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön.

Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön.

Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias.

Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Brhma, Poika on Brahma ja Pyhä Henki on Brahma, eikä kuitenkaan ole kolmea Brahmaa, vaan yksi Brahma.

Niin kuin kristillinen neptuaaninen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Brahmaksi, samoin yhteinen kristillinen neptuaaninen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Brahmasta tai kolmesta eri persoonasta.

Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.

Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus. Jumalan iankaikkisuudesta ja muuttumattomuudesta neptuaaninen Kristosofinen uskomme on tämä, alussa oli ilmoittamaton Jumala, YKSI, MINÄ OLEN, YKSI PERSOONA, ennen alkua joka otti muodon Kolminaisuudessa luomistyötään varten!

 meidän on siis myös vakaasti uskottava, että meidän Brahmamme Jeesus Messias, Nizha on tullut ihmiseksi.

Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Brahmamme Jeesus Messias, Nizha on Jumalan Poika, Yhtä lailla Jumala ja ihminen:

Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen, inhimillinen jumalallisessa, Hän on täysi Jumala, ja täysiAnkkuri ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.

Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä, Jumaluudessaan Hän on iankaikkinen Isä ihmisyydessään Jeesus, inhimillisen luontonsa puolesta hän on Jeesus, jumalallisen luontonsa puolesta Iankaikkinen Isä.

Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Messiasta, vaan yksi, ihmisyyden Kristus on ottanut syntisen lihan kaltaisuudessa tullen syntisetn ihmisten keskelle samankaltaisuudessa totisena ihmisenä, Marian oikeana ja todellisena omana poikana, jolle annettiin nimi Jeesus.

Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut pelkäksi ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden niin että hän on todellinen ihminen uusi Adam ja todellinen Jumala Brahma, yksi Jumala, Minä Olen!

Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, muuten kuin että Sana tuli lihaksi ja Sana oli Jumala ja siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus.

Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista,

astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on tultava kuulemaan viimeinen tuomiopäätös ihmiskunnan kohtalosta

XXXBiljoona!

 

 
EI SE KIRKKO OLE JUMALALLE HÄPEÄKSI JONKA SYNNIT OVAT ANTEEKSIANNETUT JA PEITETYT VAAN SE, JONKA SYNNIT OVAT VIELÄ OMILLA TUNNOILLA JA JOKA NOUSEE JEESUKSEN KRISTUKSEN TUNTEMISTA VASTAAN! LUOPUKAA KAIKESTA PELOSTA, JOKA EI KUULU RAKKAUTEEN, MUTTA JO PELKKÄ JUONITTELU LÄHIMMÄISEN VAHINGOKSI ON PAHOLAISEN SYNTIÄ EIKÄ SAATANAN ARVOMAAILMA OLE KOSKAAN JUMALALLE OTOLLINEN! ROOM.12. MUTTA MITÄ TULEE TÄHÄN UUTEEN REFORMOITUUN KIRKKOON, TOIVOISIN SEN OLEVAN HERÄNNÄISYYTTÄ EIKÄ SUURTEN KIRKON VIRKOJEN JA TEOLOGIEN SEURAAMISTA! ONHAN HERÄNNÄISYYS TUNNETTU KÖYHYYDESTÄÄN, JOPA NIUKKUUDESTAAN, MUTTA SUURISTA HERRAN KUTSUMUKSISTA, KUN SEN SIJAAN MESSUT RUNSAUDESTAAN MUTTA PIENISTÄ JA NIUKISTA HERRAN KUTSUMUKSISTA JOS OLLENKAAN, SIKSI RIITTÄÄ YKSI YLEINEN JUMALANPALVELUS KERRAN KUUSSA JA SEKIN TULEE VARJELLA NIIN ETTEI SE OLE PAATUMUKSEKSI.  NIINPÄ MESSSUSSA EI OLISI TARPEELLISTA KÄYDÄ JOS SE ON VAIN HAUTAAN LASKEMISEN SIUNATUSTA JA KUOLIN ILMOITUSTEN JA KASTEEN SAKRAMENTIM KUUTELEMISTA VARTEN JA JOSSA HERRAN EHTOOLLINEN ON PAATUMUKSEN PANTTI,  JUMALANPALVELUS ON NÄET ERITYISESTI VALMISTETTAVA KANSALLE ELÄMÄN ILMOITUKSIA JA KUTSUMUKSIA VARTEN!
 
FILANTROPIA AIOTAAN KANAVOIDA LUOTETTAVAN JÄRJESTÖN KAUTTA MAAILMAN ALIRAVITUILLE JA KÖYHILLE PERHEILLE SEKÄ HUONO-OSAISILLE LAPSILLE, CARITAKSEN JA PELASTAKAA LAPSET JÄRJESTÖN KAUTTA!
 
Oho, köyhä sieluni, kuljetkos vaan yksin? et, vaan Jeesus kulkee myös kanssas käsityksin. 2.Jesus tahtoo sieluani autuaaksi saattaa, murheen kautta sydäntäni paratuksi laittaa. 3. Jesus antaa pimeyden tulla päälleni totta, että valokseni aina sanansa mahdan ottaa. 4.Jesus sallii uskolleni koetukset tulla, että voiton kruunu kallis olis kerran mulla. 5. Käskee mun vaan pysymään Hänen puheissansa, että yksi olisin oppilapsistansa. 6. Kysykäämme paimenilta, miss' on Jesus vielä? Sanovat: että lampaitansa kaitsee ristin tiellä. 7. Ristin tie on oikia ja kuolettaa se lihaa, sill' ei liha himoinensa pääse taivaan pihaan. 8. Uskolla, toivolla, rakkaudella käykäämme ristin sotiin, koska sodat päättyvät, tullaan taivaan kotiin. 9. Koto kaunis taivahissa olkoon maalinamme, niin on ristin alla riemu täällä jo kulkeissamme. 10. Loppu kaikkein lähestyy, matka pian päättyy, voitosta silloin veisataan, kun suru iloksi kääntyy. 11. Taivaan portit avettuina meille ovat kohta, taivaan sali kirkkahana kunniasta hohtaa. 12. Uudet taivaat ja uusi maa odottavat meitä, Aabraham siellä helmoihinsa korjaa väsyneitä. 13. Hurskauden vaattehilla puetetut saamme seurata aina Karitsata, laulain kiitostamme.
 
Kuvahaun tulos haulle paavo ruotsalainen
 
ENSIMMÄINEN EHTO ON SE ETTEI MISSÄÄN PIDÄ TARTTUA VÄÄRYYTEEN JA VILPPIIN EIKÄ JUONITELLA LÄHIMMÄISTÄÄN VASTAAN!
EI SE OLE MITÄÄN HERÄNNÄISYYTTÄ, JOHON PAPIT EIVÄT PAHENNU JA JOTA PIISPA YLISTÄÄ, EI SELLAISTA HERÄNNÄISYYTTÄ OLE OLEMASSAKAAN-ON KAKSI HERÄNNÄISYYTTÄ, TOISEN JEESUS HYLKÄSI EIKÄ SANONUT HEITÄ KOSKAAN TUNTENEENSA, TOISESTA HÄN SANOI, TULTA MINÄ OLEN TULLUT HEITTÄMÄÄN MAAN PÄÄLLE JA KUINKA MINÄ TAHTOISINKAAN ETTÄ SE OLISI JO SYTTYNYT, JOSKUS JEESUS ONNISTUU HEITTÄMÄÄN TULTA NIIN ETTÄ HERÄNNÄISYYS ALKAA JA ELÄMINEN JA VAELTAMINEN JA KYLVÄMINEN HENGESSÄ. KUTEN KRISTUS ON SANONUT NÄYTTÄVÄNSÄ TODEKSI MAAILMALLE, SYNNIN, KOSKA HE EIVÄT USKO HÄNEEN, VANHURSKAUDEN, KOSKA KRISTUS ON YLÖSNOUSSUT JA MENNYT ISÄN TYKÖ JA TUOMION, KOSKA TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAS ON TUOMITTU!
 
Kuvahaun tulos haulle ORTODOKSINEN RISTI
KIRKKO ON KUUSIPÄIVÄINEN VAPAHTAJA LÄHIMMÄISEN TYKÖNÄ, SEITSEMÄNNEN PÄIVÄN SHABATTI LEPO YHDESSÄ LÄHIMMÄISEN KANSSA-KUUSIPÄIVÄÄ MESSIAS TEKEE TYÖTÄ LAHIMMAISILLEEN JA SEITSEMÄNTENÄ HÄN LEPÄÄ, NIIN MYÖS KIRKKO!
 
Kuvahaun tulos haulle vaalean sininen tähti
 
Kuvahaun tulos haulle sininen uni
 
TOIVON RANTA!
Kuvahaun tulos haulle NUKKUMATTI
 
Autuaita ovat puhdas sydämiset sillä he saavat nähdä Jumalan!
 
Kuvahaun tulos haulle Dominikaanit
Brahmakirkkoa johtaa pyhä reformoitu Katolinen Luostarikunta!
Kuvahaun tulos haulle KATOLINEN KRUSIFIKSI
Pahta!
Kuvahaun tulos haulle reikäraha
 
Pieni polku metsän halki vie alla vanhain lehmusten mulle ollut on se onnen tie kesäöisten retkien. Monta kertaa siel tyttöni kanssa kuljin loisteessa kultaisen kuun pieni polku vei mun onnelaan rakkauden haaveiluun. Syksyn tullen tuota muistelin soides myrskyn vimmaisen yksin ollen mietin kyynelin ero liekö ainainen. Mutta aurinko nousi taas jälleen kevät koitti taas kukkasineen pieni polku hänet mulle toi halki vuokkokenttien.
 
Kuvahaun tulos haulle neitsyt maria
RAKKAANI! HYLJÄTKÄÄ KAIKKI LAODIKEAN MARIA JA TUNNUSTAKAA RAKKAUTENI  ELÄVÄSSÄ KIRKOSSA,SAMOIN TUO ROMFA jumalan MARIA JOKA MOLOKILLE TAPPAA LAPSIA, VAIN RAKKAUDEN KATOLINEN KIRKKO VOI VOITTAA ABORTTIKYSYMYKSEN! MESSUT TUNNETAAN MONINAISUUDESTAAN MUTTA NIUKISTA HENGEN KUTSUISTA JA TEHVTÄVISTÄ, HERÄNNÄISYYS TUNNETAAN YKSINKERTAISUUDESTAAN MUTTA SUURISTA HENGEN KUTSUISTA, KIRKKO TARVITSEE MYÖS SUURIA KUTSUMUKSIA JOTKA EIVÄT SAA TUKAHTUA KIRKON BYROKRATIAAN JA MAALLISTUMISEEN, SIKSI YKSI MESSU KUUKAUDESSA RIITTÄÄ JA SEKIN ON VALMISTETTAVA, EI YLEISIÄ JULISTUKSIA JA KUULUUTUKSIA AJATELLEN VAAN ELÄMÄN ILMOITUKSIA JA KUTSUMUKSIA TAVALLISELLE KANSALLE AJATELLEN, EIKÄ SE SAA OLLA PAATUMUKSEKSI KANSALLE! ON MUISTETTAVA KUITENKIN ETTÄ SYNNIN PALKKA ON TOSIN SUURI JA RUNSAS JA SE ON KUOLEMA, MUTTA EI SELLAINEN KUOLEMA KUIN KIRKKO RAAMATUSTA OPETTAA EI EDES SUURIMMAN SYNNIN PALKKA OLE SELLAINEN KUOLEMA, MUTTA ETTÄ KIRKKO JA IHMISET KOKOSIVAT SEN LAIN UUDELLEEN JONKA JEESUS TOISENA MOOSEKSENA SÄRKI RISTINSÄ JUURELLE LOPULLISESTI JA KIRJOITIVAT SIIHEN OMAN TUOMIONSA KOSKA EIVÄT USKONEET JEESUKSEEN JA YKSIN SIITÄ VANHURSKAIKSI TULLEET. Niinpä paavalin mysticus passimus room.1-3. ei ole lain rakentamissugsessio vaan lain hajoittamissugsessio. JA LAIN DEKALOGISESSA MERKITYKSESSÄ KIVIIN KIRJOITETTUA LAKIA EI OLE OLEMASSAKAAN JA PAAVALIKIN KIELTÄÄ SITÄ TARKENTAMASTA UUDELLEEN, MUTTA ETTÄ IHMISET SEN KUITENKIN KOKOSIVAT KOSKA EIVÄT USKONEET JEESUKSEEN JA KIRJOITTIVAT SIIHEN TUOMIONSA JOKA ON SIITÄ LUETTAVISSA, KUTEN PYHÄ PAAVALIKIN SANOO ETTÄ JOS HÄNKIN KOKOAAN SEN JONKA HAJOTTI ON HÄN SYYLLINEN TUOMIOON JUMALAN EDESSÄ OMASTA SUURESTA SYYSTÄ JOLLOIN HÄN OLISI SIIHEN OMAN SYYNSÄ JA TUOMIONSA KIRJOITTANUT. kuitenkin paavali sanoo ettei laki ole siinä mielessä käynyt mitättömäksi etteikö se lakiin luottavalle osoittaisi lain rikkomusta tekisi syntiä suureksi jne. mutta että yksin Kristus on päättänyt kaiken lain ja on sen loppu ja nyt julistetaan yksin uskosta vanhurskautta yksin jumalan armosta ja yksin Kristuksen tähden. Lailla on siis tämä virka että se huolehtii kehoittaa, nuhtelee opettaa velkoo ja tuomitsee kaikkialla muualla mutta ei Kristuksessa, koska kaikkialla muualla on lain alaisuus ja Kristus tuli ja lunasti kaikki lain alaiset, tullaksemme lapsen asemaan Kristuksessa. Niinpä ihmiskunnan täytyy kirjoittaa lakia itselleen tässä kaikessa ja se kohdata, varsinkin jos heille ei ole ilmoitettu että raamattu opettaa lain hajottamissugsessiota eikä rakentamissugsessiota sen sijaan ihmiskunta opettaa lain kokoamissugsessiota eikä hajottamissugsessiota, mutta raamattu opettaa lain hajottamissugessiota vanhurskaudeksi uskosta, siksi on tuomio, jos he eivät usko Jeesukseen ja kasva tässä armossa. NIIN JEESUS OSOITTI YHDEN PAIKAN MISSÄ TUO MOOSEKSEN LAKI SÄÄDÖKSINEEN ON OIKEUTETUSTI HÄNEN TOIMESTAAN PIRSTALEINA, SE ON GOLGATA! Niinpä Mooseksen kivitaulut räjähtivät juuri sillä hetkellä kun Jeesus huusi, Se On Täytetty! Niinpä kiirastakaan ei enää syytetylle voida määrätä kun ei ole enää syytä eikä lakiakaan! NIINPÄ USKO ON YHTEYTTÄ SIIHEN GOLGATAN LÄHTEESEEN JOSSA EI OLE MITÄÄN VOIMASSA OLEVAA LAKIA VAAN YKSIN ARMO JA ANTEEKSIANTO KAIKKINEEN PÄIVINEEN! NYT KUITENKIN ELÄMÄN VANHURSKAUS KANTAA USKOVILLA UUDEN ELÄMÄN  TULTA, JOSTA TOSIN USKOTTOMAT OVAT NIIN SANOTUSTI VAPAAT, KUTEN PAAVALI SANOO. MUTTA ELÄMÄN ORTODOKSIAN SAMMUMATON KIPUNA ON KUITENKIN KAIKILLA IHMISILLÄ, TÄSSÄ KUITENKIN VESI PELASTAA KASTEENA TUODEN HYVÄN OMANTUNNON VOIMAA, OLLEN KASTEEN KRISTUS KAIKILLE NIILLE JOILLA ON SYYLLISTÄVÄ OMATUNTO. HALTIJOIDEN ARMO ELI VIITTAUS LUOMAKUNNAN KASTAMATTOMUUDEN YLEISEEN LUONNOLLISEEN ORTODOKSIAAN JOKA SAATTAA ILMETÄ MAAILMAN KESKELLÄ JUMALAN SUOSIONA JA ARMOLLISUUTENA IKÄÄN KUIN ILMAN KRISTUSTA ON APOSTOLISEN RATIFIKAATION ALAPUOLINEN VALTAISTUINARMO, JOTA SANOTAAN MYÖS HARMAAKSI ARMOKSI, MITEN SE ILMENEE MAAILMASSA SE KUULUU SALATUN JUMALAN ILMOITTAMATTOMAN TAHDON PIIRIIN MUTTA PAAVALIKIN SIIHEN VIITTAA, SIKSI SITÄ SANOTAAN SOVITUKSEN SANOMAN APOSTOLISEN RATIFIKAATION ALAPUOLISEKSI JUMALAN ARMOTYÖKSI YLEISEN ILMOITUKSEN KANSAN PARISSA. REFORMOIDUN JUUTALAIS-KATOLISEN BRAHMAKIRKON TRANSENDENTTISESTA ELÄMÄSTÄ OPETETAAN ETTÄ ON ERILAISUUKSIA TRANSENDENTEISSA, ERITAVOIN RADIFIKAATIOITUNEITA HENKIMAAILMAN TRANSENDENTTEJA JOIDEN LAHJAT, VAIKUTUKSET, ENERGIAT, TEHTÄVÄKENTÄT SEKÄ VAIKUTUS JA HEDELMÄT OVAT ERILAISIA. TÄMÄ ON SALATTU ELÄMÄPUU ELI KIRKKOPUU! VIISAUS ON TALONSA RAKENTANUT, VEISTÄNYT SEITSEMÄN PYLVÄSTÄNSÄ! NOUDATAMME PYHÄN KUMEKAN TRASENDENTTIÄ JA SPIRITUALITEETTIÄ. SE TENHUAA 60 LUVULTA.  MERKITTÄVIMPIÄ TOIMINTAMUOTOJA ON TRANSENDENTTINEN RAITTIUS, PARANTAMIS, HOITO JA NEUVONANTO TOIMINTA! PYHÄN KUMEKAN TRANSENDENTINEN SALAISUUS NIVOITUU IANKAIKKISEN ELÄMÄN HEDELMÄÄN, KANAVOINTI ON YKSI TOIMITAPA! LATINALAIS-KATOLINEN VAHVUUTEMME ON SIDOTTU JUMALAN SANAN KAUTTA TOTUUTEEN JA KIRKON PYHITYKSEEN!
Ompa taivaassa tarjona lapsillekin, lapsisalaisuuteen kuuluvat Joulupukki, Haltijat ja Tontut KUULUVAT KUMEKAN SALAISUUTEEN!
 
Kuvahaun tulos haulle JOULUPUKKI
 
Kuvahaun tulos haulle HALTIJA
KUN ESIKUVAT TURMELTUU-OIKEAMIELISYYDEN HALTIJA-30 000-
 
Kuvahaun tulos haulle tuli
Victoria -ELÄVÄ KOIRA ON PAREMPI KUIN KUOLLUT LEIJONA!

Uskonnollisesta vapaasta Filosofiasta Stefan Einhornin mukaan - Kirjasta: Salattu Jumala!

Riitit, traditiot ja myytit ovat uskonnon ulkoisia ilmaisumuotoja. On useita syitä siihen, että uskonto on kehittänyt näitä puolia.

Ilmentää synbolisesti jumaluutta. Jumalallinen todellisuus on pohjimmiltaan sanoin kuvailematon, minä seurauksenna riitit voivat olla voimakkaan tunteenomaisia. Tällä tavoin symboleja voidaan käyttää apuvälineenä sisäisien totuuksien ja sanojen tuolla puolen olevan Jumalan kokemiseen.

 


Yhteisyyden tunteen luomiseen kansan ja uskonnollisen ryhmän keskuuteen.

Tätä kautta yksilö saa vahvemman identiteetin ja tunteen kuuluvansa johonkin; ei vain omiin aikalaisiinsa, jotka harjoittavat samaa uskontoa, vaan myös kaikkiin niihin, jotka aikaisemmin ovat pitäneet yllä SAMAN SALAISUUDEN traditiota.

 


Pyrkiäkseen vaikuttamaan siihen mitä emme voi hallita.

 


Muistuttaakseen jatkuvasti uskonnosta ja Jumaluudesta.

 


Herättääkseen kunnioituksen ja nöyryyden tunteita ja antaakseen ihmisille tunteenomaisen oivalluksen siitä, että olemme osa suurempaa kokonaisuutta.

 


Antaakseen taiteen tapaan myönteisiä aistielämyksiä.

 


Suorittaakseen eräänlaista opetustyötä. Perinteet, riitit ja kertomuksen mahdollistavat sen, ettei jokaisen sukupolven tarvitse aloittaa kaikkea alusta.

 


Pyrkimys osoittaa hyvyyttä, myötätuntoa ja rakkautta muita ihmisiä kohtaan.

 


Pyrkimys saavuttaa suurempi viisaus.

 


Transendenttisen Jumalan etsiminen.

 


Jumala on kaiken kattava voima, johon meillä kaikilla on osuus mutta josta usein emme ole tietoisia.

 


Jumalaa ei voi kuvailla sanoin, koska kieli ei riitä siihen, vaan Hänen voidaan vain kokea.

 


Jumala voidaan kokea sisimmässämme erilaisin meditaation, rukouksen ja kontemplaation muodoin tapahtuvan etsinnän kautta.

 


Jumala on kiinteässä yhteydessä rakkauden, hyvyyden ja viisauden käsitteisiin.

 


Ihminen tarvitsee Jumalaa ja joidenkin mielestä tämä tarve on molemminpuolinen.

 


On olemassa jumalallinen eettinen luonnonlaki.

 


Emme voi viiden aistimme kautta saada tietoa kaikesta, ja siksi se, minkä voimme kokea älyllisesti on kalpea kopio todellisesta todellisuudeesta, joka on pohjimmiltaan Ykseys.

 


Hyväksytään toiset uskonnot ja uskonmuodot niin kauan kuin ne eivät ole pahoja, Uskonnonharjoittaja, joka väittää, että vain hänen uskontonsa on oikea ja johtaa Jumalan luo, voi olla huono valinta.

 


Ei korosta itseään.

 


Vastustetaan väkivaltaa, myös sitä, joka tähtää ” oikean opin levittämiseen.

 


Omaavat omia hengellisiä kokemuksia.

 


Pyrkii nöyryyteen transendenttisen tuonpuoleisuuden edessä, rauhaan, hyvyyteen, terveeseen eettisyyteen ja anteeksiantamukseen.

 


Uskoo kuolemanjälkeiseen elämään.

 


Opettaa myös perinteitä ja riittejä.

 


Uskoo Jumalan luomistyöhön.

 


Uskoo persoonalliseen transendenttiseen MINÄ OLEN Jumalaan, BRAHMAAN.

 


Uskoo Jumalan aktiivisesti osallistuvan ihmisen elämään ja maailman tapahtumiin.

Kuvahaun tulos haulle GRANAATTIOMENAPUU

 

Kuvahaun tulos haulle KAURAPELTO

1. Jo vääryys vallan saapi

se huutaa taivaaseen,
se turmaa ennustaapi
vie kansat kurjuuteen.
Ken Herran oikeutta
nyt täällä julistaa,
ja ken vanhurskautta
nyt tahtois puolustaa?

2. Nyt viekas vilppi täällä
on noussut kunniaan,
on valhe vallan päällä
ja vääryys voimissaan.
Ei kuulla kurjan ääntä
ja köyhää sorretaan,
ja lainkin rikkaat vääntää
vääryyttä puoltamaan.

3. Kas, köyhän leivän syövät
nuo jumalattomat.
He viatonta lyövät
ja häntä vainoovat.
He kurjaa ahdistaapi
kuin käärme kiukussa,
korvansa tukkeaapi
tuon raukan huudoilta.

4. He armotonna veivät
osuudet orpojen.
He söivät lesken leivät,
on Herra nähnyt sen.
Hän vanhurskaasti kostaa
vääryydentekijät,
rankaisee ansiosta
nuo viekkaat ryöstäjät.

5. Vaan voitonpäivän kerran
vaivaiset näkevät,
vanhurskaus kun Herran
lyö väärät, väkevät.
Oi Herra, voimas näytä,
kansaasi armahda
ja hurskaan pyynnöt täytä
ja päästä vaivasta.

 

Kuvahaun tulos haulle jeesus lapsi

MUTTA HEILLÄ EI OLLUT SIJAA MAJATALOSSA!

Kuvahaun tulos haulle aabelin uhri

 
ARKKIENKELI MIKAELIN MIEKKA JA KILPI! NOUSE VÄÄRÄÄ VAAKAA, PETOLLISIA PUNNUKSIA JA PAHOLAISTA VASTAAN!
 
Kuvahaun tulos haulle vaaka
 
 

OI JUMALANI JEHOVAH, JOKA ASUT KIRKKAUTESI SALEISSA YLEMPÄNÄ KAIKKEA IHMISYMMÄRRYSTÄ, OTA VASTAAN TÄMÄ UHRISAVU! BILJOONA!

Kuvahaun tulos haulle ortodoksinen risti

ON TAISTO TAUONNUT GOLGATAN, MUTTA KAIKKI ON ANNETTU, SIELUA MYÖTEN! JUMALA ANTOI AINOKAISEN POIKANSA, MESSIAS AINOKAISEN SIELUNSA!

JESAJA 53

1. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? 

2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. 
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 
5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. 
6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. 
7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. 
8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. 
9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. 
10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. 
11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. 
12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jumalan nimet turvanamme!

Kun Saatana näyttää ja todistaa meille Jumalan sanasta sen vankkumattoman tuomion, joka on kirjoitettu meitä vastaan, Silloin mekin voimme rukoilla ja huutaa Jumalan puoleen, jos sanastasi löytyy minulle kirjoitusten mukaan kadotukseen tuomitulle ja saatanan valtaan, synnin orjaksi myydylle ihmispoloiselle iankaikkisen elämän sanat, osoita ne minullekin ja nyt huudan Jumala Sinua avukseni kaikissa nimissäsi siunaa, varjele ja vahvista minua sekä pelasta minut niiden mukaan anteeksiantaen kaiken, sekä poispyyhkien kaiken synnin rakkauden ja kiintymyksen pahoihin henkiin ja sytyttäen rakkauden Jumalaan! Tätä pyydän tänään, Sinun kansasi ja Kirkkosi rukoilee, asettaen Lunastuksen takaajaksi ja Välimieheksi yksin Jeesuksen Kristuksen, kuule meitä Jeesuksen Kristuksen lihaantulleen Jumalan ja Jumalan Pojan tähden, sovituksessa, jossa sovitit meidät, jumalattomat ihmiset pyhän Jumalan kanssa yhteen niin että ne myös yhteen sopivat, Lunastuksessa, jossa lunastit meidät saatanan, synnin ja iankaikkisen kuoleman vallasta ikuiseen kirkkauteesi, vanhurskautuksessa, jossa Jumala lupasi vanhurskauttaa jumalattoman, uskossa, jonka Jeesus vaikuttaa, pyhityksessä jossa Sinä Kristus olet luvannut olla pyhityksemme ja ylösnousemuksessa, jossa Kristus on meidän ylösnousemuksemme. Tuon nyt Jeesuksen veren alle kaiken sen synnin, laittomuuden, vääryyden ja rikoksen, kaiken valheen ja petoksen, sekä laiminlyönnin synnin ja vanhurskauden puutteen, joka on Jeesuksen veren alle tuomatta omassa elämässäni!  Että myös saisin kaiken synnin anteeksi ja Kristuksen täydellisen sovituksen, lunastuksen, vanhurskautuksen ja pyhityksen, niin kuin on kirjoitettu!   Avaa haavasi Herra Jeesus, Jumalan Kallis UhriKaritsa ja anna pyhän veresi vuotaa sieluni ja henkeni kaikkeinpyhimpään asti ja saada aikaan minussa iankaikkisen lunastuksen! Pyhä Henki, avaa siis tässä Eksorkismissa ja sielun messussa Jeesuksen verelle ja Jumalan voimalle Tietä sieluni ja henkeni kaikkiin syvyyksiin asti karkoittaen minusta kaiken pimeyden vallan ja voiman ja saattaaksesi minut Kunniasi Nimen eteen pelastettuna ja vapaana kaikista synneistä ja kahleista sekä henkivalloista ja saatanan valtakunnan osallisuudesta ja orjuudesta, vihmoen verelläsi Tien minulle auki ja avaten sen Jumalan voimalla ympäröivien henkivaltojen keskellä! Jumala Kaikkivaltias! Että me nyt saavuttaisimme pyhän Perustuksen pyhälle Eksorkismillesi! Kunnia Nimellesi, Korkein! Aamen"

  

Jehova Nissi Herra Lippumme 2 Moos 17:8-15
Jehova Raah Herra Paimenemme Ps 23:1
Jehova Sebaot Taivaan Sotajoukon Herra Ps 24:10(8)
Jehova Jireh Jumala, joka huolehtii 1 Moos 22:14
Jehova Shalom Jumala Rauhamme Tuom.6:24
Jehova Shammah Jumala on läsnä Hes 48:35
Jehova Tsidkenu Jumala Vanhurskautemme Jer 23:6
Jehova Mekaddishkem Jumala Pyhittäjämme 2 Moos 31:13
Jehova Hoosenu Jumala Luojamme Ps 95:6
Jehova Rapha Jumala Parantajamme 2 Moos 15:26
Jehova Elohay Minun Jumalani Sak 14:5
El Shaddai Jumala Kaikkivaltias 1 Moos 17:1
El Olam Iankaikkinen Jumala 1 Moos 21:33
Ha Tsur Jumala Kalliomme 5 Moos 32:4,5

 

Pyhä Eksorkismi! Pyhä Eksorkismi! jonka nyt Jumalasta uloskutsun, valele minua arkkienkeli Mikaelin Hengestä ja voimasta ja kätke sieluni hänen siipiensä suojaan! pyhä Arkkienkeli Mikael! Murra antikristillinen lain ja laittomuuden miekka, pelon ja voimattomuuden valta sekä henki!

 Olkoon tämä pyhä Eksorkismi ja sielunmessu, kuin Hengen pyhä eksorkistinen voide ja kunniallinen Herran voima, sekä Herran Sebotin sota-asu, sekä alinomainen rukoushuuto ja esirukous Herran puoleen, sekä koko Apostolisen ja Katolisen Kristuksen Kirkon valta ja voima, hallitus sekä herraus että valtaistuimet, pelastukseksi aina kymmenenteen pimeyteen asti, sekä helvetin portille saakka, jotka eivät Kristuksen Kirkkoa voi kukistaa, avuksi niille, joita saatanan valtakunta ahdistaa ja pitää vallassaan, kunnes Jumala tallaa saatanan jalkojemme alle, karkoittaen meistä kauaksi kaiken sen vallan ja voiman, jolle ei Kristuksen Kirkkaudessa sijaa löydy! Minun kunniani on iloinen, sillä köyhän sinä otat korjuuseen ja täytät palkkalaistesi päivät. Emme kerskataksemme Saatanan edessä mistään voitostamme, jota ei olekaan, vaan että Kristus Kerskaisi Omastaan. Niinpä me polkien maahan kaiken oman kerskauksen halajamme katsahtaa Herran Voittoon että Hän itse valmistaisi itselleen Kerskauksen, että kävisi toteen niin kuin on kirjoitettu, joka kerskaa, se kerskatkoon Herrassa ja yksin Herrasta, niin että Kristus verellään peittäisi tämän Eksorkismin kerskauksen Paholaista vastaan, antaisi siihen pyhän Kirkkonsa vallan, voiman ja oikeuden ja vihdoin Ristinsä Salaisuuden kautta riistäisi sen itselleen ja me anomme sekä pyydämme Jumalaan ja Kristukseen yhdistymistä tämä pyhän Eksorkismin ja sielunmessun kautta ja Hänen Majesteettinsa korkeimman maanpäällisen valtaistuimen suojaa.

Oi Sinä kaikkein Armollisin! Saavu luoksemme kuin Latsarusta huutain! Pelasta meidät ikuisen ja katoamattoman pyhän Kirkkosi ja armollisimman Henkesi saattoon, aikana, jolloin saatanalla on murskaava ote lähes kaikissa asioissa, me vetoamme korkeampiin voimiin ja valtoihin, Nouse voimaan Herran Käsivarsi! Aseta siis yksin itsesi Kristus Herramme sekä Käsivartesi Voima Paholaista ja saatanaa sekä antikristusta vastaan, meidän ruumiimme, sielumme ja henkemme temppelin sekä pelastuksemme puolesta, katumuksemme ja parannuksemme on sangen heikko ja vastentahtoinen, ole siis oikeutemme ja voimamme siinäkin, Anna meille ajattomat oikeutesi aina seurata sinua missä ikinä olemme, elämme ja liikumme, asettaen aina Sinun iankaikkisen liiton ja lunastuksen veri ja sen voima syntiä, lakia, tuomiota, kuolemaa, kadotusta ja saatanaa sekä sen valtoja vastaan, sekä Isän Jumalan eteen, Nimesi tähden, kuule meitä Herra Sebaot! Ja kun tähän pyhään Eksorkismiin ei riitä oppimme ja oman opetuksemme lahjat, niin Pyhä Henki! Vuodata meille koko Kristuksen oppi suojaksemme ja voimaksemme sekä viisaudeksemme sekä sen kirkkaat ja voimalliset lahjat, kuten annoit ja teit apostoli Paavalille, Martti Lutherille ja kaikille apostolisille pyhillesi, Ylistys Sinulle Korkein!  

Kautta Nimen Ylhäisimmän ja Siunatuimman! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Kolminkertaisella Kunnialla Jumalaa Ylistäen, Kiittäen ja Rukoillen, sekä Hänen Apuaan Anoen!

Sitoutuen ainaiseksi, iankaikkisesti ja lopullisesti Kristus Kaikkivaltiaan iankaikkiseen Totuuteen ja Kristus Voittajan puolelle me rukoilemme: Kaikkivaltias Kristus vakuuta meitä ja rohkaise uskoamme sekä luottamusta Sinuun, Pyhällä Hengelläsi, voimasi sanoilla ja epäämättömillä todistuksilla sekä voitelullasi siitä, ettei Paholainen voi rakentaa senkaltaista valtakuntaa ja senkaltaista synnin ja pimeyden salaisuutta, josta ei enää ole mahdollista pelastua Kristuksen valtakuntaan, muista niitä jotka ovat kymmenennen pimeyden portilla.

Olethan itse valasanoillasi sanonut etteivät helvetinportitkaan pyhää Kirkkoasi voita ja kukista. Ilmesty meille siis Oi Jeesus ja Sinun Ristisi salattu Viisaus ja Voima, aina kymmenenteen pimeyteen ja helvetin portille asti. Niin me siis pyydämme ja anomme, Korkein Tuomari Herramme Sebaot, että tämä pyhä Eksorkismi ja sielun Messu otettaisiin huomioon korkeimmassa Tuomioistuimessasi ja pantaisiin välittömästi voimaan ja laskettaisiin kymmenenteen pimeyteen ja helvetin portille asti, murtumattomana pyhän Eksorkismin salaisuuden sakramenttina. Ja Sitä me Sinulta Jumala myös anomme, veisatkoon ja manatkoon pyhä Kirkkosi joka on taivaissa ja maan päällä tämän Eksorkismin ja sielujen Messun sielujemme ylitse aina kymmenenteen pimeyteen ja helvetin portille asti, enkelten ja arkkienkelten ja kaikkien taivaallisten pyhien ja joukkojen kanssa, se alati hymninä kaikukoon sieluissamme ainaisena voimana saatanaa vastaan, voitoksi helvetistä ja Korkein Tuomari Herra Sebaot tehkoon sen autenttisuuden juridiseksi ja voimalliseksi ja täyttäköön se sielumme uudella saatanaa ja hänen valtakuntaansa, sekä helvettiä väkevämmällä voimalla ja armolla ja karkoittakoon tämä ja taivaallinen voima sekä armo saatanan ja hänen joukkonsa sekä valtansa ja petoksensa meistä kaikista pois sekä nostakoon se meidät ylös saatanan valtakunnasta, aina kymmenennestä pimeydestä ja helvetin portilta asti Jumalan ja taivasten valtakuntaan, sen iloon, rauhaan ja vapauteen asti ja liittäköön se meidätkin kaikkien taivaallisten ja apostolisten sekä profeetallisten pyhiesi yhteyteen.

Taivasten valtakunta, Kristus ja Hänen yhden, pyhän ja apostolisen sekä jakamattoman Kirkkomme salaisuus edessämme, takanamme ja suojanamme, puolustukseksemme, meissä ja meidän kanssamme, uskossa lausuen ja rukoillen, skä anoen Pyhän Apostolisen ja Katolisen jakamattoman Kirkkosi voimakasta, periksi antamatonta ja Saatanaa Väkevämpää eksorkistista lahjaa, sanaa ja Jumalan sanan ilmestymistä kirkkaudessa sekä Pyhässä Hengessä, kieltä, Henkeä, sekä voittamatonta Voimaa, Pyhän Hengen yhteydessä, Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen liitonveressä, Nimessä ja kautta, Hänessä, Hänestä, Hänen kauttansa ja Häneen, ollaksemme siinä Totisessa. Herra Sebaot! Erottele kaikki henget eduksemme, pyhitä mikä pyhittyy ja erota ja aja pois ja kuoleta se, mitä Sinä et voi pyhittää.

Pyydämme ja anomme, kuinka voisi toisen orjaa käskeä? Saavu siis joutuin Kristus Kaikkivaltias, lunastaen meidät kaikesta velasta ja orjuudesta sekä vankeudesta vapauteen, johda meidät nyt Valoosi, sekä Pyhän Hengen ja Jumalan sanan Tuleen, jota demonit kauhulla pakenevat, ikiaikain Totuuteesi, jota saatana ei kestä anna kaikki ne sanasi joilla saatanan voitamme sekä kukistamme, emmekä me päinvastoin joutuisi pelkkään häpeään ja surkeuteen, saavuttamatta vapautuksen ja eksorkismin päämäärää. Kristus Kaikkivaltias! Pyhän Kirkon KulmaKivi ja pelastus sekä perustus, Korkeimman Totuutesi edessä valaise sieluni, kirkasta ja avaa sekä anna armosi ja kaikki pelastustekosi sekä taluta tätä polkua täydelliseen pelastukseesi, anna sekin joka jää meiltä sanomatta, pyytämättä, käsittämättä ja ymmärtämättä Viisautesi Salaisuudessa, sillä mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut ja mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, eikä ajatuksiin astunut, sen Herra on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat. Kristus Kaikkivaltias! Sinä olet käskenyt vastaustamaan Perkelettä ja luvannut, että se pakenee. Ota siis vastaan ylitaivaallisten voimiesi eteen tämä pyhä Eksorkismi ja sielunmessu, Kunnia Jumalalle, Voimien Herralle, Kunnia Sinulle Herra, Kunnia Sinulle! Suuren ja Peljättävän Kirkkautesi kannattamana Siunaa ja Pyhitä Ylitaivaalliselta Alttariltasi välineemme ja Tee ne Voimallisiksi, Herramme Sebaot! Pyhä1 Pyhä! Pyhä! Tee Se Suuren ihmisrakkautesi tähden, jonka tähden puoleemme katsoo Aamun Koitto Korkeudesta ja Pyhyydestä, Meitä, jotka istumme kuoleman laaksossa ja varjossa.

Kaikkivaltias Kristus, Herra! Puno pyhät palmikkosi, kuten Simsonin ja riennä joutuin avuksemme! Pyhän Israelin Pyhä Seitsenliekki: Viisaus, Ymmärrys, Voima, Neuvo, Tieto, Herran Pelko ja Jumalan Tunteminen, karkoita kaikki pimeys ja astu Temppeliisi, Kristus Kaikkivaltias! ihmistemppelin kaikkein pyhimpään. sen puhdistaen, Paholainen pois ajaen, verelläsi ja Hengelläsi salaten ja sulkien kaikilta muilta, pyhimmän ja kaikkeinpyhimmän väliverho uudelleen sulkien.

Anna nyt meille kaikki ne taivasten valtakunnan ja pyhän apostolisen Kirkkosi pyhät ja pyhitetyt välineet, sekä lahjat, ladaten täyteen voimaan ja pyhään sekä sanasi ja Henkesi että pyhimmän Nimesi arvovaltaan, myös tämän sielunmessun ja pyhän eksorkismin, anna Jumala kaikki ne aseet ja voimat sekä oikeutesi, joilla me vapaudumme kaikesta Pahuuden orjuudesta ja vallasta, sekä voimme toisiakin vapauttaa, Sinun ja Pyhän Kirkkosi palvelijoina, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi ja Hänen valtakuntansa voitoksi, kunnia Jumalalle, kunnia Hänelle joka hallitsee taivaissa ja maan päällä, ylistäkäämme Häntä! peljätkäämme Herraa, Herra Sebaot! Sodi itse puolestamme!

Suo minun Sinun armosi ja suuren Rakkautesi piirittämänä käydä lapsekkaasti, kunnioittaen ja nöyrästi tästä sielun Portista sisälle viattomuuden maailmaan ja Jumalan valtakuntaan astuen, kunniakkaan Vapahtajamme ja Kuninkaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, pelasta minut viattomuutesi maailman iäti siunattuun lammastarhaasi, Jeesus Itse, Tästä Portista, kulje nyt edelläni tässä messussa ja rukouksessa. Osoita siis meille, niin edelleen Jumalalle että myös saatanalle maksetut lunnaat, omistusoikeutesi ja velkakirjan poispyyhkiminen ja että orja on oikeutetusti vaihtanut isäntäänsä, Kristus tullen meille myös Luottomieheksi, ottaen meidät Huolintaasi, että niin vihdoin ostamasi saisivat astua vapaaksi ostettuun laumaasi ja Isän suureen Lammastarhaan. Oi Sinä Kaikkein Armollisin! että me niin saattaisimme Sinun suuren Armosi käsittää ja todeksi elää, että me sinun vanhurskaita takuistasi vastaan saisimme Sinua palvella kaikkina elämämme päivinä, tekojasi toimittaa ja kunniatasi ylistää, niin että vihdoin suuren Kaitseluksesi saattamana saisimme matkamme autuaasti päättää ja hurskaan Simeonin kanssa ylistää: Nyt Sinä lasket palvelijasi Rauhaan menemään sillä minun silmäni ovat saaneet nähdä Sinun Voideltusi Kasvot!

Ylistäkäämme Herraa! Ylistäkäämme Hänen Nimeään, sillä Hän on Korkein, veisatkaamme Herran edessä. Halleluja!

Suullani minä ylistän Jumalan töitä ja Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja, Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. Kunnia Jumalalle, Kunnia Korkeimmalle, Kunnia Herralle, Kristus armahda! Kristus armahda! Kristus Armahda meitä, Amen!

Kuvahaun tulos haulle eksorkismi

Biljoona!

 

 


 

 

Kuvahaun tulos haulle kristus kaikkivaltias ikoni

KRISTUS VOITTAMATON ON VOITTAMATON VAIN TUOSSA RISTISSÄÄN, JOS SITÄ EI OLE, SILLOIN VOITTAA PAHOLAINEN!

Kuvahaun tulos haulle RUBIINI

XXXBiljoona -SIIS JÄÄKÖÖN PAHUUS, LAPSEKS AIVAN, MEITT HYVYYS KANTAA, VOIMA TAIVAAN!

Kuvahaun tulos haulle narnia

PYHÄN JAAKOBIN KATOLISET  ONNEN PÄIVÄT OLIVAT ALKANEET -kaiken pahan keskellä, nopeasti kuuluu enkelin viesti-tuonne on mentävä, tehtävä odottaa!

 

 MEILLÄ ON VIELÄ MUKANAMME TÄYSI ARSENAALI ENKELEITÄ JA ME AIOMME OLLA TOISTA MIELTÄ-KADETRAALI OPERAATIO -YHTEINEN YHTEYS-RAKKAUS -TEHTÄVÄ!

Kuvahaun tulos haulle yhteys

MAAILMAN LAPSET! LUOTTAKAA HYVYYTEEN, POROT EIVÄT OLE VIELÄ PYSÄHTYNEET!

Kuvahaun tulos haulle joulupukki ja muori

Operaatio XXXBILJOONA-Joulupukki-300 miljardia euroa lisäapua maailman aliravituille ja maailman huono-osaisille ja hyljätyille lapsille!

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.

2.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.

3.
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!

4.
Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.

5.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.
 
 

Kuvahaun tulos haulle kristus passion

TÄLLÄ MATKALLANI MINUA LOHDUTTI ENITEN NE, JOTKA OLIVAT KAUIMMAKSI KADONNEET - KANSA JOKA PIMEYDESSÄ VAELSI NÄKI SUUREN VALKEUDEN, NE JOTKA KUOLEMAN MAASSA JA VARJOSSA ISTUIVAT, NIILLE LOISTI KIRKKAUS -JOKA EI MINUN KANSSANI KOKOA SE HAJOTTAA, MUTTA RISTIN KOKOOMUS ON TOINEN PAAVIN KOKOOMUS TOINEN! USKO JA EVANKELIUMI EI SAATA OLLA KOSKAAN OIKEA PAAVLILLISESSA KATOLISESSA YKSEYDESSÄ, KOSKA SE EI OLE APOSTOLIEN TUNNUSTAMAA YKSEYTTÄ, APOSTOLEILTA ON NÄET KIELLETTY KOKO PATRISTINEN TARDITIO APOSTOLISEN YKSEYDEN PERUSTANA JA SE ON PIKEMMINKIN AD WER VEREDIN -HAJOITETTU YKSEYS EIKÄ SELLAISTA APOSTOLISTA YKSIMIELISYYTTÄ OLE KOSKAAN OLLUT EDES OLEMASSA MITÄ KIRKKO OPETTAA, SIKSI RISTIKÄÄN EI SAATA OLLA OIKEA!

Kuvahaun tulos haulle syntinen nainen

SYNTINEN NAINEN!

Kuvahaun tulos haulle ADAM JA EVA

ADAM JA EVA!

Kuvahaun tulos haulle ALASTON JEESUS

 

AGABAARAH -ALASTON RAKKAUS-UUSI SYNNITÖN ADAM

Kuvahaun tulos haulle WICCA

ELÄMÄPUU-XXXBILJOONA!

 

Nyt Tuhlaajapoika jo nouse jä käy!

Nyt tuhlaajapoika jo nouse ja käy, ei Isäsi rakkaus muutu. Hän katsoo vain lastani eikö jo näy, ja kotona leipää ei puutu. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

Kun kerjäten saavut ja syysyissä näin, häävaatteet Hän kurjalle antaa. Luo katseesi Jeesuksen ristiä päin, Hän syntisi tuomion kantaa. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

Jo sydämes kova, kuin timatti lie, Hän särkee sen rakkaudellaan. Jos kauhua tuottaisi helvetin tie, Hän sulkee sen armahduksellaan. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

Niin huonoa ei, jonka hylkäisi Hän, Kun syytä ja syntiä karttuu. Hän kyynelet kuivaa ja tuo elämän, Hän kuolleenkin paareihin tarttuu. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

Se autuas on, joka Jeesuksen luo, Saa armon ja voimia juosta. Kun risti on raskas ja murhetta tuo, niin toivottomuudenkin suosta. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

On Jeesuksen rakkaus ihmellinen, ei hukkaan Hän syntistä heitä. Hän etsii ja löytää ja taivaallisen, suo rauhansa seurata meitä. Jeesus vaivaiset syntiset korjaa.

 

Kuvahaun tulos haulle kaurapelto

Kolmas Vilja-Synnyimme jälleen, uudenliiton uudensyntymisen evankelisessa transformaatiossa -Operaatiot ovat jälleen auki - 

 

LATINALAIS-KATOLISTA BRAHMAKIRKKOA JOHTAA REFORMOITU LATINALAIS-KATOLINEN AGABAARAH LUOSTARISALAISUUS!

 

JOS EI OLE MITÄÄN UUTTA AURINGON ALLA, KANNATTAA KYSYÄ SALOMONILTA MITÄ OTAMME JA HANKIMME!

Kuvahaun tulos haulle nunna

Apotti - Kolmas Tanssi - Jos ei ole mitään uutta Auringon alla, on kysyttävä Salomonilta neuvoa, mitä kannattaa pyytää ja tehdä ja hän vastaa, eihän se luostarihommakaan ihan hatelossa ole, jos sitä Jumalalta kysytään, mutta jos sitä Paavilta kysytään, turhaa touhuahan se on -sellainen on Salomonin viinikellari - Rooma on tehnyt sen johtopäätöksen että evankeliumi on liian vapaa luostareille ja johtaa luostarit rappioon mutta ei sääntökunnat! Ei evankeliumi, ei liioin se vapaus ja rakkaus ja Salomonin suuruus hänen ohjeissaan johda luostaria porttolaan vaan tuo rooman hapitettu viini - Paetaan senssejä vai haetaan senssejä, sensseja seksin kanssa vai ilman, tässä Rooma on suuri filosofi mitä tulee luostariin, mutta missä kulkee Salomonin Tie hänen joka rakasti erityisesti naisia ja tahtoi heille opettaa elämän salaisuutta ja sen oikeaa tietä - Kolmas Tanssi! Yksin usko maksaa kaiken velan, eikä Salomoni pue siihen enää mistä Messias on tyystin meidät riisunut, muuta hän tarjoaisi huonoa rikkautta, Kristus ei tullut keskellemme pyhimysten puvussa vaan syntisen lihan kaltaisuudessa, mutta pyhä Salomoni jos kuka tietää sen, että sen, minkä turhuudessa me täällä kylvimme, myös ajan rahtusessa, on häviävä se.

Kuvahaun tulos haulle nunna

ON IHAN HYVÄ NÄKÖKULMA SEKIN ETTÄ LUOSTARISSAKIN IHMINEN ON TARKOITETTU IHMISEKSI EIKÄ HENGELLISEKSI NOIDAKSI -MUTTA ONKO KIRKKO SYÖNYT SALOMONIN PYÖRÄN KAIKKINEEN KAIKKIEN NAISTEN PUOLESTA, ROOMA AINAKIN, LUULLAAN- JOSKO KIRKKOVIINIÄ VIELÄ LUOSTARISTA LÖYTYY JOTA EI OLE MUUALLA KRISTIKUNNASSA, EIKÄ MAAILMASSAKAAN, NAISILLE ENSIN SANOO SALOMONI MUTTA NÄYTÖN PAIKKA SE SALOMONILLEKIN ON, SILLÄ EI OLE VAPAUTTA ELÄÄ, JOS KIRKKO ON SALOMONIN VERTAINEN JA KIRKOSTA ON SILLOIN TULLUT ANTIKRISTUS JA TUO ANTIKRISTUS ON TÄMÄN PÄIVÄN KIRKON JONKINLAINEN TEOLOGINEN HYVE!

XXXBILJOONA

-Olen sillä kannalla ettei ihmisiä tule raskauttaa millään asiaan kuulumattomilla säännöillä ja asioilla eikä tekojen opeilla joista olemme uudessa liitossa lopullisesti riisutut- niin kauan kuin tämä on elävä totuus luostarin viini on hyvää viiniä, puku joustava ja kaikki kohdallaan mutta luostarien ongelma on siinä ettei ne tahdo tässä pysyä, viini turmeltuu ja nunnan puku vaihtuu sääntökuntapukuun, silloin luostari on pilalla ja Krstuksen salaisuus menetetty -mutta kun tämä on kohdallaan,  vasta siitä rakkaus intoontuu ja heltyy niitten hyväksi joiden tähden olemme kaiken tämän saaneet ja se johtaa niihin tekoihin joita Kristus on käskenyt meidän tehdä -En usko, että Roomasta kaikkineen edes löytyy kunnon Luostariviiniä -Luostari ei ole erityisasemassa tämän Kristuksen uuden liiton transformaation suhteen vaan senkin on siihen suostuttava- Luomisen uskonnossa on näet tosin aina lähdettävä liikkeelle siitä että Adam ja Eva sekä myös uusi Adam ovat täydellisesti riisutut, mutta spekulatiivisyys ja diakletiivisyys ei välttämättä johda yhdinkohtaan mitä tulee näiden kolmen pukemiseen -luostarisalaisuuden olemassaolon mielekkyys johtuu yksin omaan siitä toteuttaako se tämän evankeliumin ihmiselle ja kirkolle ja maailmalle etevämmin vaiko peräti huonommin kuin muu kirkon palvelustehtävä!  Enemmän kuitenkin tulee aina palvella Luojaa kuin luotua ja noudattaa ainoastaan Hänen ennakkoaivoituksiaan ja iankaikkisia tarkoitusperiään! Kirkossa on paljon inhimillistä ja heikkoa, jonka pystyy hajottamaan, ne jotka ovat Saatanan kanssa nousseet kapinaan Luojaa vastaan ja hajottavat Kristuksen Kirkkoa, tuomitaa helvetin tuleen kärsimään rangaistusta ja maksamaan velkaa, ne taas jota ovat Kristuksen kanssa rakentaneet ja koonneet Kristuksen Kirkkoa ja näin uskoneet Jeesuksen käskyn, vaikka heissä oli ilmeinen heikkous ja syntisyys pelastuvat! Kukaan ei ole puolueeton sillä uhrisavulla koetellaan minne se suitsuaa, jos se nousee suoraan ylös silloin on kysyttävä Jumalan tahtoa ja mielipidettä, jos se ei nouse suoraan ihminen on vielä pahojen hallinnassa ja toteuttaa Saatanan tahtoa ja on Kirkon vihollinen, kuten Jeesus sanoo, joka ei minun kanssani kokoa se hajottaa, silloin ihmisen on tehtävä parannus, mutta viimeisimpään helvettiin minä en osaa sanoa mitään, mutta sen tiedän, että Isällä on Kuritushuoneensa sille joka lähimmäistään halveksii ja särkee hänen Poikansa Kirkkoa!

 xxxxxxxzzzzzzzxxxxxxx

 

Kuvahaun tulos haulle Keskiaikainen munkki

 
OI JUMALAMME! PYHITÄ KAIKKI MIKÄ PYHITTYY, KUOLETA KAIKKI SE, MIKÄ EI PYHITY! ROOM.12. KRISTUS, ÄLÄ ANNA SAATANAN VÄITELLÄ MEITÄ ITSELLEEN ÄLÄKÄ JULISTAA MEITÄ OMIKSEEN. ROOM.8 KRISTUS KÖYHÄLISTÖN KESKELLÄ, HÄN EI TEITÄ KIELLÄ, ÄLKÄÄ SIIS TEKÄÄN KIELTÄKÖ HÄNTÄ. 2.KOR. 5:19-6:2. KOL.2. TÄRKEINTÄ ON PÄÄSTÄ AINA SILLE PORTILLE ASTI, JOSTA SAATANA EI ENÄÄ VOI SISÄLLE PÄÄSTÄ, KUTEN KRISTUS SANOO MINUSSA HÄNELLÄ EI OLE MITÄÄN! VOIMME KUITENKIN IDÄSSÄ YMMÄRTÄÄ ETTÄ YKSIPERSOONA OPILLINEN BRAHMAKIRKKO ON KUITENKIN KOLMEN USKON KAPPALEEN KIRKKO, SIUNATKAA SILLÄ TIIBETIÄ JA INTIAA! KRISTUS AJAKOON KIRKOSTAMME POIS KAIKEN LAODIKEAN HENGEN JA SYNTYKÖÖN AGABAARAH! ME EMME OLE PERUSTAMASSA MAAILMALLE LAODIKEAA, SIKSI KIRKKOMME EI SAA KULKEA AINOASTAAN LUOTUJEN VOIMIEN VARASSA!
 
Kuvahaun tulos haulle enkeli
JOKAPÄIVÄISET MATKAEVÄÄMME ON HERÄNNÄISLEIPÄ, TERVA, VIINI, ÖLJY, HUNAJA, MAITO, VESI.
 
Kuvahaun tulos haulle MUSTA-KELTAINEN
 
KUMEKAN TUKKU - TUKKULIIKE -60 LUVULTA!
Kuvahaun tulos haulle ENKELI
 
Enkeli voi parantaa mistä sairaudesta tahansa, sekä vapauttaa kaikenlaisesta riippuvuudesta, mutta on suostuttava enkelin heikkouteen sillä juuri enkelin parantaminen tuntuu olevan kaikkein heikointa, voimattominta ja vaikeinta, sillä hän tietää ettei yksikään sairaus tai riippuvuus johdu sairaudesta tai riippuvuudesta itsestään vaan jostain muusta joka vaatii ihmiselle varsin tuskallista muutosta, mutta kun hän tähän taipuu sairaus paranee itsestään tai ihminen pääsee riippuvuudestaan!
 
Kuvahaun tulos haulle TONTUT
 
Kuvahaun tulos haulle TONTUT
 
REFORMOITU LATINALAIS-KATOLINEN BRAHMAKIRKKO ON ERITYISESTI JOULUNAJAN KIRKKO, JOULUN AIKA ALKAA LOKAKUUN ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ JA PÄÄTTYY KNUUTIN PÄIVÄNÄ, TÄMÄ AIKA ON ERITYISTÄ AIKAA KAIKKIEN OSATTOMIEN HYVÄKSI!
 
Kuvahaun tulos haulle rasputin
 
Aloittakaa idästä - Isän Armo saattaa ilmetä eritavoin kuin Pojan Armo, se merkitsee Isän löylyjä ja kun Sauna on Lämmitetty se on myös Kylvettävä - Katsokaa niitä joilla ei mitään ole maailmassakaan, Isä lyö löylyä niin pitkään. että alkaa tapahtua heidän hyväkseen suurempia asioita Kirkon kutsumuksissa ja maailman Filantropiassa - Isä Jumala ottaa sauna ja löylyvastuun juutalaiskysymyksessäkin lapset hän löylyttää rakkauteen, leppymättömät juutalaisviholliset paaduttaa kuritushuoneeseensa!
 
 
Kuvahaun tulos haulle holokausti

Ystävämme Brahmat! Juutalaisviha nousee jälleen, antakaa meille Kirkkonne apu ja suoja - Olkaa Äänemme Maailmassa ja Kirkossa Äänen Ajalla-Vetoamme Joulupukkiinne!

©2018 Vapaa-uskonnollinen Kesert-Yhteisö!! - suntuubi.com